Hovin (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strøket har navn etter Hovingårdene, hvor Søndre Hovin ligger i strøket. Våningshuset ligger i St. Jørgens vei 61 og er idag barnehage.
Foto: Vidar Iversen (2014).
Valle Hovin-området ved nedleggelsen av Hovin teglverk i bakgrunnen og bebyggelsen i St. Jørgens vei foran til venstre foran dette. Valle Hovin stadion under anleggelse. Området er sterkt preget av leiruttaket til teglverket, se for øvrig filbeskrivelsen.

Hovin er et boligstrøk og friområde i Bydel Gamle Oslo og Bydel Grünerløkka, som ligger sør for Økern, øst/sørøst for Hasle, nordøst for Lille Tøyen hageby nord for Ensjø og vest for Valle.

Valle og Hovin blir ofte omtalt under ett som Valle Hovin og strøkenes historie er vevd sammen. Gårdsgrensen mellom de to gårdene gikk langs Lillebergbekken, langs østbredden av Hovindammen og opp i retning av der hvor Hjalmar Brantings vei går og møtte gårdsgrensen til Ulven på dagens Vallefeltet, senere kalt Valle Hovin idrettspark med kunstgressbanene, omtrent midt mellom veien og Vallefaret, rett bak Vallhall Arena. Dette er også bakgrunnen for at bydelsgrensen i dag ikke følger gårdsgrensen da den gamle gårdsgrensen går midt gjennom boligområdet Lilleberg borettslag i Lillebergsvingen. Bydelsgrensen deler i stedet strøket langs turveien/grøntområdet mellom Lillebergveien og St. Jørgens vei.

På Søndre Hovin var det i middelalderen både kirke og et sykehus som begge ved reformasjonen ble lagt til Oslo hospital.

Området var tidligere et jordbruksområde og hadde fra 1800-tallet en del industri, som teglverksindustri, isdrift trelastomsetning, produksjon av blomsterpotter, senere lærvarefabrikk. Det ble forsøkt drevet en landbruksskole i 1845. Som følge av den nye skoleloven som var gjeldende fra 1860, satte Aker herred i gang en omfattende skolebygging med 14 nye, faste barneskoler i forkant av denne, blant annet Hovind skole ved Søndre Hovin fra 1859. Denne ble lagt ned i 1893, og bygningen ble revet i 1951.

Hovin teglverk fra 1893 lå langs Hovinbekken nordøst i området mot Hasle. Teglverket tok ut leire i store deler av området og videre helt bort til Strømsveien i dagens strøk Valle. Dette hadde også sammenheng med at Kristiania kommune kjøpte teglverket i 1915/1916 og drev dette som en leverandør til den kommunale byggevirksomheten, blant annet det nye rådhuset. Dette var en del av større eiendomsoppkjøp som inkluderte eiendommene Valle, Søndre Hovin og endel av Ulven da det var planer om å bygge både sykehus og det ble prosjektert flyplass her i 1933 og en gravlund, men ingen av disse prosjektene ble realisert. Gravlunden ble i stedet Alfaset gravlund og de aktuelle områdene er idag boligområder, friområder og idrettsanlegg.

Av boligområdet er Hovin borettslag, OBOS ligger øst for Grenseveien og sør for teglverket som ble lagt ned i 1967 og dette området rommer idag parkområdet Teglverksdammen med Teglverket skole og barnehage. Hovin borettslag ble klar for innflytting i årene 1954 til 1956 og har adresse i St. Jørgens vei 1–75 og 2–32 og lagt rundt det gamle gårdstunet til Søndre Hovin med våningshuset som barnehage. Borettslaget bestående av 24 blokker med til sammen 540 leiligheter, og bortsett fra ett høyhus er blokken hovedsakelig på fire etasjer, arkitekter er Rinnan, Tveten og Colbjørnsen. Også Lillebergveien og Lillebergsvingen til tilsvarende OBOS-boligblokker på samme tid med de samme arkitekter.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.92226° N 10.79835° Ø