Bibliografi:Eigersund kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Utsikt over Egersund i slutten av 1940-åra.
 
Utsikt over Egersund i 1953.
 
Egersund sentrum i slutten av 1940-åra.
 
Egersund sentrum i slutten av 1940-åra.
 
Egersund sanitetsforenings folkebad. Bilete frå boka Norske kvinners sanitetsforening (1930).
 
Vårsildfiske i Egersund i 1949.
 
Thoresens hus i 1946.
 
Middelskolen, Sorenskrivergården i 1946.
 • Bang-Andersen, Sveinung: En fangstboplass på Eigerøy : boplassbruk og miljøtilpasning i sørvestnorsk yngre steinalder. AmS-skrifter nr. 6, utg. Arkeologisk museum Stavanger. 1981. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakken, Åshild: En studie av begrepet "næringsklynge" med anvendelse på elektronikkindustrien i Egersund. Hovudoppgåve i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Berge, Kjell-Ragnar: Kystfort i kamp! : Batterie Egersund i kamp med Royal Navy 1944-45 : historien om en tysk soldat i Marineartilleriet 1942-46. Utg. Ares forlag. 2016. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berglyd, Jostein: De gjorde et valg. Egersunderne og dalbuer i krig 1940-1945. Utg. Dalane folkemuseum og Dalane tidende. 1990. 312 s. ISBN 82-990358-4-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Birkeland, Sigmund: Med hornmusikken i hundre : Egersund musikkorps 1914-2014. Utg. Egersund musikkorps. 2015. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Birkeland, Sigmund, Abram Kjell Sørdal: Mellom Varberg og Kontrari : politikk, arbeid og fritid i Egersund 1890-1940. Utg. S. Birkeland og A.K. Sørdal i samarbeid med Dalane tidende. 1995. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratbak, Bjørn: "For deres og for vår frihet" : polske motstandsmenn døde ved Helleren høsten 1942. Utg. B. Bratbak. 1996. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drage, Gry Jørgensen: Eigersund kommune, et kart på det kommunale omstillings modne tre. Hovudoppgåve i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1997.
 • Duesund, Halvard: Historien om barkskipet Woye : om forliset ved Mong nyttårsaften 1899, om kaptein Christen Andersen Woye, hans brever og hans salmer. Utg. [L. Woie]. 1999. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybing, Leif: Arbeid og teknologi. En studie av A/S Egersunds Fayansefabrik c/o 1920-1979. Hovudoppgåve i etnologi, Universitetet i Bergen 1983.
 • Dybing, Leif: Arbeid og teknologi : en studie av A/S Egersunds fayancefabriks C/O 1920-1979. Utg. Egersund fayancemuseum. 2011. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Egersunds fayancefabriks co : 1847–1947. Red. Olaf Lorentzen og Thor B. Kielland. Utg. Dreyer. 1947. 149 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 180–181.
 • Fladmark, Fredrik H.: Anne Elisabeth og Anton B. Andersen : en liten slektshistorie. Utg. F.H. Fladmark. 2011. 331 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Godli, Olaf og Hasli, Erik: Det psykososiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gardbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Grødeland, Svein, Magnor Erlend Oma: Dei sterktruande : om Lomelendingane, Perane og Larsane. Utg. Dreyer bok. 1990. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haver, Anders (red.): Historien rundt det siste tokt til den norsk-danske fregatten "Norske Løve" som ble slått til vrak utenfor Egersund i 1666, og litt om forhistorien til toktet. Utg. [Anders Haver?]. 2006. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hognestad, Jan K.: Tonemer i høytonedialekt. En fonetisk/fonologisk undersøkelse med utgangspunkt i Egersunds-dialekten. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1996.
 • Hognestad, Jan K.: Tonemer i en høytonedialekt : en undersøkelse med utgangspunkt i Egersund bymål. Utg. Samlaget. 1997. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isaachsen, Valborg Dudok van Heel: Bygdeliv rundt 1900 : den nederlandske prestefruen Valborg Isaachsen forteller fra Helleland. Oversatt av Hanna de Vries Stavland. Utg. Dalane tidende. 2000. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvassheim, Gunnar: En drivkraft i lokalt idrettsarbeid : Egersunds idrettsklubb gjennom 75 år. Utg. E.I.K.. Egersund. 1994. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvassheim, Gunnar: Gunnar Kvassheims mer enn 1000 spørsmål om Eigersund. Utg. Egersund byutvikling. 2008. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leidland, Arna: En studie av sosialiserings-prosesser blant ungdom i Egersund med spesiell vekt på jenters situasjon. Hovudoppgåve i sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1990.
 • Lædre, Per Einar: Egersund vannverk 1876-1993 : historien om byens vannforsyning. Utg. Eigersund kommune. Egersund. 1993. 27 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myklebust, Maria (red.): Korpset vårt : Egersund korps : 100 år for Gud og folket : 1889-1989. Utg. Korpset. 1989. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Polden, Rasmann: Der ingen lenger bur : fraflyttede buplasser i Helleland. Utg. Dalane folkemuseum. 2013. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Puntervold, Magnus: En utredning om bruksstrukturen og driftsformene i jordbruket i en skolekrets i Eigersund herred. Hovudoppgåve ved NLH 1961.
 • Ramsland, Lars Martin: A. Friestad AS : glimt fra historien om et handelshus : 1888-2013. Utg. A. Friestad AS. 2013. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rodvelt, Sigmund: Fisk til folket : den østtyske fiskeflåtens fiske etter sild i Nordsjøen og landligge i Egersund. Utg. Rodvelt forlag. 2015. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødland, Ingvald: Det tyske angrepet på Egersund og Dalane 1940. Utg. Dalane folkemuseum. 1974. 327 s.
 • Svanæs, Kjell: Det Nye orgelet i Egersund kirke : festskrift ved overleveringen 8. september 2002. Utg. [s.n.]. Egersund. 2002. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørdal, Abram Kjell: Egersunds turnforening : stiftet 21. september 1891. Utg. Egersund turnforening. 1991. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørdal, Abram Kjell: Eigersund arbeiderparti 100 år : bygg landet - trygg seieren. Utg. Eigersund arbeiderparti. 2009. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørdal, Abram Kjell (red.): Norges automobil-forbund, avdeling Egersund og omegn : 50 år, 1933-17. juni 1983. Utg. NAF. 1983. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tengesdal, Rasmus Rune: Det psyko/sosiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1985.
 • Tronerud, Geirulf: "Egersund, en aktiv by". Utvikling av samarbeidstiltak i Eigersund kommune som et ledd i FiFol-prosjektet, samt en oppfølgende evaluering av arbeidet. Hovudoppgåve ved Norges idrettshøgskole 1993.
 • Waula, Jørg Eirik: Gard, ætt og folk. Heskestad sokn. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1997. ISBN 82-90087-43-8. 39 s.
 • Østensen, Per Øyvind (red.): Kulturvern ved bergverk 2006 : rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund og Sokndal. Utg. Norsk bergverksmuseum. 2006. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1331 EIGERSUND)
Et amerikabrev. Utg. Dalane folkemuseum. I: Årbok for Dalane. Nr 8 (1986). S. 98-102. Red. Abram Kjell Sørdal. Merknad: Avsendar: Michael Olsen 1893.
 • Dagbok (1332 EIGERSUND)
Dengang - .... Noen dagboksblader fra vårdagene 1940 i Egersund. Utg. Dalane folkemuseum. I: Årbok for Dalane. Nr 2 (1971-78). S. 16-49. Merknad: Skrive av I. Mehus.
 • Skifte (1333 EIGERSUND)
Et tragisk skifte. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1972. S. 63-66. Red. Thor S. Næsheim. Merknad: Frå Tengs 1630.

Aviser