Ringerike kommune


Ringerike kommune er en kommune i Viken fylke (før 1. januar 2020 i Buskerud) som ble opprettet i 1964 etter sammenslåing av Hole, Norderhov, Tyristrand, Ådal og Hønefoss kommuner. I 1977 trakk Hole seg ut av storkommunen, så utstrekningen er i dag fra Norderhov i sør til Nes i Ådal i nord. Hønefoss er administrasjonssenter, med om lag halvparten av kommunens innbyggere.

Hei på deg! Denne siden heter Ringerike kommune

Ringerike
0605 Ringerike kommune.png
Basisdata
Kommunenummer 3007
Fylke Viken
Kommunesenter Hønefoss
Areal 1555.08  km²
Areal land 1435.66  km²
Areal vann 119.42  km²
Folketall 30 283 (2018)
Grunnlagt 1964
Fradeling(er) 1977: Hole
Målform Bokmål
Nettside Nettside
112. Ringerike, Hønefossen med Panorama af Byen - NB bldsa AL0112.jpg

Koordinater: 60°09′49″ N 10°15′21″ Ø

Kommunen har i etterkrigstida hatt en viss befolkningsvekst. I tiårsperioden 2004-2014 økte folketallet med i gjennomsnitt 0,5 % årlig, mot 1,2 % i Buskerud som helhet.

Ringerikssandstein er en bergart som har en tykkelse på 1500 meter. Det er en sandstein som ble avsatt i silurtiden og tilhører Oslofeltets geologi.

Ringerike ble tidlig bosatt, og flere funn er gjort fra steinalderen. Sagalitteraturen har en rekke hensvisninger til personer og hendelser med tilknytning til området. Hringariki/Veien Kulturminnepark, som går under betegnelsen Hringariki, ligger et par kilometer nordvest for Hønefoss og har blant annet et stort felt med gravhauger fra eldre jernalder og et restaurert langhus, som kan ha vært høvdingsete og gildehall. Huset er datert til hundreåret rundt Kristi fødsel.

Norderhov kirke er en middelalderkirke, og har kistene til presten Jonas Ramus og hans kone Anna Colbjørnsdatter i gravkrypten.

Ringerike NikkelverkHolleia ved Nakkerud et stykke vest for Tyristrand var fra 1848 til 1920 en viktig industribedrift på Ringerike.

Ringerike er en skogkommune. Skogområdene tilhører Oslomarka. Kjerraten i Åsa var i drift i årene 1809 til 1850. Den var 3080 meter lang og med en høydeforskjell på 390 meter, og restene av denne er idag et viktig teknisk kulturminne. Museet har en 13 meter lang modell av kjerraten, med mølle, oppgangssag og vannrenne i stål, og venneforeningen har bygget en rekonstruksjon av et hjulhus med vannrenne.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ringerike til Ringerike og Hallingdal fogderi i Buskerud amt.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!