Bibliografi:Tysvær kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Flyfoto over Tysvær i 1954.
Hinderåvåg i 1959.
Foto: S. Langset/Widerøes Flyveselskap.
Nedstrand i 1962.
Førresfjord i 1951.
Sandsgård i 1947.
 • Dybdal-Holthe, Nils: Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad. Utg. Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune. 1984. 673 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjøsne, Harald (red.): Frå tase til kjendis : samarbeid om tysværsmalen gjennom 150 år. Utg. Tysvær sau- og geitealslag. 2003. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grastveit, Bjørg Marit Baustad: Bertha og Mathias på Kvam og etterkomarane deira. Utg. B.M.B. Grastveit. Kvernaland. 2002. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grastveit, Bjørg Marit Baustad: Gudmund Landråk : skipper med gullband. Utg. Bjørg Marit Baustad Grastveit. 2014. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hellesøy, Dagfinn (red.): Tysvær kyrkje gjennom tidene : eit tilbakeblikk på kyrkjebygg, prestar og kyrkjelyd. Utg. [s.n.]. 2002. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Idsøe, Kåre: Slekta fra Ørke : etterkommere av Hans Holgersen Ørke og Anna Margrethe Sigvesdtr. Nordaker. Utg. [s.n.]. 1993. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Terje: Kårstøprosjektet : sosiale og økonomiske sider ved utbyggingen i første fase. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjoldafolket og kyrkja deira : sogeskrift ved 100-års jubileet for Skjold kyrkje 1987. Utg. Soknerådet. 1987. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skrifter frå Lokalhistorisk stiftelse. 1995-.
 • Østrem, Nils Olav: Den store utferda : utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914. Utg. Scandinavian Academic Press. 2015. 429 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østrem, Nils Olav: Husmannstid. Ei undersøking av plasskipnaden i Skjold og Vats ca. 1800-1920. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1989.
 • Østrem, Nils Olav (red.): Nedstrand kyrkje 150 år : i tru, håp & kjærleik. Utg. Nedstrand sokneråd. 2018. 225 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østrem, Nils Olav (red.): Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910-2010. Utg. Nedstrand sokneråd. 2010. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østrem, Nils Olav: Utvandrarkultur : ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld 1837-1914. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for historie. 2002. 483 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarhus, Vidar: "Hvorfor jeg kom til aa reise til Amerika" : - ei bok om tysværbuen Hans Rønnevik som vart stor-farmar og forfattar i det nye landet. Utg. Tysvær historielag. 2010. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19120617 Fra: Ane Hapnes (søster), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: Statsarkivet i Stavanger,
Stikkord: presang, Familieforhold, Amerikanske forhold, hjemvendte emigranter, kafe, hotell, dødsfall, husbygging, pinse, Helg og høytid,
 • År: 19120904 Fra: Johannes (bror), Tysvær, Rogaland Til: , USA Eier: SaS,
Stikkord: hjemvendt emigrant, Helse og sykdom, lege, lungesykdom, sanatorium, arv, gårdskjøp, utvandring, fabrikkarbeid, Arbeidsliv,
 • År: 19131005 Fra: Heine Olsen Hapnes (svoger), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: Familieforhold, brevskriving, ved, Helse og sykdom, brystbetennelse, vann i lungene, hjertesykdom, konfirmasjon, Helg og høytid, folkehøgskole, Nærmiljø, fødsel, arv, asyl,
 • År: 19140101 Fra: Hans Øverland (nevø), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Onkel, USA Eier: SaS,
Stikkord: gave, middelskole, Værforhold, skolegang, gudstjeneste, 1914-jubileum, engelsk, sykehusopphold, Nærmiljø, hjemreise, begravelse, gravstøtte, gruveulykke, hjertelammelse, dødsfall,
 • År: 19140222 Fra: mor (Bustad), Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, julegave, dødsfall, tuberkulose, hjertefeil, Helse og sykdom, husbygging, dåp, amerikapakke, silkekjole, Kultur, ungdomshus, fest, husdyr, ku, hest, sau,
 • År: 19140301 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: dødsfall, Helse og sykdom, forkjølelse, begravelse, husbygging, Arbeidsliv, gjødselvannskumm, Værforhold, islagt fjord, dampskip, skolegang, skøyter, Barndom, amerikareise, fest, Politikk, Amerikanske forhold,
 • År: 19141122 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: Familieforhold, fødsel, sjømann, amerikareise, Amerikanske forhold, brevskriving, distriktslege, tenstefolk, kvernhus, matpriser, hundehold, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 19151219 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod og Tillaug , USA Eier: SaS,
Stikkord: Helg og høytid, skitnesøndag, kort, første verdenskrig, Helse og sykdom, gris, slakting, matpriser, Økonomiske kår, eksportforbud, fiske, sjømann, tjenestelønn, studier, tuberkulose, hjertefeil, tresking,
 • År: 19160129 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: dødsfall, tuberkulose, lungebetennelse, hjerteproblem, fødsel, reiving, fotografi, sjømann, tjeneste, konfirmasjon, Familieforhold, priser, jakt, fiske, gudstjeneste, Religiøsitet, dampskip, uvær, brevskriving,
 • År: 19160201 Fra: Ane Hapnes (søster), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: dødsfall, Familieforhold, lunge- og strupetæring, begravelse, Helse og sykdom, hjerteproblem, pengegave, blodstyrtning, sykehusopphold, gjeld, arbeidshjelp, fødsel, vårsildfiske, Emigrasjon, operasjon, Amerikanske forhold, Helg og høytid
 • År: 19170113 Fra: Ane Hapnes (søster), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: pengegave, arbeidshjelp, Helse og sykdom, medisin, sykehusopphold, brystbetennelse, dampbåt, fiske, tjeneste, slakting, brevskriving,
 • År: 19170207 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod og Gunvor , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, sjømann, kullbåt, Familieforhold, torpedering, fiske, gikt, bronkitt, Helse og sykdom, sykehusopphold, snurpebåt, giftermål, skifte, brystbetennelse, vann i lungene, priser, pleiehjem, tæring, Politikk, Religiøsitet,
 • År: 19170902 Fra: mor og far (Bustad), Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, dødsfall, gårdssalg, Helse og sykdom, lønn, tjeneste, slått, tuberkulosehjem, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 19170913 Fra: Hans Øverland ? (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod, Gunvor, Margrethe, Marit , USA Eier: SaS,
Stikkord: dødsfall, begravelse, Familieforhold, Helse og sykdom, verge, kurator, giftermål, skifte, priser, Økonomiske kår, krig, Amerikanske forhold, aviser, matmangel, skole, hjernebetennelse, matros, torpedering, lønn, Arbeidsliv, butikkjente,
 • År: 19180127 Fra: mor og far (Bustad), Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, Helse og sykdom, tjeneste, Værforhold, auksjon, formynder, forpakting, tuberkulosehjem, tømmerhogst, rasjonering, ungdomsfest, Kultur, politi, fødselsdag, lysbilder, Arbeidsliv,
 • År: 19180131 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Holger Toftøy (??), USA Eier: SaS,
Stikkord: dødsfall, postgang, verge, kurator, leige av jordstykke, tjeneste, lønn, tuberkulosehjem, sjømann, handelsskole, butikkjente, forbruksforening, bronkitt, dampskip, Kommunikasjon, rasjonering
 • År: 19181202 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: spanskesyken, tjenestejente, dødsfall, avling, Værforhold, rasjonering, priser, Økonomiske kår, tøypriser, stortingsvalg, Politikk, venstre, høyre, avis, styrmannsskole, skolegang, kardialgi, gikt, Næringsliv, kornmaling,
 • År: 19190206 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod og Gunvor , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, miner, sildefiske, ulykke, priser, rasjonering, sjømann, Familieforhold, vegbygging, begravelse, Værforhold, skolegang, militære, Helse og sykdom, Økonomiske kår, Primærnæring, farming,
 • År: 19191012 Fra: far og mor (Bustad), Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, tjeneste, Helse og sykdom, Værforhold, avling, bronkitt, Nærmiljø,
 • År: 19201101 Fra: Hans Øverland (bror), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, dødsfall, mageoperasjon, spanskesyken, Familieforhold, tjenestejente, butikkjente, verneplikt, konfirmasjon, Økonomiske kår, gårdssalg, politiarbeid, vaskeriarbeid, Værforhold, begravelse, sanglag
 • År: 19201212 Fra: Bustad (far og mor), Tysvær, Rogaland Til: Tom , USA Eier: SaS,
Stikkord: brevskriving, Nærmiljø, politiarbeid, streik, jernbane, dampskip,motorskip, Værforhold, aksjehandel, Årsvekst og avling, rug, dyrkingstilskudd, jordstykkesalg, tjenestefolk, arbeidskraft, priser, Helse og sykdom,
 • År: 19230625 Fra: Gurine (søster), Tysvær, Rogaland Til: søster, USA Eier: SaS,
Stikkord: Emigrasjon, Kvinnekår, konfirmasjonsforberedelse, amerikareise, gaver, bok, Hverdagsliv, Amerikanske forhold, kreft, Helse og sykdom, dødsfall,
 • År: 19231125 Fra: Bustad (far og mor), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: tjenestejente, bytur, Værforhold, Årsvekst og avling, Helse og sykdom, benbrudd, gikt, Nærmiljø, dødsfall, lensmannspost, Hverdagsliv, brevskriving,
 • År: 19240215 Fra: Hans Øverland (nevø), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: Økonomiske kår, kronekurs, lensmann, tvangsauksjon, Arbeidsliv, engelsk, spritsmugling, vegarbeide, Kommunikasjon, vårsildfiske, priser, Helse og sykdom, lungebetennelse, kreft, eiendomssalg, sjømann, industri,
 • År: 19241211 Fra: Bustad (far og mor), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: Helse og sykdom, gikt, gårdsalg, Alderdom, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 19281208 Fra: J. Bustad (far), Nedstrand, Tysvær, Rogaland Til: Tormod , USA Eier: SaS,
Stikkord: Familieforhold, Alderdom, Hverdagsliv, Nærmiljø, bryllup, Værforhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (1316 NORD-ROGALAND)
Manntal for Karmsund 1801. Utg. Rogaland ættesogelag. Tillegg til Årshefte nr 4 (1944) og 5 (1945). 80 s. Merknad: For Skjold, Vats, Avaldsnes, Skåre, Tysvær, Falnes, Ferkingstad, Åkre, Bokn, Torvastad og Utsira.
 • Brev (1433 TYSVÆR)
Frå lensmannskontoret i Nedstrand 1882-84. Ei brevsamling. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1988. S. 143-171. Red. Berge og Orm Øverland.
 • Dagbok (1434 TYSVÆR)
Prost Niels Friis' dagbok og opptegnelser 1773-1814. Utg./ Red. Jakob Friis. 1941. 129 s. Merknad: Friis var sokneprest i Nedstrand og prost i Ryfylke, i åra 1792 til 1814 var han sokneprest i Hafslo.
 • Eigedomsdokument - odelsløysing (1435 TYSVÆR)
En odelsløsningssak om gården Store Nessa i Nedstrand omkring 1740-årene. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 22 (1936). S. 21-31. Merknad: 2 dokument utstedt av amtmann von Rappe 1748.
 • Folketeljing 1900 (1436 TYSVÆR)
Folketeljing Nedstrand herad 1900. Utg./ Red. Sigve Djursvoll. 1988. 57 s.
 • Kyrkjebok (1437 TYSVÆR)
Kirkebok Nedstrand 1-3, 17241816. Utg./ Red. Nils Dybdal - Holthe. 1979. 101 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1438 TYSVÆR)
Uddrag af den..., og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Nærstrands Her Red. 1866. [6] s.

Aviser