Bibliografi:Kvitsøy kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Kvitsøykrossen i 1915.
 • Gurandsrud, Eirik: «Veikrysset i havet - Strid om losstasjon og sjøsikring i Rogaland 1975–2000», i Heimen 1/2018. Digital utgave på idunn.no.
 • Ruteskipet "Vindafjord's" krigsforlis og motorkutter "Marstein's" redningsdåd : 28. november 1941. Utg. [s.n.]. 2001. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Særheim, Inge: Kvitsøy : namn og stader. Utg. Rogaland fylkeskulturstyre, Stadnamnprosjektet. 1989. 141 s. ISBN 82-991487-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øksnevad, Inge og Knut-Inge Årthun: Fisket på Kvitsøy. 1982. 55 s. Merknad: Emnehefte 5.-6. klasse
  • Innhold:
  • 1. Det eldste Kvitsøy
  • 2. Fisket, fortid og nåtid
  • 3. Lærerveiledning