Redningsselskapet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Redningsskøyta RS1 «Colin Archer» ble levert i 1893.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Redningsselskapet er en organisasjon som arbeider for å redde liv og å berge verdier på sjøen. Det ble stifta som et privat selskap i 1891 med Oscar Tybring, Colin Archer og Johan Koren som hovedinitiativstakere. Senere gikk selskapet over til å bli en humanitær organisasjon. Det opprinnelige navnet var Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, forkorta NSSR. Mer enn 5500 liv og nærmere 2000 fartøy har siden starten i 1891 blitt redda av Redningsselskapet, og omkring 100 000 fartøy har fått assistanse. Siden 1987 har Redningsselskapet hovedkontor i Veritasveien 14 på Høvik i Bærum.

Redningsselskapet i hovedtrekk

Siden 1974 har selskapet brukt raske, planende båter. Her RS 113 «Erik Bye» fra 1997.
Foto: Redningsselskapet (2007).
Redningsselskapets kurssenter Noatun i Horten ble åpnet i 2018.
Foto: Stig Rune Pedersen (2018)

Selskapet eier og driver 41 redningsskøyter (2014) og har omkring 1200 redningsmenn (2014) som er stasjonert langs kysten. Dagens skøyter er på mellom 10 og 25 meter, og er raske og stabile plattformer for rednings- og brannslokkingsoppdrag. Den første skøyta var RS 4 «Feie», som ble levert av Colin Archer i 1893, men som ikke ble satt i tjeneste før i 1894. Samme år leverte han en ny, RS 1 «Colin Archer» som skulle bli prototypen på redningsbåter i lang tid. RS1 seiler fortsatt, men er nå lystfartøy med havn i Oslofjorden. Fram til omkring 1930 brukte Redningsselskapet seglskøyter på ti til femten meter. De begynte så å installere hjelpemotorer. Etter andre verdenskrig kom de første rene motorskøytene, som var omkring tjue meter lange. Rundt midten av 1970-åra kom så en ny type skøyter i aluminium eller glassfiberplast, med planende skrog og toppfart på rundt 25 knop eller mer. Størrelsen varierer som nevnt en del, slik at skøytene kan dekke ulike behov på best mulig måte. Av de 41 skøytene som er operative i 2014 er 25 større skøyter med fast ansatt mannskap, mens 16 er mindre skøyter som bemannes av frivillige.

Deler av driftsmidlene dekkes av staten, mens resten dekkes gjennom innsamlinger, gaver og medlemskontingent. Selskapet er organisert gjennom omkring 450 redningsforeninger og kretser fordelt på tretten kretser. Lotteri og spill har lenge vært en viktig inntektskilde. I 1947 ble NSSRs landslotteri etablert, og i 1960 kom knipsekassene. Etter hvert kom også andre typer spilleautomater, som var i bruk fram til 1. juli 2007 da de ble trukket inn etter avtale med Kulturdepartementet. For å kompensere for bortfallet av spillintekter får Redningsselskapet og andre organisasjoner nå en større del av overskuddet i Norsk Tipping.

Redningsselskapet har også mottatt betydelige beløp i arv. Den største arven fra én enkelt person som NSSR har mottatt kom fra Reidar von Koss (1906–1993) fra Billingstad i Asker, og var på nærmere 46 millioner kroner.

I tillegg til rent rednings- og assistansearbeid driver Redningsselskapet også med forebyggende arbeid, syketransport, personskyss, oljevern og annet. Redningsselskapets KystPatrulje gir medlemmene eskorte over utsatte strekninger. Siden 2005 har Redningsselskapet også drevet Småbåtregisteret. Under redningsoppdrag blir redningsskøytene underlagt en av de to hovedredningssentralene. Selskapet er medlem av den internasjonale redningsorganisasjonen International Lifeboat Federation (ILF).

I 2015 sendte Redningsselskapet for første gang ei redningsskøyta for å delta i en internasjonal aksjon, da RS 111 «Peter Henry von Koss» ble sendt til Middelhavet for å redde liv i forbindelse med de mange flyktningfartøyene som forliste.

RS Noatun er et kurs- og konferansesenter i regi av Redningsselskapet, med adresse Langgrunnveien 46 i Horten kommune. Senteret ble åpnet av kong Harald V 8. januar 2018.

Redningsselskapets symbol er et rødt malteserkors. Dette er internasjonalt beskytta gjennom Genèvekonvensjonen, slik at i en krigssituasjon skal Redningsselskapets mannskaper ha samme vern som annet rednings- og helsepersonell.

Redningsselskapets historie

Redningsselskapets historie er en dyperegående artikkel som tar for seg Redningsselskapet i en samferdselsmessig sammenheng.

Redningsskøytene

Nr. Navn Byggeår Sluttår Status 2014/2015 Hjemmehavn i 2014/2015 Oppkalt etter Alt. navn Bilde
RS 1 «Colin Archer» 1893 1933 Museumsbåt, eid av Norsk Maritimt Museum. Oslo Colin Archer, båtbygger Colin Archer RS 1893 i Bjørvika 2014 02.JPG
RS 2 «Langesund» 1893 1913 Fritidsbåt, eid av RS 2 Langesund Sameiet. Langesund Langesund i Bamble Langesund i Bjørvika 2014.JPG
RS 3 «Tordenskjold» 1893 1905 Peter Wessel Tordenskjold, sjøoffiser RS 3 Tordenskjold 01.jpg
RS 4 «Feie» 1894 1905 RS 4 Feie 01.jpg
RS 5 «Liv» 1894 1932 RS 5 Liv 01.jpg
RS 6 «Nordland» 1894 1900 Forliste 1900. Nordland «Havskaaren I»
RS 7 «Bergen» 1895 1907 Forliste 1907. Bergen RS 7 Bergen 01.jpg
RS 8 «Oscar Tybring» 1895 1937 Oscar Tybring RS 8 Oscar Tybring 01.jpg
RS 9 «Stadt» 1895 1931 Stadlandet RS 9 Stadt 01.jpg
RS 10 «Christiania» 1896 1932 Christiania RS 10 Christiania 01.jpg
RS 11 «Tromsø» 1897 1937 Tromsø «Havskaaren II» RS 11 Tromsø 01.jpg
RS 12 «Svolvær» 1897 1938 Svolvær RS 12 Svolvær 01.jpg
RS 13 «Trondhjem» 1899 1934 Trondheim RS 13 Trondhjem 01.jpg
RS 14 «Stavanger» 1901 1939 Stavanger RS 14 Stavanger 01.jpg
RS 15 «Langesund II» 1901 1938 Langesund i Bamble «Vadsø»
RS 16 «Christiansund» 1901 1921 Kristiansund RS 16 Christiansund 01.jpg
RS 17 «Christian Børs» 1904 1936 Christian Børs, konsul RS 17 Christian Børs 01.jpg
RS 18 «William Eger» 1904 1934 William Eger RS 18 William Eger 01.jpg
RS 19 «Halten» 1907 1940 Halten RS 19 Halten 01.jpg
RS 20 «Bergen II» 1907 1940 Bergen RS 20 Bergen II 01.jpg
RS 21 «Anton Poulsson» 1908 1948 Anton Poulsson «Solli» RS 21 Anton Poulsson 01.jpg
RS 22 «Colin Archer II» 1910 1948 Colin Archer «Vardø» RS 22 Colin Archer II 01.jpg
RS 23 «Nordland II» 1910 1948 Nordland RS 23 Nordland II 01.jpg
RS 24 «Risør» 1911 1913 Forliste 1913. Risør RS 24 Risør og RS 28 Sandefjord.jpg
RS 25 «Namsos» 1912 1959 Namsos RS 25 Namsos 01.jpg
RS 26 «Bergen Kreds» 1912 1948 Bergen Kreds av NSSR
RS 27 «Oscar Tybring II» 1913 1959 Oscar Tybring «Vadsø» RS 27 Oscar Tybring II 01.jpg
RS 28 «Sandefjord» 1913 1934 Sandefjord RS 24 Risør og RS 28 Sandefjord.jpg
RS 29 «Arne Fahlstrøm» 1913 1946 Arne Fahlstrøm
RS 30 «Risør II» 1914 1937 Risør RS 30 Risør II 01.jpg
RS 31 «Kristiansand» 1914 1938 Kristiansand «Haugesund»
RS 32 «Kragerø» 1920 1960 Kragerø RS 32 Kragerø 01.jpg
RS 33 «Larvik» 1920 1960 Larvik RS 33 Larvik 01.jpg
RS 34 «Haugesund» 1921 1960 Haugesund «Kristiansand» RS 34 Haugesund 01.jpg
RS 35 «Joh. Bruusgaard» 1924 1959 Joh. Bruusgaard RS 35 Johan Bruusgaard 01.jpg
RS 36 «Andreas Aarø» 1930 1965 Andreas Aarø RS 36 Andreas Aarø 01.jpg
RS 37 «Catherine Booth» 1901 1938 Catherine Booth, Frelsesarmégrunnlegger
RS 38 «Biskop Hvoslef» 1933 1969 Museumsbåt. Balsfjord Fredrik Waldemar Hvoslef, biskop RS 38 Biskop Hvoslef 01.jpg
RS 39 «Erik Farup» 1933 1970 Erik Farup RS 39 Erik Farup 01.jpg
RS 40 «Frithjof Wiese» 1935 1967 Frithjof Wiese RS 40 Frithjof Wiese 01.jpg
RS 41 «Christian Bugge» 1935 1967 Christian Bugge RS 41 Christian Bugge.jpg
RS 42 «Storebrand» 1936 1969 Storebrand, forsikringsselskap RS 42 Storebrand 01.jpg
RS 43 «Astrid Finne» 1937 1954 Astrid Finne RS 43 Astrid Finne 01.jpg
RS 44 «Idun» 1937 1969 Idun, norrøn gud Idun i Bjørvika 03.JPG
RS 45 «Christian Børs II» 1937 1970 Christian Børs
RS 46 «Thomas Fearnley» 1938 1967 Thomas Fearnley RS 46 Thomas Fearnley 01.jpg
RS 47 «Ragnhild Schanche» 1938 1976 Ragnhild Schanche RS 47 Ragnhild Schanche 01.jpg
RS 48 «Gustav B. Bull» 1939 1975 Gustav B. Bull RS 48 Gustav B. Bull 01.jpg
RS 49 «Willie Wilhelmsen» 1939 1972 Willie Wilhelmsen RS 49 Willie Wilhelmsen 01.jpg
RS 50 «Osloskøyta» 1940 1966 Oslo RS 50 Osloskøyta 01.jpg
RS 51 «Fredrik Langaard» 1939 1971 Fredrik Anton Christofer Langaard RS 51 Fredrik Langaard 01.jpg
RS 52 «Ole O. Lian» 1940 1975 Ole O. Lian Ole O Lian i Bjørvika 2014 03.JPG
RS 53 «J.M. Johansen» 1949 1979 J.M. Johansen RS 53 J.M. Johansen 01.jpg
RS 54 «Therese Klaveness» 1951 1978 Therese Klaveness Therese Klaveness i Bjørvika 2014 01.JPG
RS 55 «Olav Østensjø jr.» 1951 1981 Olav Østensjø jr. RS 55 Olav Østensjø jr. 01.jpg
RS 56 «Olav Ringdal jr.» 1952 1983 Olav Ringdal jr. RS 56 Olav Ringdal 01.jpg
RS 57 «Oslokjøpmannen» Fritidsbåt, i privat eie. RS 57 Oslokjøpmannen 01.jpg
RS 58 «Sørlandsskøyta» 1956 1987 Fritidsåt, i privat eie. Sørlandet RS 58 Sørlandsskøyta 01.jpg
RS 59 «Tønnes Puntervold» 1958 1990 Tønnes Puntervold RS 59 Tønnes Puntervold 01.jpg
RS 60 «Ulabrand II» 1958 1986 Anders Jakob «Ulabrand» Johanssøn, los RS 60 Ulabrand II 01.jpg
RS 61 «Haakon VII» 1958 2004 Haakon VII RS 61 Haakon VII 01.jpg
RS 62 «Ambassador Bay» 1958 1983 Charles Ulrick Bay, ambassadør
RS 63 «Torungen» 1960 1986 Fritidsbåt, i privat eie. Torungen RS 63 Torungen 01.jpg
RS 64 «Oscar Nibe» 1960 1986 Oscar Nibe
RS 65 «Karine Moe» 1960 1988 Karine Moe RS 65 Karine Moe 01.jpg
RS 66 «Skomvær II» 1960 1986 Skomvær
RS 67 «Ingeborg Platou» 1961 1987 Ingeborg Platou RS 67 Ingeborg Platou 01.jpg
RS 68 «Bergen Kreds II» 1963 1995 Bergen Kreds av NSSR
RS 69 «Hjalmar Bjørge» 1963 1996 Hjalmar Bjørge, skipsmegler RS 69 Hjalmar Bjørge 01.jpg
RS 70 «Speideren» 1966 1998 RS 70 Speideren 01.jpg
RS 71 «Halten II» 1966 1997 Halten RS 71 Halten II 01.jpg
RS 72 «Jørgen Amundsen» 1966 1997 Jørgen Amundsen RS 72 Jørgen Amundsen 01.jpg
RS 73 «Ole O. Hoshovde» 1968 1976 Ole O. Hoshovde RS 73 Ole O. Hoshovde 01.jpg
RS 74 «Arne Fahlstrøm II» 1968 1975 Arne Fahlstrøm RS 74 Arne Fahlstrøm II 01.jpg
RS 75 «Sjøfareren» 1968 2004 RS 75 Sjøfareren 01.jpg
RS 76 «G. Unger Vetlesen» 1968 1988 G. Unger Vetlesen RS 76 G. Unger Vetlesen 01.jpg
RS 77 «Fredrikstad» 1968 1988 Fredrikstad RS 77 Fredrikstad 01.jpg
RS 78 «Hagbart Waage» 1968 1988 Hagbart Waage RS 78 Hagbart Waage 01.jpg
RS 79 «Paul Johansen» 1970 1990 Paul Johansen RS 79 Paul Johansen 01.jpg
RS 80 «America» 1971 2004 Amerika RS 80 America 01.jpg
RS 81 «Hjelm Waage» 1971 2004 Hjelm Waage RS 81 Hjelm Waage 01.jpg
RS 82 «Øivind Lorentzen» 1972 ? Øivind Lorentzen «Norte II» RS 82 Øivind Lorentzen 01.jpg
RS 83 «Lars Christensen» 1972 2007 Solgt Konsul Lars Christensen (1884–1965)Lars Christensen RS 83 Lars Christensen 01.jpg
RS 84 «R.S. Platou» 1974 ? Ragnar Stoud Platou, skipsmegler RS 84 R.S. Platou 01.jpg
RS 85 «Ada Waage» 1975 2009 Ada Waage RS 85 Ada Waage 01.jpg
RS 86 «Nanki Bergesen» 1973 1996 Nanki Bergesen RS 86 Nanki Bergesen 01.jpg
RS 87 «Gustav Henriksen» 1973 1992 Gustav Henriksen, skipsreder RS 87 Gustav Henriksen 01.jpg
RS 88 «Odd Fellow» 1973 2010 Odd Fellow Ordenen RS 88 Odd Fellow 01.jpg
RS 89 «Ragni Berg» 1974 I tjeneste Reserve/spesialoppdrag. Ragni Berg RS 89 Ragni Berg 01.jpg
RS 90 «Odd Fellow II» 1974 2011 Odd Fellow-ordenen RS 90 Odd Fellow II 01.jpg
RS 91 «Knut Johan» 1975 2008 Knut Johan Bugge RS 91 Knut Johan 01.jpg
RS 92 «Odd Godager» 1975 ? Odd Godager RS 92 Odd Godager 01.jpg
RS 93 «Aril» 1975 1997 Aril i Bjørvika 2014 01.JPG
RS 94 «Oscar Tybring III» 1979 1986 Oscar Tybring RS 94 Oscar Tybring III 01.jpg
RS 95 «Kim» 1979 1984 RS 95 Kim 01.jpg
RS 96 «Olav V» 1982 1992 Olav V RS 96 Olav V 01.jpg
RS 97 «G.J. Kastor» 1983 2004 G.J. Kastor RS 97 G.J. Kastor 01.jpg
RS 98 «Jaycees» 1976 2005 I tjeneste RS 98 Jaycees 01.jpg
RS 99 «Skomvær III» 1986 I tjeneste Skomvær RS 99 Skomvær III 01.jpg
RS 100 «Ægir» 1988 I tjeneste Ægir, jotun RS 100 Ægir 01.jpg
RS 101 «Nils C.P. Aure» 1990 ? Nils C.P. Aure «Adeler» RS 101 Nils C.P. Aure 01.jpg
RS 102 «Askerbæringen» 1988 I tjeneste Asker og Bærum RS 102 Askerbæringen 01.jpg
RS 103 «Dagfinn Paust» 1988 I tjeneste Dagfinn Paust RS 103 Dagfinn Paust 01.jpg
RS 104 «Oscar Tybring IV» 1988 I tjeneste Oscar Tybring RS 104 Oscar Tybring IV 01.jpg
RS 105 «Ruth Opsahl» 1989 I tjeneste Ruth Opsahl RS 105 Ruth Opsahl 01.jpg
RS 106 «Skuld» 1990 I tjeneste Assuranseforeningen Skuld RS 106 Skuld 01.jpg
RS 107 «Knut Hoem» 1991 I tjeneste Knut Hoem RS 107 Knut Hoem 01.jpg
RS 108 «Kaptein Skaugen» RS 108 Kaptein Skaugen.jpg
RS 109 Stadt II» 1988 2004 Stadlandet «Måløy» RS 109 Stadt II 01.jpg
RS 110 «Reidar von Koss» 1996 I tjeneste Reidar von Koss RS 110 Reidar von Koss 01.jpg
RS 111 «Peter Henry von Koss» 1996 I tjeneste Peter Henry von Koss RS 111 Peter Henry von Koss 01.jpg
RS 112 «Emmy Dyvi» 1997 I tjeneste Emmy Dyvi RS 112 Emmy Dyvi.jpg
RS 113 «Erik Bye» 1997 I tjeneste Erik Bye, artist RS 113 Erik Bye.jpg
RS 114 «Bergen Kreds (III)» 1998 I tjeneste Bergen Kreds av NSSR RS 114 Bergen Kreds (III) 01.jpg
RS 115 «Ulabrand III» 1998 I tjeneste Anders Jakob «Ulabrand» Johanssøn, los RS 115 Ulabrand III 01.jpg
RS 116 «Simrad» 1999 1999
RS 117 «Arcturus» 1997 I tjeneste RS 117 Arcturus 01.jpg
RS 118 «Rauna» 1998 2012 RS 118 Rauna 01.jpg
RS 119 «Erna Olsen» 1998 I tjeneste Erna Olsen RS 119 Erna Olsen 01.jpg
RS 120 «Sundt» 2000 I tjeneste
RS 121 «TBN Springer» 2000 2004 RS 121 TBN Springer 01.jpg
RS 122 «Simrad Færder» 2001 I tjeneste RS 122 Simrad Færder 01.jpg
RS 123 «Simrad Buholmen» 2001 I tjeneste RS 123 Simrad Buholmen 01.jpg
RS 124 «Hvaler» 2002 I tjeneste Hvaler RS 124 Hvaler 01.jpg
RS 125 «Det Norske Veritas» 2003 I tjeneste Det Norske Veritas RS 125 Det Norske Veritas 01.jpg
RS 126 «Harald V» 2003 I tjeneste Harald V RS 126 Harald V.jpg
RS 127 «Ryfylke» 2003 I tjeneste Ryfylke RS 127 Ryfylke 01.jpg
RS 128 «Gideon» 2003 I tjeneste RS 128 Gideon 01.jpg
RS 129 «Kjøpstad» 2003 I tjeneste Kjøpstad RS 129 Kjøpstad 01.jpg
RS 130 «Utvær» 2004 I tjeneste Utvær RS 130 Utvær 01.jpg
RS 131 «Uni» 2004 I tjeneste Stiftelsen UNI
RS 132 «Gjert Wilhelmsen» 2005 I tjeneste Gjert Wilhelmsen RS 132 Gjert Wilhelmsen 01.jpg
RS 133 «Beta» 1982 I tjeneste RS 133 Beta 01.jpg
RS 134 «Uni Femunden» 2004 I tjeneste Stiftelsen UNI og Femunden RS 134 Uni Femunden 01.jpg
RS 135 «Kaptein Egil J. Nygård» 2005 I tjeneste Egil J. Nygård RS 135 Kaptein Egil J. Nygård 01.jpg
RS 136 «Halfdan Grieg» 2006 I tjeneste Halfdan Grieg RS 136 Halfdan Grieg 01.jpg
RS 137 «Kristian Gerhard Jebsen» 2006 I tjeneste Kristian Gerhard Jebsen RS 137 Kristian Gerhard Jebsen 01.jpg
RS 138 «Sundt Flyer» 2007 I tjeneste RS 138 Sundt Flyer 01.jpg
RS 139 «Uni Oslofjord» 2006 I tjeneste Stiftelsen UNI og Oslofjorden RS 139 Uni Oslofjord 01.jpg
RS 140 «Bjarne Kyrkjebø» 2007 I tjeneste Bjarne Kyrkjebø
RS 141 «Mærsk» 2008 I tjeneste RS 141 Mærsk 01.jpg
RS 142 «Horn Flyer» 2009 I tjeneste RS 142 Horn Flyer 01.jpg
RS 143 «Uni Kragerø» I tjeneste Stiftelsen UNI og Kragerø RS 143 Uni Kragerø 01.jpg
RS 144 «Uni Helgeland» 2009 I tjeneste Stiftelsen UNI og Helgeland RS 144 Uni Helgeland 01.jpg
RS 145 «Vekteren» 2009 I tjeneste RS 145 Vekteren 01.jpg
RS 146 «Stormbull» 2009 I tjeneste RS 146 Stormbull 01.jpg
RS 147 «Inge Steensland» 2009 I tjeneste Inge Steensland RS 147 Inge Steensland 01.jpg
RS 148 «Mjøsvekteren» 2012 I tjeneste RS 148 Mjøsvekteren 01.jpg
RS 149 «Uni Røros» 2011 I tjeneste Stiftelsen UNI og Røros
RS 150 «Odin» 2011 I tjeneste Odin, norrøn gud
RS 151 «Sjømann» 2012 I tjeneste Sjømannsyrket RS 151 Sjømann 01.jpg
RS 152 «Bergesen d.y.» 2012 I tjeneste RS 152 Bergesen d.y. 01.jpg
RS 153 «Kystvekteren» 2013 I tjeneste
RS 154 «Det Norske Veritas II» 2014 I tjeneste Det Norske Veritas
RS 155 «Bendt R. Rasmussen» 2014 I tjeneste Bendt R. Rasmussen RS 155 Bendt R. Rasmussen 01.jpg
RS 156 «Eivind Eckbo» 2014 I tjeneste {{Vestfold]] Eivind Eckbo, jurist
RS 157 «Bill» 2014 I tjeneste Mandal
RS 158 «Idar Ulstein» 2015 I tjeneste Fosnavåg Idar Ulstein
RS 159 «Elias» 2015 I tjeneste Moss Redningsskøyta «Elias» på barne-TV. RS 159 Elias med små Eliaser.jpg
RS 160 «Horn Rescue» 2015 I tjeneste Skjærhalden
RS 161 «Einar Staff Sr.» 2016 I tjeneste Oslo
RS 162 «Klaveness Marine» 2016 I tjeneste Oscarsborg
RS 163 «Kristian Gerhard Jebsen II» 2017 I tjeneste Bakarvågen Kristian Gerhard Jebsen
RS 164 «Jens Bye» 2017 I tjeneste Trondheim
RS 165 «Askeladden» 2017 I tjeneste Lillesand
RS 166 «Horn Stayer» 2018 I tjeneste Skjeberg

Galleri

Kilder

Eksterne lenker