Sognsvannsbanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sognsvannsbanen under bygging, her ved Østhorn nord for Tåsen.
Foto: Anders Beer Wilse (omk. 1930).
Sognsvannsbanen sett fra Blindern stasjon, i nordlig retning. Blindern Studenterhjem øverst til høyre.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Sognsvannsbanen på Blindernveien stasjon omkring 1935, året etter at banen åpna.
Foto: Anders Beer Wilse (omk. 1935).
Tåsen stasjon før flytting og oppgradering til metrostandard i 1993.
Foto: Oslo byarkiv

Sognsvannsbanen er en del av T-banen i Oslo. Den ble åpnet av Akersbanerne som forstadsbane 10. oktober 1934.

Da T-banen i øst og forstadsbanene i vest ble slått sammen i 1990-åra ble Sognsvannsbanen linje 82, og noe senere linje 13. Banen ble ved oppgradering til metrostandard i 1993. Banen ble så betjent av T-banens linje 3 MortensrudSognsvann. Pr. 2019 kjører også linje 6 fra Sognsvann til Storo over Ringen.

Historie

Bygging

Holmenkolbanen A/S protesterte på at Akersbanerne skulle få konsesjon på strekningen, da de selv hadde planer om en slik utbygging. Klagen fikk imidlertid ikke medhold, og Aker kommune fikk konsesjon i 60 år fra 12. juli 1921. Arbeidene begynte i januar 1922, men tok 12 år.

Anleggsperioden ble imidlertid så lang som følge av en arbeidskonflikt i 1924 og ble ikke gjenopptatt før i 1932. Det ble bygget dobbeltspor til Korsvoll stasjon (Østhorn) og enkeltspor videre til Sognsvann stasjon. I årene 1937–1939 ble også resten av linjen utbygget med dobbeltspor.

Drift

Etter at Akersbanerne 16. november 1933 overtok aksjemajoriteten i Holmenkolbanen A/S ble virksomheten i de ulike linjene sterkt sammenvevd. 31, mai 1949 fusjonerte selskapene med AS Oslo Sporveier.

Opprinnelig gikk banen fra Sognsvann til Nationaltheatret. Den ble i 1987 forlenga til Stortinget stasjon, der den ble knytta til de østlige linjene.

T-bane

Da banen som den første av de vestlige forstadsbanene gikk over til T-banedrift i 1993 ble stasjonene Nordberg og Frøen nedlagt, og Tåsen stasjon ble flytta 150 meter nordover, til oversiden av Kaj Munks vei da T-banematriellet ikke kunne ha plattformer i for skarpe kurver. Frøen betjenes fremdeles av Holmenkollbanen.

Ved overgangen til metrostandarden i 1993 ble stasjonene bygget om og stasjonene fikk nye uværsskur, utført i stål og tre, tegnet av Arne Henriksen. Etableringen av den tredje strømskinnen gjorde at linjen ikke kunne krysses av fotgjengere, og det ble flere steder bygget undergang.

Forskningsparken

I 1999 åpnet trasé for bytrikken fra John Colletts plass til det nye Rikshospitalet og denne ble trafikkert av trikkens linje 17 og 18. For å bedre overgangen mellom trikk og T-bane og betjene Forskningsparken og de øvre deler av Blindern campus åpnet en ny stasjon der og samtidig ble Vestgrensa, rundt 250 meter unna, lagt ned.

Navnestrid

Utdypende artikkel: Normalisering av stedsnavn

Den første tiden etter åpningen trafikkerte banen stasjoner som ennå ikke hadde fått endelige, vedtatte navn. Både språkstrid, lokale tradisjoner og navn brukt andre steder i landet var en del av debatten. Først 8. november 1934 vedtok formannsskapet i Aker en innstilling som kommunestyret sluttet seg til, og den endelige navnsetting var etter godkjennelse i Kirkedepartementet og Arbeidsdepartementet våren 1935.

I denne sammenheng bestemte imidlertid staten også en annen språkform enn hva kommunen hadde vedtatt, banens navn skulle være Sognsvassbanen, noe som aldri ble gjennomført, da dette var en navneform som knapt ble brukt av noen i banens nedslagsområde. Tilsvarende var også for endestasjonen som fikk navnet Sognsvatn som også var utenfor lokal navnebruk, samt at navneformen Frøn ble bestemt av staten som et samnorsktiltak, til tross for at dette aldri har vært navnet på gårdene som stasjonen har navn etter.

I 1981 vedtok kommunen at navneformen skulle være Sognsvannsbanen, med tilhørende Sognsvann stasjon og Frøen stasjon. Lov om stedsnavn fra 1991 kom etter en årelang strid om stedsnavn skulle normaliseres eller om lokale forhold, eiere av gårdsbruk og navnetradisjoner skulle legges til grunn, også etter at Høyesterett hadde slått fast at man det ikke fantes hjemmel for offentlig normalisering av stedsnavn. Loven slo da blant annet fast at navn på anlegg skal vedtas på kommunalt nivå, mens Statens kartverk bestemmer alle naturnavn (fjell, elver, daler osv.) og alle gårdsnavn/bruksnavn.

Stasjoner

Lista over stasjoner dekker strekningen fra Sognsvann til Stortinget. Nedlagte stasjoner er satt i kursiv. Lista er basert på Ruters t-banekart pr. november 2019.

Stasjon Sted Bydel Moh. Navneopphav Merknader Bilde
Stortinget Egertorget Oslo sentrum -9,0 Stortinget Betjener alle linjer. Stortinget stasjon nedgang 2017.JPG
Nationaltheatret Studenterlunden Oslo sentrum 5,4 Nationaltheatret Kombinert t-bane- og jernbanestasjon. Betjener alle linjer. Nationaltheatret stasjon 1950-åra OB.F21030.jpg
Valkyrie plass Valkyrie plass Frogner 41,5 Valkyrie plass Nedlagt i 1985. Stasjon intakt. Valkyrie plass nedgang til Holmenkollbanen OB.Ø63 1331.jpg
Majorstuen Kirkeveien 64 Frogner 47,7 Majorstuen, løkkebygning og serveringssted Betjener alle linjer. Kirkeveien 64 i Oslo Majorstuhuset.JPG
Frøen Frøen Vestre Aker 59,7 Frøen Staten overprøvde den kommunale navnesettingen og stasjonen het Frøn fra 1935 og fram til 1981. Nedlagt 1993. 1359 Sognsvannsbanen. Ved Frøen - no-nb digifoto 20150907 00016 bldsa PK02912.jpg
Blindern Blindern Nordre Aker/
Vestre Aker
74,8 Blindern, gård Navn til 1994: Blindernveien stasjon. Fra 2003 betjener også linje 4 Ringen. Sognsvannsbanen Blindern stasjon 1934OB.Y6973.jpg
Forskningsparken Gaustadbekkdalen Nordre Aker 93,0 Forskningsparken Etablert i 1999, fra 2003 betjener også linje 4 Ringen, overgang til bytrikk linje 17 og 18 Forskningsparken t-bane.jpg
Vestgrensa Sogn, Ullevål hageby Nordre Aker 98,3 Veien Vestgrensa som gikk til stasjonen Oppr. foreslått Ullevål haveby stasjon, fikk navnet Vestgrensen, lagt ned i 1999 til fordel for Forskningsparken. Vestgrensen 1954.jpg
Ullevål stadion Ullevål, Ullevål hageby Nordre Aker 98,3 Ullevaal stadion Overgang til bussens linjer 22, 23, 24 og 25. Fra 2003 betjener også linje 4 Ringen. 1363 Sognsvannsbanen. Ullevaal Stadion - no-nb digifoto 20150910 00156 bldsa PK09114.jpg
Berg Berg Nordre Aker 123,0 Berg, gård Overgang til bussens linjer 23 og 24 Berg stasjon t-banen Oslo 2014.jpg
Tåsen Tåsen Nordre Aker 123,3 Nordre/Søndre Tåsen-gårdene Overgang til bussens linjer 23, 24 og 34. Ble flytta 150 m nordover i 1993. Tåsen stasjon Oslo 2014.jpg
Østhorn Nordberg Nordre Aker 135,0 Knausen Østhorn ved Havnabakken. Het Korsvoll stasjon til 1939 Østhorn stasjon Oslo 2014.jpg
Nordberg Nordberg Nordre Aker 166,9 Nordberg, gård Nedlagt 1993 i forbindelse med oppgradering til metrostandard. Nordberg strøk.jpg
Holstein Nordberg Nordre Aker 165,0 Holstein, husmannsplass Åpnet i 1941. Holstein stasjon.jpg
Kringsjå Kringsjå Nordre Aker 194,3 Kringsjå, strøk Kringsjå stasjon i Oslo.JPG
Sognsvann Ved Sognsvann Nordre Aker 198,1 Sognsvann Staten overprøvde den kommunale navnesettingen og stasjonen het Sognsvatn fra 1935 og fram til 1981. Sognsvann stasjon 1955 OB.X1571.jpg

Galleri

Kilder