De eldste veiene i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 9. nov. 2020 kl. 08:40 av Nils Steinar Våge (samtale | bidrag) (Korr)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Farseggen, del av Oldtidsveien gjennom Skedsmo. Foto: Nils Sundstu.

Den tidligste ferdselsveien fra Oslo til Opplandene og Trondheim har i alle tider gått gjennom Skedsmo. Denne veien, Oldtidsveien, gikk over Gjelleråsen, over sundstedet Nitsund til Skedsmo kirke. Derfra gikk den over Farseggen til Leirsund, der reisende ble ferget over Leirelva, og videre til Frogner i tidligere Sørum kommune. Disse veiene var rideveier og i liten grad brukbare til hjulgående trafikk. Veien fikk på 1600-tallet status som kongevei innenfor det dansk-norske hovedveisystemet. En annen vei gikk fra Oslo gjennom Lørenskog og videre til Skedsmo, og i 2017 er dette Strømsveien.

Fra 1770-årene ble det bygd mer moderne og kjørbare veier for hest og kjerre gjennom bygda, og dette var den første kjørbare Trondheimsveien. Den gikk over Gjelleråsen til Lahaugmoen og videre til Nitsund. Derfra gikk den på vestsida av Nordre Brånås gård til Skedsmokorset og over Nordre Berger gård til Mo i tidligere Sørum kommune. I 1879 fikk denne hovedveien navnet Trondhjemsveien, og fram til 1968 var dette hovedveien fra nord til hovedstaden.

Fram til 1920-årene ble veien fra Skedsmo kirke over Farseggen hovedforbindelsen mellom Skedsmo kirke og Leirsund. Mens store deler av Oldtidsveien gjennom Skedsmo er blitt borte som følge av utbygging, eller den er lagt om til moderne veier, har veien over Farseggen endret seg lite på 1000 år. Den er i 2017 brukt som turvei mellom Skedsmokorset og Leirsund.

Veikrysset på Gjelleråsen i 1932

Strømsveien er den andre hovedveien gjennom deler av kommunen, og den nåværende traseen er fra 1910-1911. Den eldste veien gjennom Strømmen og fram til Oslo var Gamle Strømsvei, og den stammer fra en trase fra høymiddelalderen. Veien mellom Strømmen og hovedstaden ble tidligere brukt som vinterveg for frakt av tømmer til hovedstaden, og var dermed en sentral transportvei mellom Romerike og Oslo.

Andre eldre veifar var Holtveien som gikk fra Kjellerholen til Skedsmo kirke. Veien østover fra Skedsmo gikk over Asak til Jølsen i tidligere Fet kommune, og store deler av denne veien er bevart.

Det nasjonale prosjektet Pilegrimsleden går over Gjelleråsen til Åros bru, videre til Høgtveita og Vestvollen og fram til Skedsmo kirke. Derfra går den over Farseggen til Leirsund og nordover til Frogner i Sørum.

Kilder