Bibliografi:Rogaland fylke

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Bøker og artikler

 • Aurenes, Ola: Kjente rogalendingers ætt: Slektshistoriske oplysninger, Stavanger Aftenblads trykkeri, 1936
 • Aurenes, Ola: Rogaland fylke gjennom 100 år. Festskrift til formannskapsjubileet 1937. Utg. av Rogaland fylkesting ved ei nemnd. 1937. 253 s.
 • Aurenes, Ola: Rogalendinger og ætter : 1. Utg. Cammermeyer. 1948. 188 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VII, s. 537.
 • Austrumdal, Sem: Ból-tal i Rogaland : landskyldstudier yver tid-bolken 1300–1838. Oslo. 1938. 67 s.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. V, s. 154–155.
 • Boka om Heiene : Vest-Telemark, Setesdal, Ryfylke : kultur og tradisjoner. Red. Jan-Erik Hallandvik ofl. Utg. Grøndahl. 1982. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjølme, Anne Marie (red.): Frå vikingtokt til oljefat : handel og kulturkontakt mellom Rogaland og Russland gjennom 1000 år. Utg. Hå gamle prestegard. 2009. 131 s. ISBN 82-90813-31-7. Merknad: Utgitt i forbindelse med utstillingen med samme tittel på Hå gamle prestegard 19. juni.-27. sept. 2009.
 • Grågås : Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand. 1986. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gurandsrud, Eirik: «Veikrysset i havet - Strid om losstasjon og sjøsikring i Rogaland 1975–2000», i Heimen 1/2018. Digital utgave.
 • Hovland, Edgar og Hans Eyvind Næss: Fra Vistehola til Ekofisk. Rogaland gjennom tidene. Utg. Universitetsforlaget. 1987. 502 og 575 s.
 • Jåthun, Jakob J.: «Rogaland Historie- og Ættesogelag har runda 50 år». I: Heimen. b. XIII, s. 429–432.
 • Kristoffersen, Siv og Kristin Armstrong-Oma: Solens reise : Rogaland i europeisk bronsealder. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 2008. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturminneforvaltningens organisering og oppgaveløsning : en undersøkelse i Hedmark, Rogaland og Troms. Utg. Agenda utredning & utvikling. 2000. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nerheim, Gunnar ofl.: Klart det lønner seg å samarbeide : SpareBank 1 SR-Bank, 1976-2001. Utg. Sparebank 1 SR-Bank. 2001. 366 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Obrestad, Tor: Den lengste historia : Rogaland 10 000 f.Kr.-1350 e.Kr. : utfyllende artikler fra Arkeologisk museum i Stavanger. Utg. Wigestrand. 2004. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risa, Lisabet: «Lokalhistorie i Rogaland». I: Heimen, b. XXVIII, s. 65–76.
 • Roalkvam, Gunnar: «Arbeidernes Historielag i Rogaland». I: Heimen, b. XXVII, s. 32–34.
 • Rogaland. Red. J. Schanche Jonasen ofl. Utg. Norges bondelag. 1955. 84 s. (Jonsok 1955).
 • Rogaland lensmannlag : Jubileumsskrift 1948. Ved Omund Norheim. Utg. Lensmannslaget. 1948. 181 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 333–334.
 • Rogaland i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1935. 87 s. (Jonsok 1935).
 • Rui, Arne: «Interkommunalt arkiv i Rogaland. En nyskapning innen arkivverket». I: Heimen, b. XVII, s. 561–566.
 • Sletten, Vegard: Rogaland rundt. Natur, folk, arbeidsliv. Utg. Stabenfeldt. 1948. 351 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 330–333.
 • Thomsen, Hanne (red.): Rogaland : historien, landskapet, menneskene, kulturen : en kulturhistorisk reise gjennom fylkets 27 kommuner. Utg. Wigestrand. 2003. 469 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Titlestad, Torgrim: I vikingenes fotspor : en historisk tur-guide til vikingsteder i Sør-Rogaland. Utg. Saga bok. 2010. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveterås, Harald L.: Strandhogg i Rogaland : en antologi. Utg. Stabenfeldt. 1943. 329 s.
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 319–320.
 • Vormedal, Tor Inge: Nært & kjært : en kulturhistorisk veiviser : Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, Utsira, Sveio, Bømlo, Stord, Kvinnherad, Odda, Ullensvang. Utg. Vormedal forlag. 2007. 271 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilse, A.B., Jens Z.M. Kielland: By og bygd i Stavanger amt : Ryfylke, Karmøi, Jæderen. Utg. Dreyers grafiske anstalt. Stavanger. 1915. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker og tidsskrifter

 • Nytt frå Rogaland historie- og ættesogelag.
 • Rogaland historie- og ættesogelag. Emneregister, forfatterregister 1914-1993. [1994]. 75 s.
 • Rogaland historie- og ættesogelag. Årbok. 1948-52
 • Tidsskrift. Utg. utgitt av Rogalands sogelag. 1914
 • Tidsskrift. Utg. utgitt av Historielaget for Rogaland. 1916-17
 • Tidsskrift. Utg. utgitt av Rogalands historielag. 1918
 • Årbok. Utg. Stavanger museum. 1893-. ISSN 0333-0656.
 • Årshefte. Utg. Rogalands historielag. 1920-39
 • Årshefte. Utg. Rogaland ættesogelag. 1941-47
 • Ætt og heim. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1953-.

Hovedoppgaver

 • Areklett, Ingemar: Det kristelige ungdomsarbeidet i Rogaland 1868-1915. Historie, Universitetet i Bergen 1989.
 • Berg, Rolf: Militært motstandsarbeid i Rogaland 1940-45. Historie, Oslo 1968.
 • Bratli, Ingunn: Det var en gang en arbeidsleder ... . En kvalitativ studie av arbeidslederrollen i to industribedrifter i Rogaland. Sosiologi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Byberg, Lis: Biskopen, bøndene og bøkene. Leseselskapene i Christianssands stift 1798-1804. Historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Bø, Tor Petter: Sysselsetting, befolkningsutvikling og trygdeforbruk i regional sammenheng. En komparativ analyse av Rogalands-kommunene i perioden 1970-80. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1986.
 • Eiane, Jostein: Beitekvalitet. Registreringer i Rogaland. Jord- og plantefag, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Eldal, Jens Christian: Kirkebygging på landet 1814-1880 og Linstows typetegninger. Studier i forholdet mellom sentral administrasjon og lokal tradisjon med hovedvekt på kirkene i Rogaland. Kunsthistorie, 2 bind, Oslo 1978.
 • Gjesteland, Olav: Høyre i Rogalands landdistrikter og byer 1918-1930. Historie, Bergen 1979.
 • Haaland, Kjetil: Bygdekirkene i stein. Monumenter over Rogalands aristokrati i høymiddelalderen. Historie, NTNU 1998.
 • Hadland, Gunleiv: "En kynisk hardhendt økonomisk full utnyttelse av hver dråpe". Kraftutbygging og naturvern i Rogaland 1950-90. Historie, Universitetet i Bergen 1996.
 • Hatleskog, Gro: Omstruktureringen av det psykiske helsevernet i Rogaland. Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Bergen 1985.
 • Haugstad, Malvin Ernst: Sivilorganisasjonen i Rogaland under okkupasjonen 1940-1945. Historie, Bergen 1973.
 • Hetland, Ole: Planlegging og organisasjonsstruktur. En studie av fylkesplanarbeidet i Hordaland og Rogaland. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1976.
 • Holberg, Eirin: Klokkebegerkulturens symboler. Senneolitikum i Rogaland og Nordland sør for polarsirkelen. Arkeologi, Universitetet i Bergen 2000.
 • Housken, Joronn: Stavangerdiploma før 1330. Norsk (?), Oslo 1946.
 • Hugdahl, Monica Gjerpe: Endringer i norsk kommunestruktur. Tre fylker 1837-1994. Historie, NTNU 1997.
 • Johnsen, Jone: Rogalandsristningane - typologiske freistnader. Arkeologi, Bergen 1974.
 • Kjeldstad, Randi: Fra reserve til ressurs? En undersøkelse av arbeidsmarkedet for kvinner i oljefylket Rogaland 1970-75. Sosiologi, Oslo 1981.
 • Lund, Harald Egenæs: Studier i Rogalands bronsealder. Grav og skikk. Arkeologi, Oslo 1936.
 • Moen, Ruth Anne: Folkemusikkformidling. Noen sider ved problematikken omkring formidling av norsk folkemusikk med Rogaland som utgangspunkt. Musikkpedagogikk, Bergen lærerhøgskole 1989.
 • Nordås, Hallvard: Nasjonal Samling og det kommunale styret i Rogaland 1940-1945. Historie, Oslo 1972.
 • Rosland, Audun: Husdyrproduksjon i Rogaland. Utvikling fram til i dag og bakgrunnen for dei spesielle produksjonstilhøva i fylket. NLH 1978.
 • Salveson, Arne: Bygdeborger i Rogaland. Historie, Oslo 1922.
 • Selland, Tove Emmy Herwig: Gardsnamn på -stad i Rogaland og Hordaland: person- eller naturnamn i utmerkingslekken. Forsøk på ei forskingshistorisk oversikt. Nordisk, Universitetet i Bergen 1998.
 • Sjøvold, Terje: En undersøkelse av underpantets stilling i norsk rett før Christian V's Norske lov basert på tingbøkene fra Stavanger len 1613-1661. Utg. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. 1992. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skare, Kjetil: Romlig organisering og sosial struktur. En studie av langhuset fra yngre romertid og folkevandringstid i Rogaland. Arkeologi, Universitetet i Tromsø 1999.
 • Stenstad, Asborg: Bokbestand og bokkjøp i 1790-årene. Tre auksjoner i Christiansand stift. HiO, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, 1999.
 • Strømsnes, Gry: Vi er i verden, men ikke av verden. Unge kvinner i en indremisjonsforsamling i Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1999.
 • Terjesen, Harriet Marie: Blodskam og leiermål i forbudne ledd. En studie med utgangspunkt i kilder fra Rogaland i tidsperioden 1602-1659/61. Historie, Universitetet i Oslo 1994.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1292 ROGALAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Stavanger amt/Rogaland fylke. 1838- - .
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1293 ROGALAND)
Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1987. 31, 294 s. Red. Per Thorson. Merknad: Svar frå amtmann Bendix Chr. de Fine.
 • Dei 35 spørsmål 1771 (1294 ROGALAND)
Amtmann Gunder Hammer: I henseende til søe-farten og fiskeriet i Stavanger Amt 1771. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1979. S. 59-65. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Svar på 35 spørsmål frå Rentekammeret.
 • Diplom (1295 ROGALAND)
Eit og anna frå Rogalands millomalder. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 23 (1937). S. 19-24. Red. R. Tveteraas. Merknad: 5 brev 1313-1472 i omsetjing.
 • Diplom (1296 ROGALAND)
Diplomer fra Rogaland. Avskrivne etter Diplomatarium Norwegicum. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 3 (1943). S. 229-234. Red. Olav Berge. Merknad: 7 brev 1226/1254-1408.
 • Diplom ; eigedomsdokument (1297 ROGALAND)
Gamle Rogalands-brev. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim 1955 s. 50-72; 1958 s. 122-124. Red. J.J. Jåthun. Merknad: 9 brev 1556-1649.
 • Domkapitelsprotokoll (1298 ROGALAND)
Stavanger Domkapitels Protokol 1571-1630. Utg. Det Norske Historiske Kildeskriftfond. 1901. 574, 34 s. Red. Andreas Brandrud.
 • Haugianardokument (1299 ROGALAND)
Aktstykker fra Rogaland i saken mot Hans Nielsen Hauge. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 18 (1932). S. 62-91. Red. R. Tveterås.
 • Jordebok - kyrkje (1300 ROGALAND)
Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag. 1986. 295 s. Red. Kåre Oddleif Hodne. Merknad: Omfattar Rogaland, Agder, Valdres Hallingdal og Eidfjord i Hordaland.
 • Kongebrev (regest) (1301 ROGALAND)
Kansellibrev. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. [ca. 1950]. 23 s. Merknad: Brev vedrørande Rogaland 1660-1700. Frå Jacob J. Jåthuns samlingar.
 • Manntal 1617 (1302 ROGALAND)
Odelsjordebok 1617. Dalane og Jæren, Ryfylke. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. [Før 1969]. 139 s. Merknad: Liste over bønder som har motteke gevær. For Ryfylke også utgitt av Nils DybdalHolthe 1980 (24 s.).
 • Manntal 1664-66 (1303 ROGALAND)
Manntall 1664-1666. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Ætt og Heim. 197174. 128 s. Merknad: Sokneprestane sitt manntal for Jæren og Dalane (inkluderer Bakke, Tonstad, Gyland, Nes i Vest-Agder). Futane og sorenskrivarane sitt manntal for Ryfylke.
 • Manntal 1701 (1304 ROGALAND)
[Manntal 1701 for Rogaland]. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Æ og heim. 1965-69. S. 225-228 [i.e. 401].
 • Matrikkel 1665 (1305 ROGALAND)
Matrikkel opptatt i følge reskript av 23. januar 1665. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Æ og Heim. 1976-86. 265 s. Red. Arnvid Lillehammer. Merknad: Omfattar heile Rogaland.
 • Sjeleregister (1306 ROGALAND)
Sjeleregister 1758. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Æ og heim. 1958-1964. 218 s. Merknad: Ført av prestane i Rogaland etter oppmoding av amtmann Tillissch. For Hetland/Randaberg lensmannsmanntal 1754, for Hjelmeland ekstraskattemanntal 1762.
 • Vardeliste (1307 ROGALAND)
Varder i Rogaland. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 19 (1933). S. 49-62. Red. R. Tveterås. Merknad: Udatert dokument truleg frå første halvdel av 1600-talet, frå arkivet til amtmannen i Stavanger.
 • Visitasmelding (1308 ROGALAND)
Prost Claus Winthers visitasforretninger, 1735-1752. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1965. S. 105-112. Red. Claus W.K. Nitter.
 • Folketeljing 1801 (1316 NORD-ROGALAND)
Manntal for Karmsund 1801. Utg. Rogaland ættesogelag. Tillegg til Årshefte nr 4 (1944) og 5 (1945). 80 s. Merknad: For Skjold, Vats, Avaldsnes, Skåre, Tysvær, Falnes, Ferkingstad, Åkre, Bokn, Torvastad og Utsira.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1767 (1317 NORD-ROGALAND)
Et fornøyelig skattemanntall fra prestene i Karmsund og Ryfylke over personer på landet utenfor bondestand iflg. påbud om tillegg til "Extraskatten" 1767. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1972. S. 23-33. Red. Samuel V. Vinje.

Eksterne ressurser