Bibliografi:Stavanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Finnøy

Talgje kirke.
Foto: Johan Meyer.
 • Eide, Ole Jone: De første utvandrerne fra Rogaland til Amerika : historien om uredde øybuer og modige prester i Finnøy. Utg. O.J. Eide. 2005. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Ole Jone: Et tidlig utvandringsmiljø : en studie av organisert pioneremigrasjon til Amerika 1821-1854 med særlig vekt på Finnøy prestegjeld. Utg. [O.J. Eide]. 2004. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Kolbjørn: 50 år i storm og stille : historia om L. Rødne & Sønner. Utg. L. Rødne & Sønner A.S.. 2005. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Kirkesanger E.A. Steinnes» i Norsk skoletidende 1910 vol. 42
 • Norheim, Arthur: Substantiv og verb i midtre Ryfylke. (Finnøy). Hovedoppgave i norsk (?), Oslo 1947.
 • Pedersen, Kristine: Et samfunn under forvandling - Finnøy i Ryfylke. En vurdering av miljø og næringsliv i en potensiell utkantkommune. Hovedoppgave, NLH 1973.
 • Simonsen, Sevald: Etterkommerne til Ole Olsen Bergeland og Aasa Eriksdatter Førre. Utg. Forf., Hellelandsv. 8. Stavenger. 1969. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjernarøy. Gard og ætt. Utg. Finnøy kommune. 2006. 2 b., del av serien Finnøy. Gard og ætt.
 • Vestbø, Nils Ladstein: Bethel, Judaberg 100 år : 16. september 1878 - 16.september 1978. Utg. [Bethel]. 1978. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestbø, Nils Ladstein: «Finnøy i Rogaland», s. 153-269 i Bygd og by i nær fortid. 1. Utg. Samlaget. Oslo. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur fra Rennesøy

Detalj fra Utstein kloster.
Foto: Werenskiold (1898).
Hausken kirke i tidligere Rennesøy kommune.
 • Andersen, Gunhild: Nytt skudd på gammel stamme : Utstein pilegrimsgard 2002-2012 : jubileumsbok. Utg. Stiftelsen Utstein pilegrim[s]gard i samarbeid med Stavanger bispedømmeråd. 2012. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Svanhild Irene Lygre: Kulturminner og reiseliv hånd i hånd? Rennesøy kommune som studieområde. Hovedoppgave. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Rennesøy
 • Fischer, Gerhard: Utstein kloster : kongsgård, kloster, herregård. Utg. Stiftelsen Utstein kloster. 1965. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønstøl, Sigrid Bø, Hallstein Grønstøl (red.): Sauen på dei grøne øyane : jubileumsbok for Rennesøy og Mosterøy sau og geit. Utg. Sturnus forlag. 2013. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gudmestad, Gunvår, Marie Gangenes, Inger Hellevik (red.): Skyttelen : lagsavis for Rennesøy bygdekvinnelag 1979-2010 : tidsglimt frå eit århundre. Utg. Rennesøy bygdekvinnelag. 2011. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Eldbjørg (red.): Utstein kloster : og Klosterøys historie. Utg. Stiftelsen Utstein kloster. 2005. 429 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lamberg, Karl J.: Soga om Erik frå Rennesøy : frå "Frode Fredegods saga". Utg. Sand[s]gaard. Stavanger. 1976. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lexow, Jan Hendrich: Utstein kloster etter reformasjonen. Utg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring ; I kommisjon hos Grøndahl. 1963. 72 s. (Fortidsminner XLV) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Selvikvåg, Jostein: Fonemsystemet i Rennesøymålet. En strukturbeskrivelse av et vestnorsk målføre med vedlagt materiale. Hovedoppgave i norsk, Bergen 1972.
 • Sunnanå, Olav: Stadnamn frå Mosterøy og Rennesøy. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1946.
 • Sunnanå, Sigmund: Utviklingsdrag i norsk landsskule 1739-1889 slik desse syner seg i Rennesøy prestegjeld. Hovedoppgave i pedagogikk, Oslo 1972.
 • Sunnanå, Vilhelm og Håvard Vetrhus: Rennesøy. Gards- og ættesoge. Ved Olav Heskestad og Olav Sunnanå. Utg. Rennesøy kommune. 1974. 517 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Arnekleiv, Sigurd i Heimen, b. XVII, s. 525–527.
 • Surnevik, Per (red.): Fartøy, folk og fiske : Rennesøy gjensidige fartøyforsikring : 100 års rapport : 1908-2008. Utg. Rennesøy gjensidige fartøyforsikring. Rennesøy. 2008. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur fra Stavanger

Tegning av Stavanger fra Norge fremstillet i tegninger av Chr. Tønsberg, 1848.
Torget i Stavanger rundt 1960, i midten Magnus Vigrestads statue av Alexander Kielland, som ble avduket i 1928.
Torget et drøyt tiår senere, med Sjøfartsmonumentet («Regå») i midten.
Foto: Kristian Hilsen (1973).

Allmenn by- og bygdehistorie

 • Elgvin, Johannes: «Stavanger». I: Heimen, b. VIII, s. 538–544. (I serien: «Vi begynner på en byhistorie»).
 • Helle, Knut: Stavanger fra våg til by. Utg. Stavanger kommune. 1975. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XVII, s. 175–179.
 • Stavanger bys historie. Utg. Wigestrand. 2012. ISBN 978-82-8140-060-3.

Bydelshistorie

 • Grimnes, Per Th. (red.): Ledaal vest : beskrivelse av et kulturhistorisk verdifullt boligområde i Stavanger. 1989. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Omvik, Per Christian ofl.: Bjergsted : stedsanalyse. Utg. Stavanger kommune, Kommunalavdeling byutvikling, Byplanavdelingen. 2000. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pahr-Iversen, Engwall: Tre holmer og et skjær. Fortellinger om folk og fe på Holmen gjennom tidene. Utg. Commentum. 2007. 160 s. ISBN 978-82-92309-82-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoring, Erik (red.): Historien om en liten øy i Stavanger : Store Marøys natur- og kulturhistorie. Utg. Naturvernforbundet i Rogaland. 2008. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Arbeidslivshistorie

 • Leira, Arnlaug: Kvinner på en oljearbeidsplass : rapport fra en undersøkelse ved Condeep-anlegget i Stavanger. Utg. Rogalandsforskning. 1978. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Matthiesen, Stig Berge: Arbeidsmiljøet ved Sentralsykehuset i Rogaland : en undersøkelse av sammenhenger mellom arbeidsmiljø, trivsel og helse : hovedrapport 1. september 1986. Utg. FAHS, Universitetet i Bergen. Bergen. 1986. 176 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roalkvam, Gunnar: Fra ambolt til plattform : jern- og metallarbeiderne i Stavanger. Utg. Wigestrand. 2002. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Billedbøker

 • Alsvik, Marit Karin: Kjære sentrum : historiske glimt fra handel og vandel i Stavanger sentrum . Utg. Hafrsfjord forlag, 1998. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsvik, Marit Karin: Små siddisar : historiske glimt fra barns oppvekst i Stavanger. Utg. Hafrsfjord forlag. 1997. 175 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsvik, Marit Karin: Sol over Stavanger : de første år av et nytt millennium. Utg. Hafrsfjord forlag, 2011. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsvik, Marit Karin, Jan Alsvik: Hillevåg : fotovandring gjennom gamle Hillevåg og Kvaleberg. Utg. Hafrsfjord forlag, 1993. 440 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsvik, Marit Karin, Jan Alsvik: Madla-bilder : fotovandring gjennom gamle Madla, Revheim og Sunde. Utg. Aase. 1990. 271 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsvik, Marit Karin, Jan Alsvik: Ullandhaug og Tjensvoll : fotovandring gjennom gamle Ullandhaug, Øvre Tjensvoll og Nedre Tjensvoll. Utg. Hafrsfjord. 1993. 383 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bertelsen, Frank: Stavanger før og nå : en bildevandring fra fortid til nåtid. Utg. Trolls of Norway. 2007. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leversen, Axel Helgeland: Stavanger før i tiå : en fotovandring gjennom 150 år. Utg. Dreyer bok. 2012. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Molaug, Ingvar, Erik S. Gundersen (red.): Minneboken om Stavanger : en billedkavalkade gjennom hverdag og fest fra 1840-årene til våre dager. Utg. Ødegaards forlag. 1958. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Hans Eyvind: Vilje og visjon : en billedfortelling om Stavanger-regionen. Utg. Kulturkonsult. 2007. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Biografier

 • Aase, Roy Lauritz: Admiral Cornelius Cruys : sjøhelten fra Stavanger. Utg. Erling Skjalgssonselskapet. 1997. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergesen, Helge Ole: Kraft, mod og haab : Sigval Bergesen - samfunnsbygger av 1905-generasjonen. Utg. Wigestrand. 2005. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borghammer, Gottfred: Lende'n : barnevennen og samfunnsrefseren Lars H. Lende. Utg. Stabenfeldt. Stavanger. 1974. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøe, Arnt Even: Slik at mennesker blir glade : historien om Jon Gjedebo, skoletaperen som ble oljegründer og milliardær. Utg. Styrbjørn. 2012. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ellingsen, Øyvind: Et levd rockeliv : historien om Magne Mannaen Høyland, Pedersgata og Stavanger-rocken. Utg. Infomag AS. 2015. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kindingstad, Torbjørn: Maktens byggherre: historien om politikeren, ingeniøren og småbrukeren Arne Rettedal. Utg. Wigestrand. 1998. 326 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lerøen, Bjørn Vidar, Kjell Ursin-Smith (red.): Lyseblå kjempe i vest og i verden : Leif Johan Sevland 50 år. Utg. Stavanger Høyre. 2011. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pahr-Iversen, Engwall: Melankoliker som likte å le : en fortelling om bladmannen og fortelleren Theodor Dahl. Utg. Commentum. 2011. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skadberg, Gunnar A.: Alexander L. Kielland : "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Utg. Wigestrand. 2002. 328 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygningshistorie

Konsul Fredrik Hansens hus i Skagen 18.
Foto: Halvor Vreim (1946).
Lystgården BækkelundEiganes.
Foto: Halvor Vreim (1946).
 • Bore, Ove Magnus, Helge Schjelderup (red.): Ledaal : en historisk gjennomgang og restaureringsarbeider 1997-2001. Utg. Stavanger museum. 2009. 202 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimnes, Per Th.: Trehusbyen Stavanger : en veileder om stilarter og utbedring av eldre hus. Utg. Stavanger kommune, Kommunalavdeling byutvikling. 1995. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Omvik, Per Christian: Trehusbyen : de sentrumsnære boligområder. Utg. Kommunalavdeling byutvikling, Byantikvaren. 1998. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skeibrok, Merete A.: Hus og historier : pratesyke hus i Stavanger- og Sandnes-regionen. Utg. Wigestrand. 2004. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Dagligliv

 • Bø, Inge: Tastas barndomshistorie : et blikk på barns kår, liv og lek i et lokalsamfunn fram til 1950-årene. Utg. Egni forlag i samarbeid med Tasta historielag. 2015. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fornminner

 • AmS-rapport. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger.
  • Nr. 4: Lillehammer, Grete: Døden på utstilling : om arbeidet med innholdet i et arkeologisk utstillingstema. 1990. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 8: Gansum, Terje, Ingegerd Holand: Statusrapport for bygningsmassen på Jernaldergarden : Stiftelsen Ullandhauggarden, Stavanger. 1998. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 9: Høgestøl, Mari ofl.: Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune, Rogaland : dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. 1999. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 16: Lillehammer, Arnvid: Rapport om forprosjektet mellomalderbyen Stavanger : spørsmål om grunnlegginga av Stavanger by. 2000. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 17: Bårdseth, Gro Anita: Kulturhistoriske undersøkingar på Gausel 1998 og 1999. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 19: Høgestøl, Mari ofl. (red.): Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland : dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. 2006. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • AmS-varia. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Skår, Anne Kari: På klassetur til fortida : bruk av fornminner i undervisningen. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 2003. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øks & aks : helleristninger og hus fra yngre bronsealder i Rogaland. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1997. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Forsvars-/krigshistorie

 • Abraham, Ole-Jacob, Terje Olsen: Saborg : "også vi, når det blir krevet" : likvidasjoner og sabotasje i Bergen og Stavanger 1943-1945. Utg. Kapabel. 2015. 570 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsvik, Marit Karin: Jubeldagene : bilder fra fredsfeiringen i Stavanger våren 1945. Utg. Hafrsfjord forlag. 1995. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arntsen, Jan Magne: En fortiet historie : Tjemsland-gruppa og kommunistisk motstand i Stavanger 1940-1945. Utg. Piren forlag, 2018. 307 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bø, Inge: Takk for maten, Esbjerg! : rapport fra arbeidet med minneutstilling om de ti kutterne fra Esbjerg som kom til Stavanger med matvarer i 1945. Utg. Foreningen Norden. 2008. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kallelid, Ole, Heidi Løge (red.): Hvorfor havnet de her? : Kongsgård-elever forsker på skolens krigsofre. Utg. Hertervig akademisk. 2013. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjæveland, Ståle Solberg: Mairegn : politi og parti i Stavanger i krig og fred 1940-50. Utg. Kolofon. 2014. 410 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wyller, Thomas Chr.: Verdenskrig og hverdagsliv : en stavangerfamilie under krigen. Utg. Commentum. 2011. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fotohistoriske framstillinger

Gårdshistorie

 • Idsøe, Kåre: Gården Nessal på Stokka : slektsrøtter til familien Idsøe, med egne erindringer fra barndom til pensjonisttid. Utg. [K. Idsøe]. 2009. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Helseinstitusjoner

 • Johannessen, Jan Olav ofl. (red.): "-alt det galna-" : Rogaland psykiatriske sjukehus 1913-2003. Utg. Hertervig forlag. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

Interiøret av Stavanger domkirke etter den ble restaurert, illustrasjon fra boka Nordiska taflor, utgitt 1870.
Foto: Ukjent.
Bedehuset Bethlehem i Jåttå, foto fra boka Træk av Hetlands historie 1814-1914 (s. 231), utgitt 1914.
Foto: Ukjent.
 • Birkeli, Emil, C. Tidemann Strand: Kallet og veien : det Norske misjonsselskaps misjonsskole 1859-1959. Utg. Misjonsselskapets forlag. Stavanger. 1959. 275 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borgenvik, Johannes, Erik Larsen (red.): I hellig oppdrag : festskrift ved Misjonshøgskolens 140-årsjubileum og innvielse av Fakultetsbygget. Utg. Skolen. 1983. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bruland, Inge: Stavangerkatedralen : vår enestående nasjonalhelligdom. Utg. Stavanger næringsforening. 1999. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brøgger, A. W.: "Stavangerdomkirkes kor og dets byggmester, biskop Arne" i Foreningen til norske fortidsminnesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Hadland, Erik ofl. (red.): Hundre år i St. Svithuns by, 1898-1998 : jubileumsskrift for den katolske menighet i Stavanger. Utg. St. Svithuns katolske menighet. 1999. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanson, John Frederick: Skitser fra Vennernes samfunds historie : fra Vennen 1900-1902. Utg. Kvekerforlaget. Ås. 1978. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggheim, Inge: Under frelsesfanen : glimt fra 100 års frelseskrig i Stavanger : 1890-1990. Utg. Frelsesarmeen, Stavanger korps. 1990. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Torstein: Brev til paven : norske forbindelser med Den hellige stol i senmiddelalderen. Utg. Misjonshøgskolens forlag, 1999. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lange, Aleksander: Afskeds-Prædiken, til høimesse paa 10de Trinitatis Søndag i Stavanger Domkirke, til Stavanger- og Frue-Sogns Menigheder af A. Lange. Utg. Trykt hos L. C. Kielland. 1839. 13 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lange, Aleksander: Prædiken, til Høimesse i Stavanger Domkirke paa tredie Trinitatis Søndag 1844 af A. Lange (Sælges for 6 Skilling til Bedste for Stavanger Asyl.). Utg. Trykt hos L. C. Kielland. 1844. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olden, Anna-Margrete (tekst), Dag Magne Søyland (foto): Englene forteller : Stavanger domkirke : prekestolens himling. Utg. Wigestrand forlag. 2002. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salmelid, Tobias: Av Guds nåde - til Guds ære : Finnestad misjonsforsamling i 100 år, 1912-2012. Utg. [Finnestad misjonsforsamling]. 2012. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • St. Johannes kirke 100 år : 15. desember 2009 : St. Johannes menighet 125 år : 1. januar 2010. Utg. [St. Johannes menighetsråd]. 2009. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Johan (red.): St. Johannes Menighet Stavanger gjennom 75 år 1885-1960 : St. Johannes kirke 50 år, Lervik bedehus 50 år. Utg. Dreyer. 1960. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kulturhistorie

 • Aga, Eli N., Hans Eyvind Næss: Fra rune til rigg : kulturhistoriske perler i Stavanger-regionen. Utg. Kulturkonsult. 2001. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturprosjektet: Studier i Stavangers kulturliv og kulturpolitikk. Utg. Kulturprosjektet, Rogaland distriktshøgskole.
 • Næss, Hans Eyvind (red.): Den Kiellandske Kogebog : 243 matoppskrifter fra de beste kjøkken i Stavanger på 1700-tallet. Utg. Stabenfeldt. 1977. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skår, Anne Kari: Kultur og sysselsetting i Stavanger. Arbeidsnotat 5 : Litteratur i Stavanger. Stavanger. 1986. 19 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Kunsthistorie

Migrasjon og internasjonale forbindelser

 • Skadberg, Gunnar A.: "Øve dammen i Junaiten" : utvandringen til Amerika, sett fra Stavanger og Ryfylke. Utg. Wigestrand. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.

Minner

Utsikt over deler av sentrum med Vågen i 1951, muligens sett fra Bjergsted.
 • Andreassen, Hans Jakob: Mitt kjære Stavanger: barndomsminner fra Stavanger på 30- og 40-tallet. Utg. Commentum. 2010. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borghammer, Gottfred: Memoarer. 3 bøker, utg. Stavangerforlaget, 1989-1993.
 • Helland, Solveig: Engleglans og pillefygerter : mine barndomsminner fra 50-tallet i Stavanger. Utg. Commentum. 2018. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolstad, Anita (red.): Olines historie : erindringer basert på dagbøkene etter Oline Eide : Bok 1-3 : Dagligliv på Ualand, i Stavanger og på Eide. Fra 1900 til 1950. Utg. Dreyer bok. 2009. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lange, Alexander: Provst Alexander Langes Optegnelser om sit Liv og sin Samtid i Stavanger 1818-1839. Utg. Dreyer bok. 1980. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pahr-Iversen, Engwall: Sangen fra Hillevåg : flanerier fra en oppvekst på 50-tallet. Utg. Commentum. 2010. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Harald Sommerfeldt: Da gjøken gol i Bokkaskogen : minner fra egen barndom. Utg. H. Sommerfeldt Schmidt. 1992. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sirevåg, Tønnes: Kunnskap skal glede di sjel : attersyn på tronge tider og vegen som gjekk gjennom skolen. Utg. Aschehoug. Oslo. 1979. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sivertsen, Halvor: "På nedslitte knotter" : minner fra guttefotballen i Stavanger 1920-46. Utg. Verbum. 1988. 181 s, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sølvberget på godt og vondt : minner fra oppveksten på Sølvberget i 1920-30 årene. Utg. Sølvberg-gjengen. 1995. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Museum

Herregården Ledaal, illustrasjon fra boka Familien Kielland (side 175) av Axel Kielland, utgitt 1897.
Foto: Ukjent.
 • Lundström, Inga, Gundula Adolfsson: Utställningarna vid Arkeologisk museum i Stavanger. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martens, Erik Chr. Ofl. (red.): Venneforeningen for Norsk Grafisk Museum : 20 år i Sandvigå : 1993-2013. Utg. Venneforeningen for Norsk grafisk museum. 2014. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salthe, Vibece: Jan Groths samling : 22. august-7. november 2004, Rogaland kunstmuseum. Utg. Rogaland kunstmuseum. 2004. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Harald Sommerfeldt, Jan C. W. Ivarson: Katalog over jubileums bøker for Stavanger firmaer, institusjoner, etc. Utg. [Stavangerbokens venner]. 1981. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger 22. mai - 10. august 1975 : Stavanger Kunstforening og Stavanger Faste Galleris hilsen til Stavanger by i anledning 850 års-jubileet. Utg. Stavanger kunstforening. 1975. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Næringslivshistorie

Motiv fra torget i Stavanger i 1973.
Utsikt over torget motsatt vei, samme år. I midten synes statuen av Alexander Kielland.
Motiv fra Olav Vs gate i 1960, i midten Næringslivets hus.
Hundvaag Sardine Co., illustrasjon fra boka Træk av Hetlands historie 1814-1914 (side 348), utgitt 1914.
Foto: Ukjent.
 • Bakka, Dag: Selskabe : Det stavangerske dampskibsselskab 150 år : 1855-2005. Utg. Det stavangerske dampskibsselskab. 2005. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Endresen, Karl-Johan: Trygghet for kunden : historiske glimt gjennom 50 år : KPMG Peat Marwick, Stavanger 1943-1993. Utg. KPMG Peat Marwick. 1993. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fiskå, Borghild: Mathuset med hjerterom : Wilberg i 40 år : historien om firmaet Wilberg. Utg. Wilberg. 2012. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grude, Egil Harald: Fra brygger til storhavn : Stavanger havn. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Skarung, Per i Heimen, b. XXIV, s. 195–196.
 • Hamre, Harald: Skipsfarten i Stavanger i 1870-åra : en næringsøkonomisk undersøkelse. Stavanger museums skrifter nr. 11, 1985. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanisch, Tore Jørgen, Liv Ramskjær: Firmaet Sigval Bergesen, Stavanger : under vekslende vilkår 1887-1987. Utg. Dreyer bok. 1987. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jakobsen, Kaare Birkemo: Bergesen-Rosenberg gjennom 75 år : Rosenberg mekaniske verksted A/S, 1896-1970. Utg. K.B. Jakobsen. 1990. 181 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, John G.: Hermetikkindustriens laboratorium 1931-2006 : 75 år med utfordringer. Utg. Mesi. 2006. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kildebo, Atle (red.): Det var en gang en tresko : lekene fra Åsmund S. Lærdal, Stavanger. Utg. Samler & antikkbørsen. 2013. 345 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lorentzen, R.A.: Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855 – 1955. Stavanger. 1955. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. X, s. 238–239.
 • Lunde, Johs.: Handelshuset bak Garman & Worse : Jacob Kielland & søn. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1963. 260 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Madla bilselskap gjennom 35 år : 1920–1955. Ved. Chr. Anker-Larsen. Stavanger. 1955. 27 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. X, s. 239.
 • Meland, Eilef A., Geir Nybø: Konkursen ved Stavanger Staal A/S : reorganisering, ansettelsestrygghet og arbeidsmarkedspolitikk. Utg. Rogalandsforskning. 1982. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nerheim, Gunnar: Energiske linjer : Stavanger energi gjennom 100 år : 1898-1998. Utg. Stavanger energi. 1998. 408 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nerheim, Gunnar: I vekst og forandring : Rosenberg verft 100 år 1896-1996. Utg. Kværner Rosenberg. 1995. 489 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Hans Eyvind, Martin Gjelsvik: Et fyrtårn for fellesskapet : Næringsforeningen i Stavanger-regionen 175 år, 1836-2011. Utg. Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 2011. 319 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Halvor (red.): Seilas i hvit sektor : et tilbakeblikk på Simon Møksters livsverk. Utg. Simon Møkster Shipping. 1995. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storhaug, Hans: Samfunnsbyggerne : tre generasjoner Berentsen i Stavanger. Utg. Berentsens legater i samarbeid med Stavanger museum. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Arnljot Strømme: Økonomisk-historiske studier i stålindustri og i en vestlandsk industri-innovasjon. Utg. Samfunnsøkonomisk institutt, Norges handelshøyskole. Bergen. 1961. 243 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoring, Chr. Aug.: Forus industritomteselskap A/S : en beretning om tilblivelse og utvikling. Utg. Selskapet. 1992. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tungland, Else M.: Rederidynastiet : Carsten Gowart-Olsen om familierederiets vekst og fall. Utg. Jæren forlag. 2018. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utne, Bjørn Saxe: Kunst og kasse : Stavanger kinematografer 75 år. Utg. Stavanger kinematografer. 1994. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegård, Olav (red.): Fellesvannverk for Nord-Jæren, I.V : interkommunalt vannverk for kommunene: Stavanger, Hetland, Madla, Sola, Klepp : beretning om anlegget. Utg. [s.n.]. 1961. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Oljehistorie

 • Bergsgard, Nils Asle, Anders Vassenden: Hva har oljen gjort med oss? : økonomisk vekst og kulturell endring. Utg. Cappelen Damm akademisk. 2015. 443 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Egeland, Kjølv Eivind: Myndighetenes møte med oljevirksomheten : lokalpolitikk og oljeetablering i Stavanger-området. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Offentlige tjenester

 • Egeland, Kjølv ofl.: Opplysning og opplevelse : Stavanger bibliotek 1885 - 1985. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Dag: Tilrettelegger og miljøbevarer : innsats for innbyggernes beste gjennom 125 år : byingeniøren i Stavanger 1866-1991. Utg. Stavanger kommune, Kommunalavdelingen, Tekniske driftstjenester. 1994. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, John G., Helge Ledaal: Næringsmiddeltilsynet : fra kjøttkontroll til samfunnskontrollør. Utg. Mesi. 2004. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norås, Rolf: Livet i bydelene : om organisering og drift av bydelshus i Stavanger. Utg. Stavanger kommune , Statens Nærmiljøutvalg. 1988. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Paulsen, Eystein, Arne Bang-Andersen: 75 år i forvandlingens tegn : Arbeidsformidlingen i Stavanger 75 år. Utg. Fylkesarbeidskontoret i Rogaland. 1977. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødland, Trygve ofl.: Fra budstikke til data : Stavanger postkontor gjennom 350 år. Utg. Commentum forlag. 2011. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Organisasjonshistorie

Arbeiderbevegelse, fagforeninger og håndverkerforeninger

 • Berg, Kåre: Den lange veien til Kleivatoppens pryd : Samvirkende fagforeninger 1894-1994. Utg. [Samvirkende fagforeninger]. 1994. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bærheim, Anders Ørvar: På hav og i havn : Stavanger sjømannsforening 1850-1950. Utg. Stavanger sjømannsforening. 1950. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Dag: Hammerslag : selvhjelp, kamp og samarbeid : Tømmer og bygningssnekkernes fagforening i Stavanger 1890-1990. Utg. Varmen. 1989. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Monstad, Helge: Murbygg i generasjoner : Stavanger og Sandnes murmesterforening 100 år. Utg. Foreningen. 2006. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roalkvam, Gunnar: 100 år for trygge kår : glimt fra fagbevegelsens historie i Stavanger. Utg. LO i Stavanger og omegn. 1999. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Avholdsbevegelsen

 • Det Norske Totalavholdsselskap: D. N. T.s årsmelding 1949-51, (Landsmøte i Stavanger i 1949 og Harstad 1951), Det Norske Totalavholdsselskap, Oslo 1951
 • Kallelid, Ole, Leif Kjetil Skjæveland: Avholdsbyen : historien om avholdsbevegelsen i Stavanger. Utg. Promenaden forlag, 1996. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nag, Martin: Asbjørn Kloster - folkebevegelser og alkohol: Norsk Totalavholdsbevegelse 130 år 29/12 1859 - 29/12 1989, Rusmiddeldirektoratet 1989.

Handels- og samvirkeforeninger

 • Bull-Gjertsen, Sander Y. (red.): Stavanger handelsforening gjennom 140 år. Utg. Stavanger handelsforening. 1976. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Egge, Tor: Stavanger handels- og kontorfunksjonærers forening 1907-1957. Utg. Stav. handels- og kontorfunksjonærers forening. 1957. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roalkvam, Gunnar: Madla handelslag gjennom hundre år : vår egen butikk midt i krossen. Utg. Madla handelslag. 2007. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Idrettsforeninger

 • Christiansen, Jan: De sorte og hvite : heia SIF i 100 år : Stavanger idrettsforening 1905-2005. Utg. Foreningen. 2005. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Figved, Harald (red.): Hinna : stedet og idrettslaget gjennom 60 år : Hinna idrettslag stiftet 13.november 1917. Utg. idrettslaget. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsson, Arild I.: Drømmen om de mørkeblå : fotballklubben Viking gjennom 100 år. Utg. Stavanger Aftenblad. Stavanger. 1999. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svensen, Odd: Stavanger svømme club : 100 år i svømmesportens tjeneste. Utg. [Stavanger svømme club]. Stavanger. 2010. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Torbjørn: Drømmen om en golfbane : Stavanger golfklubb 50 år, 1956-2006. Utg. Stavanger golfklubb. 2006. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikk

 • Gabrielsen, Nilla ofl. (red.): Gloria Deo : festskrift Stavanger bispedømmes kirkesangforbund : 50 år : 1933 - mars - 1983. Utg. Forbundet. 1983. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landmark, Erik: Taktskifte : Stavanger symfoniorkester - en kunstnerisk reise. Utg. Stavanger symfoniorkester. Stavanger. 2018. 200 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Politiske parti

 • Mellom Luther og Marx : ei utgreiing frå kristne i Sosialistisk valgforbund i Stavanger. Utg. Samlaget. Oslo. 1972. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Hans Eyvind (red.): Partiet og politikken: Stavanger høyre 1883-1983. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Selskapelige klubber

 • Den første norske loge av Odd Fellow ordenen (I.O.O.F.) : loge Noreg/Norvegia 100 år : 1898-26. april-1998. Utg. [Losjen]. 1998. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Terje Lie ofl. (red.): Fra hemmelighet til innsikt : St. Johanneslogen St. Svithun 100 år i St. Svithuns stad 1895-1995. Utg. Logen. 1996. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øglænd, Harald ofl.: Til deg du fjell : Stavanger turistforening 90 år. Utg. Dreyer bok : i samarbeid med Stavanger turistforening. 1977. 242 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Andre organisasjoner

 • Bendiksen, Sveinung: En levende forening i en levende by : Stavanger sanitetsforening 1897-1997. Utg. Foreningen. 1997. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergjord, Geir Egil (red.): Kunstverk : Bildende kunstneres forening Rogaland 80 år. Utg. Pelikanen forlag. 2012. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Knut, Fredrik Gjedrem, Sigvald Tøge: Rogaland lensmannslag : jubileumsskrift II : 28. oktober 1948 - 28. oktober 1988 : Rogaland - lensmenn - lensmannsdistrikt. Utg. Rogaland lensmannslag. 1988. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Kåre Dreyer: Forståelse og samarbeid over nordiske grenser : Stavanger lokallag av Foreningen Norden 1936-1985 . Utg. Laget. 1985. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Endresen, Kjell: Stavanger skytterlag 125 år : 1861-1986 : stiftet 7.desember 1861. Utg. Skytterlaget. 1986. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fakta, fortellinger og anekdoter : Stavanger kunstforening 150 år. Utg. Published by Kunsthall Stavanger and Particular Facts. Stavanger. 2016. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Trond Hugo (red.): Ekte kjærlighet : Studentersamfunnet Folken fra før 1988 til etter 2008. Utg. [Studentersamfunnet i Stavanger]. 2008. 306 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krane, Bjørn Aage: Det var en gang en håndfull seilere : Seilforeningen 1928 er 75 år. Utg. Seilforeningen 1928. 2003. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindanger, Birger, Arne Langhelle: Solide tak i hundre år : Stavanger byggmesterlaug 1902-2002. Utg. Lauget. 2002. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nag, Martin: I strid for fred : tre kapitler av fredsbevegelsens pionértid i Norge. Utg. Kvekerforlaget. Ås. 1985. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sander, Thorbjørn Johan: Døveforeningen i Stavanger : tilbakeblikk gjennom hundre år, 1900-2000. Utg. Stavanger døveforening. Stavanger. 2000. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smedsvig, Thomas (red.): Stavanger sagførerforening 1902-2002 : glimt fra 100-års jubileet og historiske tilbakeblikk fra Sør-Rogaland krets av Den norske advokatforening. Utg. [Foreningen]. 2003. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stavanger pedagogiske forening 1917-1992 : 75 år i pedagogikkens tjeneste. Utg. Foreningen. Stavanger. 1992. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.


Pressehistorie

 • Kielland, Alexander L.: Redaktør Alexander L. Kielland : en Svøbe for Byen - : artikler fra Stavanger Avis 1889. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kielland, Alexander L.: Redaktør Alexander L. Kielland : en Fornøielse for Landet : artikler fra Stavanger Avis 1889. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindanger, Birger, Ragnar Åsland: Siste ord er ikke trykket : et tilbakeblikk på grafisk bransje i Stavanger, Rogaland 1832-2017. Utg. Dreyer bok. 2017. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Molaug, Ingvar ofl.: Det siste ord blir aldri sagt : tre enere og en avis : ved Stavanger Aftenblads 75 års jubileum. Utg. Cappelen. 1968. 198 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roalsø, Else-Beth: Å skrive i motvind : Ruth Thomsen og Stavanger aftenblad 1934-1980. Utg. Norsk pressehistorisk forening. 2004. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Surnevik, Per (red.): En Rogalands-krønike 1893-1993 : det stod i Aftenbladet. Utg. Stavanger aftenblad. 1993. 304 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Samferdsel

Motiv fra havna i Stavanger i 1973.
 • Pedersen, Jarl: "Soga om Bjørnøybrua" : bakgrunnen for en langvarig og hard kamp for å skaffe fastlandsforbindelse til småøyene i Stavanger kommune. Utg. J. Pedersen. 1990. 376 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoring, Erik: Riskafjord kom seilande : om båtene, bygda og byen i over 140 år. Utg. Freke forl.. 2005. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skolehistorie

 • Dybdahl, Kåre Dreyer: Oppdragelse ved arbeid : Stavanger arbeidsskole for gutter : 1879-1979 . Utg. [Skolen]. 1979. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Kåre Dreyer: Skolen for det praktiske liv : Stavanger søndagsskole med borgerlige fag : 1812-1886 . Utg. [s.n.]. 1966. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Kåre Dreyer: Stavanger framhaldsskole : Kannik skole : beretning 1950-1966. Utg. [Skolen]. 1966. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Erik Leif: Fra høgskole til universitet : Universitetet i Stavanger blir til. Utg. Wigestrand. 2006. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kallelid, Ole, Leif Kjetil Skjæveland: Kongsgård : Stavanger katedralskole 1824-1999. Utg. Wigestrand forlag. 1999. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Gustav Natvig (red.): St. Svithuns skole : beretning for 10-årsperioden 1948-1958. Utg. [Skolen]. 1958. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Röthle, Monika Anna: Mange barn, mange kvinner og én mann : barnehagen i Stavanger 1844-1970. Utg. Stavanger lærerhøgskole. Stavanger. 1994. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Hilde: Gløtt inn i skolens historie. Utg. Vestlandske skolemuseum i samarbeid med Pedagogisk senter. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ytreland, Ingolv (red.): Solborg ungdomsskule : 1913-1963 : festskrift til femti års jubileet. Utg. Dreyer. 1963. 281 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Høyere utdanning

 • Alfsen, Tore K.: Askeladd i norsk forskning : Rogalandsforskning 1973-1983. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Clausen, Kirsten (red.): Med Sokrates i Rogaland : akademi på rogalandsk i 50 år. Utg. Rogaland akademi. 2005. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lea, Martha (red.): Vekst og utvikling : lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Utg. Universitetet i Stavanger. 2005. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Middelthon, Thomas ofl.: Med havet som siktemål : maritim utdanning i Stavanger gjennom 150 år : 1853-2003. Utg. Stavanger offshore tekniske skole. 2003. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Slektshistorie

 • Schmidt, Harald Sommerfeldt: Familien Jonasen i Stavanger : noen av Jonas Schanche Gabrielsen og hustru Jorine Kristines efterkommere. Utg. H. S. Schmidt. 1991. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skadberg, Gunnar A.: Brødrene Zetlitz i Stavanger : Christian Magnus og hans familie - og hans yngre brødre - Henrik Andreas og Jens. Utg. Rogaland forl.. 2011. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Sosiale forhold

Breiavatnet i 1951 med Kongsgata 47-49 til høyre.
 • Daasvand, Tone: Formuende, middelmådige og fattige : den sosiale sammensetningen i Stavanger 1661-1801. Utg. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 2012. 161 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyrvik, Ståle, Marit Karin Alsvik: Gjennombrotet for fødselsregulering i Stavanger 1900-1935. Utg. [S. Dyrvik]. 1987. 217 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Plan for Josephines Stiftelse, en Opdragelses-Anstalt for fattige Pigebørn i Stavanger. Utg. Trykt hos L. C. Kielland. 1839. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rommetvedt, Hilmar (red.): Verdier og valg : oljehovedstadens politiske kulturlandskap. Utg. Norges forskningsråd. 1997. 291 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skadberg, Gunnar A.: Fattig-Stavanger : en bok om Stavanger 1900-1940 skrevet for ungdom. Utg. Dreyer bok. 2005. 113 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skoland, Kathrine: Klasser i arbeidslivet : en studie av arbeidsforhold i oljeserviceindustrien. Utg. Sosiologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Bergen. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stangeland, Per: Hva skjer med Stavanger? : sosiale virkninger av oljeindustrien. Utg. Universitetsforlaget. 1980. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stangeland, Per: Samfunnsendringer i Rogaland som følge av oljeaktiviteten. Utg. Rogalandsforskning. Stavanger. 1976. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Titlestad, Torgrim (red.): I den galna tiå - : fattigdom, forsorg og politisk strid i Stavanger 1900-40. Utg. Varmen forlag. 1987. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vøllestad, Arild, Marit Vasshus: Ånden og flasken : Rogaland A-senter gjennom et halvt århundre. Utg. Rogaland A-senter. 2007. 284 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Språk

 • Eriksson, Hanne og Arthur: Vanna ri - nå e' det nerskreve : ord og uttrykk fra Stavanger : med en liten forklaring. Utg. Akademisk fagforlag. 1996. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gabrielsen, Finn: Eg eller je? : ei sosiolingvistisk gransking av yngre mål i Stavanger. Utg. Novus. 1984. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rosland, Rolf (red.): Ka seie du? : en enkel innføring i stavangersk talespråk og lynne. Utg. Sølvberg-gjengen. 1996. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Teater

 • Ansteinsson, Eli: Teater i Norge : dansk scenekunst 1813-1863 : Kristiansand, Arendal, Stavanger. Utg. Universitetsforlaget. 1968. 362 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aune, Vigdis: Teater med barn og unge : en studie av Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland teater. Utg. Akademika. 2013. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Tidsskrifter, årbøker, andre publikasjoner

 • Årbok. Utg. Stavanger museum. 1947-. ISSN 0333-0656. Fortsettelse av Aarsberetning 1877-99 og Årshefte 1900-4.

Annet

Utsikt over Breiavatnet i 1963.
 • Gjerseth, Kjell: Hvis du ikke er snill : historier om Lindøy. Utg. Stavanger aftenblad. Stavanger. 2005. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harris, Christopher John ofl. (red.): Statsarkivet i Stavanger : dokumentene forteller. Utg. Riksarkivaren. 2004. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hodne, Sverre: En samling lokalhistoriske artikler om Stavangerdistriktet opp gjennom tidene. Utg. Stavangerbokens venner. 1996. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kildene forteller : Stavanger 1125-1975 : utstilling ved Statsarkivet i Stavanger 5.6. - 15.7. : dokumenter i avskrift. Utg. Arkivet (?). 1975. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lous, Carl: En Stavangersk Cicerone : faksimileutgave ved 100 års jubileet for Landsregattaen i Stavanger. Utg. Stabenfeldt. 1968. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pahr-Iversen, Engwall: Stavangerhistorier. Fra holmabrann og haustmarken til Barry Norse og Jason King. Utg. Commentum. 2008. 220 s. ISBN 978-82-823300-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roaldkvam, Gunnar og John G.Johnsen: Promenaden : Stavangers fornemme avholdsrestaurant. 2009. 190 s. ISBN 978-82-91794-09-9.
 • Röthle, Monika Anna: Mange barn, mange kvinner og én mann : barnehagen i Stavanger 1844-1970. Utg. Stavanger lærerhøgskole. Stavanger. 1994. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Titlestad, Torgrim: Slaget i Hafrsfjord : årsak, hendelse og virkning : om Norges tilblivelse. Utg. Saga bok. 2006. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

Historie

 • Almås, Arne: Det kommunale selvstyret i Hetland kommune 1837-1860. Universitetet i Bergen 1990.
 • Alsvik, Marit Karin og Alsvik, Jan: Befolkning og sosioøkonomiske forhold i en Stavanger-bydel på 1800-tallet. Bergen 1982.
 • Arntsen, Jan Magne: Fra proletært masseparti til sekt. Stavanger Kommunistiske Parti 1945-50. Universitetet i Bergen 1992.
 • Arvola, Silja Støyva: Rosenberg klubb 1931-1955. Universitetet i Bergen 1995.
 • Bjørkvik, Halvard: Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid. Fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid. Oslo 1951
 • Braut, Else: Frå spinnelin til lerret. Kvinnearbeid i Stavanger ca. 1700-1775. Universitetet i Oslo 1993.
 • Christiansen, Jan: Befolkningsstruktur i Stavanger ca. 1800-1865. Yrkesgrupper og økonomisk differensiering. Bergen 1973.
 • Dahl, Ole Felix: Med Bergesen som los og kaptein. Økonomisk og teknologisk utvikling i norsk og internasjonal verftsindustri 1945-70 med spesiell vekt på A/S Rosenberg mekaniske verksted. Universitetet i Bergen 1995.
 • Dalaker, Knut: Stavangers historie i det 16.årh. frem til 1607. Hovedoppgave. Oslo 1931.
 • Foldøy, Brit Marit: Frivillig organisering blant kvinner i Stavanger fram til 1. verdenskrig. Bergen 1982.
 • Gjerde, Kristin Øye: Stavanger som oljeby. Universitetet i Bergen 1993.
 • Hamre, Harald: Skipsfarten i Stavanger i 1870-åra. En næringsøkonomisk undersøkelse. Bergen 1980.
 • Grude, Egil Harald: Skatt, bønder og embetsmenn. Ekstraskatten i Stavanger amt 1762-1765. Oslo 1972.
 • Helland, Olav: Hermetikkindustriens historie i Stavanger og den rolle den har spela. Oslo 1946.
 • Henriksen, Herman: Organisasjonsaktivitet og faglig profil i Stavanger Jern- og Metall 1902-1927. Universitetet i Bergen 1994.
 • Holmedal, Asbjørn: Barnearbeid med lønn i Stavanger i perioden 1871-1911. Universitetet i Bergen 1990.
 • Johnsen, Bodil Wold: Nasjonal Samling i Stavanger 1933-37. Oslo 1972.
 • Johnsen, Arne: Elektrisitet til hjem og gård. Elektrifiseringen av norske husholdninger og gårdsbruk fra 1920-1970, med fokus på Stavangerområdet. Universitetet i Bergen 1996.
 • Jøssang, Lars Gaute: Arbeidsprosessar og arbeidarpolitikk ved Stavanger Electro Staalverk A/S 1913-1931. Universitetet i Bergen 1986. Utg. 1987. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jøssang, Lars Gaute: Oljeteknokratiet : ein studie av Rosenberg verft, 1965-1995. Utg. [Historisk institutt, Universitetet i Bergen]. 1998. 530 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kallelid, Ole: Fra verksted til verft? A/S Rosenberg mekaniske Verksted 1896-1914. Universitetet i Bergen 1993.
 • Kristiansen, Harald: Sosialpolitiske brytninger i Stavanger 1896-1919. Universitetet i Bergen 1989.
 • Kurseth, Unni: Hoskuld Hoskuldsson. Den siste katolske biskop av Stavanger 1513-37. Oslo 1985.
 • Lapin, Ernst: Det norske kvekersamfunnet 1846-98. En undersøkelse med hovedvekt på Stavanger-menigheten. Bergen 1983.
 • Løland, Solveig: Fødsler utenfor ekteskap i Stavanger 1898-1920. Universitetet i Bergen 1990.
 • Maaland, Harald: Borgerskapets framvekst. Stavanger fra reformasjonen til ca. 1620. Bergen 1977.
 • Mathisen, Runar: Bøndene og militæret. Bøndenes reaksjoner på militærutrustningene i Stavanger len 1640-1660. Universitetet i Oslo.
 • Mejland, Per Johan: En sammenligning mellom stortingsvalgene i Stavanger 1879 og 1882 med henblikk på den politiske utvikling. Oslo 1971.
 • Melhus, Arve: "Jaabækianerne". Bondevennbevegelsen i Stavanger amt. Trondheim 1982.
 • Olsen, Siw Hege: Enighet framfor rettssak. Konfliktvariasjon i sivile saker ved forlikskommisjonene i Stavanger, Bjerkreim og Hjelmeland ved begynnelsen av 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1999.
 • Risa, Lisabet: Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Ei gransking av lov og rettspraksis i sedelegheitsaker, bygd på rettsmateriale frå Stavanger amt 1721-1741. Oslo 1974.
 • Skarung, Per: Utviklingen av metodismen i Stavangerområdet fra 1874 til 1898. Bergen 1983.
 • Skjæveland, Leif K.: "Det er kjempemæssige greier som knapt kan beskrives". A/S Rosenberg Mek. Verksteds overgang til storskipsverft under og rett etter første verdenskrig. Universitetet i Bergen 1994.
 • Skotheim, Randi: Trædersker, Klippersker, Læggersker. Kvinner i hermetikkindustrien i Stavanger 1873-1910. Universitetet i Bergen 1991.
 • Storhaug, Hans: Arbeidsløsheten i Stavanger 1918-1930. Omfang, årsaker og botemidler. Bergen 1981.
 • Telvik, Øyvind: "Det er dyrt å være fattig". A/S Rosenberg mekaniske verksted og norsk skipsbyggingsindustri i mellomkrigstiden. Universitetet i Bergen 1995.
 • Torgersen, Rolf Gunnar: Boligpolitikk i Stavanger 1916-1919. Nødsforanstaltning eller sterk kommunal styring. Bergen 1984.
 • Torkildsen, Inge-Kjell: "...til Landbrugets Fremme". Virkningen av organisert landbruksopplysning belyst ved forholdene i Stavanger amt 1776-1876 med særlig vekt på amtagronombestillingen. Oslo 1964.
 • Tveitane, Nils: Kommunal nyordning i Stavanger 1941-1945. Universitetet i Bergen 1995.
 • Tveterås, Harald: Solidaritet utad - konkurranse innad. Fagforeningsvirksomhet på A/S Rosenberg Mek. Verksted i perioden 1945 til 1970. Universitetet i Bergen 1996.
 • Westlye, Svein: Stavangers politiske historie fra 1945-1955. En analyse av partipolitikken i bystyret og av finansrådmannens rolle i den kommunalpolitiske beslutningsprosessen. Bergen 1980.
 • Wathne, Andreas: Stortingsvalgene i Stavanger i 1906, 1909 og 1912. Venstre mellom Samlingspartiet og Arbeiderpartiet. Oslo 1964.

Arkeologi

 • Bang-Andersen, Sveinung: En yngre steinaldersfangstboplass ved Gjedlestadvige på Eigerøya - studier i kronologi, boplassaktiviteter og naturtilpasning. Bergen 1975.
 • Hofseth, Ellen Høigård: Utnyttelsen av høyfjellsområdet mellom Nord-Gudbrandsdal og fjordbygdene på Nordvestlandet i jernalderen. 2 bind. Oslo 1978.
 • Myhre, Bjørn: Jernalderens bosetningsutvikling i Høyland fjellbygd. Bergen 1964.
 • Nygaard, Signe: Studier i tidlig vestnorsk steinalder. Bergen 1972.
 • Rolfsen, Perry: Båtnaust på Jærkysten. Oslo 1970.

Norsk og nordisk

 • Gabrielsen, Finn: Eg eller je? Ei sosiolingvistisk gransking av yngre mål i Stavanger. Bergen 1983.
 • Hegland, Karen Margrete: Skjempeskjekt! Uttaleendringar av kj- og sj-lyd hos ungdomar i Stavanger. Universitetet i Bergen 1996.
 • Housken, Joronn: Stavangerdiploma før 1330. Oslo 1946.
 • Thorsen, Helga Åslaug: Språksyn og språkbruk i Stavanger Aftenblad 1934-1980. Universitetet i Bergen 1980.
 • Velure, Mette: Tabloidisert informasjon? En analyse av reportasjegenren i Stavanger Aftenblad. Universitetet i Bergen 1990.

Andre humanistiske fag

 • Andersen, Ingse: Mulighetene for vern og bruk av Rosenkildehuset og bygningsmiljøet på Strandkaien, Stavanger. NTH 1979 Fag: Arkitekturhistorie
 • Bleivik, Ann-Karin: Å sette ord på den "tause kunnskapen". Ulykkesreportasje og etikk i Stavanger Aftenblad. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Medievitenskap.
 • Brækkan, Gudrun: Kommunal boligbebyggelse i Stavanger ca. 1920. Historie og utviklingsmuligheter. NTH 1982 Fag: Arkitekturhistorie
 • Gürgens, Rikke: Regiroller og teaterorganisering. Casestudie av Bentein Baardsons regi av "Garman & Worse & Co." på Rogaland Teater. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Teatervitenskap.
 • Helgøy, Karin: Dannelse, velferd og markedslogikk. Om bedriftskunstforeningene i Stavanger som kunstformidlingsform. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Medievitenskap.
 • Oftedal, Aud: Stavangerbarns muntlige tradisjoner. En undersøkelse ut fra kjønn, alder og miljø og en analyse av noen av barnetradisjonens funksjoner. Bergen 1973 Fag: Folkloristikk
 • Stige, Morten: Stavangerkorets utvidelse og innflytelse. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Kunsthistorie.

Samfunnsvitenskapelige fag

 • Berg, Christin: Sykling som symbolsk samhandling. En kvalitativ undersøkelse av tilpasninger og bruk av sykkel i Oslo og Stavanger. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Sosiologi.
 • Bergland, Torleiv: Utviklingen av ledelsesstrukturen ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Slump eller styring?. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Statsvitenskap.
 • Fjelde, Jan: Kommunal planlegging som legitimering av sosial nød. En analyse av utbedringstiltak i byene Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Melberg, Kjersti: Fra bedehus til plattform? Politisk preferanse i en oljehovedstad. Hovedoppgave. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Statsvitenskap.
 • Tagseth, Bjørn: En sosiologisk undersøkelse av fritidsaktiviteter i Klepp og Stavanger. Oslo 1969 Fag: Sosiologi

Andre fag

 • Andreassen, Rune og Heskestad, Solfrid Marie: Muligheter for sambruk mellom jordbruk og friluftsliv i et bynært område. Hålandsvatnområdet i kommunene Stavanger og Randaberg. Landskapsarkitektur. NLH 1985.
 • Børsheim, Terje: Stavanger torg. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur.
 • Dybdahl, Kåre Dreyer: Søndagsskolen med borgerlige fag. Stavanger søndagsskole 1812-1846. Oslo 1960 Fag: Pedagogikk
 • Eriksen, Ole: Landbrukets utvikling og framtidsutsikter i Stavanger kommune. Landbruksøkonomi. NLH 1981.
 • Fosså, Knut: Hager i Stavanger, fra middelalderen fram til den engelske landskapsstil. NLH 1957.
 • Eide, Viggo: Struktur & konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Greve, Ellen: Lokalhistorisk bibliografi for Stavanger kommune. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995.
 • Grønnestad, Kjetil S.: Integrasjon av innvandrere. En komparativ studie av fire nasjonaliteter i Stavanger kommune. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Geografi.
 • Hausken, Hildegunn: Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Sætre, Per Jarle: Plan og virkelighet. En studie av general- og kommuneplanlegging i Nord-Jæren kommunene Randaberg og Stavanger. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi.
 • Sørbø, Aud Sissel: Gamle Stavanger. Et byggefelt fra 1600-tallet. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag.
 • Tharaldsen, Knut: Mobilitet i arbeidsmarkedet. En undersøkelse i Stavangerregionen. Bergen 1981 Fag: Geografi
 • Tveit, Knut Johan: Kinogåing. Hvem-hva-hvor. Brukerundersøkelse i Stavanger. Bergen 1981 Fag: Geografi
 • Vestrheim, Dag: Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Finnøy

 • År: 19000612 Fra: Lars L. Lenning, Fogn, Finnøy, Rogaland Til: Kone, barn, mor og brødre, USA Eier: Lars Idar Vegsund, 5801 Sogndal
Stikkord: atlanterhavsreise, norgesbesøk, Nærmiljø, dødsfall,

Norgesbrev fra Rennesøy

 • År: 18760507 Fra: Marta Ivarsdtr. (søster) Hodnefjell, Rennesøy, Rogaland Til: Inger Ivarsdtr., USA Eier: Wilma Hodenfield Trebil (jnr.513/1993), Manly, Iowa
Stikkord: Helse og sykdom, tuberkulose, Økonomiske kår, lønn,

Norgesbrev fra Stavanger

 • År: Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: , Eier: NAHA, USA
Stikkord: magekreft, amtssykehus, brusfabrikk, familieoppbrudd, vindusruter, torghandel, byutvikling, husbygging, Helse og sykdom, dødsfall, slossing, metodistkirke, sykehusopphold, drikking,
 • År: Fra: (Gaudesen), Stavanger, Rogaland Til: , Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengeinnsamling, konsert, lærerinne, slag, tæring, giktfeber, blindtarm, bronkitt, arbeidsskole, mekanisk verksted, sykekasse, avis,priser, fabrikk, legfolk, basar, lønn, Arbeidsliv
 • År: Fra: Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: , Eier: NAHA, USA
Stikkord: konfirmasjon, pengegave, Hverdagsliv, brevskriving, søm, klær, dødsfall, Nærmiljø, blindhet, kirkebygging, murer, Arbeidsliv, lønn, priser, Økonomiske kår,
 • År: 0605 Fra: L. (mor) Svendsen?, Stavanger, Rogaland Til: Thora Johnson, Chicago, IL, USA Eier: Joan M. Burns, 7534 23rd St.W. Tacoma, WA (Vesterheim)
Stikkord: Religiøsitet, Amerikanske forhold, bryllup,
 • År: 18831119 Fra: Andreas Sømme (søskenbarn), Stavanger, Rogaland Til: Andreas Tollaksen?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, overbefolkning, Økonomiske kår, Politikk, riksrettssak, partistrid, republikk, unionsspørsmål, Arbeidsliv, dampskipsbygging, Familieforhold, barnedødsfall, Helse og sykdom, halsesyke, smittefare, begravelse, Værforhold,
 • År: 18900601 Fra: Elisabeth Tollaksen Joa (søster), Stavanger, Rogaland Til: Enok Tollaksen Joa, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, gårdsarbeid, våronn, torvskjæring, Familieforhold, savn, forlovelse, Helg og høytid, 17.mai, Kultur, utstilling, Værforhold,
 • År: 18911109 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Amerikanske forhold, Arbeidsliv, Emigrasjon, norgesreise, søm, Økonomiske kår, Kvinnekår, veving, lønn, husreparasjon, murere, Religiøsitet, svenske forhold,
 • År: 18920131 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: John og datter Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: fotografi, amerikabrev, Religiøsitet, Amerikanske fforhold, renter, influensa, dødelighet, dødsfall, Familieforhold, svenske forhold, tæring, begravelse, Nærmiljø, arbeidsledighet, dyrtid, lån, sparekasse, Helse og sykdom, bedehus
 • År: 18920807 Fra: G. Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, bybrann, portrett, aviser, Kultur, tjeneste, Hverdagsliv, Værforhold, Religiøsitet, Arbeidsliv, oppbyggelsesmøte, oftedal, oversvømmelse,
 • År: 18930219 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Emigrasjon, tjeneste, amerikabrev, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Kultur, avis, filadelfia (blad), priser, bedehusbygging, norgesbesøk, møtevirksomhet, oftedal,
 • År: 18930222 Fra: Bertha Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Kvinnekår, søm, Arbeidsliv, Barndom, skolegang, fotografi, norgesbesøk,
 • År: 18930610 Fra: Elling Rugland (far), Stavanger, Rogaland Til: Sønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Nærmiljø, dødsfall, skyteulykke, Emigrasjon, Alderdom, amerikabrev, fødselsdag, Religiøsitet,
 • År: 1894 Fra: Eling Rogland (far), Stavanger, Rogaland Til: John Ellingsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, dødsfall, tvillinger, Værforhold, vanntilførsel, Arbeidsliv, Næringsliv, ullvarefabrikk, giftermål, Nærmiljø, banevokter, Religiøsitet,
 • År: 18950505 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Værforhold, Alderdom, Arbeidsliv, Helse og sykdom, søm, skolegang, dødsfall,Nærmiljø, amerikabrev, Amerikanske forhold, portrett,
 • År: 18950505 Fra: Bertha Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: søm, Arbeidsliv, kirkesang, husdyrhold, Kvinnekår, fotografi,
 • År: 18960925 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: norgesbesøk, Værforhold, Årsvekst og avling, norgesbrev, kongebesøk, Sosiale kår, Kvinnekår,
 • År: 18970417 Fra: Eilert Rugland? Og mor og far, Stavanger, Rogaland Til: John , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, Alderdom, norgesreise,
 • År: 18990618 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, gardskjøp, brevskriving, Kvinnekår, Værforhold, dødsfall, Helse og sykdom, Nærmiljø, byggevirksomhet, Næringsliv, fabrikkanlegging, Arbeidsliv, husmangel, lønn,
 • År: 19010118 Fra: Gabriel Gaudesen (far), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Alderdom, gave, amerikabrev, hjemvendt emigrant, Kultur, basar, amerikareise, dødsfall, Familieforhold, Barndom, Helse og sykdom, konfirmasjon, boktrykkeri, Kvinnekår, misjonsblad, oftedal,
 • År: 19010623 Fra: Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna? Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, tæring, medisin, Arbeidsliv, Kvinnekår, amerikareise, Alderdom, boktrykkeri, misjon, lønn, Barndom, mekaniker,
 • År: 19020510 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, søm, amerikabrev, Næringsliv, konkurs, Helse og sykdom, mageoperasjon, giftermål, Nærmiljø, Sosiale kår, husbygging, skolegang, Barndom, Værforhold,brusfabrikk, sinnslidelse, begravelse, Kvinnekår, foto, Amerikanske forhold,
 • År: 19020616 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anna Anna, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, renter, lån, skatt, oppussing, lungebetennelse, Helse og sykdom,søm, priser, amerikareise, amerikalinje, Kommunikasjon, billett, klær,
 • År: 19030111 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anna? Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, postgang, Arbeidsliv, brensel, vev., dødsfall, Helse og sykdom, Værforhold, Nærmiljø, ved, amerikabrev, norgesreise, orkan, stormskader, Amerikanske forhold,ulykke, Alderdom, hjemvendte emigranter, begravelse, bronkitt,
 • År: 19040710 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, amerikabrev, indremisjon, Kultur, norgesbesøk, Værforhold, dødsfall, barneoppdragelse, skipsulykke, tjeneste, lungesykdom, Helse og sykdom, Alderdom, Arbeidsliv, Amerikanske forhold,
 • År: 19050219 Fra: Marie? Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Helg og høytid, lege, Arbeidsliv, meslinger, arbeidsledighet, medisin,Næringsliv, skipsulykke, Værforhold, arbeidsforhold, kopper, difteri, priser, skarlagensfeber, likvogn, likkiste,
 • År: 19050702 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: tjeneste, Alderdom, sorg, Barndom, Helg og høytid, krig, norgesreise, lege,husbygging, bronkitt, dødsfall, brolegging, Kommunikasjon, priser ,elektrisitet, likkjole, Arbeidsliv, blomster, nervegikt, hjertefeil
 • År: 19070803 Fra: Bertha Gaudesen (mor), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Hverdagsliv, Amerikanske forhold, Religiøsitet, amerikareise, strømper, klær,
 • År: 19100314 Fra: Marie Gaudesen (søster), Stavanger, Rogaland Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, religiøst møte, basar, vekkelse, Amerikanske forhold, søm, broderi, Næringsliv, fabrikk, mining, husleie, forlis, kirkegård, elektrisitet, foto, emissær, sykebesøk, kirkebygg, bedehus, byutvikling, skolegang,
 • År: 19150216 Fra: Marie Gaudesen, Stavanger, Rogaland Til: John Ellingsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: pengegave, posthus, dyrtid, priser, Økonomiske kår, skomakerarbeid, Kultur, første verdenskrig, fabrikkarbeid, Arbeidsliv, avis, hjemvendt emigrant, julegave, mining, bronkitt, nervegikt, norsk-tysk religiøsitet, engelsk brev
 • År: 19160522 Fra: Ole Sunde (sakfører), Stavanger, Rogaland Til: Thora Johnson, Chicago, IL, USA Eier: Joan M. Burns, 7534 23rd St W TacomaWA98466(Vesterheim)
Stikkord: arveoppgjør,
 • År: 19270228 Fra: Ola Aurenes, Stavanger, Rogaland Til: H. Chr. Hjortaas, USA Eier: NAHA,
Stikkord: utvandrerslektshistorie, Emigrasjon,
 • År: 19290617 Fra: Georg Joa, Stavanger, Rogaland Til: O.E. Rølvåg, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: brevsamling,
 • År: 19500318 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Helse og sykdom, Familieforhold, ungarsk familie, ungarske forhold,
 • År: 19510714 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, vareknapphet, kaffemangel,
 • År: 19511228 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikapakke, undertøy, Værforhold, blonder, rasjonering, foredrag, Kultur, Helg og høytid, jul,
 • År: 19520722 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, postgang, ungarske forhold, kommunisme, landflyktighet, olympiske leker, Kommunikasjon, radio, Værforhold, Politikk, presidentvalg,
 • År: 19521216 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Politikk, reiselyst, ungarske flyktninger, kaffeduk,
 • År: 19540706 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Alderdom, fødselsdag, Værforhold, Helse og sykdom, influensa, operasjon,
 • År: 19541219 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, ungarske forhold, transylvania, Værforhold,
 • År: 19551223 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, luftrørskatarr, Værforhold, streik, Arbeidsliv,
 • År: 19560221 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Arbeidsliv, streik, Kultur, norske kunstnere, amerikapakke, undertøy, Værforhold, Kommunikasjon, Amerikanske forhold, Politikk, presidentvalg,
 • År: 19561218 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: brevskriving, Politikk, ungarske forhold, flyktninger,
 • År: 19571113 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, juleønsker, Helse og sykdom, lungebetennelse, Politikk, kommunisme, kongedødsfall,
 • År: 19571216 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julefeiring, ensomhet, Politikk,
 • År: 19581215 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julefeiring, Helse og sykdom, kreft,
 • År: 19590331 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: kulepenn, hansker, julepresang, Helg og høytid, undertøy, Værforhold, reinsdyrkjøtt, Politikk, Amerikanske forhold,
 • År: 19591130 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helg og høytid, jul, Værforhold, Politikk,
 • År: 19591220 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold
 • År: 19600523 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall
 • År: 19600613 Fra: Signe (tante) Wass, Stavanger, Rogaland Til: Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, Helg og høytid ,julefeiring, Norsk-amerikanske relasjoner, tidsskrift, Værforhold, Politikk, Amerikanske forhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1292 ROGALAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Stavanger amt/Rogaland fylke. 1838- - .
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1293 ROGALAND)
Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1987. 31, 294 s. Red. Per Thorson. Merknad: Svar frå amtmann Bendix Chr. de Fine.
 • Dei 35 spørsmål 1771 (1294 ROGALAND)
Amtmann Gunder Hammer: I henseende til søe-farten og fiskeriet i Stavanger Amt 1771. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1979. S. 59-65. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Svar på 35 spørsmål frå Rentekammeret.
 • Domkapitelsprotokoll (1298 ROGALAND)
Stavanger Domkapitels Protokol 1571-1630. Utg. Det Norske Historiske Kildeskriftfond. 1901. 574, 34 s. Red. Andreas Brandrud.
 • Jordebok - kyrkje (1300 ROGALAND)
Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag. 1986. 295 s. Red. Kåre Oddleif Hodne. Merknad: Omfattar Rogaland, Agder, Valdres Hallingdal og Eidfjord i Hordaland.
 • Vardeliste (1307 ROGALAND)
Varder i Rogaland. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 19 (1933). S. 49-62. Red. R. Tveterås. Merknad: Udatert dokument truleg frå første halvdel av 1600-talet, frå arkivet til amtmannen i Stavanger.
 • Dagbok (1334 FINNØY)
Nokre utdrag av dagboka til Asgaut Eirikson Steinnes. I: Årsskrift. Rogaland historielag. Nr 30 (1944). S. 18-25. Red. A. Steinnes. Merknad: Frå 1849-55.
 • Eigedomsdokument - avtak (1335 FINNØY)
Ei avtaksforretning på Nord-Talgje anno 1679. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1966. S. 58-62. Red. Samuel V. Vinje.
 • Eigedomsdokument - bygsel, makeskifte ; kongebrev - løyve (1336 FINNØY)
Eit makeskifte på Finnøy i 1760 åra, og noko til. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1965. S. 80-90. Red. Olav Mjølsnes. Merknad: Bygselbrev 1740, gjestgjevarløyve 1748, makeskifte 1760-talet. Noko modernisert ortografi.
 • Folketeljing 1865 (1337 FINNØY)
Folketellingen i Nedstrand, Sjernarøy 1865. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. [198)]. 59 s. Red. Kaare Skjæveland.
 • Kyrkjeskøyte (1338 FINNØY)
Kyrkja i Sjernarøy. I: Årsskrift. Rogaland historielag. Nr 33 (1947). S. 22-59. Red. Johannes Hidle. Merknad: Om kommunen sitt kjøp av kyrkja 1847.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1339 FINNØY)
Sølvskattelista for Sjernarøy skipreide 1815. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og Heim. 1969. S. 144-147. Red. Jacob Sverre Løland. Merknad: Omfattar Fister og Sjernarøy.
 • Supplikk (1340 FINNØY)
Leiglendingskår kring 1630. I: Æ og heim. 1955. S. 31-49. Red. Halvard Bjørkvik. Merknad: 2 supplikkar. Frå Sjernarøy 1632 og Rennesøy udatert.
 • Visitasmelding (1341 FINNØY)
Frå bispearkivet i Kristiansand. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1963. S. 101-112. Red. Olav Mjølsnes. Merknad: Frå 1840-åra.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1374 RENNESØY)
Uddrag af den..., og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Rennesø Her Red. [1867 - ]. [2] s.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1377 SANDNES)
Vatneslekten. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 23 (1937). S. 37-73. Red. R.A. Haaland. Merknad: Frå Stavanger domkapitels protokoll 1576.
 • Branntakst (1394 STAVANGER)
Huseiere i Stavanger for 100 år siden. Utskrift av branntakstprotokollene for 1846-1855. I: Rogaland historie og ættesogelag. 1951. s. 117-125; Ætt og heim 1953 s. 137-151. Red. Trygve Rasmussen.
 • Bymatrikkel (1395 STAVANGER)
Matrikul over Stavanger By med Brand- og Værditaxter 1900. 1901. 96 s.
 • Dissentarforteikning (1396 STAVANGER)
"Den frie apostoliske christelige mænighed" i Rogaland. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr 4 (1990). S. 5-9. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Forteikning over medlemar av menigheita i Stavanger og Klepp tinglag 1862.
 • Eigedomsdokument - forpakting (1397 STAVANGER)
Hetlandsmarkens historie. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1973. S. 61-107. Red. Sevald Simonsen. Merknad: 3 forpaktingskontraktar. Frå 1724, 1748, 1851.
 • Eigedomsdokument - markegang (1398 STAVANGER)
En markegangsforretning mellom Bispelagård og Hetland prestegård 1686 på gården Eikanes. I: Årbok. Stavanger museum. 1958. S. 85-102. Red. Anders Bærheim.
 • Eigedomsdokument - skøyte, markegang (1399 STAVANGER)
Stavangers rigeste mand omkring midten av det 18de aarhundrede. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 6 (1920). S. 72-77. Red. R.A. Haaland. Merknad: Skøyte for Bispeladegård 1740, markegang 1742.
 • Husmannskontrakt (1400 STAVANGER)
Lars Larsen Geilane. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1974. S. 11-19, 24. Red. Sevald Simonsen. Merknad: 2 kontraktar, frå 1772 og 1807. Geilane under Kanniket i Stavanger.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt (1401 STAVANGER)
Bergeland. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 6 (1920). S. 44-62. Red. R.A. Haaland. Merknad: Husmannskontrakt 1794, føderådskontrakt 1825.
 • Kjeldesamling (1402 STAVANGER)
Samlinger til Stavangers historie. Utg. Stavanger kommune. 1903-71. 4 b. B.1: Stavangers retsprotokoller 16171683 i utdrag. y
 • Kjeldesamling (1403 STAVANGER)
Kildene forteller. Stavanger 1125-1975. Utstilling ved Statsarkivet i Stavanger 5.6.-15.7. 1975. Dokumenter i avskrift. Utg. Statsarkivet i Stavanger. 1975. 138 s. Red. Hans E. Næss.
 • Kommunestyreforhandlingar (1404 STAVANGER)
Stavanger bystyres forhandlinger. 1837- - .
 • Manntal 1701 (1405 STAVANGER)
Norges eldste bymanntall. Utg. Stavanger museum. I: Årbok. Stavanger museum. 1951. S. 113-128. Red. Johannes Elgvin. Merknad: Frå 1701.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1406 STAVANGER)
Uddrag af den i Henhold til Lov om Matrikulens Revision af 6te Juni 1863... og Forslag til Fordeling af den nuværende Matrikulskyld... i Hetlands Her Red. [1867 - ]. [12] s.
 • Skattemanntal - leidangsskatt 1604, grunnleige 1604 (1407 STAVANGER)
Stavangers folkemengde og bebyggelse omkring år 1600. I: Stavanger museums årshefte. Årg. 45 (1934-35). S. 55-59. Red. Ola Aurenes.
 • Skifte (1408 STAVANGER)
Skiftet etter Anders Rosenov. I: Årbok. Stavanger museum. 1952. S. 103-111. Red. Jan Hendrich Lexow. Merknad: Frå 1632.
 • Takstforretning (1409 STAVANGER)
Stavanger folkemengde og bebyggelse i 1600-tallet. I: Stavanger museums årshefte. Årg. 41/42 (1930-32). S. 87-92. Red. Ola Aurenes. Merknad: Takst på gardar og hus 1645.
 • Tingboksak - eigedom (1410 STAVANGER)
En retssag fra 1618 som Bidrag til Stavanger Kongsgaards Historie. Aarsberetning. Stavanger off. skole. 1896. 24 s. (eiga pag.). Red. A.E. Erichsen.
 • Valmanntal (1411 STAVANGER)
Fortegnelse over Stavanger kjøbstads efter Grundloven stemmeberettigede - .... 1876. 24 s.
 • Valmanntal (1412 STAVANGER)
Fortegnelse over de personer, der findes opførte i Mandtallet over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Stavanger 1891. 1891. 42 s.

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1548 :
Relationes speciales om Norges Tilstand (indeholdende Chorographie af Stavanger- Amt, m.m. Norge vedkommende). 70 b
 • Ny kongl. S. Fol. 970 :
Tegnede Karter over Bergens og Stavangers Stifter; fra Slutningen af det 17de Aarh. 71
 • Thotts. S. Fol. 933 :
Stavangers Amts Beskrivelse forfattet 1745 ved Christian de Fine. 77 b
 • Kalls S. Fol. 207 :
De Fines Beskr. over Stavanger Amt. 77 b
 • Gl. kongl. S. Fol. 1156 :
f) Stavanger Byes Privilegier af Kong Frederik II 1579. 92 b
 • Gl. kongl. S. Fol. 1156 :
f) Nogle Antagelser om Værdie paa Jordegods, Jordebogs Species og Mynt i Norge ved Lasse Hansen Laugmand i Stavanger 1570. 98
 • Ny kongl. S. 4 1630 :
Samlinger angaaende norske Biskopper, især om Stavangers eller Christiansands Bisper fra Reformationen indtil vore Tider 1741. 111

Aviser