Bibliografi:Suldal kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Nesflaten på slutten av 1800-talet.
 
Røynevarden i 1946.
 
Gardstun på Lid i 1946.
 
Suldalsporten på slutten av 1800-talet.
Foto: Knud Knudsen/Nasjonalbiblioteket.
 
Osen med Hotel Suldal på slutten av 1800-talet.
 
Kolbeinstveit i 1940.
 
Guggedal.
Foto: Kielland/Riksantikvaren.
 
Veitunnell i Bratlandsdalen i 1880-åra.
 • Bakka, Tryggve: Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheia : om stadnamn i heiområdet mellom Setesdal/Vest-Telemark og Nordaust-Ryfylke. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1997. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bleskestad, Einar: Stedsnavn fra Øvre Suldal. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1942.
 • Bråtveit, Ola og Lauritzen, Merethe: Ilalosen. Ein historisk turguide. Trykk: Al Grafisk ide 2015. 258 sider.
 • Bråtveit, Ola og Lauritzen, Merethe: Sjøormen i Suldalsvatnet. Dramatikk frå Suldal. Trykk: A1 Grafisk ide 2019. 230 sider.
 • Coleman, Nancy og Olav Veka: "Du skulde og været her, kom til vaaren!" Utvandringa til Amerika frå Helland i Sand med tilhøyrande slekter 1861-1912. 2011. ISBN 978-82-303-1667-2. Norsk utgåve 346 s.
 • Coleman, Nancy og Olav Veka: "Come Join Me in the Spring!" Immigration to America fom the Helland Farm Community in Sand, Rogaland, Norway 1861-1912. 2011. ISBN 978-82-303-1941-3. Expanded English edition 322 s.
 • Drange, Ernst B.: Jelsa : gardar og folk. Utg. Suldal kommune. 2010-
  • Band 1: Økstrafjorden, Jelsa med Gjerde, Prestegarden og strandstaden, og Berakvam (gardsnummer 37-47). 2010. 647 s. ISBN 978-82-7129-250-8. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 2: Høyvik- og Jårvik-gardane på sørsida av Sandsfjorden og halvøynå frå Åsarøy-gardane til Kjølvik på nordsia, inkludert Refsbygdå (Gardsnummer 17-36 i gamle Jelsa herad og 105-106 i gamle Imsland). 2013. s. 657-1350. ISBN 978-82-9900-359-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 3: Gardane på Halvøynå på sør- og vest-sida, inkludert Folløynå, samt gardane på nordsida av Halvøynå (Baksiå) (gardsnummer 11-16 i gamle Jelsa herad, 38-42 i gamle Vikedal og 100-104 og 107-109 i gamle Imsland). 2014. s. 1359-2094. ISBN 978-82-9993-970-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dreyer, Rudolf: Sukka-ætta : Olav i Sukka i Suldal og hans etterslekt. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1952. 487 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eiane, Jon: Stadnamn i Jøsenfjorden. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1984.
 • Elden, Tor: Service og grendemiljø. En sosiologisk undersøkelse av service- og miljøforhold i utkantgrender. Hovudoppgåve i sosiologi, Oslo 1974.
 • Eidhammer, Torgeir: Børkjenes i Suldal. Garden med 40 hus. Kjeldemateriellet tilrettelagt av Jarle Tveit. 2019. 73 sider. ISBN 978-82-303-4407-1.
 • Fatland, Lars Olav: Mellom husmannsplass og marknad. Husmannsvesenet i Sand prestegjeld på 1800-talet. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1997.
 • Hellemo, Lars: Frå det gamle arbeidslivet : ord og nemningar, truer og tradisjon frå arbeidslivet i Suldal, Røldal og Sauda. Utg. Norsk målførearkiv. 1957. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høibo, Roy: Blant silkebus og bønder : ei studie av bygdekultur i ei anleggstid. Utg. Ryfylkemuseet. 1986. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høibo, Roy: Den lange vegen : rapport om museet og den fleirkulturelle utfordringa. Utg. Ryfylkemuseet. 1999. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høibo, Roy: Då besta va' ung : teksthefte til ein utstilling om kvinnfolkarbeid. Utg. Museet : Bondekvinnelaget. 1982. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Julsrud, Odd Arne: En analyse av arealressursene tilhørende Bråtveitgrenda i Suldal kommune. Hovudoppgåve ved NLH, 1974.
 • Larsen, Trine Marie: Stev og støvsuging : ei gransking av kulturelle endringar i Suldal etter Ulla-Førre utbygginga. Utg. Ryfylkemuséet. 1995. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moe, Jon: Suldal Wisconsin. Engelsk utgåve/English version. Mosaikk Forlag. 2012. 204 s.
 • Monstad, Kjetil: Kulturlandskapet på Mokleiv i Suldal. Ei inventering og forslag til skjøtselsplan. Hovudoppgåve i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Myhre, Anne Margrethe: Verneverdige hus i Suldal : ein rapport om registreringa av faste kulturminne i Suldal. Utg. Ryfylkemuseet. 1996. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Haldis Karine: Bonde og anleggsarbeider. En analyse av bønder som er ansatt ved Ulla-Førre-Anlegga i Suldal. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Næsheim, Alf: Suldal : barndommens og ungdommens eventyrrike : skisser 1936-1945. Utg. Suldal sogelag. 2009. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olimstad, Ingvar: "Og funne det var på Jelse" : pilegrimsvandring gjennom Suldal til Røldal. Utg. Suldal kommune. 2010. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olimstad, Ingvar: Soga om Ryfylke arbeidsskule : Ryfylke heimeyrkeskule, Sand yrkesskule, Suldal vidaregåande skule : 1922-1999. Utg. Sauda vidaregåande skole. Sauda. 2009. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Hovuduppgåve i historie, Bergen 1979. 170 bl. Digital versjonNettbiblioteket. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1982. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salveson, Aamund: Bygdasoga for Sand i Ryfylke. Stavanger. 1927. 242 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Scheel, Fr. i Heimen, b. II, s. 216–217,
 • Sandvik, Sigurd: Gamle ord frå Suldal. Utg. Suldal mållag. 1986. 103 s.
 • Sandvik, Sigurd: «Suldal i Ryfylke, Rogaland», s. 159-310 i bind 2 av Bygd og by i nær fortid. Utg. Samlaget. Oslo. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Sigurd: Suldalsmålet : mållæra, ord og vendingar. Utg. Norsk bokreidingslag. 1991. 326 s. ISBN 8290186800. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Sigurd: Tillegg II til Suldalsmålet. Utg. Norsk bokreidingslag. 2002. 81 s. ISBN 8278340218.
 • Slåtto, Torhild: Krambu og konto på Kloppå : Vatlandsvåg handelslag 1914-2004. Utg. T. Slåtto. 2009. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinbru, Kjell Erik: Stadnamn i Midtre Suldal. Hovudfagsoppgåve, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1987. 249 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storækre, Jon: Ingenting er som å få noe til : fortellingen om Røldal-Suldal kraft. Utg. Dreyer bok. 1991. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • SULDAL. Stavanger Turistforenings Yearbook 1993. English edition/engelsk utgåve. 1994. 171 pages. ISBN 82-90029-60-8
 • Teigen, Jan og Ness, Øyvind: Landbruksforurensing i Suldalslågen. Hovudoppgåve i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1991.
 • Tollaksvik, Tina: Kvinnenamn i tre fjellbygder : ei undersøking av kvinnenamna i Røldal, Suldal og Vinje med grunnlag i 1801- og 1900-folketeljingane og kyrkjebøker. Masteroppgave i nordisk, Universitetet i Bergen, 2013. Digital utgave.
 • Vasaasen, Bjørn Ivar: Lordly sport of fishing : det britiske sportsfisket som historisk fenomen i Norge ca. 1860-1914 : med utgangspunkt i Stjørdalen, Aurland og Sand. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo, 2000. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veka, Olav: Noko om stadnamn frå Sand i Ryfylke. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Oslo 1971.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1869 Fra: A. Såvesen (bror), Jelsa, Suldal, Rogaland ? Til: Knut Såveson Åker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1418 SULDAL)
En ryfylking skriver hjem. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og Heim. 1974. S. 65-67. Merknad: Avsendar: Thore Jelse 1876.
 • Amerikabrev (1419 SULDAL)
Avskrift av Amerika-brev til Peder Olsen Tjøstheim fra Lars Osmondsen Bakken. Dagsett Lemmenvæk 5. januar 1865. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1967. S. 116-121. Red. Samuel V. Vinje.
 • Diplom (1420 SULDAL)
Eit gaavebrev fraa Arnbjørn av Heimnes. I: Aarshefte. Rogalands historielag. Nr 6 (1920). S. 67-71. Red. H. Aarstad. Merknad: 2 udaterte diplom i omsetjing. Det eine etter 1286, det andre truleg frå 1294-95.
 • Diplom ; forliksbrev ; eigedomsdokument - pantebrev, bygsel, avt (1421 SULDAL)
Sukka-ætta. Olav på Sukka i Suldal og hans etterslekt. Tillegg til "Rogaland historie og ættesogelag". [1950 - ]. 96. s. Red. Rudolf Dreyer. Merknad: M.a. Odelsbrev 1484, forliksbrev 1577, domsbrev 1619, pantebrev 1646, bygselbrev 1664, supplikk 1713, avtak 1713.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1422 SULDAL)
Avskrift av bygslebrev 1786. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 5 (1945). S. 363. Merknad: Frå Bjerga.
 • Eigedomsdokument - forlik (1423 SULDAL)
Avskrift av dokument vedrørende gården Nedre Tveitane i Suldal. I: Årshefte. Rogaland æ ttesogelag. Nr 4 (1944). S. 255. Merknad: Frå 1682.
 • Eigedomsdokument - makeskifte (1424 SULDAL)
Makeskiftebrev fra gården Nedre Tveitane i Suldal. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 3 (1943). S. 220-221. Merknad: Frå 1674.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1425 SULDAL)
Kjølvik sag i Jelsa, 1566-1950. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1970. S. 104-110. Red. Ola Foldøy. Merknad: Frå 1727.
 • Føderådskontrakt (1426 SULDAL)
Et folgebrev av 1793 for gården Øvre Tveitane, Suldal. I: Årshefte. Rogaland ættesogelag. Nr 4 (1944). S. 255-256.
 • Gavebrev ; brev (1427 SULDAL)
Utdrag av ei bygds skulesoga, Jelsa. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1966. S. 5-24. Red. Ola Foldøy. Merknad: Gavebrev frå Marcille Riiberg med kongeleg godkjenning 1755.
 • Kyrkjebok (1428 SULDAL)
Avskrift av kyrkjebok for Jelsa prestegjeld (Jelsa, Sand og Erfjord) 1695-1828. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. [Før 1969]. 2 b. Merknad: Stensiltrykk.
 • Matrikkel 1862 (1429 SULDAL)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld, saaledes som samme befandtes i Midten av November Maaned 1862 i Sands Sogn af Sands Thinglag i Ryfylke Fogderie,.... [1863 - ]. [4] s.
 • Skifte (1430 SULDAL)
Arveskiftebrev skreve på garden Berakvam i Jelsa anno 1653. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 21 (1935). S. 39-41. Red. Johannes Kjølvik.

Aviser