Bibliografi:Hjelmeland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Askeland, Harald: Reform av den lokale kirke : kontekst, prosess, utfall. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 2000. Merknad: Omhandler bl.a. kirkeloven. Eksempelstudier fra Søndre Land, Asker, Nøtterøy, Hjelmeland og Osterøy. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakka, Tryggve: Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheia : om stadnamn i heiområdet mellom Setesdal/Vest-Telemark og Nordaust-Ryfylke. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1997. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brandal, Trygve: Hjelmeland. Gardar og folk. Utg. Hjelmeland kommune. 1989-90
 • Brandal, Trygve: Kyrkje og kristenliv i Hjelmeland. Sogeskrift ved 150-års jubileet for Hjelmeland kyrkje 2008. Utg. Hjelmeland sokneråd. 2008. 96 s. ISBN 978-82-303-1126-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brandal, Trygve: Sterkast åleine : Hjelmeland sparebank og bygdesamfunnet gjennom 100 år, 1907-2007. Utg. Hjelmeland sparebank. 2007. 235 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elden, Tor: Service og grendemiljø. En sosiologisk undersøkelse av service- og miljøforhold i utkantgrender. Hovudoppgåve i sosiologi, Oslo 1974.
 • Gill, Johs.: Eg veit meg ein fjord : beretningar frå Jøsenfjord i Ryfylke i slutten av 1800-tallet. Utg. Dreyer bok. 1975. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagalid, Jone: Faktorar som verkar på tilpassing og haldning til kravet om bu- og driveplikt. Ei undersøking i Hjelmeland kommune. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Hetland, Morten: Hjelmeland idrettslag : sport og idrettsglede i hundre år.
  • Bind 1 : Historia om Hjelmeland turn- og idrettsforening, Idrettslaget Hjelm, Fister idrettslag og Hjelmeland idrettslag. Utg. Hetland media. 2012. 368 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ims, Jostein: Jordbruket i Hjelmeland. Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1965.
 • Kleppa, Arne, Johan Livastøl, Sigbjørn Schmidt: Det sviv ikkje lenger : gardsbruk i Hjelmeland, avsidesliggjande og fråflytta. Utg. Wigestrand. 2019. 340 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Odd Harald: Den store gåva frå Amerika : Årdal nye kyrkje. Utg. Sons of Norway, Ryfylke Lodge. 2006. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1979. 170 bl. Digital versjonNettbiblioteket. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1982. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ramvi, Øyvind: Ung i ei fraflyttingsbygd. En undersøkelse om fraflytting, politiske holdninger og fritid blant ungdom i Hjelmeland. Hovudoppgåve i pedagogikk, Oslo 1975.
 • Røe, Atle: Hjelmelands-målet. Eldre og yngre mål i ei Ryfylke-bygd. Hovudoppgåve i norsk, Bergen 1976.
 • Salte, Lars: Nerhusfolket : etterkommere til Asbjørn Rasmusson Nerhus og Severine Endresdatter Tysdal. Utg. L. Salte. 2013. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjeltveit, Njål, Trygve Brandal: Krigsåra i Hjelmeland : kvardagsliv og motstandsarbeid 1940-1945. Utg. Hjelmeland kulturstyre. 1985. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Sjeleregister (1306 ROGALAND)
Sjeleregister 1758. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Æ og heim. 1958-1964. 218 s. Merknad: Ført av prestane i Rogaland etter oppmoding av amtmann Tillissch. For Hetland/Randaberg lensmannsmanntal 1754, for Hjelmeland ekstraskattemanntal 1762.
 • Eigedomsdokument - panteobligasjon (1348 HJELMELAND)
Børge Børgeson på Tøtland pantsetter sin hustrus arvede jordegods. Avskrift av pantedokument fra 1683. I: Årsskrift. Rogaland historielag. Nr 32 (1946). S. 70-71.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1349 HJELMELAND)
Uddrag af Herredskommissionens Beskrivelse og Forslag til Matrikulens Revision... i Hjelmelands Her Red. [1867 - ]. [4] s.

Aviser