Brukersamtale:Gunnar Reppen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Gunnar Reppen! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Hjelp:Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Skriv gjerne noen ord om deg selv på din egen brukerside også — da er det lettere for alle oss andre å se hvem du er.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Siden wikien vår fremdeles er på betastadiet, så blir veien i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Gunnar Reppen! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Hjelp:Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg — da er det lettare for alle oss andre å sjå kven du er.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Sidan wikien vår framleis er på betastadiet, så blir vegen i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Siri Johannessen (Siri J) 1. aug 2008 kl. 11:24 (CEST)

P.S. Burde jo klart ha nevnt at du er bruker nr. 100 som registrer seg her :) God helg! D.S.

Leif Bothner

Hei igjen, artig artikkel. Jeg har gjort litt med formatteringen slik at den lenker hit og dit, og er kategorisert slik at den kan finnes tilbake på flere vis. Om du klikker på denne lenken ser du forskjellen mellom ditt og det jeg har gjort. En av forskjellene med vanlig html er at vi sjelden bruker <br/>, det er nok med en tom linje. Om jeg har gjort noe som ser ut som hokus-pokus, eller du lurer på andre ting, så bare spør :) Det finnes stort sett alltid noen med et svar her ;) Lykke til videre! Siri Johannessen (Siri J) 4. aug 2008 kl. 01:26 (CEST)

Har lastet opp bildet av Rikard Kaarbø på nytt, det ser ut til at programvaren ikke liker norske tegn i filnavn. La bildet også inn i artikkelen om ham. Vil gjerne at du skriver litt mer om hvor bildet kom fra, og lisens på Bilde:Rikard Kaarbo.jpg - slike data trengs :) Håper dette er fikset slik som du ville. Siri Johannessen (Siri J) 6. aug 2008 kl. 02:19 (CEST)

Siste bilde...

Noe jeg kan hjelpe deg med? Ser du laster opp på nytt :) Siri Johannessen (Siri J) 7. aug 2008 kl. 13:00 (CEST)

Tar litt til her :) Om du vil legge inn bildet i en artikkel må du legge inn {{thumb høyre|Nils J. Hunstad.jpg|denne teksten kan du bytte ut med navnet eller noe annet}} øverst i artikkelen. Det vil da se ut som
denne teksten kan du bytte ut med navnet eller noe annet
Ok? :) (om det er mer du lurer på, så skriv spørsmålet her - jeg følger med :) ) Siri Johannessen (Siri J) 7. aug 2008 kl. 13:42 (CEST)


Enda et lite tips, jeg la inn bildet i artikkelen om Rikard Kaarbø - om du åpner den artikkelen for redigering, ser du hvordan det virker. Du kan og kopiere over slike ting, og bare endre filnavnet. Det er noe jeg også ofte gjør. Siri Johannessen (Siri J) 7. aug 2008 kl. 13:46 (CEST)

Magnar Hellebust

Fint å se deg igjen :) Et lite tips, om du vil formattere artikkelen selv, så åpn den du skrev om Nils J. Hunstad og gjør som du ser det er gjort der. Siri Johannessen (Siri J) 18. aug 2008 kl. 20:52 (CEST)

Forresten, i venstremargen har du en lenke som sier «E-post til denne brukeren», når du er på min brukerside kan du evt. maile meg via den om det er noe jeg kan hjelpe deg videre med :) Siri Johannessen (Siri J) 18. aug 2008 kl. 21:11 (CEST)

Bildelisenser

Hei, det er fint om du kan ta en titt på lisensieringen på bilder du har lastet opp. Det er viktig at de er merket med hvilken lisens som gjelder. Dette er forklart på opplastingssiden, og gjøres enklest ved å velge lisens fra rullemenyen når du laster opp. Når det skal gjøres i ettertid er det litt mer knotete; det enkleste kan være å finne en lisens du ønsker å bruke og så kan andre hjelpe til med merking av tidligere opplastede bilder. Noen av de du har lastet opp er det vel kanskje ikke du som har tatt heller, og da er det viktig at vi forsikrer oss om at de ikke er underlagt opphavsrettslig beskyttelse og merkes etter alle kunstens regler. Du kan se en liste over opplastingene dine på denne spesialsiden. Bare spør, så bistår vi andre så godt vi kan. Chris Nyborg (Cnyborg) 19. aug 2008 kl. 22:02 (CEST)

Bilde:Statue Alfred Evensen 2008.jpg

Bilde:Statue Alfred Evensen 2008.jpg kan bli problematisk. Etter åndsverksloven er tredimensjonal kunst vernet i 70 år etter opphavspersonens død, og jeg går ut fra at dette er statuen fra 1953 hvilket betyr at den er vernet. Da er det opphavspersonen eller dennes arvinger som må gi tillatelse til publisering. I en del land er det uproblematisk å publisere bilder av statuer, men i Norge kan man bare gjøre det dersom det er tydelig av verket ikke er hovedmotivet. Det som i dette tilfellet vil være helt greit er et bilde som viser parken med statuen, men et bilde med statuen i hovedfokus må vi antagelig slette hvis det ikke går an å finne rettighetshaver og få fri lisensiering derfra. Dette gjelder det meste av kunst som er satt opp både ute og inne; gravminner er dog i praksis unntatt. Chris Nyborg (Cnyborg) 23. aug 2008 kl. 18:17 (CEST)

Bare for å oppklare det du nevner på en annen diskusjonsside om bildet: Det er selvsagt lov å publisere bilder av kunstverk, men det forutsetter at man har rettighetshavers tillatelse. I mange tilfeller forutsetter det også at man betaler for retten til å publisere bildet; dette er en ikke ubetydelig inntektskilde for enkelte rettighetshavere. Chris Nyborg (Cnyborg) 24. aug 2008 kl. 00:36 (CEST)

Kategorier på brukerside

Jeg tok bort kategoriene på brukersiden din, fordi vi må skille mellom brukersider og innholdssider. Det er noen brukerkategorier som kan ligge inne, men de brukes da kun til brukersider og ikke til annet innhold. Den viktigste årsaken til at det må være slik er at hvis alle som registrerer seg legger inn slike kategorier vil enkelte av kategoriene fort bli oversvømt av brukere, hvorav de fleste har veldig lite relevant informasjon på brukersiden sin. I ditt tilfelle lurer jeg på om det ikke vil være på sin plass med en artikkel om deg i det vanlige navnerommet, siden du har en del publikasjoner bak deg – og da må den kategoriseres slik det var gjort med brukersiden. Chris Nyborg (Cnyborg) 27. aug 2008 kl. 23:43 (CEST)

Jeg har nå lært at det er enklere å svare deg fra denne siden. Så nå har jeg lært noe nytt i dag også. Gunnar Reppen 28. aug 2008 kl. 17:19 (CEST) ;)
Jeg får alle sider jeg skriver på inn på overvåkingslisten, så jeg ser om du har svart. Wiki kan være komplisert, men etterhvert som man kommer inn i basisfunksjonene er det et veldig effektivt redskap for samarbeid. En ny ting hver dag, så er man raskt fullbefaren wikibruker. Chris Nyborg (Cnyborg) 28. aug 2008 kl. 17:25 (CEST)
Det der kan jeg ikke annet enn underskrive :) Siri Johannessen (Siri J) 29. aug 2008 kl. 00:06 (CEST)
Helt enig.Gunnar Reppen 29. aug 2008 kl. 09:38 (CEST) ;)

Røkenes

Jeg flyttet gården til Røkenes i Trondenes, dels på grunn av navngivningsmønsteret (tillegget "gård" er av nyere dato, og har ikke blitt brukt historisk), og dels fordi det er tre gårder i Troms som heter Røkenes så de må skilles fra hverandre. Chris Nyborg (Cnyborg) 4. sep 2008 kl. 17:38 (CEST)

Problemet nå er at navnet Trondenes er forvirrende. Trondenes var en kommune som i 1964 gikk i Harstad. Navnet Trondenes eksiterer fortsatt som en bydel i Harstad, men Røkenes gård ligger nok ikke der, men på stedet Røkenes i Harstad kommune. Kan man ordne dette med å betegne gården Røkenes gård i Harstad ? Gunnar Reppen 4. sep 2008 kl. 22:43 (CEST) ;)
Ah. Jeg valgte navnet ut fra at den er omtalt slik både i Norske Gaardnavne og i artikkelen som er angitt blant kildene. Kan vi la det stå noen timer, så Kristian kan kikke på det før vi flytter. Han har jobbet noe med navngivning av gårdsartikler, og det er greit om vi prøver å få mest mulig forutsigbarhet i det. Jeg legger beskjed på diskusjonssiden hans. Fint om du ser på Kategori:Trondenes, så jeg ikke har gjort noe feil der. Chris Nyborg (Cnyborg) 4. sep 2008 kl. 22:53 (CEST)
Ligger Røknes fremdeles i Trondenes sokn? -- Olve Utne 4. sep 2008 kl. 23:28 (CEST)
Bruk av preposisjon (i? på?) må også avklares. -- Olve Utne 4. sep 2008 kl. 23:30 (CEST)
Ja, Røkenes tilhører Trondenes sokn. Altså i Trondenes sokn. Tidligere lå Røkenes i Trondenes kommune, men kirka ligger Trondenes. Stedsnavnet Trondenes benevnes alltid med preposisjonen .Gunnar Reppen 5. sep 2008 kl. 09:36 (CEST) )
Ut fra opplysningene som foreligger (jeg er på ingen måte lokalkjent), vil jeg anbefale Røkenes i Trondenes ut fra tankegangen (gårdsnavn) i (sognenavn). Om folk er veldig lite bevisste på Trondenes som sognenavn, vil jeg subsidiært anbefale Røkenes i Harstad. I så fall vil jeg bli begeistret om alle gårder i Harstad kommune som får artikler i wiki'en blir navngitt på samme måte.
Eksempler på min praksis finnes i Kategori:Garder i Larvik kommune. Hedrum er sognenavn, prestegjeldsnavn og navn på en tidligere kommune - i Lauve (Hedrum) er Hedrum brukt som sognenavn. Kvelde er sognenavn, tettstedsnavn og gårdsnavn, og i Vestby (Kvelde) er det brukt som sognenavn. (Her vil praksis tilsi artiklene Kvelde (Kvelde) om gården, Kvelde, Kvelde (tettsted) eller Kvelde (Larvik) om tettstedet, og Kvelde sogn som sognet, som for øvrig er en del av Hedrum prestegjeld. Manvik (Brunlanes) avviker litt fra dette systemet, da Brunlanes her er brukt som prestegjeldsnavn/gammelt kommunenavn. Jeg har valgt det slik fordi ingen av sognene i Brunlanes heter Brunlanes. Alternativet ville vært Manvik i Berg. --Kristian Hunskaar 5. sep 2008 kl. 18:05 (CEST)
Betegnelsen Røkenes i Trondenes vil nok ikke bli forstått eller akseptert. Jeg ser for meg alle protestene. Røkenes i Harstad er derimot relevant Jeg er enig i at alle gårder heretter bør ha tillegget i Harstad. Gunnar Reppen 5. sep 2008 kl. 18:23 (CEST) ;)
Jeg har nå flyttet den til Røkenes i Harstad. Jeg beklager at den havnet på feil sted, men er fortsatt litt overrasket over at Røkenes i Trondenes er så kontroversielt når det så sent som i 1994 ble brukt i tittelen på en artikkel. Men vi har noen merkelige ting her nede hvor jeg bor også, hvor sognenavnet er uegnet fordi det sammenfaller med et stedsnavn og dermed skaper forvirring. Da bruker vi «i Harstad» (såfremt det ikke oppstår navnekonflikter som krever noe annet) på gårdene i området. Chris Nyborg (Cnyborg) 8. sep 2008 kl. 22:49 (CEST)

Apropos Rø(y)k(j)enes, kan dere ta en titt på Diskusjon:Røkenes i Trondenes Diskusjon:Røkenes i Harstad? -- Olve Utne 5. sep 2008 kl. 18:33 (CEST)

Kvanmobilde

Jeg slettet bildet av boken. Det er Cappelen som har rettighetene til boken, inkludert omslaget. Chris Nyborg (Cnyborg) 5. sep 2008 kl. 21:07 (CEST)

Ok. Da lærte jeg noe nytt. Trodde alle forlag var interessert i at bokomslag ble publisert så ofte som mulig. Gunnar Reppen 5. sep 2008 kl. 21:14 (CEST) ;)
Her var det en god del å lære ja; også om markedskreftenes uransakelighet. --Gunnar E. Kristiansen 5. sep 2008 kl. 21:27 (CEST)
Bokomslag er litt kompliserte. Forlagene har stort sett en interesse av at de publiseres, men de kan være negative hvis det er i andre sammenhenger enn en bokomtale. Og i tillegg til forlaget kommer designeren inn; det er egentlig omslagsdesigneren som eier rettighetene, men forlaget forvalter dem. Normalt har de en avtale om at det kan brukes fritt i forbindelse med promotering av boken, herunder bokomtaler. Den tillatelsen strekker seg ikke til generelle omtaler om forfatteren. Åndsverksloven åpner for bruk av slike illustrasjoner i visse sammenhenger, men for oppslagsverk er retten til å bruke det under særskilt tillatelse og/eller mot vederlag svært begrenset. Vi har en avtale med Cappelen om bruk av Norsk historisk leksikon, men selv der må vi merke alle bilder med at de er opphavsrettslig beskyttet og ikke kan kopieres videre. Det hadde vært flott om det gikk av å få en avtale om bruk av omslag, og på Wikipedia har det vært jobbet en del med dette, men forlagene er noe tilbakeholdne. Chris Nyborg (Cnyborg) 5. sep 2008 kl. 21:45 (CEST)

Harstad Historielag

Hei! Har du litt mer informasjon enn dette? Akkurat nå er det nesten en hjemmesideannonse, og ikke helt wikisk :) Mer informasjon om initiativer foreningen har tatt? Kanskje noe for å bevare eller katalogisere minner/bygninger/annet? :) Siri Johannessen (Siri J) 9. sep 2008 kl. 13:19 (CEST)

Jeg skal forsøke å innhente hjelp fra andre for å få siden bedre. Gunnar Reppen 9. sep 2008 kl. 14:12 (CEST) ;)
Suverent :) Siri Johannessen (Siri J) 9. sep 2008 kl. 14:25 (CEST)


Punkthuset (i Harstad?)

Hei. Takk for interessant artikkel om dette huset! Men jf. det som tidligere er skrevet om navn som forekommer flere steder, vil det være en fordel om overskrifta f.eks. kan bli "Punkthuset i Harstad".--Trond Nygård (Kallrustad) 17. sep 2008 kl. 13:40 (CEST)

Tanken streifet meg, og du har vel rett. Kan du fikse det. Jeg er på tur til å reise bort og vil ikke være på nett før fk. mandag Gunnar Reppen 17. sep 2008 kl. 15:06 (CEST) ;)

Peder Jacobsen

Hei :) Har lagt inn kategori for én stortingsperiode, men vil du se over og legge inn resten av dem? Tror du er mer hjemme i det enn jeg er... Siri Johannessen (Siri J) 24. sep 2008 kl. 11:49 (CEST)

OK. Gunnar Reppen 24. sep 2008 kl. 16:07 (CEST) ;)

Minnelunden, Harstad

Hei :) Var innom og tittet litt, har gjort om litt på lenkene til de du har skrevet om - håper den er grei? Videre byttet jeg ut gåseøynene du brukte, med det som man har sagt meg skal brukes «utsagn»... Sist men ikke minst, jeg la inn en lenke til Farsunds avis :) Ka du tru? Siri Johannessen (Siri J) 25. sep 2008 kl. 11:37 (CEST)

Flott. Du er god å ha i bakhånda. Prøvde å lage både lenke og halvfet slik du har gjort, men fikk det ikke til. Hva betyr QI som katergori? Lenken til Farsund avis er ypperlig, hvordan i all verden snapper du opp slik godsaker? Men så lurer jeg på om slike lenker til aviser bare har varighet så lenge avisen har artikkelen liggende på nett? Gunnar Reppen 25. sep 2008 kl. 16:54 (CEST) ;)
Hmmm! Tror jeg skal prøve å ha noen hemmeligheter her fremdeles :D En del lenker har begrenset holdbarhet, det stemmer. Jeg er ikke sikker på om (norske) artikler etter det forblir tilgjengelige på nett, der må jeg vise videre til Olve / Chris igjen tror jeg. Mht lenking er ofte det enkleste å finne noe som stemmer, og deretter gjøre som ungene - etterape :) (Det er noe jeg har blitt god til i løpet av wiki-tiden min :) ) Q1 vil si at artikkelen ansees å være en som gjerne kan siteres på en forside :) Kommer du forresten på kurset 11. oktober? Siri Johannessen (Siri J) 25. sep 2008 kl. 20:56 (CEST)
P.S. Kunne hatt lyst til å legge inn litt flere internlenker til andre steder - hva synes du? Siri Johannessen (Siri J) 25. sep 2008 kl. 20:58 (CEST)
Kurset 11. oktober høres flott ut. Gi meg sted og klokkeslett, så kommer jeg. Din PS skjønte jeg ikke helt, men det du hittil har grepet inn i, har bare vært fordelaktig. Gunnar Reppen 25. sep 2008 kl. 21:31 (CEST) ;)
Gå hit :) Klikk på "Rediger" ved siden av "Ja, jeg kommer", og kopier inn # ~~~~ :) Der kan du og lese mer om kurset forresten ;) Siri Johannessen (Siri J) 25. sep 2008 kl. 21:41 (CEST)
Det er fikset, ser jeg :) Karl Laurits fløy innom - og du fikset påmeldingen - flotte greier! Siri Johannessen (Siri J) 25. sep 2008 kl. 22:27 (CEST)Lokalhistoriewiki.no
Budstikka

Nr. 1, årg. 1 25. september 2008

 

Velkommen som medarbeider på lokalhistoriewiki.no!   Velkommen som medarbeidar på lokalhistoriewiki.no!
Mange nye har registrert seg, høsten er her med mer innetid og dermed er det på tide med et treff (kurs).   Mange nye har registrert seg, hausten er her med meir innetid og dermed er det på tide med eit treff (kurs).
Denne gang holdes kurset lørdag 11. oktober kl 9-16 i NLIs lokaler i Observatoriegt. 1 B (nybygget bak Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleder er Chris Nyborg. Kurset vil være praktisk, med vekt på ting dere støter på underveis i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, maler osv. og det er rom for ønsker fra dere i dette. Mail gjerne Chris, eller skriv det nederst på siden der du kan melde deg på. Videre vil kaffe og te være innen rekkevidde i pausen, og det blir mulighet til å jobbe litt på egen hånd - med noen som ser litt over skulderen om ønskelig. Du kan også ta med ting du lurer på om det er enklere enn å beskrive dem med ord.   Denne gongen blir kurset halde laurdag den 11. oktober kl 9-16 i lokala til NLI i Observatoriegt. 1 B (nybygget attom Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleiar er Chris Nyborg. Kurset vil vera praktisk orientert, med vekt på ting de støyter på undervegs i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, malar osv., og det er rom for ønske frå dykk i dette. Send gjerne Chris ein e-post, eller skriv det nedst på sida der du kan melde deg på. Elles vil det vera kaffi og te i pausen, og det blir mulegheiter til å arbeide litt på eiga hand — med nokon som ser deg litt over skuldra om du vil. Du kan ta med deg ting du lurer på òg om det er enklare enn å skildre dei med ord.
Datakapasiteten begrenser dessverre antall deltakere til ca. 30, men det kommer flere kurs (også andre steder i landet)! Selv om NLI har noen bærbare pc'er til disposisjon er det flott om dere som har mulighet for det, tar med egne bærbare pc'er. Det er trådløst nettverk i kurslokalene.   Datakapasiteten gjer dessverre at vi berre har plass til kring 30 deltakarar, men det kjem fleire kurs (inkludert andre stader i landet)! Sjølv om NLI har nokre berbare datamaskiner til disposisjon, er det flott om dei av dykk som kan, tek med eigne berbare datamaskiner. Det er trådlaust nettverk i kurslokala.
Ser frem til å møte dere!
Marianne Wiig, NLI
  Ser fram til å møte dykk!
Marianne Wiig, NLI

 


Diskusjonsforumet  |  Brukerinteresser  |  Hva er wikien ikke?

Bildekröll

Skal jeg slette bildet av deg (Gunna Reppen) eller flytte artikkelen om deg? :) Siri Johannessen (Siri J) 7. okt 2008 kl. 15:32 (CEST)

Jeg skjønner ikke hva du mener. Det lå ikke noe bilde inne, så jeg la inn et på oppfordring fra Gunnar E. K. Er det blitt noe krøll som jeg ikke ser? Gunnar Reppen 7. okt 2008 kl. 15:48 (CEST) ;)
Bilde:Gunna_Reppen.jpg Tror det mangler noe her - om ikke du har skiftet navn til Gunna :) (det var forövrig G.E.K. som oppdaget den der ;) ) Siri Johannessen (Siri J) 7. okt 2008 kl. 15:51 (CEST)
Jeg så at det manglet en r i filnavnet, men syntes ikke det gjorde noe for det er det jo ingen som ser. Kan ikke bare du korrigere slik du synes. Gunnar Reppen 7. okt 2008 kl. 16:09 (CEST) )
Er greit :) Har knapper, skal fikse - så er det ingen som snubler i den igjen ;) Siri Johannessen (Siri J) 7. okt 2008 kl. 16:17 (CEST)

Hei :) Fant nettopp Bilde:Andreas Vorren.jpg, og der mangler all informasjonen om hvor bildet kommer fra... Vil du fikse? (Noe ala det du gjorde på Bilde:Nils_Reppen.JPG ville være fint :) Siri Johannessen (Siri J) 19. okt 2008 kl. 23:34 (CEST)

Sigurd Bjørhovde

Hei Gunnar :) Jeg endret litt på hvordan bildene ble lagt inn her, vil du se om dette og er akseptabelt? Slik ender de ikke i en lang kolonne til høyre på skjermen ;) Siri Johannessen (Siri J) 17. okt 2008 kl. 15:40 (CEST)

Supert. Dette blir veldig bra Gunnar Reppen 17. okt 2008 kl. 15:45 (CEST)

Fortjenstmedaljer

Fant en ting til, i artikkelen om Søren Bothner snakker du om Harstad kommunes fortjenstmedalje‎, og i den om Leif Bothner om Harstad bys fortjenstmedalje - er det to ulike, eller har den skiftet navn underveis? :) Siri Johannessen (Siri J) 19. okt 2008 kl. 23:39 (CEST)

Meget bra observert. Jeg mener det heter Harstads bys fortjenstmedalje.
Gunnar Reppen 20. okt 2008 kl. 08:36 (CEST)
Takker :) Har rettet opp slik at kategorien virker nuh! God uke! Siri Johannessen (Siri J) 20. okt 2008 kl. 09:36 (CEST)
Fortjenstfull innsats fra dere begge, synes--Gunnar E. Kristiansen 20. okt 2008 kl. 10:19 (CEST)

Slettet artikkel

Hei, har hentet opp igjen Johan A. Iversen, vil du bekrefte at det er du som var IP'n som la den inn på bokmåls-wiki? Siri Johannessen (Siri J) 21. nov 2008 kl. 10:49 (CET)

Bekreftes herved. Gunnar Reppen 21. nov 2008 kl. 10:56 (CET)
Takker! :) Siri Johannessen (Siri J) 21. nov 2008 kl. 11:13 (CET)

Bilde

Jeg fjernet lisensmerket på Bilde:Klokker Anders Kristiansen.jpg; det kan ikke både være CC og ha en klausul om at annen bruk må avtales med museet. Dersom den klausulen blir stående er det et ufritt bilde, og da kan vi etter retningslinjene vi har ikke bruke det, fordi det blokkerer for gjenbruk av materiale herfra. Chris Nyborg (Cnyborg) 25. nov 2008 kl. 14:02 (CET)

Jeg sender en mail om saken. Gunnar Reppen 26. nov 2008 kl. 20:13 (CET)

Kildemangel

Hei, Gunnar. Artikkelen Oluf Galschiødt har kildemangler. Kunne du referert til noen av bøkene du har brukt når du har skrevet den? --Marthe Glad Munch-Møller (Marthe Glad) 22. des 2008 kl. 10:20 (CET)

Du har helt rett. Dødsdato og -år mangler også. Det kommer. Gunnar Reppen 22. des 2008 kl. 10:58 (CET)

Kristian Holst

Hei igjen, godt nytt år :) Jeg undres på om du kan ha glemt å laste opp bildet til denne artikkelen? Siri Johannessen (Siri J) 2. jan 2009 kl. 09:42 (CET)

Godt nytt år til deg også. Hadde ikke glemt det, måtte bare få tak i det først. Nå ligger det der, selv om det er i en dårlig oppløsning. Gunnar Reppen 2. jan 2009 kl. 11:19 (CET)
A-ha :) Godt du fikk fikset! Det kan jo være at det går an å få tak i bedre oppløsninger etterhvert? (Yngve og vel overstått uten at du mistet taket, håper jeg :) ) Siri Johannessen (Siri J) 2. jan 2009 kl. 12:19 (CET)

Bilde

Kan du være så grei å skrive på noe om kilde/tillatelse på Bilde:Tove Veierod.gif? Chris Nyborg (Cnyborg) 3. apr 2009 kl. 23:29 (CEST)

Jeg sliter med å treffe riktig på dette med lisenser. I dette tilfelle har jeg bestilt bildet hos hennes mann, Tom Veierød, som skulle sende det. Det kom fra Kathrine H. Eriksen,(kathrine@norden.no) redaktør/grafisk designer i Foreningen Norden. Det må jo være på bestilling fra Tove Veierød. Det er nok et amatørbilde, og jeg har vært inne og retusjert bort litt av en annen person i bildet. Sånn er det. --Gunnar Reppen 3. apr 2009 kl. 23:43 (CEST)
Skulle gjerne vite hvem som har tatt bildet så vi vet hvem som har gitt tillatelsen. Amatørbilder er også vernet under åndsverksloven. Chris Nyborg (Cnyborg) 4. apr 2009 kl. 00:36 (CEST)
OK. Jeg skal undersøke saken. --Gunnar Reppen 4. apr 2009 kl. 10:31 (CEST)

Asbjørn Eidnes

Hei, jeg har lagt ut bibliografien hans så langt i en egen artikkel Bibliografi:Asbjørn Eidnes, og etterlatt en liten del i artikkelen om ham. Jeg tror at antall publikasjoner kanskje burde vært enda litt mindre, men jeg synes det er vanskelig å velge. Jeg har prøvet vise allsidigheten i det han skrev, men vil gjerne at du ser over og evt. fjerner / endrer noe. Vil du? Legger inn denne hos hr. Kristiansen også siden 6 øyne og hender ofte kan mer enn bare to ;) God 'ælj! Siri Johannessen (Siri J) 19. jun 2009 kl. 16:04 (CEST)

Jeg synes det du har gjort er helt ok. Ingen grunn til å redigere fra min side. Når det derimot gjelder bildet som ligger på den ordinære artikkelen, husker jeg ikke hvor jeg fikk det. I alle fall har det vært brukt i flere sammenhenger på nettet. Nå har jeg alltid vært misfornøyd med bildet og skulle helst ha hatt et bedre. Jeg kutter derfor ut bildet og ser om jeg finner et bedre over helga. --Gunnar Reppen 19. jun 2009 kl. 19:43 (CEST)
Ikke fjern bildet nå GunnaR. Da blir det og tomt på Hovedsida - og det er litt dumt? Vent til du har funnet et nytt - og bytt det ut da. Du fikk det som ligger der nå av meg. --Gunnar E. Kristiansen 19. jun 2009 kl. 20:06 (CEST)
Jaja, da bytter jeg tilbake. --Gunnar Reppen 19. jun 2009 kl. 20:34 (CEST)
Godt dere ble enige her :) Jeg har aldri møtt ham, men bildet viser meg en mann med et lunt glimt... ;) Siri Johannessen (Siri J) 20. jun 2009 kl. 00:35 (CEST)

Wikipedia som kilde

Hei GunnaR :)
Kan du gi meg en lenke (lim den gjerne inn her) til hvilken wikipedia-versjon du har brukt som kilde for Harr? Jeg vil gjerne vise deg hvordan du kan legge den til i artikkelen slik at det er tydelig hvilken som er brukt ;) God söndag! Siri Johannessen (Siri J) 21. jun 2009 kl. 15:38 (CEST)

Hei Siri. Her er linken: http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Erik_Harr --Gunnar Reppen 21. jun 2009 kl. 18:58 (CEST)
Flott :) Liten oppskrift på lenking til slike kilder:
Når du er på wikipedia-artikkelen, klikk på permanent lenke i boksen merket Verktøy i venstremargen.
Kopier den lenken som da ligger i adressefeltet överst i nettleseren, og legg den inn som ekstern lenke der du vanligvis skriver Wikipedia.
Titt på Karl Erik Harr, så ser du hva jeg har gjort. Slik blir det entydig lenket til den versjonen du har brukt som kilde (om artikkelen endres senere, har du ditt på det tørre ;)
Groeten, Siri Johannessen (Siri J) 25. jun 2009 kl. 17:23 (CEST)

Bilde:Sigurd Simensen 2.jpg

Hei, dersom dette bildet er tatt i 1960-årene er ikke eneretten foreldet slik som lisensen {{enerettforeldetfoto}} indikerer. Kan du si noe mer om hvor dette bildet kommer fra, slik at vi kan se om det er mulig å beholde det under en annen gyldig lisens? Vennlig hilsen Finn Rindahl 6. nov 2009 kl. 14:19 (CET)

Jeg husker ikke hvor jeg hentet bildet. Kanskje i arkivet til Harstad Tidende. Bildet er en hyppig gjenganger i lokale skrifter som omhandler Simensen. Det er ikke sikkert bildet er fra 1960-åren. Det kan like godt være fra 1950-årene. Simensen døde i 1969. --Gunnar Reppen 8. nov 2009 kl. 11:15 (CET)
GunnaR er for gammel til å svare på slike spørsmål :-)). Bildet er nok tatt i 1946 - da Simensen var ordfører i Harstad, for dette bildet er identisk med det som henger på veggen i formannskapssalen i Rådhus II, Harstad. (Skulle dere ha flere spørsmål av denne karakter; skyt vekk)! - --Gunnar E. Kristiansen 8. nov 2009 kl. 14:14 (CET)
Takk til Gunnar&Gunnar :) Da legger jeg denne informasjonen inn i filbeskrivelsen og beholder lisensen. Finn Rindahl 8. nov 2009 kl. 14:28 (CET)

Mer pirk

Hei igjen, Bilde:Bothner-logoen.jpg er nok ikke {{Enerettforeldetfoto}} siden bildet er tatt 16. jul 2009 kl. 14:11 , men jeg er dessverre også redd for at logoen fortsatt er beskyttet slik at det ikke er fotografen det kommer an på. Dersom vi hadde en eldre utgave kunne den kanskje brukes. Finn Rindahl 14. nov 2009 kl. 21:02 (CET)

Logoen er avfotografert fra en eldre trykksak som jeg fikk av Rolf Bothner i sommer. Han er den eneste gjenlevende av eierne. Og det kan neppe være tvil om at han råder over rettighetne til logoen.--Gunnar Reppen 15. nov 2009 kl. 11:00 (CET)
Takk for rask respons. Da har jeg endret lisensen i tråd med dette, og også lagt til {{med tillatelse}} som tar noen generelle forbehold om gjenbruk. Logoer (varemerker) har et generelt vern som går utover det som gjelder for andre bilder, jeg må nok lage en egen mal for slike med tid og stunder. Vennlig hilsen Finn Rindahl 15. nov 2009 kl. 15:35 (CET)

Layout og slikt

Hei Gunnar! Artig artikkel om Gatenavn i Harstad sentrum :) Jeg har pirket litt her og der på layout for å få inn litt mer luft i den, og snudd bittelitt på innledningen slik at den er litt mer standard ifm lenking til den senere. Skal snuse litt mer rundt etter en bedre måte å fikse innholdsoppgaven på - har den ikke i hodet her og nu. Håper det jeg har gjort er ok for deg :) Siri Johannessen (Siri J) 25. nov 2009 kl. 13:20 (CET)

Som vanlig når du er ute og pirker, blir det vellykket. Flott. --Gunnar Reppen 25. nov 2009 kl. 14:09 (CET)
Vurderer sterkt å rødme her, men regner med at kollegaene da lurer på hva som skjer, så jeg får visst nøye meg med å neie og takke pent :) Siri Johannessen (Siri J) 25. nov 2009 kl. 14:31 (CET) ࣺ

NS i Harstad

Morn, morn Gunnar :) Er i gang både med jobb og wikipirking her :) Jeg har forandret litt på innledningen i artikkelen, fordi at dersom den hentes inn på en forside, vil folkene som klikker på lenken med navnet sendes rett til hovedartikkelen om NS. Jeg lurer og litt på at du kaller solkorset et kristent symbol - jeg tror det er en del eldre, selv om innvielseskors i kirker som ser slik ut også finnes ;) Fortsetter pirketuren med å finne ut hvor artikkelen gjemmer seg for ikke å bli listet opp - på gjensnakk :) Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 09:39 (CET)

Flott. Da sjekker jeg solkorset og korrigerer dersom det viser seg eldre enn kristendommen.--Gunnar Reppen 7. des 2009 kl. 14:28 (CET)
Som du ser fikk jeg lokket den frem ;) Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 14:35 (CET)

Christian Rud

Hei Gunnar :) fant han karen her uten bilde... Du har ikke et i bakhånd? Vi kan og kommentere ut lenken, dersom det ikke finnes ;) God helg! Siri Johannessen (Siri J) 24. apr 2010 kl. 21:49 (CEST)

Nå er bildet på plass. Gunnar Reppen 25. apr 2010 kl. 22:39 (CEST)
Flott! :) Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2010 kl. 04:25 (CEST)

...men på bildet av han Bilde:Johan A. Iversen.jpg mangler fremdeles noe informasjon, kan du fikse? God søndag! Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2010 kl. 04:25 (CEST)

Vågsfjord kraftselskap

Hei Gunnar! Hvor er bildet som det ser ut at skulle vært i denne artikkelen?

Ida Tolgensbakk 29. jul 2010 kl. 09:10 (CEST)

Takk for påminnelsen. Nå er bildet på plass.Gunnar Reppen 29. jul 2010 kl. 22:20 (CEST)

Trondenes kommune

Hei Gunnar, som lovet har jeg holdt hus i denne tidligere kommunen - kanskje litt mer enn dere hadde ventet... Vil du se over at jeg har hengt med i riktige svinger her? :) God helg! Siri Johannessen (Siri J) 20. aug 2010 kl. 21:32 (CEST)

Supert, som vanlig, Siri.Gunnar Reppen 21. aug 2010 kl. 12:12 (CEST)

Marit Schjelderup

Hei Gunnar! Jeg ser du har skrevet artikkelen om Marit Schjelderup. Hennes pikenavn var jo også Schjelderup. Jeg er selv fra Larvik. Vet du hvilken adresse barndomshjemmet hennes hadde? Mvh. Morten Bakkeli (Mbakkel2) 4. nov 2010 kl. 14:21 (CEST)

Hei. Jeg har spurt Knut Saue i Harstad, og han svarer "Hei

Marit og Steinulv (1914-1975) hadde hele tiden leilighet i etasjene over farvehandelen i Strandgaten 15. Jeg har funnet Marits dåp i kirkeboken for Larvik og ser at hun ganske riktig også var født Schjelderup. Det visste jeg ikke, men jeg tror likevel ikke at der var noe slektskapsforhold. Schjelderup'ene i Harstad kom fra Tovik og het opprinnelig Hanssen (slakter Simon Hanssen). Simon Hanssens barn tok navnet Schjelderup, men med hvilket rett vet jeg ikke. Før navneloven av 1923 gikk det ganske greitt å hente seg et "fint" familienavn." Barndomshjemmet i Larvik kjenner vi ikke.Bilde av Strandgaten 15 finner du på artikkelen om Sigurd Bjørhovde, som tegnet huset.Gunnar Reppen 4. nov 2010 kl. 17:40 (CET)

Hei. Det var interessant. Mvh. Morten Bakkeli (Mbakkel2) 4. nov 2010 kl. 18:23 (CEST)

Gamnes og Vika i Harstad

Hei Gunnar! Det er et "rødt" bilde i artikkelen om Gamnes og Vika i Harstad - vet du hvilket bilde som egentlig skal inn der? Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 18. apr 2011 kl. 09:45 (CEST)

Det er nok en forglemmelse. Sitter i Bærum nå, men skal til Harstad i mai, og da tar jeg bilde og putter et inn.Gunnar Reppen 22. apr 2011 kl. 22:51 (CEST)

Aage Rønning er lokalhistoriewikiens 10 000ste artikkel!

Heia Gunnar'n! Noe så artig! :) Gratulerer med den 10.000ste artikkelen! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 22. apr 2011 kl. 21:21 (CEST)

Artig med oppmerksomhet. Skulle nesten tro jeg har laget alle 10.000. Du har vært en god hjelper, Siri - og ikke minst en nyttig inspirator. Gunnar Reppen 22. apr 2011 kl. 22:55 (CEST)
Takk for godordene, Gunnar :) Setter pris på dem - men det er nå du som har gjort jobben her ;) Opp til de neste 10000? God mai-måned! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2011 kl. 21:44 (CEST)
Hei Gunnar! Gratulerer fra meg og NLI også! Veldig morsomt at det var akkurat du som la inn artikkel nr 10 000. :) Du har jo vært med nesten fra begynnelsen, og dere i Harstad-gjengen har produsert mye bra innhold og dessuten vært gode ambassadører for wikien. Det vanker nok en liten overraskelse fra NLI over påske. Ha det godt så lenge! Vennlig hilsen Marianne Wiig 22. apr 2011 kl. 23:26 (CEST)
Gratulasjoner herfra også - fint at en så god artikkel ble nummer 10 000! Ida Tolgensbakk 26. apr 2011 kl. 10:19 (CEST)

Når den ene ikke kan, kan kanskje den andre?

Hei :) Jeg la nettopp igjen et spørsmål hos den andre Gunnar'n om Harstad Historielag/Aktivitetsprogram (som ikke er den mest leksikalske her ;) ) - han ble målløs(!), og dermed stakk jeg av til deg :) Jeg lurer på om dette kanskje egentlig burde slettes, siden det virker litt mer som oppslagstavlemateriale enn kanskje direkte som leksikalsk stoff (enda). Regner med at det trenger litt oppdatering uansett? Ka du tru? :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2011 kl. 15:13 (CEST)

Dette er en side som jeg i sin tid "fikk dispensajon" til å opprette, da jeg var helt på det rene med at det var mer en hjemmeside enn leksikon. Hensikten var god, men i ettertid var det ingen åtgaum å spore fra historielagets side. Jeg tilbød meg å vedlikeholde siden, men hørte aldri noe fra dem. Ledelsen i laget oppfattes å ha liten interesse for data (og for wikien vår).

Siden jeg opprettet siden på eget initiativ, må jeg vel også kunne anbefale at den slettes - og gjør det. Gunnar Reppen 9. mai 2011 kl. 19:38 (CEST)

Det samme gjelder siden OM MEDLEMSKAP. Den bør slettes da historielaget nå har fått egne nettsider. kan du si fra når sletting er foretatt? Gunnar Reppen 9. mai 2011 kl. 19:48 (CEST)
Jeg har ryddet som avtalt. Tok sjansen på å legge inn navnene på dagens styre i selve artikkelen om HH, håper det er greit. Mvh Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2011 kl. 21:41 (CEST)
Ypperlig arbeid - som vanlig. Gunnar Reppen 11. mai 2011 kl. 22:05 (CEST)

Kristian Holst AS

Dette er god bedriftshistorie!

--- Aaemn784 [] 10. okt 2011 kl. 13:05 (CEST)

Takk for oppmuntringen. Når kildestoffet er godt, blir det artig å arbeide med, noe som gjerne gir seg utslag i resultatet. Gunnar Reppen 10. okt 2011 kl. 14:47 (CEST)

Finnmarkskontoret

Hei Gunnar Reppen,
Jeg sitter og ordner lenker til artikkelen Finnmarkskontoret i Harstad, og spurte nettopp Kristiansen om råd ang. det. Han fortalte meg at det var kun ett Finnmarkskontor, nemlig det i Harstad. Derfor kunne jeg tenke meg å endre artikkelnavnet til "Finnmarkskontoret". Synes du det er i orden?
Med vennlig hilsen Aslak Kittelsen 21. mai 2012 kl. 12:42 (CEST

Ja, hovedkontoret for gjenreisningen var i alle fall i Harstad. Om de hadde avdelingkontorer må jeg nesten sjekke. og det kan ta litt tid. Alle snakket om Finnmarkskontoret, men om det hadde et annet mer «departementalt», offisielt navn, vet jeg ikke. Tror tross alt jeg er enig i at navnet bør rettes til Finnmarkskontoret. Gunnar Reppen 21. mai 2012 kl. 20:47 (CEST)
Nei, det er jo aldri helt godt å vite. Jeg endrer til "Finnmarkskontoret", og hvis vi finner det offisielle navnet etterhvert går det jo an å sette det i parentes e.l. Mvh Aslak Kittelsen 22. mai 2012 kl. 08:45 (CEST)

Agnar Kaarbø

Hei Gunnar. Lovende artikkel om Kaarbø! Var det forresten flere med dette navnet? Ser du har kalt artikkelen Agnar Kaarbø (1881), da han var født i 1881. Normalt bruker vi både fødsels- og dødsår i tittelen for å presisere, altså Agnar Kaarbø (1881-1962). Kan gjøre om dette for deg hvis det altså finnes flere med samme navn. Helsing fra Trond Nygård (Kallrustad) 22. jun 2012 kl. 09:18 (CEST)

Bilder i kategorien "Båter"

hei

jeg ser du har lagt inn et bilde "HORB Dumper rutebil" under kategorien "Båter". denne kategorien er opprettet for Tradisjonsbåtregisteret, der formålet er å samle bilder og informasjon om de tradisjonelle norske båttypene.

Bildet er artig og interessant på mange måter, men faller utenfor temaet i kategorien. jeg tillater meg herved å fjerne linken til kategorien, da vi prøver å holde oss strengt til formålet med registeret. det kan godt hende navnet på kategorien bør endres for å unngå bilder som ikke er relevante for Tradisjonsbåtregisteret. jeg skal ta dette opp med de andre brukerene på registeret.

Hilsen Nilsmajo (nils@nnfa.no), bruker på Tradisjonsbåtregisteret

Skjønner og er enig. --Gunnar Reppen 6. aug 2012 kl. 19:46 (CEST)

Johannes Eidnes

Hei Gunnar. Da tror jeg at mysteriet om hvor Johannes Eidnes gikk på lærerhøgskole, er løst. Du har skrevet at han gikk i Asker, og det er korrekt, sjøl om gamle Asker seminar ble nedlagt alt i 1892. Rundt 1920 ble det nemlig holdt noen lærerhøgskolekurs på gården Bondi, og det var disse Eidnes tok. Opplysningene er fra Norske skolefolk, som kan anbefales som oppslagsverk. Dessuten sto det litt om lærerhøgskolen på Bondi i Asker og Bærum Budstikkes nettleksikon. Helsing fra --Trond Nygård (Kallrustad) 9. okt 2012 kl. 10:36 (CEST)

Ja, jeg hadde det fra brorsønnen Vidkunn Eidnes, som er en pålitelig kilde.Gunnar Reppen 9. okt 2012 kl. 12:32 (CEST)
Kombinasjonen muntlige og skriftlige kilder er uovertruffen. Ellers er det impoenerende mange artikler om medlemmer av Eidnes-familien på wikien, tydeligvis ei betydningsfull slekt. Fint arbeid du har gjort!--Trond Nygård (Kallrustad) 9. okt 2012 kl. 12:51 (CEST)

Drosjer

Hei Gunnar. Fin artikkel om Drosjer i Harstad. Merka den med F1, og la samtidig litt til i ingressen, slik at denne hinter om at artikkelen ikke bare handler om drosjeeierforeninga. Veldig mange fine illustrasjoner!--Trond Nygård (Kallrustad) 7. mar 2013 kl. 14:22 (CET)

Det var et styr å få tak i navnene, og særlig personene på bildet fra 1929. Det ga meg ideen å benytte Facebook. Og det kom mange svar. Så dette er et fellesprosjekt. Men det krevde likevel mye tid å administrere det. Det jobbes fremdeles for å få bort spørsmålstegnene. Gunnar Reppen 7. mar 2013 kl. 15:30 (CET)
Wikien er en prosess, ikke et ferdig arbeid, så spørsmålstegn tåler vi. Facebook var en god ide.--Trond Nygård (Kallrustad) 8. mar 2013 kl. 09:55 (CET)
Fin avklaring. Gunnar Reppen 8. mar 2013 kl. 10:52 (CET)

Seljestad skole

Hei Gunnar. Interessant og velskrevet artikkel om Seljestad skole. Jeg er innstilt på å F-merke artikkelen, men skulle gjerne hatt litt om skolens nyere historie i ingressen. Kan du flytte noe av teksten i resymeet (til slutt i artikkelen) til innledningen? Helsing fra --Trond Nygård (Kallrustad) 6. jun 2013 kl. 09:22 (CEST)

Jeg er ikke uenig med Kallrustad, men han er neppe klar over at skolen etter at Sandtorg kommune ble innlemmet i Harstad kommune har gjennomgått en rivende utvikling - og i sær i de siste tre åra - med rivingen av ungdomsskolen, "grønnskolen" og byggingen av "nyskolen". Få med det også GunnaR. synes --Gunnar E. Kristiansen 6. jun 2013 kl. 14:50 (CEST)
Jeg skal i hvert fall se om det lar seg gjøre å ta et oversiktsbilde av skoleanlegget i dag. Alle de gamle byggene er jo revet. Jeg bør også kunne skaffe data om nyskolen. Gunnar Reppen 6. jun 2013 kl. 16:52 (CEST)
Tips: Harsta-tina har bilda - både av Grønnskolen og ungdomsskolen, snakk med redaktøren du, -eller søk på den digitale utgaven av avisa - så skal du se det "årner sei". - mener --Gunnar E. Kristiansen 6. jun 2013 kl. 19:39 (CEST)

Kjappe oppdateringer

Hei Gunnar. Flott at du har oppdatert artiklene om Per-Willy Amundsen og Elisabeth Aspaker. Hørte på nyhetene at Harstad fikk en ny minister i dag.--Trond Nygård (Kallrustad) 16. okt 2013 kl. 10:55 (CEST)

Harstad-bilder

Hei, Nasjonalbiblioteket har digitalisert en del bilder av Harstad fra Mittet foto. Bildene kan benyttes på Lokalhistoriewiki. Vidar Iversen (Vidariv) (diskusjon) 2. des 2013 kl. 13:43 (CET)

Grand Hotell (Harstad)

Hei, la til et nytt bildet og stokket om litt på bildeflyten i artikkelen om Grand Hotell (Harstad). Håper det ser ok ut. Vidar Iversen (Vidariv) (diskusjon) 9. jan 2014 kl. 15:54 (CET)

Bra. Glad for alle forbedringer. Gunnar Reppen (diskusjon) 10. jan 2014 kl. 17:55 (CET).

Bilde

Hei Gunnar. Jeg går gjennom de ukategoriserte bildene på wikien, og der ligger blant annet dette fotografiet: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Anders_Kristiansen.jpg Ser at bildet ikke har blitt brukt, og at det har lav oppløsning. Er det derfor noe som egentlig skal slettes?--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 1. sep 2014 kl. 14:54 (CEST)

Hei. Slett bildet, som jeg fant ut ikke var Anders Kristiansen, men en person ingen av mine kontakter kunne identifisere. Gunnar Reppen (diskusjon) 1. sep 2014 kl. 21:11 (CEST)
Den er grei. Da sletter jeg bildet.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 2. sep 2014 kl. 13:17 (CEST)

Veier i Harstad

Hei Gunnar! Ser du har kastet deg over veiene i Harstad, og det er flott! Men før du fortsetter: Det jeg mente var at det hadde vært fint om du fikk alle gatene du skriver om inn i denne listen over Gatenavn i Harstad sentrum. Det holder nemlig at den ligger i Kategori:Veglister. :) Beklager hvis jeg uttrykte meg uklart. --Marianne Wiig 10. jul. 2015 kl. 16:53 (CEST)

Ok - Gunnar Reppen (diskusjon) 13. jul. 2015 kl. 21:42 (CEST)

Kjapp!

Jeg så at det katolske menighetslokalet brant, og tenkte å legge det inn - men jaggu hadde du allerede fått det med. Må også gratulere med god omtale i avisa - det er vel fortjent! Chris Nyborg (diskusjon) 27. okt. 2015 kl. 18:17 (CET)

Takk for det. Det med omtale i avisa er viktig og kunne være en idé for flere. Det er også enkle ting som kan gjøres sentralt for å få oppmerksomhet i lokalavisen. Jeg tenker i all beskjedenhet på pressemeldinger fra instituttet som er med på å skape blest om arbeidet vi gjør rundt om. Gunnar Reppen (diskusjon) 27. okt. 2015 kl. 20:35 (CET)

Inndragning og erstatning

Hei! Opplyser om at inndragning og erstatning var to forskjellige straffer under landssvikoppgjøret. Man kan derfor ikke bli dømt til inndragning og få ettergitt erstatningen—det må være en av delene som menes. Morten Haave (MortenHV) (diskusjon) 12. des. 2015 kl. 23:22 (CET)

Takk for opplysningen. Gunnar Reppen (diskusjon) 14. des. 2015 kl. 22:44 (CET)

Harstad Fotoklubb

Hei Gunnar. Går det an å ønske seg en liten artikkel om Harstad Fotoklubb? Vi har en del artikler som lenker til denne. Helsing fra --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 4. apr. 2016 kl. 15:03 (CEST)

Hei. Jeg har notert ønsket. Skal forhøre meg om kontaktpersoner. Men det må få ligge på vent en stund. Gunnar Reppen (diskusjon) 5. apr. 2016 kl. 22:53 (CEST)
Flott at det kan bli en artikkel etter hvert. Ingen bråhast!--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 15:34 (CEST)

Amundsen

Fint med oppdatert artikkel om Per-Willy Amundsen, Gunnar.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 21. des. 2016 kl. 13:38 (CET)

Prøver å være ajour, men det lykkes ikke alltid. Gunnar Reppen (diskusjon) 21. des. 2016 kl. 14:15 (CET)


Gater og slikt :)

Hei Gunnar, jeg har tatt meg noen små (?) friheter med innledningen på to av gatene du arbeider med i Harstad, Fogd Holmboes gate og Magnus' gate. Gjorde det for å gjøre det mulig å "gå" fra den ene til den andre i samme bydel/område, og slik også sette dem litt mer i sammenheng med de andre. Håper det er brukbart for deg? God uke videre :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 29. mar. 2017 kl. 12:37 (CEST) P.S. Om du vil kan jeg evt pusle videre sammen med deg på dette viset.

Som vanlig er jeg enig med deg. Du er min gode fe! Gunnar Reppen (diskusjon) 29. mar. 2017 kl. 14:45 (CEST)
Takker! Da snuser jeg litt rundt og stoler på at jeg får høre om jeg tråkker i geografien. Moro å stikke en tur nordover og finne ut hvordan det er der :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 29. mar. 2017 kl. 16:06 (CEST)

Arne Nils Johansen

Hei Gunnar. Tillot meg litt korrektur på artikkelen om den gamle Harstad-rådmannen. Tror at fødselsåret er 1948, og ikke 1959. Kunne du sjekke dette?--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 16. jun. 2017 kl. 14:46 (CEST)

Du har opplagt rett. Trenger ikke å sjekke. Utrolig at du finner slike feil - godt jobba. Gunnar Reppen (diskusjon) 16. jun. 2017 kl. 15:06 (CEST)

Evald Thorbergsen

Informasjonen om tildeling av Krigsmedaljen er blitt rettet til Deltakermedaljen. Jeg mener bestemt at han fikk krigsmedaljen, tidlig etter krigen. Jeg kjenner igjen utseendet vist her: https://no.wikipedia.org/wiki/Krigsmedaljen --Even Thorbergsen (diskusjon) 9. feb. 2018 kl. 20:33 (CET)

Harstadutstillinga

Hei. Ser at vi har mange illustrasjoner og røde lenker til Harstadutstillingen 1911. Er det mulig at de to ærede gunnarer kunne skrive en liten artikkel om denne? Helsing --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 3. des. 2018 kl. 09:47 (CET)

Ervik

Hei Gunnar, og takk for sist! Ser at vi mangler artikkel om Ervik i Harstad. Kunne du ta på deg å skrive denne (trenger ikke å være så lang)? Med helsing fra --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 27. mar. 2019 kl. 13:14 (CET)

Nå legger den der. Håper det var sånn du mente. Gunnar Reppen (diskusjon) 27. mar. 2019 kl. 21:09 (CET)
Fint, Gunnar! Det er veldig mange sider som lenker til Ervik, så dette var en etterlengta artikkel.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 28. mar. 2019 kl. 08:08 (CET)