Hans Arnson (sk. 1750)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Arnson (født rundt 1660 på Rossvoll, død rundt 1750 samme sted)[1][2] var leilendingsbondeNer-Laksforsen og deretter på Rossvoll i Vefsn fjerding, Nordlands amt. I tillegg var Hans mangeårig lagrettemann.

Biografi

Hans Arnssons datter Solla ble døpt i 1690, og fikk navn etter en kvinnelig slektning. Klokker Anders, Per Kolbeinsson på Øver-Laksforsen, mormor Lussi, Magnhild Mikkelsdotter på Kjærstad og Marit Olsdotter på Spølremma var fadre. Solla var eller ble for øvrig blind

Hans Arnsson var sønn av Arn Olsson, som var leilendingsbondeRossvoll. Moren het trolig Marit. Hans vokste sammen med brødrene Ole og Arn, og hadde sikkert også søstre. I tillegg var Hans halvbror til Jon Jonsson (f. om. 1651) og til Jon Jonsson (f. om. 1657).

Hans Arnsson giftet seg rundt 1689 med Kari Persdotter fra Ner-Laksforsen, som var født i Vefsn av innflyttere fra Jemtland. Fra 1690 til 1710-årene fikk de i alle fall sju barn.

Hans Arnsson drev først Ner-Laksforsen etter svigerfaren. Da Rossvoll noen år senere ble ledig etter faren, flyttet Hans tilbake for overta bygselen der, mens Ner-Laksforsen gikk videre til svigerbroren. Under Hans hadde Rossvoll måtelig velstand. Av husdyr hadde de vanligvis inntil femten storfe, et tjuetall småfe og en hest eller to.[3] De hadde også kornlager som i 1733 rommet så mange som 63 tønner. Med andre ord synes Rossvoll å ha hatt god jordvei. Sist, men ikke minst hadde de sjøbu med båtMosjøen.

Som lagrettemann tok Hans Arnsson del i bygdelivet i Vefsn. Herunder satte han sitt merke i fogderegnskapet av 1716, i fogderegnskapet av 1721 og i panteboken i 1746. Det kjennes minst tre bumerker etter Hans, som blant annet er gjengitt i nytegning i særbind 8a av Vefsn bygdebok.

I sagn

Hans Arnssons bumerke i 1724

I sagnet Russarane på Råsvoll fortelles det om en russisk adelskvinne eller grevinne på Rossvoll.[4] Rundt 1700 skal et skip ha stevnet inn i Vefsnfjorden, og i land steg det en kvinne som blant sine eiendeler hadde hvite, broderte hansker med perler i. Angivelig hadde hun flyktet fra Russland. Senere ble adelskvinnen gift på Rossvoll, hvor hun blant annet er kjent under tilnavnet Rossvoll-dronninga.

Faren og moren til Kari Persdotter var vel å merke flyktninger fra Jemtland, som etter Sveriges overtakelse i 1645 ble utsatt for hård behandling. Mormoren til Kari hørte dessuten til en gammel presteslekt som het Sparf. Men de ankom neppe med skip, men til lands over Trøndelag, og var under ingen omstendighet russere.

Genealogi

Patriline

 1. Ole Arnsson, Grøva
 2. Arn Olsson, Rossvoll
 3. Hans Arnsson

Barn

 1. Solla Hansdotter (1690-1763)
 2. Per Hansson (om. 1693-1765)
 3. Marit Hansdotter (om. 1695-1766)
 4. Ole Hansson (om. 1697-før 1733)
 5. Arn Hansson (om. 1699-før 1733)
 6. Lussi Hansdotter (om. 1707-1752)
 7. Kari Hansdotter (om. 1711-1749)

Referanser

 1. Skorpen 2012:358.
 2. Jacobsen 1990:94.
 3. Skorpen 2012:353.
 4. Svare & Bakke 1973:106-108.

Litteratur


Hans Arnson (sk. 1750) er patrilineær etterkommer av Arn Olsson (f. om. 1626).