Haneborg (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 17. mar. 2016 kl. 08:28 av Kallrustad (samtale | bidrag) (lenke)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Haneborg
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 107
Haneborg var utgangspunkt for den første sentrumsdannelsen i Lørenskog omkring Fjellhamar, der Fjellhamar gård ligger.

Haneborg er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 107. Haneborg grenser i vest til Skårer-Ødegården, i nord og øst til Skedsmo, i øst til Nordby og i sør til Torshov, Nordli, Skårer og Kjenn langs Fjellhamarelva og Langtjernet. Haneborg har hatt husmannsplassene Struterud og Knatten.

Navnet var opprinnelig Húnaborg, der første ledd antas å være mannsnavnet Húni. Andre ledd er mer usikkert, men kan henspille på en gammel bygdeborg eller at åsen nord for Haneborg var egnet til en slik. Gammel uttale er hǎ`nabår. Haneborg ble ryddet før vikingtida, kanskje allerede i merovingertida, og i middelalderen var Haneborg den største gården i Lørenskog. I motsetning til mange andre gårder i Lørenskog lå den ikke øde i senmiddelalderen. Skeivestad, en vikingtidsgård som lå øst for Langvannet, ble imidlertid lagt øde og gled etter hvert inn som en del av Haneborg.

På begynnelsen av 1600-tallet var Haneborg delvis bondegods og delvis krongods – kronens part var tidligere bispegods. I løpet av 1600-tallet gled hele gården over på borger- og embetsmannshender. En av eierne som tilhøre dette sjiktet, var offiseren Johan Sissener (1822-85), som også var ordfører i Skedsmo kommune.

1800-tallet ble Haneborg sentrum i grosserer Wincentz Thurmann Ihlens eiendomskompleks. Ihlen kjøpte en rekke eiendommer i Lørenskog på slutten av 1800-tallet, og etter hvert konsentrerte han eiendommene til én, stor gård, Fjellhamar hovedgård. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble det utskilt flere tomter fra Haneborg. Disse ble anvendt til både de første viktige industrielle næringsetableringene og de første etableringene av kommunale bygninger i Lørenskog, og Haneborg ble dermed utgangspunkt for den første sentrumsdannelsen i Lørenskog omkring Fjellhamar. Industribedriften A/S Fjeldhammer Brug (ICOPAL) ble etablert på Haneborgs grunn i 1895. Omkring 1916/1917 ble det også fraskilt tomt til en annen viktig bedrift, Fjeldsrud Bruk (Lørenskog Bruk). I 1920 overtok Lørenskog kommune hele eiendommen Haneborg med Fjellhamar gård. Hovedbygningen på Fjeldhammer Brug ble kommunens første administrasjonsbygning. På Fjellhamars grunn reiste kommunen i 1922 Fjellhamar skole.

Som en konsekvens av bolig- og industriutbygginga har gårdsdriften på Haneborg for lengst opphørt. Den gamle hovedbygningen på Haneborg har adresse Haneborg allé 7 og er en tømmerbygning i to etasjer av midtkammertype. Huset er datert til begynnelsen av 1800-tallet, men deler av det kan være eldre.


0230 Lorenskog komm.png Haneborg (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Kilder og litteratur