Empirekvartalet

Empirekvartalet var et område i dagens Bydel St. Hanshaugen i Oslo, mellom Akersgata, Apotekergata, Grubbegata og Hospitalsgata. Det ble etter lange diskusjoner og sterke protester revet mellom 1954 og 1962, og i dag står Regjeringskvartalet i samme område. Kvartalet fikk navnet etter empirestilen, fordi flere av bygningene var tegnet i denne stilretningen.

Empirekvartalet under rivinga.
Foto: Ukjent (1956)
Militærhospitalet fra Empirekvartalet ble gjenoppført ved Grev Wedels plass, hvor det var klart for bruk i 1984.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Den eldste bygningen i Empirekvartalet var Militærhospitalet, som var ferdig oppført i 1807. Det var en lafta bygning i to fløyer på hjørnet av Akersgata og Hospitalsgata. Ved siden av denne lå Fødselsstiftelsen, oppført av Christian H. Grosch 18251826 basert på en plan av Christian Ancher Collett. Dette var den første av Grosch' offentlige bygninger. Mellom bygningene lå et hageanlegg.

Da Rikshospitalet flytta til Pilestredet i 1883, ble bygningene i Empirekvartalet for det meste tatt i bruk som offentlige kontorer. Fødselsstiftelsen ble til 1914, da en ny kvinneklinikk i Stensberggata var innflytningsklar. I hovedbygningen flytta blant annet Justisdepartementet inn. Fra 1915 og fram til krigen holdt også Vinterlandbruksskolen til i lokalene, da Statspolitiet tok disse lokalene.

Tanken om å anlegge et regjeringskvartal i området kom på banen allerede i 1890-åra. Dette forutsatte riving av empirebygningene. Det ble arrangert en arkitektkonkurranse, og Stener Leschow vant i 1891 denne med et H-formet bygg. Første del av bygning ble oppført, og sto klar i 1904. Henrik Bull, som tok andrepremien i konkurransen, hadde måttet ta over på grunn av Leschows bortgang. Resten av planen ble aldri fullført, og bygningen ble frittstående. Den huser nå Finansdepartementet. Det skulle gå lang tid før noe mer skjedde, og Empirekvartalet ble derfor stående.

I 1939 vant Erling Viksjø en ny arkitektkonkurranse. Krigen kom året etter, og først ut i 1950-åra kunne man begynne å realisere planene. Også denne planen forutsatte riving av Empirekvartalet, og det ble sterke protester. Både antikvariske myndigheter, Oslo kommune og opinionen ivret for bevaring, men regjeringen lot seg ikke rokke. I 1954 begynte rivinga av murbygningene. En av bygningene, det lafta Militærhospitalet, ble tatt ned og lagra på Norsk Folkemuseum. Bygningen ble gjenoppført på Grev Wedels plass, og var klar for bruk i 1984. Gjerdet i empirestil ut mot Akersgata ble flytta til Universitetshagen. Bare alléen fra Akersgata til Høyblokka er bevart på opprinnelig sted.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.915445° N 10.745528° Ø