Bibliografi:Time kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Bryne i slutten av 1940-åra.
 
Fotlandsfossen og Fotlands mølle. Bilete frå boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
 
Planting på Njåheia i Finne.
 • Attramadal, Karl mfl. (red.): Frå Garborg til Knudaheio : om Garborgheimen og Knudaheio med opprit frå 100-års-høgtida. 1953. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurenes, Ola: Slektshistoriske oplysninger om Fosse-ætten : med et tillegg om ættene Galtung, Smør, Dal, Orm og Trane. Utg. Rogalands byrå. Stavanger. 1932. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erland, Torgeir: Erlands maskin : 1912 - 1962 : et skrift til vårt firmas 50-års jubileum. Utg. Erlands maskin. 1962. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hestvaag, Svein Folkvard: Blålys og bamseklemmer : ei bok om Kverneland røde kors. Utg. Popkornet. 2017. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hognestad, Eivind: Time-kyrkja fram gjennom tidene : med eit tillegg utgjeve til 100 år-jubileet 1/11-1959. 1959. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håland, Sjur: Serigstad 150 år : en reise gjennom jærbedriften Serigstads historie : 1864-2014. Utg. Serigstad. 2014. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonsbråten, Magnus: Nye vandringer : omkring på Bryne, i grannelaget og enda litt lenger ut. Utg. M. Jonsbråten. 1994. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonsbråten, Magnus: Time pensjonistlag 25 år : eit jubileumsskrift : 1972-1997. Utg. Laget. Bryne. 1997. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ladehaug, Britt Kristin: "Den himmelske lovsong med jordiske tonar". Om musikk i kristne forsamlingar bygd på ei empirisk undersøking i kommunane Eid, Stord og Time. Hovudoppgåve i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1994.
 • Løvik, Målfrid mfl.: Maskar i eit nettverk : NMS-foreningane i Time 1842-1998. Utg. Det norske misjonsselskap. 1998. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marcussen, Tor G. Lye, Kjell Åvendal: Berta J. & Gabriel K. Lye : deres slekt i fortid og nåtid. Utg. K. Åvendal. 2017. 415 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Misund, Sigrun: Aasland-ætten : med ættene Westlye, Birkeland, Fotland og Grude 1762-1979 : en gards- og slektshistorie fra Jæren bygd på Ola Aurenes' utgave fra 1947. Utg. [s.n.]. 1979. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oftedal, Jorunn: Bondekoners arbeid. En undersøkelse fra Stokke, Time og Jølster. Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1982. Utg. Geografisk institutt, Universitetet i Oslo. 1983. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reime, Sigbjørn: "Heime att-" : ei forteljing om Arne Garborg og Knudaheio. Utg. Time kommune/Kulturvern. 2010. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reime, Sigbjørn: "Heimen er både vond og god-" : ei forteljing om liv og lagnader i Garborgheimen. Utg. Time kommune/Kulturvern. 2009. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reime, Sigbjørn: Om Knudaheio : diktaren Arne Garborg si sommarstove på Jæren. Utg. Time kulturkontor. 2002. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salte, Lars (red.): Me gjekk på Bryne : studentkullet 1967 : Rogaland offentlege landsgymnas - Bryne gymnas. Utg. Lars Salte. 2007. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandve, Bjarte Johannes: Sambruk av jordbruksareal med vekt på friluftsliv. Frøylandsvatnområdet i Time kommune. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Sandvik, Steinar: Handelslaget : Undheim handelslag gjennom 100 år : 1913-2013. Utg. Undheim handelslag. 2014. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Serigstad, Jan: Utviklinga i jordbruket i Time mellom 1865 og 1907. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1979. 188 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Siqveland, Gunnar, Ola Ketil Siqveland, Lisabet Risa: Marta og Ola på Sikvaland og etterkomarane deira. Utg. G. Siqveland. 1999. 354 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soma, Jakob mfl.: Bryne gymnas 50 år : Rogaland landsgymnas 1924-1947, Rogaland off. landsgymnas 1947-1965, Bryne gymnas 1965-. Utg. [Skolen]. 1975. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stangeland, Kjell Olav, Reidar B. Thu: Opp og ned gjennom 90 år : historien om Bryne FK. Utg. Bryne FK. 2019. 668 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Time, Tor: Jærmål. Bygde- og sentrumsmål hjå eldre og yngre i Time. Hovudoppgåve i norsk, Bergen 1973.
 • Undheim, Børge (red.): Ætta frå Litle-Undheim : Sven Svensen Undheim og Berit Tollaksdtr. Hetland : ætt og etterkomarar fram til 1/11 1992. Utg. B. Undheim. Undheim. 1992. 202 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Undheim, Børge (red.): Ætta frå Mellemstrand : Jens Svenson Mellemstrand og Sissel Halvardsdotter Mellemstrand : ætt og etterkomarar fram til 1/6 1992 : vidareføring av Torgeir Edland si utgåve fram til 1949. Utg. B. Undheim. 1992. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Undheim, Børge (red.): Ætta frå Sæland : Gunleif Einarson Sæland og Ane Ådnesdotter Undheim : ætt og etterkomarar fram til mars 1994. Utg. Børge Undheim. 1994. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Undheim, Børge (red.): Ætta frå Taksdal : Jesper Jesperson Taksdal og Anna Olsdotter Netland : ætt og etterkomarar fram til 20/5 1993. Utg. B. Undheim. 1993. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ætta frå Skogen : Sofie Torgersdtr. Eikeland og Ola Olsen Sæland : ætt og etterkomarar fram til 1/6 1991. Utg. [s.n.]. 1991. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øygard, Turid: Lokalbibliografi for Time kommune. Hovudoppgåve ved SBH, Oslo (?) 1981.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Føderådskontrakt (1431 TIME)
Gardsdokument frå 1860-åra. Utg. Rogaland folkemuseum. I: Frå bygd og by i Rogaland. 1971. S. 71-74. Red. Gabriel Njå. Merknad: Frå Njå 1865.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1432 TIME)
Uddrag af den i Medfør af Lov om Matrikulens Revision af 6te Juni 1863, 15 og 17 optagne, og Forslag til Skyldfordelingen i Thime Her Red. [1867 - ]. [2] s. Merknad: Utgitt på ny 1952 av Time kommune (8 s.).

Aviser