Nylands Verksted

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Nylands Mek. Verksted»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Nylands Verksted, fotografert mellom 1880 og 1910.
Foto: Marthinius Skøien
Verkstedbygning ved Akerselvas utløp,, fotografert mellom 1880 og 1910.
Foto: Marthinius Skøien
Bjørvika og Bispevika med Nylands Verksted sett fra Ekeberg, omkring 1933.
Foto: Mittet & Co.

Nylands Verksted i Oslo ble grunnlagt i 1854 som Jarmann, Nørbech & Comp. Navnet ble endra til Nylands mechaniske Værksted i 1857, og til Nylands Verksted i 1881 – men formen Nylands Mek. Verksted ble også ofte brukt. I 1956 overtok Akers mek. Verksted aksjemajoriteten, og etter noen år fikk verftet i Pipervika navnet Nyland Vest, mens det opprinnelige Nyland-verftet i Bjørvika/Bispevika ble Nyland Øst. Drifta i Bjørvika ble nedlagt i 1971, mens Nyland Vest ble nedlagt i 1982. Operahuset står nå på Nylands tomt.

Tidlig historie

Jarmann, Nørbach & Comp. etablerte seg i 1854 på Grønland som mekanisk verksted med trehøvleri. Eierne begynte raskt å tenke på å utvide virksomheten til skipsbygging, og kjøpte i 1857 ei tomt i Bjørvika. Den lå på en odde kalt Nyland, ved utløpet av Akerselva. Samme år gjorde de om firmaet til et aksjeselskap, og ga det navnet Nylands mechaniske Værksted. Ingeniør Jacob S. Jarmann ble direktør.

Lokalene på Grønland brant omkring 1860, og hele virksomheten ble da flytta til Bjørvika. De første kaiene og verkstedbygningene der sto klare i 1860, og i 1861 kunne byggenummer 1, D/S «Engebret Soot» leveres. Samme år leverte verftet også taubåten D/S «Gan». På denne tiden sto også Avviserverket klart nederst i Akerselva ved verkstedet. Verdens første spesialbygde hvalbåt, D/S «Spes & Fides», ble levert til Svend Foyn i 1863.

I 1881 måtte selskapet omorganiseres etter en konkurs, og navnet ble da Nylands Verksted. Det fortsatte å vokse, og omkring 1900 var det landets største skipsverft med to flytedokker og omkring tusen ansatte.

Bedriften fikk i 1883 H.M. Kongens sølvmedalje for sine dampskip ved Industri- og KunstutdstillingenTullinløkka i Christiania.

Rederiet Fred. Olsen fikk bygd sine første skip på Nylands Verksted. I tillegg til skipsbygging foregikk det også annen produksjon, av blant annet maskiner til treforedlingsindustrien, jernbanevogner og reservedeler til dieselmotorer.

Etter 1956

Da Akers mek. Verksted overtok aksjemajoriteten i 1956 kom Nylands Verksted inn i Akergruppen. I løpet av årene som var gått siden D/S «Gan» ble sjøsatt i 1861 hadde verftet bygd rundt hundre hvalbåter, femti passasjerskip og 200 lastebåter og spesialfartøy.

I 1957 ble en ny flytedokk for skip opptil 17 000 dødvekttonn tatt i bruk i Bjørvika.

De første elleve årene etter at Akers mek. tok over ble de to verftene drevet hver for seg, men i 1967 fikk de felles ledelse, og ble kalt Nyland Øst og Nyland Vest.

Verkstedet i Bjørvika ble nedlagt i 1971. Det er i dag ingen bygninger igjen fra verftet. Den siste som sto var Sukkerbiten, som ble revet i 2010 etter å ha blitt brukt som øvelseslokale av Politiets beredskapstropp en tid.

Fra 1971 ble Nylands Verksted brukt som offisielt navn på verftet i Pipervika – selv om det blant folk flest fortsatt var kjent som Akers mek. Det ble nedlagt i 1982, og forvandlinga fra mekanisk verksted til handle- og underholdningssenteret [Aker Brygge]] begynte.

Fartøy fra Nylands verksted

Lista er ikke komplett.

Nr. Overlevert Navn Type Tonnasje Rederi Oppr. hjemmehavn Merknader Bilde
1 1861 D/S «Engebret Soot» Lokalrutebåt / taubåt 30 brt Fredrikshalds saugbrugsforening Halden Veteranskip Engebret-Soot.jpg
2 1861 D/S «Gahn» Taubåt 10 brt Thoresen & Stolt Fetsund
3 1863 D/S «Øieren» Taubåt 120 brt Christiania Tømmerdireksjon Christiania Hjulbåt
4 1864 D/S «Spes & Fides» Hvalbåt 86 brt Svend Foyn Tønsberg
5 1865 D/S «Kong Oscar» Lokalrutebåt 140 brt Stenkjær Dambskibsselskab Steinkjer
6 1865 D/S «Trækkeren» Taubåt 20 brt Verkseier Cappelen Ulefoss
7 1865 D/S «Vikingen» Lokalrutebåt 91 brt IS for D/S «Vikingen» Bergen Hugget 1952
8 1866 D/S «Gudvangen» Lokalrutebåt 50 brt C. Knagenhjelm
9 1867 D/S «Kong Sverre» Kystruteskip 439 brt Det Søndenfjeldske Dampskibsselkab Christiania Lekter fra 1939
10 1866 D/S «Louise» Lokalrutebåt 50 brt Ladegaardsøens Dampskibsselkab Christiania
11 1866 D/S «Hansteen» Oppmålingsskip 114 brt Norges geografiske oppmåling Trondheim Veteranskip 2249 DS Hansteen.jpg
12 1867 D/S «Oslo» Passasjerskip 200 brt Haldens Dampskibsselkab Christiania Hjulbåt
13 1867 D/S «Kong Oscar» Passasjerskip 200 brt Norsk Hoved Jernbane
14 1867 D/S «Basken» Taubåt 77 brt Christiania Is- og Buxer-Dampskibsselkab Christiania
15 1868 D/S «Drammen» Lasteskip 130 brt Captein A. Smith Drammen
16 1868 D/S «Solli» Taubåt 20 brt Sanne & Solli Brug
17 1868 D/S «Lodsen» Taubåt 40 brt A.B. Bull Tønsberg Hugget 1961
18 1869 D/S «Dannebrog» Passasjerskip 120 brt Ugland Arendal
19 1870 D/S «Damppramsprøiten» 18 brt Christiania brandvæsen Christiania
20 1870 D/S «Trio» Lasteskip 64 brt Gerner & Søn Moss
21 1871 D/S «Thor» Taubåt 38 brt E. Tandberg Drammen
27 1874 D/S «Glommen» Taubåt 87 brt Christiania Tømmerdireksjon Christiania Hjulbåt
39? 1878 D/S «Torghatten» Lokalrutebåt 91,34 brt Torghattens Aktieselskab Brønnøysund Hugget 1974
65 1887 D/S «Turisten» Lokalrutebåt 76,41 brt Fredrikshalds-Vassdragets Dambskibsselskab Halden Veteranskip DS Turisten i Kilesjoen 1925.jpg
69 1888 D/S «Drammen» 91 brt Waldemar Pedersen Halden Forlist 1914
70 1888 D/S «Hamar» Lokalrutebåt 88,69 brt Hamar Dambskibsselskab Hamar Hugget 1951-53 DS Hamar ved Nes brygge.jpg
72 1890 D/S «Utstein» Lasteskip 765 brt Holdt & Isachsen Stavanger Hugget 1939
75 1890 D/S «Hiram» Lasteskip 598 brt Holdt & Isachsen Stavanger Krigsforlist 1917
78 1891 D/S «Spero» Lasteskip 968 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Forlist 1912
79 1890 D/S «Fredrikshald 1» Lasteskip 110 brt Fredrikshald Dampskibsselskap Fredrikshald Veteranskip
103 1896 D/S «Peik» Lasteskip 1068 brt Andreas Jacobsen Kristiania Krigsforlist 1915
105 1897 D/S «Ring» Lasteskip 998 brt Andreas Jacobsen Kristiania Krigsforlist 1917
107 1897 D/S «Albis» Lasteskip 1381 brt Camillo Eitzen & Co. Kristiania Krigsforlist 1915
114 1899 D/S «Balduin» Lasteskip 1059 brt Fred. Olsen & Co. Hvitsten Forlist 1915
122 1901 D/S «Kong Guttorm» Lasteskip 731 brt Det Søndenfjeldske Dampskibsselkab Kristiania Krigsforlist 1918
124 1901 D/S «Tolosa» Lasteskip 1278 brt Fearnley & Eger Kristiania Krigsforlist 1916
128 1902 D/S «Ulv» Lasteskip 1471 brt Pedersen & Co. Kristiania Forlist 1931
131 1903 D/S «Alm» Lasteskip 1689 brt Pedersen & Co. Kristiania Ukjent
135 1903 D/S «Bretagne» Lasteskip 1438 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Forlist 1931
138 1903 D/S «Galveston» Lasteskip 1254 brt G. M. Bryde Kristiania Forlist 1917
139 1903 D/S «Brilliant» Lasteskip 1441 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Krigsforlist 1915
156 1905 D/S «Boston» Lasteskip 1168 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Krigsforlist 1914
161 1905 D/S «Molina» Lasteskip 1122 brt G. M. Bryde Kristiania Forlist 1918
164 1906 D/S «Atlantis» Lasteskip 1171 brt Bernhard Hanssen Flekkefjord Krigsforlist 1918
165 1906 D/S «Spiral» Lasteskip 1378 brt Hj. Siegwarth Kristiania Krigsforlist 1915
167 1906 D/S «Cassiopeia» Lasteskip 1654 brt L. Castberg Kristiania Krigsforlist 1915
170 1907 D/S «Eidsfos» Lasteskip 1350 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Forlist 1918
182 1908 D/S «Skotfos» Lasteskip 1260 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Forlist 1915
192 1908 D/S «Vadsø» Lasteskip 1279 brt H. Paulsen Kristiania Krigsforlist 1917
193 1908 D/S «Holland» Lasteskip 1279 brt Olaf Rustad Kristiania Forlist 1917
215 1911 D/S «Varde» Lasteskip 175 brt Voldens Aktie-Dampskibsselskab Kristiania Forlist 1918
217 1912 D/S «Rigi» Lasteskip 1912 brt Camillo Eitzen & Co Kristiania Krigsforlist 1915
221 1912 D/S «Scotland» Lasteskip 1490 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Forlist 1916
222 1912 D/S «Bessheim» Passasjerskip 1.774 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Krigsforlist 1941
223 1911 D/S «Campell» Lasteskip 135 brt Chr. Monsen Tønsberg Forlist 1914
229 1912 D/S «Bretagne» Lasteskip 1438 brt A/S Ganger Rolf Kristiania Forlist
238 1914 D/S «Norefos» Lasteskip 1788 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Krigssforlist 1918
246 1914 D/S «Stadion II» Lasteskip 629 brt J.B. Stang Kristiania Hugget 1956
251 1917 D/S «Skotfoss» Lasteskip 1465 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Hugget 1962
291 1928 D/S «Tromøsund» Kystruteskip 732 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Krigsforlist 1943
294 1929 D/S «Oslo» Kystruteskip 881 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Hugget
303 1930 D/S «Ariadne» Kystruteskip 2.029 brt Det Bergenske Dampskibsselskab Bergen Krigsforlist 1941
319 1933 D/S «Bruse» Lasteskip 2.205 brt Fred. Olsen & Co. Oslo Krigsforlist 1940
324 1935 D/S «Rutenfjell» Lasteskip 1.334 brt A/S Rudolf ved Olsen & Ugelstad Oslo Forlist 1962
330 1937 D/S «Aragon» Lasteskip 1.094 brt Fearnley & Eger Oslo Hugget 1970
338 1937 D/S «Octavian» Lasteskip 1.345 brt A/S Rederiet Julian Bergen Krigsforlist 1942
339 1938 D/S «Nyco» Lasteskip 1.350 brt A/S Nyegaard & Co. Oslo Hugget 1970
346 1939 D/S «Signeborg» Lasteskip 1.360 brt Ab Ragne Västervik Hugget 1971
374 1950 M/S «Sandnes» Kystruteskip 1 534 brt Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab Sandnes Veteranskip Sandnes i Bjørvika 2014 01.JPG
376 1954 D/S «Lionne» Lasteskip 2207 ? brt A. Mohn Oslo Forlist 1965
398 1965 KNM «Sleipner» Korvett 780 depl.t Sjøforsvaret -

Galleri

Litteratur