Kart over Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et av de eldste bevarte kart over Christiania, tegna av Isaac van Geelkerck i 1648.

De eldste kartene over Oslo (Christiania/Kristiania 1624–1925) er fra 1600-tallet, og dekker det som i dag kalles Kvadraturen i Oslo sentrum, det vil si det opprinnelige Christiania som ble grunnlagt i 1624 etter at middelalderens Oslo brant. Det finnes ingen samtidige kart over den eldre byen øst for Bjørvika; for å få et overblikk over den må man bruke kart laget av arkeologer i nyere tid. Ofte omtales Wilses kart fra 1783 som det eldste Oslo-kartet, men det er bare det eldste trykte. Det finnes flere håndtegnede kart fra 1600-tallet og mange flere fra 1700-tallet. Det eldste bevarte er antatt å være fra 1646 og finnes i Det Kgl. Bibliotek i København. Festningshistorikeren C.S. Widerberg antar at dette var kong Christian IVs eget Abrids, som han i 1646 leverte til stattholder Hannibal Sehested sammen med instrukser for styrking av forsvarsverkene rundt byen og Akershus festning. Isaac van Geelkerck, Willem Coucheron og sønnen Anthony Coucheron er de mest kjente tegnere av Christiania-kart før 1700.

Av senere kart og kartserier som er spesielt viktige kan nevnes stadskonduktor Christian Heinrich Groschs kart fra 1830-åra, forstedskartene av Grosch fra 1857 i anledning byutvidelsen i 1859, J.W.G. Næsers kart fra 1860 (detalj- og generalkart), de kommunale kartene fra 1887 og 1900, menighetskartene fra 1911, kommunale kart fra 1938 og 1940 og Akerkartet fra 1938.

Oslokart på Lokalhistoriewiki

Nedenfor er kartene over Oslo som finnes på Lokalhistoriewiki satt opp kronologisk i gallerier. Blandingen av detalj- og generalkart og av hele kart og utsnitt gjør materialet lite egna for tabellform. I beskrivelsen er områdene som er dekka tatt med, og ved å søke i nettleseren (CTRL-F i de fleste lesere) kan man lettere finne fram til de enkelte områder.

1600-tallet

1700-tallet

1800-tallet

Enkeltkart og kart som ikke kan dateres mer presist enn til 1800-tallet er lagt her; seriene fra 1857 og 1860 ligger i egne avsnitt.

1830-åra: Stadskonduktør Grosch' kart

Kartene er tegna av stadskonduktør Christian Heinrich Grosch som følge av byens første bygningslov fra 1827. Noen kartplater ble laget i flere eksemplarer, der én har eksisterende bygninger og gatenett mens den andre har planlagte anlegg. Det er tegna inn grunnummer på eiendommene, et system Christiania brukte fra 1736 til 1844. Nummereringa går fra 1 til 12, men det er ikke tilgjengelig noen plate 6.

1857: Kart over enkelte forsteder

Kartene er tegna av stadskonduktør Christian Heinrich Grosch i anledning byutvidelsen i 1859.

1858–1861: J.W.G. Næsers kart

J.W.G. Næser tegna 1858–1861 både general- og detaljkart over byen. De ble utgitt i 1860, med en del rettinger i 1861.

1881: Premierløyntant Johs. Solems kart for Aschehoug

Aschehougs Kart over Christiania, tegnet av premierløytnant Johs. Solem.

1883-1888: N.S. Krums kart

Nicolay Solner Krum utga flere bykart i 1880-åra.

1887: Kart over Christiania 1887

1900-tallet

Enkeltkart og kart som ikke kan dateres mer presist enn til 1900-tallet er lagt her; seriene ligger i egne avsnitt.

1900: Det private Opmålingskontors kart

Det private Opmålingskontor lagde i 1900 general- og detaljkart over byen.

1911: Menighetskart

Kristiania kommune fikk i 1911 tegna kart med menighetsgrensene i byen.

1917: Kristiania Opmålingsvæsens kart

1920

Omkring 1920 tegna Ivar Refsdal en serie Oslokart.

1938: Akerkartet

Aker herred fikk i 1938 tegna kart over kommunen.

Utsnitt

Nyere kart

Historiske kart / rekonstruksjoner

Spesialkart

Litteratur

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lars Roede: Historisk atlas over Oslo : Gamle kart forteller. Oslo : Pax Forlag, 2016, ISBN 978-82-530-3864-3. 320 s.

Kilder