Bibliografi:Ryfylke

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bakka, Trygve: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdaveger mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1946.
 • Bjørkvik, Halvard: Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid. Fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1951.
 • Bjørkvik, Halvard: Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid : fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og og i seinkatolsk tid. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1958. 128 s.
  • Melding: Sandvik, Gudmund i Heimen, b. XI, s. 389–393.
 • Eriksen, Jan: Bedriftsutvikling i tre Ryfylkekommuner. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1988.
 • Folk i Ryfylke. Årbok for Ryfylkemuseet. 1984-. ISSN 0800-4692.
  • 2005: Hustveit. Red. Roy Høibo. 157 s.
  • 2009: Kvitsøy hummermuseum. Red. Roy Høibo. 141 s.
 • Hovda, Per: Stadnamn frå sjøen i Austre Ryfylke. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1938.
 • Molaug, Svein: Dekorativ bygdemåling i Ryfylke. Hovudoppgåve i kunsthistorie, Oslo 1946.
 • Nesvik, Magne: Veneflokken - misjonsforeining eller kyrkjelyd? Ei undersøking av Kinamisjonsforbundet sitt arbeid i Ryfylke 1900-1910, med sikte på veneflokken i etableringsfasen. Hovudoppgåve i kristendomskunnskap, Bergen 1976.
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1979.
 • Sandvik, Olav Hetland: Endringar i ordtilfanget i nokre Ryfylke-bygder. Hovudoppgåve i norsk, Bergen 1975.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (1318 RYFYLKE)
En herredagsdom frå 1563 om Foss-godset i Ryfylke. I: Rogaland historie- og ættesogelag. 1950. S. 126-132. Red. Asgaut Steinnes.
 • Diplom (1319 RYFYLKE)
Islands-arven. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1988. S. 111-141. Red. Einar Balle. Merknad: Om eigedomsrett til jordegods i Ryfylke 1467.
 • Folketeljing 1801 (1320 RYFYLKE)
Manntal for Ryfylke 1801. Utg. Rogaland ættesogelag. Tillegg til Årshefte nr 3 (1943) og nr 4 (1944). 125 s.
 • Matrikkel 1851 (1321 RYFYLKE)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld saaledes som samme befandtes ved 1851 Aars Udgang i Ryfylke Fogderi. [1852 - ]. [64] s.
 • Militærrulle (1322 RYFYLKE)
Militærruller over mannskap fra Ryfylke og Jæren utskrevet og sendt i årene 1611, 1612, 1657 og 1666. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til Ætt og heim. 1964. S. 219-224.
 • Militærrulle (1323 RYFYLKE)
En manntallsoppgave fra 1682. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og Heim. 1963. S. 133-140. Red. Johan Jonasen. Merknad: Legdsrulle for Ryfylke fogderi, marinekompaniet og landkompaniet.
 • Skattemanntal - tiendepengeskatt c.1520 (1324 RYFYLKE)
Tiendepengeskatten 1521/22. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Tillegg til [Årshefte nr 8] (1948). S. 2136.
 • Skifte (1325 RYFYLKE)
Foss-godset i Ryfylke. I: Rogaland historie- og ættesogelag. 1951. S. 14-32. Red. Asgaut Steinnes. Merknad: Frå 1596.
 • Supplikk (1326 RYFYLKE)
Brev til kongen 1709. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1972. S. 21-22. Merknad: Bøn om skattefritak.
 • Tingbok (1327 RYFYLKE)
Tingbøker fra Ryfylke. 1616-1661. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag, (Primærkilde)kommisjonen i Rogaland, Statsarkivet i Stavanger. 1957-91. 10 b. Red. Ola Aurenes (b.1.), Hans Eyvind Næss (b. 2-10).

Aviser