Ørje fort

Ørje fort (Ørje befestninger) i Marker kommune i Østfold er en felles betegnelse på to befestninger på åsen sør for Ørje som skulle dekke riksveien fra Sverige, Ørje bro, Ørje sluser og vannveiene sørover mot Årnessundet som overgang over Haldenvassdraget ved et eventuelt svensk angrep mot hovedstaden. Befestningen var en del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen og var også del av den framtrukne linjen som skulle stoppe svenskene ved en eventuell konflikt.

Kommandantboligen på Ørje fort
Foto: Narve Skarpmoen
Kart som viser stillingene ved Ørjes rekkevidde
Foto: Pål Giørtz/Oppslagstavle på stedet

Anlegget består av to fort, Lihammeren fort (Søndre fort) og Ørjekollen fort (Nordre fort). Anleggelsen av fortet startet i desember 1901 og ble ferdigstilt året etter. Begge fortene var under felles kommando med kommandatbolig og forlegning for soldatene på Ørjetun. Totalt i 1905 var det rundt 1000 soldater forlagt til befestningene. Fortene ble ansett som moderne og beskyttet av piggtrådsperringer og skyttergraver. Fra svensk side ble fortene betegnet som stormfri, det vil si at de ville være meget vanskelige å innta ved infanteriangrep.

Søndre fort

Utdypende artikkel: Lihammeren fort

Fortet ligger på en hylle noe lavere enn fortet på Ørjekollen.

På en utsprengt hylle lengst øst sto to 6,5 mm Hotchkiss mitraljøser med en tunnel på hver side, samt to 10,5 cm og 7,5 cm kanoner med ammunisjonsnisjer på sidene.

Stillingene hadde batterigang med overdekkende rom og utkikkshull mellom kanonene, ammunisjonsmagasin, dynamittskur, latrine og to brønner på området, alt omgitt av piggtråd.

Nordre fort

Utdypende artikkel: Ørjekollen fort

Fortet er delvis nedsprengt i fjellet. Bak et solid 90 cm høyt brystvern av fjell og betong sto fire kanoner - to 10,5 cm og to 7,5 cm med en batterigang imellom. Lengst øst sto to 6,5 mm Hotchkiss mitraljøser med et overdekket rom og ammunisjonsnisjer på sidene. Kaserne og ammunisjonsmagasin var inne i fjellet.

I området fantes verktøyskur, kullskur, latrine og to brønner - alt omgitt av piggtråd

Idag

Fortet ble demolert etter Karlstadforliket i 1905. Da ble tunnelene gjenmurt, kaponieren ødelagt og løpegraver og kanonstillinger fylt med steinmasse. Det nordre fortet ble i 1990-årene ryddet for demoleringsmasse og tilbakeført slik at kanonstillinger og løpegraver er synlige. Det søndre fortet viser tydelig hvordan demoleringen artet seg og ligger fortsatt slik det ble etter denne med de fire kanonstillingene og utsprengte løpegravene fylt igjen med pukk og stein. I tillegg er området preget av at vegetasjonen har fått vokse fritt, slik at siktelinjene er derfor ikke lenger synlige. Det er også oppført et bolighus og en vanntank i nærheten.

Anleggene er nå fredet og tilgjengelig for publikum. Det er merket natur/kultursti fra E18 ved Ørje sluser til anleggene. Man kan gå en ca 4 km lang «Fortsrunde». Ellers er det adkomst gjennom Ørjetun til nordre fort og parkingsmuligheter her til begge. Dette ligger knapt 1 km syd for Ørje sluser og E18.

Galleri

Kilder


Grensebefestninger beskrevet på lokalhistoriewiki.no