Bibliografi:Klepp kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt frå Tinghaug i slutten av 1940-åra.
Jærens Andels-Potetmelfabrik. Bilete frå boka Jæderen (Jæren) (1920).
Rosland mølle. Bilete frå boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
 • Brunes, Erling og K.K. Kleppe: Klepp. Gards- og ættesoga gjennom 400 år. 1519-1900. Medarb. K.K. Kleppe m.fl.. Utg. Klepp kommune. [1963]. 340 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XIII, s. 393–397.
  • Jørg Eirik Waula: Klepp gards- og ættesoge. Personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1996. 47 s.
 • Erga, Anders B., Torfinn Jacobsen (red.): Orre idrettslag 75 år : 1979-2004 : del 2. Utg. Orre idrettslag. 2004. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grude, Enevald Teodor: Enevald Teodor Grude's oppsett : Lidt om Jærens geologi og arkeologi i ishavs steinalderen : særlig beskrivelse om den nedre del av Figjadalen og av Grudegaarden ; kiselgur-dannelse paa Jæren og andetstedse : litt om den nåværende gamle grude gaarden : litt om Jæren i nyere tid. Utg. I. Grude. 2015. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hadland, Alf: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk der det er nydyrka. Ei undersøking frå Klepp kommune. Landbruksøkonomi. Hovudoppgåve ved Norges landbrukshøgskole, 1981.
 • Hatteland, Karl: Kosthaldet i Klepp. I dei siste 60 åri. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo, 1915.
 • «Kirkesanger E.A. Steinnes» i Norsk skoletidende 1910 vol. 42
 • Magnus, Bente: Krosshaugfunnet : et forsøk på kronologisk og stilhistorisk plassering i 5. årh. Utg. Stabenfeldt. 1975. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marcussen, Tor G. Lye, Kjell Åvendal: Berta J. & Gabriel K. Lye : deres slekt i fortid og nåtid. Utg. K. Åvendal. 2017. 415 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nese, Merete: Lokalbibliografi for Klepp kommune. Hovudoppgåve ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1992.
 • Nordås, Hallvard (red.): Bygda vår : jubileumsskrift til Bore samfunnshus sitt 25-års jubileum. Utg. [s.n.]. 1996. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Obrestad, Tor: Smuglinga på Skeie : ei forteljing frå 1920-talet. Utg. Bjørn Moi markedsføring. 2011. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Særheim, Inge: Stadnamn i Klepp : om namngjeving av busetnad og hagar i ei Jær-bygd i endring. Utg. Rogalandsforskning. 1980. 321 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tagseth, Bjørn: En sosiologisk undersøkelse av fritidsaktiviteter i Klepp og Stavanger. Hovudoppgåve i sosiologi, Universitetet i Oslo, 1969.
 • Ødegård, Olav (red.): Fellesvannverk for Nord-Jæren, I.V : interkommunalt vannverk for kommunene: Stavanger, Hetland, Madla, Sola, Klepp : beretning om anlegget. Utg. [s.n.]. 1961. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1366 KLEPP)
Kulturbillede fra Klepp. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 8 (1922). S. 79-82. Red. R.A. Haaland. Merknad: Frå 1846 vedrørande klage frå husmenn om stoltildeling i kyrkja.
 • Folketeljing 1900 (1367 KLEPP)
Folketellingen 1900. Klepp kommune. Utg. Klepp historie- og ættesogelag, Klepp kommune. 1992. 147 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1368 KLEPP)
Uddrag af den i Henhold til Lov om Matrikulens Revision af 6te Juni 1863 15 og 17 optagne, og Forslag til Skyldfordelingen i Kleps Her Red. [1867 - ]. [2] s.

Supplikk (1369 KLEPP)

Søknad til kongen. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 12 (1926). S. 42. Red. Aamd. Salvesen. Merknad: Søknad om skattefritak frå bønder på Sveinsvoll 1736.
 • Supplikk (1370 KLEPP)
Tjerand Olsen Kleppe. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 7 (1947). S. 14-16. Red. Oskar Bakkevig. Merknad: Vedrørande kven som skal bli ny leiglending på Kleppe 1661. Også konsept til kongens svarbrev.
 • Dissentarforteikning (1396 STAVANGER)
"Den frie apostoliske christelige mænighed" i Rogaland. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Forteikning over medlemar av menigheita i Stavanger og Klepp tinglag 1862.

Aviser