Kompani Linge

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk
Martin Linges gravminne ved Vestre gravlund i Oslo, reist av kamerater fra Kompani Linge.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Kompani Linge, offisielt Norwegian Independent Company 1 (NOR.I.C. 1 eller Noric 1, derfor kalt «Norisen» av mange) var et norsk kompani som eksisterte fra 1941 til 1945. Det ble opprettet av SOE som et uavhengig kompani etter mønster av de britiske kommandosoldatene. Mannskapet var trent i sabotasjeaksjoner i små grupper, og kompaniet opptrådte aldri som en samlet kampstyrke. Kompaniet ble oppkalt etter dets første kommandant, kaptein Martin Linge. Dette navnet ble innført kort tid etter at han falt i desember 1941.

Opplæringsteder

Drumintoul Lodge, ved Aviemore i Cairngorms National Park i Skottland, var Kompani Linges hovedkvarter fra høsten 1941.
Foto: Stig Rune Pedersen (2019)

Våren 1941 ble det opprettet en samlingsleir for Kompani Linge i Fawley Court ved Henley-on-Thames, vest for London, et gammelt herresete. Terrenget var imidlertid dårlig egnet for hard trening, og i november 1941 ble kompaniet flyttet til det skotske høylandet, til et område som i dag ligger ved Aviemore i Cairngorms National Park. Kompaniet ble forlagt i tre bygninger noen kilometer fra hverandre: Drumintoul Lodge, Glenmore Lodge og Forest Lodge. Drumintoul Lodge var hovedkvarteret, der kontorene også lå. Betegnelsen for disse tre stedene samlet var "STS 26" ("Special Training Schools" i regi av SOE).

Det finnes et minnesmerke over Kompani Linge utenfor Glenmore Forest Park Visitor Center, i hjertet av området hvor man holdt til. Minnesmerket er reist av lokalbefolkningen. Inne på Glenmore Forest Park Visitor Center finnes også en liten utstilling over Kompani Linge.

I innsats

Minnesmerke over Kompani Linge ved Glenmore Forest Park Visitor Centre i Skottland, i hjertet av kompaniets treningsområde.
Foto: Stig Rune Pedersen

Etter opprettelsen i 1941 deltok kompaniet i målrettede raid langs norskekysten. To av de mest kjente er Svolværraidet i mars og Måløyraidet i desember 1941. I det sistnevnte, hvor det deltok hele 34 mann, falt kaptein Linge. Raidene utløste harde represalier mot sivilbefolkningen, og medlemmene krevde derfor at SOE for ettertiden måtte klarere slike raid med Londonregjeringen. Dette var britene i begynnelsen ikke villig til å gjøre; kompaniet var formelt sett underlagt det britiske forsvaret, og man diskuterte ikke planer med andre. Da Forsvarets Overkommando ble opprettet i februar 1942 fikk man noe greiere forhold, og da samarbeidskomitéen ANCC kom på plass ble kommunikasjonen mye bedre.

Det forble et problem at SOE forsøkte å forhindre kontakt mellom Milorg og Kompani Linge. Dette ble det ryddet opp i av Milorgs sjef Jens Christian Hauge, slik at Milorg kunne dra nytte av ressursene til medlemmer av Kompani Linge som befant seg i Norge. Medlemmene ble jevnlig sluppet i fallskjerm over Norge eller brakt inn i landet på annen måte, og utførte sabotasjeaksjoner som TungtvannsaksjonenVemork eller drev trening av Milorg. Kompaniet hjalp til med å bygge opp et nettverk av hemmelige radiostasjoner, slik at det i 1945 var hele 64 grupper som hadde direkte kontakt med Storbritannia.

I løpet av krigen gjorde 530 mann tjeneste i kompaniet, mens styrken ved krigens slutt var på 245 mann. 51 medlemmer falt, to ble drept ved ulykker, fire ved trening og syv ble tatt til fange av tyskerne.

Galleri

Kilder og litteratur