Oslo Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra samvirkelagsbutikken i Veitvetveien 8.
Foto: Leif Ørnelund (1959)

Oslo Samvirkelag er en del av forbrukersamvirket Coop Øst i fellesorganisasjonen Coop Norge. Det ble grunnlagt under navnet Kristiania Samvirkelag i 1916 ved sammenslåing av flere lokale samvirkelag innafor bygrensene:

Året etter grunnleggelsen ble også Sagene Kooperative Selskab (grunnlagt 1904) med, og dermed var alle byens samvirkelag forent. Etter byutvidelsen i 1948 ble også flere andre samvirkelag innlemma som avdelinger i Oslo Samvirkelag. Oslo Samvirkelag var en selvstendig organisasjonen innenfor Norges Kooperative Landsforening (nå Coop NKL) fram til begynnelsen av 1990-åra, da Forbrukersamvirket Øst (nå Coop Øst) ble danna.

Den første samvirkelagsbutikken i Oslo var Kristiania Kooperative Selskabs butikk i Møllergata 16, som åpna januar 1895. I 1900 flyttet denne til den da bygde Togagården. Oslo Samvirkelag åpna i 1947 Snarkjøp i Parkveien, som var landets første selvbetjeningsbutikk. I løpet av 1950-åra hadde samvirkelaget fått over hundre butikker. De fleste av dem var dagligvareforretninger, men det fantes også spesialbutikker for en rekke forskjellige varetyper. Samvirkelaget hadde også bakeri, pølsemakeri og iskremfabrikk. Senere begynte man å åpne større varehus under navnene Domus, Obs og S-varehus, samt butikker knytta til dagligvarekjedene Prix, Mega og Quickly.

I 2010-åra var tilstanden en annen, med langt færre butikker. Det var pr. 2010 en Obs!-butikk i Lørenveien, fire Mega-butikker, femten Prix-butikker og to Marked-butikker. Coop tok også over Smart Clubs butikk i Smalvollveien i 2008, sammen med de andre Smart Club-butikkene i landet, fra grunnleggeren Atle Brynestad. I 2013 ble Smart Club-butikkene gjort om til ulike butikker innen Obs-segmentet.

Avdelinger

Lista er ufullstendig. Den omfatter også butikker drevet av de første kooperative selskapene, som etter hvert ble del av Oslo Samvirkelag. Flere av numrene har blitt gjenbrukt etter som butikker har blitt nedlagt.

Avd.nr. Adresse Bydel Type Åpna Annet Bilde
5 Odins gate 9 Frogner Dagligvarer 1911
8 Thereses gate 16B St. Hanshaugen Dagligvarer Snarkjøp fra 1951, senere Quickly. Nedlagt 2000.
9 Tøyengata 25 Gamle Oslo Dagligvarer Oslosamvirkelag9.jpg
10 Ingeborgs gate 8 Gamle Oslo Dagligvarer 1914 Oppr. Aakebergveiens Kooperative Selskab.
11 Sverdrups gate Grünerløkka Oslo Samvirkelag avd 11 Sverdrups gate 0040554.jpg
15 Toftes gate 4 Grünerløkka Dagligvarer Oslo Samvirkelag avdeling 15 Toftes gate 0040529.jpg
18 Maridalsveien 169 Sagene Dagligvarer 1929 Ombygd til selvbetjening (Snarkjøp) 1952. Nå Coop Prix. Maridalsveien 169 Oslo.jpg
20 Konows gate 79 Gamle Oslo 1939 Ombygd til selvbetjening (Snarkjøp) i 1959. Nedlagt.
21 Fayes gate 4 St. Hanshaugen Dagligvarer 1920 Kristiania/Oslo Samvirkelag mellom 1920 - 1962, nå Jokerbutikk
22 Kirkegårdsgata 7 Grünerløkka Dagligvarer 1925 Nedlagt 1966
23 Bøgata 4 Gamle Oslo Dagligvarer Idag bygget om til boliger Oslo samvirkelag avd 23 Bøgata 0040532.jpg
26 Bjerregaards gate St. Hanshaugen 1926 Nedlagt 1966.
27 Gøteborggata 5 (nå nr. 1) Bydel Grünerløkka Dagligvarer 1926 Bygningen er revet, og boligblokka i Gøteborggata 1 står på eiendommen.
27 Parkveien 65 Frogner Dagligvarer 1947 Snarkjøp, første selvbetjeningsbutikk i Norge. Se egen artikkel. Oslo Samvirkelag Snarkjøp i Parkveien OB.Ø47 0566a.jpg
28 Helgesens gate Grünerløkka Klær Oslo Samvirkelag avd 28 Helgesens gate 0040555.jpg
28 Sofienberggata 59 Grünerløkka Dagligvarer 1949 Nedlagt 1967. Knytta til tjenestemannsboligene i Sofienberggata 59-63. Oslo Samvirkelag avd 28 Sofienberggata OB.Ø49 0757.jpg
30 Grefsenveien 70 Nordre Aker Dagligvarer 1923 Opprinnelig Grefsen Samvirkelag, innlemma i Oslo Samvirkelag 1947. Nedlagt 1948. Grefsen Samvirkelag OB.Ø48 0006.jpg
33 Nordlandsgata 5 Sagene Dagligvarer 1931 Del av Sandaker byggeselskap, lagt ned i 1962.
34 Bogstadveien 62 Frogner Dagligvarer 1931 Coop Marked. Bogstadveien 62 i Oslo.JPG
41 Schleppegrells gate 32 Grünerløkka, Dælenenga Dagligvarer 1933 I Grünerløkka Folkets hus. Lagt ned i 1956. I dag serveringssted (irsk pub) i lokalene. Grünerløkka Folkets Hus2.jpg
44 Bøgata 25 Gamle Oslo, Kampen Dagligvarer 1934 Ombygd til selvbetjening (Snarkjøp) i 1958, nå Bunnpris Kampen. Bøgata 25.jpg
48 Trondheimsveien 63 Grünerløkka 1939 Ombygd til selvbetjening (Snarkjøp) i 1961. Nedlagt.
64 Raschs vei 36-38 Nordstrand 1929 Åpna som Hellerud Samvirkelag. Fra 1936 Nordstrand Samvirkelag avd. 4, så Oslo Samvirkelag avd. 64 fra 1948.
65 Vårveien 2 Nordstrand Oslo Samvirkelag avd 65 Simensbråten OB.Ø49 0312.jpg
73 Stordamveien 52 Alna Oslo Samvirkelag avd 73 Stordamveien OB.Ø59 2029.jpg
77 Høybråtenveien 40 Stovner 1948 Nedlagt i 1960-åra.
82 Bygdøy allé 38 Frogner 1950
89 Strømsveien 131 Alna 1956
? Schweigaards gate 58B Gamle Oslo 1928
? Tvetenveien 74 Oslo Samvirkelag avd Bryn 1948 OB.Ø48 0007.jpg

Kilder