Bibliografi:Bjerkreim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Gåsland i 1961.
Foto: Rolf Ingelsrud/Widerøes Flyveselskap.
Tengesdal i 1954.
Foto: Rolf Ingelsrud/Widerøes Flyveselskap.
Ivesdal i 1954.
Foto: Rolf Ingelsrud/Widerøes Flyveselskap.
 • Birkeland, Bjørn Tore: "Ta anstøtsstenene bort av folkets vei". Ein mikrohistorisk studie av bjerkreimsbuen Villien Nedrebø (1866-1938). Masteroppgåve i historie, Universitetet i Oslo, 2005.
 • Espeland kraftverk : Maudalselva i Bjerkreimsvassdraget. Utg. Direktoratet for naturforvaltning. Trondheim. 1998. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espeland, Odd: Det kom en mann over heia. Espeland i Bjerkreim. Gards- og ættesoge. Utg. O. Espeland. 1990. 154 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espeland, Velle: Folkesong i Bjerkreim. Om bruken av song i ein lokalkultur. Hovudoppgåve i folkeminnevitskap, Oslo, 1974.
 • Godli, Olaf og Hasli, Erik: Det psykososiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gardbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole, 1981.
 • Isaachsen, Valborg Dudok van Heel: Bygdeliv rundt 1900 : den nederlandske prestefruen Valborg Isaachsen forteller fra Helleland. Oversatt av Hanna de Vries Stavland. Utg. Dalane tidende. 2000. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedrebø, Marta: Slekta frå Nedrebø : foreldre til og slekt etter Marte Therese Sørensdtr. Nedrebø og Enok Hadvardson Nedrebø, f. Svela : fram til og med 2008, litt i 2009. Utg. M. Nedrebø. 2009. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Siw Hege: Enighet framfor rettssak. Konfliktvariasjon i sivile saker ved forlikskommisjonene i Stavanger, Bjerkreim og Hjelmeland ved begynnelsen av 1800-tallet. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen, 1999.
 • Oma, Magnor Erlend (red.): Bjerkreim før og nå : jubileumsskrift for kommunalt sjølvstyre gjennom 150 år. Utg. Bjerkreim kommune. 1987. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risa, Lisabet: Femti år med Bjerkreim trelast : 1952-2002 : frå sagbruk, trekol og tresko til byggevarer, hytter og hus. Utg. Bjerkreim trelastforretning. Vikeså. 2003. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slektstevne på Espeland : søndag den 5. august 1984 kl. 12.00 hos Åse og Ivar M. Espeland. Utg. Bjerkreim sparebank. Vikeså. 1984. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Torunn M.: Slekter i utvikling. En studie av utvalgte og trukne slekter fra Bjerkreim som følges fra 1780 til 1960. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen, 1991.
 • Tengesdal, Astrid Gjedrem (red.): Gamle voggeviser, rim og regler frå Bjerkreim. Utg. [A.G. Tengesdal]. 1999. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tengesdal, Rasmus Rune: Det psyko/sosiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole, 1985.
 • Vikeså kraftverk : Oslandsvassdraget i Bjerkreimsvassdraget. Utg. Direktoratet for naturforvaltning. Trondheim. 1998. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skifte (1328 BJERKREIM)
Utskrift av Jæderen og Dalenes sorenskriveris skifteprotokoll nr 2 1672-1693 fol. 270. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 21 (1935). S. 37-38. Red. Sem Austrumdal. Merknad: Frå Laksesvela 1679.
 • Skifte (1329 BJERKREIM)
Utskrift av Jæderen og Dalenes skifteprotokoll nr 5 1714-1722 fol. 362b. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 21 (1935). S. 30-36. Merknad: Frå Laksesvela 1721.

Aviser