Studenterlunden

Studenterlunden er et parkområde ved Karl Johans gate i Oslo sentrum. Det er avgrensa av Karl Johan (hvor parken er nr. 26), Henrik Ibsens gate, Stortingsgata og Roald Amundsens gate. Det har sitt navn fra mottagelsesfesten ved det svensk-norske studentmøtet i 1852, som ble arrangert på det åpne området rett ovenfor universitetsbygningene. Studenterlunden festa seg etter dette som navn på området. Hele denne siden av Karl Johan fra Stortingsbygningen til Henrik Ibsens gate ble kjøpt av tomteeierne på den andre side av gata, og lagt ut som parkområde. Den andre delen av området er Eidsvolls plass med Spikersuppa.

Studenterlunden på en vinterdag. Paviljongen ble oppført i 1918.
Foto: Chris Nyborg (2013)

I 1864 ble serveringsstedet Fritzners Pavillon etablert i Studenterlunden. Det kom etterhvert flere musikkpaviljonger, blant annet Paddehatten som ble oppført i 1880. Den ble revet i 1918, og Christian Morgenstierne og Arne Eide oppførte da en ny paviljong på samme sted, som står fortsatt. Senere har andre serveringssteder blitt etablert i Studenterlunden, blant annet Pernille som ble nedlagt i 1973 og Paviljongen i 1980, fra 1999–2007 under navnet Pernille.

Kommunen overtok ansvaret fra grunneierne i 1888. Elleve år senere ble Nationaltheatret åpna der, og statuene av Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen ble satt opp foran teatret. I 1939 fikk også Ludvig Holberg en statue, Holbergmonumentet. Rundt 1920 ble de siste store trærne fjerna. De var levninger etter Ruseløkken, den gamle løkkeiendommen som hadde ligget her også som har gitt navn til strøket Ruseløkka like ved.

I 1928 ble nedgangen til Holmenkollbanen undergrunnstasjon lagt i utkanten av parken. Denne har utviklet seg til Nationaltheatret stasjon, som betjener både jernbanen og T-banen. Narvesen har en stor kiosk mellom de to nedgangene til stasjonen. Dette førte med seg stengning av store deler av området i lang tid fra 1950-åra av. Først førte arbeidene med stikkspor for Holmenkollbanen i 1950-åra til at området ble stengt, og i 1970- og 1980-åra var det arbeidet med Oslotunnelen som førte til at parken ble utilgjengelig store deler av tida. Først da tunnelen ble åpna i 1980 kom de nye friluftsserveringa på plass, og Studenterlunden ble igjen tatt i bruk. I løpet av 1980-åra ble parkanlegget opprusta.

Plassen foran Nationalteateret stasjon har fått navnet Johanne Dybwads plass etter skuespilleren Johanne Dybwad. En statue av henne er reist der.

Studenterlunden har høyst sannsynlig gitt navn til Studenterlunden i Larvik.

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.91472° N 10.73437° Ø