Oppland Regiment

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Soldater i 1. Opplandske regiment, 1763.

Oppland Regiment var et regiment i den norske Hæren. Det ble grunnlagt som Oplandske Infanterie Regement i 1657, ble delt i to i perioden 1717-1789, sammenslått 1789-1818, oppløst 1818-1911 (bataljonene gikk inn i 1. Akershusiske infanteribrigade), oppretta igjen i 1911[1] og ble endelig nedlagt den 6. oktober 2002 som en følge av reorganisering av Hæren. På 1800-tallet fikk regimentet standkvarter på TerningmoenElverum. Siste gang det var i kamp var under invasjonen den 9. april 1940. Etter nedleggelsen har oppgavene blitt overført til KampUKS.

Historie

Ved opprettelsen av den norske hæren i 1628 ble Akershusiske regiment bl a satt opp med soldater fra Hedmark, Gudbrandsdalen og Valdres. I 1657 ble Akershusiske regiment delt, og Opplandske regiment ble opprettet med 8 kompanier og ca 1200 mann. Regimentets første sjef var oberst Georg Reichwein. Han deltok med 4 kompanier ved gjenerobringen av Trøndelag i 1658-1659, og deler av regimentet var muligens ved Halden i 1658. Kompaniene fra Vest-Oppland utmerket seg ved kampene ved Halden i 1660.

Under Den skånske krigen 16751679 deltok regimentet i alle felttog, og ble ofte brukt som flyvende korps under streiftog i Sverige. Regimentet deltok også i Store nordiske krig 17091710, og i 1716 ble en bataljon sendt for å delta i forsvaret av Akershus festning.

I 1717 ble det delt i to, 1. og 2. opplandske regimenter. I sluttfasen av Store nordiske krig i 1718 stod regimentet som del av Det oplandske korps mellom Vorma og Glomma, og i 1719 deltok soldatene i felttoget i Bohuslän. Etter krigen ble 1. regiment plassert i Akersgård ved Christiania, mens 2. regiment ble forlagt i Christiania by. En bataljon fra hvert av regimentene ble sendt til Holstein i 1758, og vendte hjem i 1763.

I den nye Hærordningen av 1789 ble 2. regiment innlemmet i Det nordenfjeldske regiment, mens 1. opplandske ble Opplandske regiment og ble forsterket av 2. akershusiske regiment og to bergenske grenaderkompanier. Grenaderene utmerket seg under trefningen i Lier 18. april 1808, og en bataljon var med under slaget ved Høland de to neste dagene.

Under krigen mot Sverige 1814 utmerket regimentet seg under slaget ved Langnes Skanse, der tre av bataljonene var med i Diderich Hegermanns brigade som slo tilbake tre svenske angrep.

I 1818 ble Opplandske regiment oppløst, og underavdelingene gikk inn i 1. Akershusiske infanteribrigade.

Kompaniorganisasjon

1657 - 1662

 • Ringsakerske kompani
 • Totenske kompani
 • Søndre Gudbrandsdalske kompani
 • Vaageske kompani
 • Søndre Hedemarkske kompani
 • Hadelandske kompani
 • Hallingsdalske kompani
 • Valdriske kompani

1662 - 1718

 • Granske kompani
 • Totenske kompani
 • Land-Valdreske kompani
 • Hallingdalske kompani
 • Hedemarkske kompani
 • Søndre Gudbrandalske kompani
 • Nordre Gudbrandsdalske eller Vaageske kompani
 • Solør – Østerdalske kompani

1718 - 1764 1. (Østre) Oplandske regiment

 • Solørske kompani
 • Østre Hedemarkske kompani
 • Mellom Hedemarkske kompani
 • Søndre Hedemarkske kompani
 • Nordre Hedemarkske kompani
 • Fåbergske kompani
 • Søndre Gudbrandsdalske kompani
 • Østre Gudbrandsdalske kompani
 • Nordre Gudbrandsdalske kompani eller Lessøiske kompani
 • Vestre Gudbrandsdalske kompani
 • Mellom Gudbrandsdalske kompani
 • Fronske kompani

(En del skiftet navn i perioden)

1747 - 1764

 • 1. Gudbrandsdalske landvernkompani
 • 2. Gudbrandsdalske landvernkompani
 • 1. Hedemarkske landvernkompani
 • 2. Hedemarkske landvernkompani

1718 - 1764 2. (Vestre) Oplandske regiment

 • Ringerikske kompani
 • Eidsvoldske kompani
 • Gran-Jevnakerske kompani
 • Sigdalske kompani
 • Landske kompani
 • Totenske kompani
 • Øvre kompani
 • Mellom Valdreske kompani
 • Ytre Hallingdalske kompani
 • Øvre Hallingdalske kompani
 • Land-Biriske kompani
 • Gausdalske kompani

(En del skiftet navn i perioden)

1747 - 1764

 • Vadresiske landvernkompani
 • Nessiske landvernkompani
 • Aurdalske landvernkompani
 • Handelandske landvernkompani

1764 - 1789

1789 - 1818

1818 - 1867

Etter nedlegging av regimentet i 1818 fantes disse avdelingen fra regimentsdistriktet:[2]

Hedemarkske nasjonale musketerkorps (2. korps):

 • Fåbergske kompani, fra 1834 Gausdalske kompani
 • Ringsakerske kompani
 • Løtensek kompani
 • Hurdalske kompani, fra 1834 Vangske kompani

Østerdalske nasjonale jegerkorps (4 korps)

 • Åmodtske kp, fra 1834 Tønsetske kp
 • Elverumske kompani
 • Hofske kompani
 • Solørske kompani

Gudbransdalske nasjonale musketerkorps

 • Lesøiske kompani
 • Vaageske kompani
 • Fronske kompani
 • Gausdalske kompani, fra 1834 Ringebuisk kompani

I 1837 ble det opprettet 2 landvernskompani per korps.

1867 - 1889

1889 - 1911

Regimentssjefer

Oplandske Indfanterie Regement 1657-1718

1. opplandske eller øst-opplandske regiment 1718-1789

2. opplandske eller vest-opplandske regiment 1717-1789

Reorganisert Opplandske Regiment 1789-1818

1818-1911

Regimentet oppløst, underavdelingene inngikk i 1. Akershusiske infanteribrigade[3]

Østoppland Infanteribrigade nr. 5 1911-1940

Østoppland Infanterirregiment nr. 5 1945-1995

Oppland Regiment 1995-2002

Referanser

 1. Bull 2002 s. 232 og 258.
 2. Bull 2002: 232f.
 3. Bull 2002 s. 463.

Kilder