Gater og veier i Bergen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvregaten er Bergens kanskje eldste virkelige gate.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).
Parti fra Kaigaten med Bergen jernbanestasjon i bakgrunnen til venstre.
Foto: Leif-Harald Ruud (2012).
Parti fra starten på Kong Oscars gate like ved Bryggen.
Foto: Leif-Harald Ruud (2022).
Grønnesmauet er et av Bergens mange smug.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

Artikkelen Gater og veier i Bergen kommune gir en oversikt over gater og veier i Bergen kommune i tabellform. Les mer om den enkelte vei og gate, og se bilder, ved å klikke på de blå oppslagsordene til venstre i tabellen.

Tabellen har en egen kolonne som viser tidligere kommunetilhørighet for gaten eller veien før den store kommunesammenslåingen i 1972.

Oversikten er ikke uttømmende.

Gate/vei Tidligere kommune Bydel Navn etter Vedtatt Merknader
Absalon Beyers gate Bergenhus Absalon Pederssøn Beyer, lektor ved Latinskolen og slottsprest på Bergenshus 1877
Allehelgens gate Bergenhus Allehelgenskirken Gatenavnet er kjent fra 1767.
Alvøen skolevei Laksevåg Laksevåg Alvøen skole, nr. 61 til veien. 1994
Asylsmauet Bergenhus Oppkalt etter Bergen Barneasyl, som hadde adresse Asylplass 2. 1893 Het tidligere Småsmauet
Badstustredet Bergenhus Markens folkebad, som 1906–60 lå ved østenden av gaten. 1958 Het opprinnelig Haukelandssmauet
Breivikstølen Laksevåg Laksevåg Tidligere støl. 1992
Christian Michelsens gate Bergenhus Statsminister Christian Michelsen (1857-1925) 1917 Regulert etter brannen i 1916, tvers gjennom flere brannherjede kvartaler.
Christinegård Bergenhus Lyststedet Christinegård 1933
Dreggsallmenningen Bergenhus Bryggegården Dreggen 1857
Fjellveien Bergenhus Beliggenheten i fjellsiden 1953 Fram til 1953 var veien delt i Nordre og Søndre Fjellveien. Skillet gikk ved Fløybanen.
Fortunen Bergenhus Tidligere gate med samme navn, opphav i vertshuset Fortuna 1917 Det opprinnelige gatenavnet Fortunen vedtatt i 1881.
Galgebakken Bergenhus Fra 1500-tallet var det rettersted her.
Fredrik Meltzers gate Bergenhus Eidsvollsmannen Fredrik Meltzer (1779-1855) 1881
Grønnesmauet Bergenhus «Den grønne Vold» som strakte seg ned til Lille Lungegårdsvann Ca. 1886 Tidligere navn Rønnebeksmauet
Gutenbergsveien Bergenhus Johan Gutenberg (1397–1468), boktrykkerkunstens oppfinner 1938
Halfdan Kjerulfs gate Bergenhus Halfdan Kjerulf (1815-1868), komponist. 1881
Haugesmauet Bergenhus 1881
Hellandsgården Bergenhus Kjøpmann Amund Helland (1786–1870) 1857
Hollendergaten Bergenhus Hollendere med handelshus i gaten Første gang nevnt 1518
Jakobsfjorden Bergenhus Oppkalt etter gårdsanlegget Jakobsfjorden, som egentlig het Åfjorden etter en fjord i Sogn. Røtter tilbake til 1300-tallet. 1857
Kaigaten Bergenhus Lungegårdskaien 1881
Klosterhaugen Bergenhus Klosteret Munkeliv, som ble anlagt på 1100-tallet og brent og revet i 1536 1930
Knøsesmauet Bergenhus Før 1870 Muligens en person ved navn Johan Knees som eide et hus i området på 1600-tallet
Kong Oscars gate Bergenhus Kong Oscar I 1857 Nordligste del et av Bergens eldste gateløp, kjent som Sutarestretet.
Kroken Bergenhus Beliggheten og fasongen 1882
Lille Øvregate Bergenhus 1857 Opprinnelig den søndre del av Øvregaten,
Marken Bergenhus Marken, ikke nærmere avgrenset område innenfor Stadsporten 1857 Forlenget 1992 med daværende Lungegårdsgaten
Markeveien Bergenhus Et av de eldste gateløp som er navngitt i Bergen.
Mulesvingen Bergenhus 1938
Myrdalskogen Åsane Åsane Gården Myrdal 1968
Nedre Korskirkeallmenningen Bergenhus Korskirken 1882 Parsellen mellom Sparebanksgaten og Kong Oscars gate het til 1917 Nedre Korskirkesmau.
Nikolaikirkeallmenningen Bergenhus Nikolaikirken Gammelt navn. I middelalderen også kjent som Yngre Breida allmenning
Nygaten Bergenhus 1914 Gammelt gateløp, gjenstand for mange reguleringer
Peter Motzfeldts gate Bergenhus Peter Motzfeldt (1777-1854), eidsvollsmann 1886
Prestestien Åsane Åsane Den gamle ferdselsveien til kirken (gamle Åsane kirke som brant ned i 1992) 1968
Rådhusgaten Bergenhus Bergens gamle rådhus (Rådstuplass 1) 1917 Tidligere kalt Walckendorffsgaten
Salhusvegen Åsane Åsane Tettstedet Salhus 1979
Sandbrogaten Bergenhus Etter bro eller oppfylling over Veisan (tidligere sumpområde) 1857 Gatenavnet stammer fra middelalderen
Sandviksveien Bergenhus Området Sandviken 1857
Skivebakken Bergenhus Etter lokalnavnet Skiven, ettersom det ble bedrevet skyting på blink her i gamle dager 1857
Slottsgaten Bergenhus Etter Slottet, gammel betegnelse på bygningene ved Holmen før Bergenhus-navnet ble tatt i bruk. 1857
Sparebanksgaten Bergenhus Bergens Sparebank (nå Sparebanken Vest) 1857 Banken hadde sitt hovedkontor her 1830–1985.
Sudmanns vei Bergenhus Baker Clamer Sudmann (1803–1848) og hans hustru Divert. 1912 Sudmannske barnehjem fra 1904 i nr. 5.
Tverrgaten Bergenhus 1857
Vestre Holbergsallmenningen Bergenhus Dikteren Ludvig Holberg 1891
Vetrlidsallmenningen Bergenhus Bryggegården Vetrliden En av de fire første allmenninger i byen, nevnt i 1276
Øvregaten Bergenhus I 1527 første gang omtalt som Øvregaten, men er eldre.
Øvre Dreggsallmenningen Bergenhus Bryggegården Dreggen 1890
Øvre Korskirkesmauet Bergenhus Korskirken 1857 Tidligere navn Marchmannsmauet og Hemmechens smau.
Øvre Sandviksveien Bergenhus Området Sandviken 1877
Åsane senter Åsane Åsane Åsane storsenter 1976

Kilder