Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Arbeiderbevegelsens arkiv»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Annonse for det nye arkivet i avisa Socialdemokraten 1910. Det var åpent «hver virkedags aften kl. 7-8.»

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (AAB / Arbark) ble opprettet av Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet i fellesskap i 1908 og er et dokumentasjonssenter som er åpent for alle. Bøker og annet trykt materiale kan lånes; bilder kan lånes/kjøpes fra egen fototjeneste. Arkivmaterialet (ca. 2000 arkiver og 6000 hyllemeter) er tilgjengelig i arkivets lesesal. AAB tar først og fremst vare på arkivmateriale etter landsdekkende organisjoner, og arkivene er ikke ordnet ut fra lokalhistoriske innfallsvinkler.

I tillegg finnes det tolv regionale arkiver som samler inn og oppbevarer arbeiderbevegelsens arkivmateriale ellers i landet (Sarpsborg, Lillehammer, Hamar, Tønsberg, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Leikanger, Ålesund, Trondheim og Tromsø). Alt lokalt stoff angående fagbevegelsen i de tre nordligste fylkene går til Tromsø. Vær imidlertid oppmerksom på at mye av det eldre arkivmaterialet fra andre landsdeler fortsatt er i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, som for øvrig er regionalt arkiv for Oslo, Akershus og Buskerud.

AABs arkivmateriale kan deles i fire hovedgrupper

Fra politiske partier på venstre-siden

Det sentrale arkiv for Det norske Arbeiderparti (DNA) for tiden etter 1945 oppbevares her. Det foreligger noe materiale fra tiden før 1940, men det er lite i omfang. Mye interessant stoff finnes i personarkiv etter sentrale personer i partiet, og det finnes også en del lokalt arkivmateriale fra fagforeninger i DNAs arkiv.

Sosialistisk Folkepartis arkiv foreligger her, arkiv fra Sosialistisk Venstreparti, Norges kommunistiske parti og deler av arbeiderdemokratenes arkiv. Dessuten foreligger det arkiv etter både DNAs og SVs stortingsgrupper, partienes ungdomsorganisasjoner, DNAs kvinneorganisasjon samt lokale partiavdelinger. AIKs (Arbeiderbevegelsens informasjonskomité mot norsk medlemskap i EEC) arkiv er komplett og likeså den faglige delen av Folkebevegelsen mot EECs arkiv.

Fra fagbevegelsen og forbund knyttet til LO, både lokalt og sentralt

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek har vært sentralarkiv for LO fra 1899 og til i dag. En del arkivmateriale fra fagforeninger med ikke-permanent karakter (knyttet til ulike lokaliteter, for eksempel gruveanlegg, jernbaneanlegg) er levert inn til sentralarkivet i Oslo. For dem som arbeider med lokalhistorie, er det viktig å være oppmerksom på dette.

Personarkiv

Faglige ledere og aktive rikspolitikere fra arbeiderbevegelsen (fra 1950-tallet mange regjeringsmedlemmer) har levert sine personlige arkiv til AAB (Johan Nygaardsvold, Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli). Her finnes stoff av lokal interesse, notater om møter på ulike steder i Norge og om kontakten med lokalmiljøet. Olav Oksviks arkiv er særlig rikt på denne type stoff.

Det finnes mange skriftlige dokumenter ang. lokale henvendelser til statsministeren. Gro Harlem Brundtland har deponert sitt arkiv i AAB, mens Odvar Nordlis og Knut Frydenlunds er oppbevart i Riksarkivet. De privatarkivene som befinner seg hos AAB, er registrert i samkatalogen for privatarkiver slik at det er lett å orientere seg i hva som finnes.

Organisasjoner på venstresiden og andre med sterke eller mindre sterke bånd til arbeiderbevegelen

Blant disse er Norsk Bonde- og Småbrukarlag (med komplett medlemsregister for perioden 1930-60). Det foreligger arkiv fra diverse kulturtiltak og hjelpeorganisasjoner (bl. a. Norsk Folkehjelp og Fellesrådet for det sørlige Afrika) og organisasjoner knyttet til politisk arbeid for Chile, Vietnam. Det er stor variasjonsbredde i avleveringene, 1970-tallets studentbevegelser, Club 7, forlagene Tiden og pax, freds- og protestbevegelser.

Bibliotek

AABs bibliotek omfatter i dag i underkant av 90 000 bøker, og de fleste bøkene er til hjemlån. AAB har også mikrofilm av de store avisene. Samlingen dekker et tverrsnitt av Norge, men er fyldigst angående temaer knyttet til lokale industrisamfunn, arbeidskonflikter, økonomi og miljøvern.

Fotosamlingen

Fotosamlingen omfatter rundt 100 000 bilder med motiver fra hele landet. De viser ulike sider ved arbeiderbevegelsens aktiviteter, arbeidsliv, organisasjonsliv, møter, sosiale forhold, demonstrasjoner, faner og portretter. AAB har tatt imot bildesamlingene til Arbeiderbladet/Dagsavisen og Fremtiden, samlinger med tyngdepunkt i perioden 1930-75. Ellisif Wessels fotosamling inneholder mange bilder fra Finnmark. AAB har digitalisert mange av sine fotos og lagt dem i en database.

Spesialsamlingene

AABs spesialsamlinger omfatter faner, merker, plakater og intervjuer. (De lokale fanene som ikke oppbevares her, er registrert og avfotografert.) Arkivet har en arbeiderminnesamling på rundt 160 personlige beretninger fra hele landet, en del dagboksmateriale og over 500 lydbånd med intervjuer både av sosialhistorisk og politisk stoff med emne fra norsk arbeiderbevegelse, arbeidsliv, historie, politikk og samfunnsdebatt.

Kilder og litteratur

Andre lenker