Bibliografi:Vindafjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Innbjoa i 1951.
Utbjoa mot Innbjoa i 1951.
Sandeid i 1951.
Ølen i 1951.
Haraldseidvågen i 1967.
Foto: K. Haugen/Nasjonalbiblioteket.
Skjold i 1967.
Foto: K. Haugen/Nasjonalbiblioteket.
To bruk av garden Svinakleiv i 1963.
Foto: J. Kruse/Nasjonalbiblioteket.

Bygdebøker

 • Dybdal-Holthe, Nils: Soga om Vats : gard og ætt i gamle Vats herad. Utg. Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune. 1984. 673 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heimar og folk i Sandeid. Red. Kari G. Hempel, Arne Langhelle og Nils Olav Østrem. Utg. Fagbokforlaget. 2021.
  • Band 1: Sandeidsjøen ; Håland og Kverven ; Strand. 887 s. ISBN 978-82-450-2544-6.
  • Band 2: Eide ; Helgevoll og Helgeland ; Ilsvåg. S. 897-1727 s. ISBN 978-82-450-2545-3.
 • Heimar og folk i Vikedal. Red. Kari G. Hempel, Arne Langhelle og Nils Olav Østrem. Utg. Fagbokforlaget. 2019. 2 band. ISBN 9788245025408.
 • Ølen. Gard og ætt. Utg. Ølen kommune. 1986-2001. På løst omslag: Gardar og ætter i Ølen

Anna

 • Borgemyr, Arne, Håvard Brekkå: Hjemmefra men ikke alene : 50 år med Lundeneset. Utg. Lundeneset vidaregåande skule. 2015. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalen, Lars, Torstein Haugen: Planteliv i Vindafjord : villplanter og hageflyktningar i ein kystkommune anno 2011. Utg. L. Dalen og T. Haugen. 2011. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Det Wigedalske Læse-Selskab 1803-1963. Utg. Utgjeve av Vikedal folkeboksamling ved O. Dybdal Holthe. 1963. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Anders: Frå bossplass til miljøverk : Toraneset miljøverk IKS, 20 år : 1982-2002. Utg. Miljøverket. 2002. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggen, Endre: Berge sag og trelast A/S : frå vassdriven mølle, stampa og sag til moderne byggekonsern : 1888-2003. Utg. Berge sag. 2005. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jønsson, Øyvind: Befolkningen og arealbrukene i fjellgardene og Bjørndalen i Vindafjord og Etne kommune. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1976. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kalleklev, Tor: Ølensbuar i krig på havet : historia om 24 ølensbuar i krig 1940-45. Utg. TK-produksjon. 2013. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knutsen, Sissel: Bønder i by'n. Skjoldfødte i Haugesund 1865-1885. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1997.
 • Knutzen, Åshild: Overgang frå rulle-r til skarre-r. Ei undersøking av r-fonemet i Øvre Vats. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1994.
 • Leifsen, Margrete: No sjine de plokkanes øve! Ord og uttrykk frå Vikedal. Utg. Midtbygdens ungdomslag. 2012. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nagel-Alne, Liv, Anders Sørhus, Jens Tveit (red.): Vikebygd kyrkje 75 år : 1937-2012. Utg. Våge multimedia. 2012. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ravatn, Guri L.: Den løynde skatten : segner og songar frå dei ni Vindafjordbygdene. Utg. Vindafjord kommune. 2006. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risøy, Arne: Innføring av nye arealkrav for husdyrproduksjon. Konsekvensar for Vindafjord kommune. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Skjoldafolket og kyrkja deira : sogeskrift ved 100-års jubileet for Skjold kyrkje 1987. Utg. Soknerådet. 1987. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skålnes, Sunniva og Fåsetbru, Marit: Bygningsmiljø i Ølensjøen. Ei undersøkjing og karakterisering av bygnings- og bumiljøet i Ølensjøen, Sunnhordaland frå slutten av 1800-talet og fram til idag. Framlegg til korleis historisk verdfulle element i miljøet kan vidareførast. Hovudoppgåve i arkitekturhistorie, NTH 1980.
 • Viland, Lars: Viland. Ei slekt frå Ølen. Liv og lagnad gjennom 400 år. Utg. L.Viland. 1994. 283 s. ISBN 82-993171-1-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østrem, Nils Olav (red.): Arbeid, armslag, armod : husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. Utg. Lokalhistorisk stiftelse. 2000. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østrem, Nils Olav: Den store utferda : utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914. Utg. Scandinavian Academic Press. 2015. 429 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østrem, Nils Olav: Husmannstid. Ei undersøking av plasskipnaden i Skjold og Vats ca. 1800-1920. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1989.
 • Østrem, Nils Olav: Utvandrarkultur : ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld 1837-1914. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for historie. 2002. 483 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvreås, Kjellaug og Størseth, Marit: Faktorer som påvirker bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant bondekoner i Stjørdal, Skaun, Ølen, Vindafjord og Spydeberg kommuner. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1982.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Branntakst (1439 VINDAFJORD)
Skjold kyrkje. Avskrift frå branntakst 1887. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord. 1992. S. 34-35.
 • Brev ; eigedomsdokument (1440 VINDAFJORD)
Nokre brev frå garden Tveit i Skjold. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1963. S. 42-50. Red. Asgerd Mauland. Merknad: 7 brev 1632-58.
 • Diplom (1441 VINDAFJORD)
Eit gåvebrev skrive i Vikedal 1449. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 12 (1926). S. 50. Red. Joh. Kreutz Magnus. Merknad: Gjeld Vormestrand. I omsetjing.
 • Eigedomsdokument - makeskifte, skøyte, forlik ; kongeskøyte (1442 VINDAFJORD)
Gamle diplomer. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 20 (1934). S. 34-40. Red. Joh. Kreutz Magnus. Merknad: 6 dokument 1722-30.
 • Eigedomsdokument - markegang (1443 VINDAFJORD)
Eit skiftesdokument frå 1664. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 13 (1927). S. 54-55. Red. Joh. Kreutz Magnus. Merknad: Mellom Hogganvik og Røe.
 • Folketeljing 1817 (1444 VINDAFJORD)
Folketelling 1817. Vikedal prestegjeld, særleg Sandeid og Imsland. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 13 s.
 • Folketeljing 1865 (1445 VINDAFJORD)
Folketelling 1865. Vikedal. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1980. 26 s.
 • Folketeljing 1865 (1446 VINDAFJORD)
Folketelling 1865. Ryfylke - Skjold og Vats. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1980. 34 s.
 • Folketeljing 1900 (1447 VINDAFJORD)
Folketelling 1900. Vikedal. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. [1981 - ]. 24 s.
 • Kyrkjebok (1448 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1737-78. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 105 s.
 • Kyrkjebok (1449 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1779-1816. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 68 s.
 • Kyrkjebok (1450 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1817-1850. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 46 s. Merknad: Berre gifte og døde.
 • Kyrkjebok (1451 VINDAFJORD)
Kyrkjebok Vikedal 1851-1867. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 70 s.
 • Kyrkjebok (1452 VINDAFJORD)
Kirkebok Vikedal 1868-1888. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1979. 50 s.
 • Kyrkjebok (1453 VINDAFJORD)
Kirkebok Skjold. Nr 1 1742-1790. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1979. 33 s.
 • Kyrkjebok (1454 VINDAFJORD)
Kirkebok Skjold 1786-1800. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 70 s.
 • Kyrkjebok (1455 VINDAFJORD)
Kirkebok for Skjold 1801-1815. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1980. 61, 7 s.
 • Kyrkjebok (1456 VINDAFJORD)
Kyrkjebok for Skjold 1814-1835. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 44 s. Merknad: Gifte til 1865.
 • Kyrkjebok (1457 VINDAFJORD)
Kyrkjebok for Vats 1815-1830. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1982. 18 s.
 • Kyrkjebok (1458 VINDAFJORD)
Kyrkjebok for Vats 1831-1856. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 27 s. Merknad: Ikkje fødde.
 • Manntal (1459 VINDAFJORD)
Mandtal 1664-1758 for Vikedal prestegjeld. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1979. 30 s.
 • Matrikkel 1796 (1460 VINDAFJORD)
Speciel Matricul 1796, Vikedal. Utg./ Red. Nils Dybdal-Holthe. 1981. 7 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1461 VINDAFJORD)
Uddrag af den... og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Skjolds Herred. 1867. [6] s.
 • Skattemanntal (1462 VINDAFJORD)
Vikedal 1519-1620. Skattemanntal. Utg./Red. Nils Dybdal-Holthe. U.å. 12 s.
 • Tingboksak - bygselrett (1463 VINDAFJORD)
Retssak um bygselretten av garden Eike i Vassherad, 1642. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 22 (1936). S. 51-63. Red. Jon Haukanes.

Aviser