J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 21. jun. 2023 kl. 16:13 av Rool (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik i Falbes gate 1 fra 1897, ark. Ingvar Hjorth, fabrikken etablerte seg her året etter og var her fram til flytting til Ensjø. Gården er i dag erstattet med moderne boligblokker.
Foto: Anders Beer Wilse (1920).
Den opprinnelige Ekebergrestauranten fram til rundt 1924 var gjenbruk av Tiedemanns paviljong på Jubileumsutstillingen på Frogner 1914, arkitekt: Erik Glosimodt
Foto: Mittet & Co A.S. / Oslo Museum (1917–1924).

J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik ble grunnlagt i Christiania av rådmann Jens Jacobsen i 1730-årene. I 1778 fikk bedriften kongelig privilegium til å produsere og selge tobakk, og ble med det Norges første tobakksfabrikk. Fabrikken produserte pipe- og rulletobakk, sigaretter, sigarer og snus. Bedriften fikk sitt navn i 1833 da fabrikk på Vaterland ble overtatt av Johann Ludwig Tiedemann, som i 1849 solgte til grosserer Johan Henrik Andresen (1815-1874). Den var landets eldste og lengst overlevende tobakksfabrikk, og det største fabrikkanlegget på Ensjø var i virksomhet til 2008.

Historie

De første produksjonssteder

J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik har sine røtter til Jens Jacobsens tobakksspinneri i Brugata 22 som ble startet i 1730-årene. I 1753 overtok han tobakkanstalten til Christiania Tugt- og Manufacturhus med 40 arbeidere. I 1778 fikk fabrikken kongelig privilegium til å produsere og selge tobakk. En senere eier var Claus Winther, som også eide blant annet byløkka Rosenkrantzhaven en periode. Winthers enke solgte fabrikken «med 9 tobakkspresser og alle andre til Tobaksspinderiet høernde apparater» i 1833 til Johann Ludwig Tiedemann som den siden har hatt navn etter. Den lå da i Linaaes gate, på hjørnet mot Torggata.

I 1849 ville Tiedemann reise tilbake til sitt hjemlige Schleswig/Holstein for sin alderdom, og fabrikken ble solgt til grosserer Johan Henrik Andresen. I familien Andresens eie ekspanderte bedriften og allerede i 1880 ble det også etablert en fabrikk i Charlottenberg i Sverige for å tilpasse seg skiftende tollregler på tobakk på 1870- og 1880-tallet.

Fabrikken i Falbes gate

Fabrikken flyttet i 1898 i et nybygg i Falbes gate tegnet for formålet av arkitekt Ingvar Hjorth. Stadige ekspansjoner gjorde at fabrikken etter hvert omfattet hele kvartalet Falbes gate/Stensberggata/Sofies gate. Fabrikken ekspanderte også etter 1920 gjennom oppkjøp av konkurrerende bedrifter: Johannes N. With's Tobaksfabrikker (1922), W. Hartog & Co (1923), Norsk-Engelsk Tobakkfabrikk (NETO) (1930), Carl E. Olsen & Co's Tobaksfabrik A/S (1935), P. Pedersen & Søn (1946), T.M. Nielsen & Søn (1959), N.K.L's Tobaksfabrik (1960), Rose Tobakk A/S (1971) og H. Petterøe Tobaksfabrikk (1972).

Fabrikken på Ensjø

En av fabrikkbygningene i daværende Joh. H. Andresens vei på Ensjø i Oslo, etablert her i årene 1968-2008, revet 2010-2011 for boligbygging
Foto: Vidar Iversen (2010).

Fabrikken kjøpte opp tomter på Ensjø og bebygget disse på 1950-tallet med lagerbygninger. Anlegget i Falbes gate ble stadig utvidet, men det arealet de hadde tilgjengelig var begrenset. Det ble derfor på 1960-tallet bestemt å bygge en moderne fabrikk på Ensjø.

Anleggene på Ensjø ble oppført i årene 1968 til 1980. Arkitekt var Astrup & Hellern A/S (videreføring av Thorvald Astrups virksomhet) og fasadene var preget av delsvis betongelementer og glass i vertikalt mønster, og delvis av gul teglstein. På området lå det også (og fortsatt ligger) en pusset gul teglsteinsbygning fra 1800-tallet i nyrenessanse som har tilhørt gården Bergsløkken. Da hovedfabrikken sto feridg i 1968 flyttet både administrasjon, produksjon og lager dit.

Opphør

Tiedemannsbyen og den nye Sigurd Hoels vei på Ensjø.
Foto: Vidar Iversen (2013).

Bedriften ble i 1998 slått sammen med den danske Skandinavisk Tobakskompagni, hvor Andresen ble minoritetseier. Familen Andresen solgte seg helt ut i 2005, og produksjonen ved fabrikken i Oslo ble nedlagt i 2008 og flyttet til Danmark. Samme år ble distribusjonsselskapet Tiedemanns Tobakk solgt til British American Tobacco (BAT), som overtok forretningsområdene sigaretter og snus fra Skandinavisk Tobakskompagni.

Anlegget på Ensjø ble revet i årene 2010-2011 og er senere blitt utviklet til boligområdet som bringer minnet om fabrikken videre gjennom navnet Tiedemannsbyen. I 2012 ble den tidligere Joh. H. Andresens vei, hvor fabrikken hadde adresse i nr. 5, en ny trase og omdøpt til Sigurd Hoels vei.

I 2013 ble Tiedemannsparken opparbeidet i området rett øst for den tidligere fabrikkbygningen som et ledd i omdanningen av området til et boligområde og åpningen av Hovinbekken og avgrenser parken mot øst. Parken er oppkalt etter fabrikken.

Kilder

Litteratur


Koordinater: 59.92184° N 10.73391° Ø