Norderhov prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norderhov kirke var hovedkirke i prestegjeldet.
Foto: Dag Bertelsen (2001)

Norderhov prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Buskerud. Området var identisk med Norderhov kommune fra 1838. De opprinnelige sokna var Norderhov hovedsokn, Hole anneks, Haug anneks og Lunder anneks.

Hole sokn ble utskilt som Hole prestegjeld, trolig på slutten av 1500-tallet etter at det en periode hadde fungert mer eller mindre som selvstendig fra Norderhov.

I 1857 ble Ådal prestegjeld utskilt, og i 1913 fulgte Hønefoss prestegjeld. Prestegjeldet fikk overført områdene Øvre og Nedre Tunga og Roverud fra Flå sokn i Nes prestegjeld i 1853.

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra besto Norderhov prestegjeld av fire sokn: Norderhov og Ask, Lunder, Tyristrand og Veme. Området ligger nå under Ringerike kirkelige fellesråd.

Sokneprester

Prestene i katolsk tid er kjent fra forskjellige diplom, ikke fra noen fullstendig liste. Det er derfor store hull, og det er også usikkert om de var sokneprest til prestegjeldet eller om de hadde sitt kall i en av soknekirkene. Etter reformasjonen, da den siste katolske soknepresten ble den første lutherske, er man på noe tryggere grunn, men i de første tiårene er det også der usikkert om det kan ha vært flere innom. Jonas Danielsen Ramus lagde ei liste fra 1560 til sin egen tid, men i årene før det har man måtte rekonstruere lista, og Ramus' oversikt er også noe usikker.

For sokneprester etter dette mangler det foreløpig en oversikt.

Kilder