Bibliografi:Randaberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Randaberg kyrkje, illustrasjon frå boka Træk av Hetlands historie 1814-1914 (side 241), utgitt 1914.
Foto: Ukjent.
Utsyn over Viste i 1951.
Viste hotell i slutten av 1940-åra.
 • Andreassen, Rune og Heskestad, Solfrid Marie: Muligheter for sambruk mellom jordbruk og friluftsliv i et bynært område. Hålandsvatnområdet i kommunene Stavanger og Randaberg. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 1985.
 • Bang-Andersen, Sveinung: Svarthålå på Viste : boplass i 6000 år. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1983. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harestad, Thor Geir: Fra graslyng til millionbedrift : Randaberg idrettslag 1925-2000. Utg. Sjakkforl. Harestad. 1999. 269 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helland, Håvard: Ungdomsskoleelever i Randaberg kommune. Utg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Oslo. 1997. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Indrehus, O., Tore Revheim, Osmund Rossavik: Træk av Hetlands historie 1814-1914. Utg. Dreyers boktrykkeri. Stavanger. 1914. 355 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindanger, Birger: Med kyrkja i sentrum : kristenliv i Randaberg gjennom tusen år. Utg. Randaberg menighetsråd. 1995. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindanger, Birger: Neset og havet : soga om Tungeneset. Utg. Randaberg kommune v/ Kulturkontoret i samarbeid med Conoco Norway. 1993. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Harald Egenæs: Fangst-boplassen i Vistehulen på Viste, Randaberg, Nord-Jæren : undersøkelsene i 1939 og 1941. Utg. Stavanger museum. 1951. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Svein Magne: Innenfor Gestapos murer - og hjemreisen derfra. Med utgangspunkt i dagboknotater etter Enok Johan Bærland. Utg. Randaberg historielag. 2006. 94 s. ISBN 978-82-91365-02-2.
 • Olsen, Svein Magne: Randaberg handelslag 100 år (1908-2008). Utg. Randaberg historielag. 2008. 176 s. ISBN 978-82-91365-03-9.
 • Olsen, Svein Magne: Randaberg misjonsforsamling 100 år : 1912-2012. Utg. Randaberg misjonsforsamling. 2012. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Svein Magne: Randaberg under andre verdenskrig. Utg. Randaberg historielag. 2010-12
  • Bind 1: Tyske krigsinstallasjoner, forsvarsverker og materiell. 2010. 310 s. ISBN 978-82-91365-06-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Krigshverdag og krigens menneskelige konsekvenser. 2012. 411 s. ISBN 978-82-91365-07-7.
 • Olsen, Svein Magne: Randaberg misjonsforsamling 100 år. 1912-2012. Utg. Randaberg misjonsforsamling. 2012. 224 s. ISBN 978-82-303-1917-8.
 • Sele, Heidi: Leilendinger og selveiere ved giftermål og enkestand. Bønder i Randaberg 1710-1829. Hovedoppgave ved Universitetet i Bergen, 2005.
 • Sætre, Per Jarle: Plan og virkelighet. En studie av general- og kommuneplanlegging i Nord-Jæren kommunene Randaberg og Stavanger. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen, 1991.
 • Vestvik, Dorthea, Leif Økland, Tobias Salmelid (red.): Randaberg forsamlingshus : tilbakesyn over forsamlingshuset og virksomheten der gjennom 100 år. Utg. Styret i Randaberg forsamlingshus. 2004. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øia, Tormod: Avvik i ungdomsmiljø. En undersøkelse av elevene ved Randaberg ungdomsskole. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1976.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Sjeleregister (1306 ROGALAND)
Sjeleregister 1758. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Ætt og heim. 1958-1964. 218 s. Merknad: Ført av prestane i Rogaland etter oppmoding av amtmann Tillissch. For Hetland/Randaberg lensmannsmanntal 1754, for Hjelmeland ekstraskattemanntal 1762.

Aviser