Bibliografi:Jæren

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aurenes, Ola: Aasland-ætten : en gards- og slektshistorie fra Jæren. Stavanger. 1947. 214 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VII, s. 381–382.
 • Barkved, Ola: Frå Jæren i førre hundreåret. Bryne 1970. 112 s.
 • Grude, Joakim: Jæderen : kulturhistoriske skildringer fra det 19de aarhundrede. Stavanger 1908. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket. – Ny utg. 1976.
 • Grude, M[artin] A[dolf]: Jæderen 1814–1914 : bidrag til dens økonomiske og kommunale udviklingshistorie. 2 b. Utg. Ingvald Dahles forlag. 1914.
B.1: Almene fællesanliggender. 660 s. Digital versjonNettbiblioteket.
B.2: Herredsbeskrivelser. 1096 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Alfred: Flinta-Lars. Det gamle Jæren i tradisjon og folkeminne. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 128 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XXIV, s. 262–263.
 • Håland, Sjur: Varmen frå myra – torvskjæring på Jæren. Ueland Historiske Forlag 2015, i samarbeid med historielaga i Klepp, Time og Hå og Time Bygdemuseum. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jærboka. B.3: Kulturhistoria. Red. Kåre Arnstein Lye. Utg. Norsk Oikos. [1981]. 288 s.
 • Olsen, Ståle: Til Jæderen for å trille tåke : historien om Opstad tvangsarbeidshus. Utg. Scandinavian Academic Press. 2010. 192 s. ISBN 978-82-304-0055-5.
 • Rønneseth, Ottar: «Arkeologiske merknader til ein jordbrukshistorisk studie». I: Heimen, b. XI, s. 473–490.
 • Rønnesteh, Ottar: «Gard og gardssamfunn i eldre jarnalder». I: Heimen, b. XII, s. 15–32.
 • Rønneseth, Ottar (med bidrag av Frans-Arne Stylegar): Gard og gjerde : faser i utviklingen av Jærens kulturlandskap. Utg. Erling Skjalgssonselskapet. 2001. 273 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønneseth, Ottar: «Nokre problem frå gardssamfunnet på Jæren». I: Heimen, b. X, s. 150–179.
 • Skadsem, Marius: «Deling av gardar i eldre og nyare tid». I: Heimen, b. IX, s. 176–182.
 • Skretting, Tobias: Jæren syng i merg og minne : jærsk dialektordbok. Utg. Jæren forl. 2014. 334 s. (1.utg. 1998). ISBN 9788293351023.
 • Strand, Arvid og Bjørn Moen: Lokal samordning - finnes den? : studier av forsøk på lokal areal- og transportplanlegging i tre regioner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2000. 366 s. ISBN 8270712582. Merknad: Tromsø, Jæren og Hamar. Digital versjonNettbiblioteket
 • Særheim, Inge: Stadnamn frå sjøen på Jæren. Hovudoppgåve i nordisk, Bergen 1978.
 • Time, Tor: Jærmål. Bygde- og sentrumsmål hjå eldre og yngre i Time. Hovudoppgåve i norsk, Bergen 1973.
 • Undheim, Steinar N., Eva Watne (red.): Torvbée og tydling : torv - til nytte og poesi. Utg. Hå kommune v/skule- og kulturkontoret. 1994. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vigre, Bente: Jysla jilt : ord og uttrykk fra Jæren. Utg. Commentum forl. 2012. 83 s. ISBN 9788282330787.
 • Årbok for Jæren og Dalane. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1953-56

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1309 JÆREN)
Sabatsforordningen av 12te mars 1735 i Jæren og Dalane. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 12 (1926). S. 34-41. Red. Aamd. Salvesen. Merknad: Brevsamling, frå prestane i Jæren og Dalane til futen om brot på sabatsforordninga.
 • Folketeljing 1801 (1310 JÆREN)
Manntal for Jæren og Dalane 1801. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Ætt og heim. 1951. 128 s. Merknad: Modernisert ortografi. Redigert.
 • Skattemanntal - tiendepengeskatt c.1520 (1312 JÆREN)
Tiendepengeskatten 1521. Utg. Rogaland ættesogelag. Tillegg til Årshefte nr 7 (1947). 20 s. Merknad: Skatten for Jæren og Dalane.
 • Skattemanntal - "Mestermands penger" 1668 (1313 JÆREN)
Mandtal offuer Jædderens Och Dallernis fougderie paa Mestermands penger, in anno 1668 forfatted. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Ætt og heim. 1970. S. 225-269.
 • Tingbok (1315 JÆREN)
Tingbøker fra Jæren og Dalane. 1613-1659. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag, Statsarkivet i Stavanger. 1953-86. 6 b. Red. Ola Aurenes (b.1), Hans Eyvind Næss (b. 2-6).

Aviser