Leksikon:Valghåndfestning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Valghåndfestning, kaller vi det dokumentet som inneholder kongens valgløfter, jf. tronfølge I.

Tidsrommet 1449 til 1648 er valghåndfestningenes epoke i norsk historie. Valghåndfestningene 1536 til 1648 er riktignok bare utstedt for Danmark, men har gyldighet også for Norge. Separate norske valghåndfestninger har vi bare fra 1449 (Christian I og Karl Knutsson) og 1524 (Frederik I). Kong Hans valghåndfestning, kalt Halmstadrecessen (1483) og Christian IIs (1513) var felles for Danmark og Norge.

Det er antatt at valghåndfestningen skulle gjelde for den enkelte konges regjeringstid. Håndfestningen var en forutsetning for kongevalget. Først når alle formaliteter ang. valghåndfestningen var ordnet, ble kongen innsatt i full kongelig myndighet gjennom kroningen (jf. kroning). Inntil da ble han titulert som «utvalgt konge». (Jf. riksråd.)

Valghåndfestningene er store dokumenter med svært varierende innhold. Men enkelte bestemmelser og prinsipper er felles for de fleste valghåndfestninger. Sentralt i valghåndfestningene står de riksrådskonstitusjonalistiske prinsippene utmyntet i bestemmelsene om kongevalg, kravet om at landet skal styres i samsvar med lov og sedvane, riksådets rett til å delta i viktige politiske beslutninger så som utskriving av skatter, erklæring av krig og kongens forpliktelse til å gi slott og len bare til innfødte menn m.m. Senere ble det også presisert at disse innfødte mennene måtte være av adel. I det hele tatt skulle adelige standsprivilegier komme til å utgjøre et stadig viktigere innslag i håndfestningene. (Jf. adel. Det kan også nevnes at alle valghåndfestninger fra (1483) 1513 til 1648 inneholder løftet om å innløse Orknøyene og Shetland hos den skotske konge.) De norske og dansk-norske valghåndfestningene før 1536 er publisert i Ngll 2.r II–IV, de danske v. 1536–1548 i Aarsberetn. G. Arch. II, også gitt ut som en egen publikasjon: Samling af Danske Kongers Haandfæstninger. Kbh. 1858/1974.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.