Collett

Collett er en norsk slekt av engelsk opphav. Trelasthandler James Collett (1655–1727) innvandra til Norge i 1683. Han bosatte seg i Christiania, hvor han gifta seg med Karen Leuch og ble stamfar til den norske slekta. Han grunnla også et av byens største handelshus, Collett & Leuch. Dette ble lagt ned i 1821 på grunn av krisa etter Napoleonskrigene. Slekta har frambrakt en rekke kjøpmenn, embetsmenn og forskere. En av de mest kjente personer ved navn Collett, forfatteren Camilla Collett, var inngifta i slekta. En dansk gren av slekta, som stammer fra den norske, skriver navnet Collet.

James Collett (1728–1794), kjøpmann.
John Collett (1758–1810), godseier på Ullevål.

Blant kjente personer fra slekta er:

Galleri

Kilder