Bibliografi:Sandnes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Forsand kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Rogaland fylke · Dalane · Jæren · Ryfylke
Bjerkreim · Bokn · Eigersund · Gjesdal · Haugesund · Hjelmeland · Oslo byleksikon 1938.JPG
Karmøy · Klepp · Kvitsøy · Lund · Randaberg · Sandnes · Sauda · Sokndal
Sola · Stavanger · Strand · Suldal · Time · Tysvær · Utsira · Vindafjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Forsand

Ved Oanes i 1973.
Utsikt frå Preikestolen i Strand. Forsand ligg på andre sida av Lysefjorden.
 • Bakkevig, Sverre, Jochen Komber, Trond Løken: Landa - fortidslandsbyen på Forsand. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1998. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brekke, Espen: Mer enn en hobby : norsk folkehjelp Strand og Forsand gjennom 50 år med frivillig innsats for samfunnet. Utg. Norsk folkehjelp Strand og Forsand. 2014. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espedal, Kjell: Dei som drog : utvandringa frå Høgsfjord / Lysefjordområdet. Utg. Forsand kommune. Forsand. 1998. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Halvdan Magnus: Bakken i Lysefjorden : historia om folket på ein fjellgard. Utg. Samlaget. 2000. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Halvdan Magnus, Njål Tjeltveit: Lysefjorden : ei kulturhistorisk reise. Utg. Forsand kommune. 1998. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helle-Olsen, Kjell (red.): Frafjordheiene : nasjonalpark i Rogaland : Stavanger turistforening 100 år : 1887-1987. Utg. Foreningen. 1987. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høyland, Birgitte Riegels: Forsand i Ryfylke. Landskap og fortids-landsby. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Forsand
 • Håland, Janne: Preikestolen : turen, opplevelsen, historien. Utg. Jæren forl. i samarbeid med Stavanger turistforening. 2015. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjosavik, Ingvild: Bruk og vegetasjonsutvikling i Røssdalen. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Forsand
 • Løken, Trond mfl.: Glimt fra de senere års undersøkelser på Forsandmoen. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1991. 31 s. AmS-småtrykk nr. 24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjeltveit, Njål: Kraft til alle : elektrisitetsforsyninga i Forsand : Forsand elverk 50 år. Utg. Verket. 1994. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur fra Sandnes

Utsikt over Sandnes sentrum.
Utsikt over Sandnes.
Nygårdshuset i 1927.
Skeiane i 1927.
Høyland, Myklebust.
Austråt i 1938.
Fogdahuset Hana i 1927.
 • Alsvik, Marit Karin og Jan: Sandnes og Jæren : den svundne tid formidlet gjennom Ingvald Dahles fotografier. Utg. Hafrsfjord forlag. 1998. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurenes, Ola: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500–1900. Utg. Høyland kommune. 1954. 487 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. X, s. 509–513.
  • Waula, Jørg Eirik: Høyland gards- og ættesoge : personregister. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1996. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurenes, Ola: Slektsbok for familiene Øglænd, Svendsen og Lunde av Sandnes og Høyland i Rogaland fylke. Utg. Lunde. 1953. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bentsen, Beint ofl.: Kall til samfunnsansvar : Kristelig folkeparti i Sandnes 50 år : 1945-1995. Utg. Partiet. Sandnes. 1995. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beretning om Sandnes komm. høiere Almenskole for årene 1913-27. Utg. Sandnes komm. høiere Almenskole. Sandnes. 1928. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bertelsen, Frank: Sandnes før og nå : en bildevandring fra fortid til nåtid. Utg. Trolls of Norway. 2008. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørgan, Jan Inge: Møter i byens uterom. Med idéprosjekt for nytt torg i Sandnes. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Sandnes
 • Bløtekjær, Siri, Magni Øvrebotten, Audgunn Oltedal: Eli og andre frekke sjarmørar. Utg. Kolofon forlag. 2012. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bruleite, Helleik: Ullvaren : vekst på Vågen i 100 år : Sandnes uldvarefabrik A.S. 1888-1988. Utg. Dreyer bok. 1989. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Byrkjedal, Arild: Planprosess og gjennomføring av sykkelvegnettet i Sandnes. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune: Sandnes
 • Eggebø, Aksel, Daniel Frafjord: Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Utg. Dreyer bok. 1987. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eggebø, Aksel: Jubilerer : Soma skole 1932-1992, 60 år : skolekrinsen 1892-1992, 100 år. Utg. [s.n.]. 1992. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eggebø, Aksel: Skyss og transport i Sandnes 1660-1960 : - og litt om sentrumsutviklinga. Utg. A. Eggebø. 1991. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eggebø, Aksel: Slik bygde dei byen : historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Utg. A. Eggebø. 1996. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikeland, Marit: Stadnamn frå Sandnes. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1980.
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Sandnes kommune, Rogaland fylke 2002. Utg. Riksantikvaren. 2007. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gripsrud, Johanne Skog: "- men di Sandnes -" : kvinneliv og kulturliv : tidsbilder fra vårt århundre. Utg. J.S. Gripsrud. 1993. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hove, Arne ofl. (red.): Sandnes : hva hendte, og når? : Høle, Høyland, Riska og Sandnes. Utg. Jærmuseet. 2007. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jenssen, Einar: Koordinert boligfeltutbygging. Utg. Norges byggforskningsinstitutt. 1988. Merknad: Gjelder Arendal, Harstad, Kristiansand, Sandnes og Ålesund. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Dag: Den politiske og faglige arbeiderbevegelsen i Sandnes ca. 1900-1940. Hovedoppgave i historie, Bergen 1983.
 • Johansen, Bergliot Øie: Vær flink - skriv pent : skoleminner fra Stangeland 1945-52. Utg. Commentum forlag. 2013. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonasen, J. Schance: Høyland gjennom 100 år. Fra bygdesamfunn til storkommune. Utg. Sandnes kommune. 1972. 293 s.
 • Kjæreng, Fridtjof Asbjørn: Innenriks kysttransport. Undersøkelse av trafikken til og fra havner på strekningen Sandnes-Bergen 1956. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1961.
 • Kvinge, Leif S. ofl. (red.): Sandnes kyrkje 150 år : jubileumsskrift til kyrkja sitt 150-årsjubileum 15. oktober 1995. Utg. Sandnes sokneråd. 1995. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lapin, Ernst: Talerør og rådgiver : Sandnes lærerlags historie fra 1893 til 1964. Utg. Sandnes lærerlag. 2008. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lapin, Ernst: Talerør og vaktpost : Sandnes lærerlags historie fra 1965 til 2001. Utg. Sandnes lærerlag. 2006. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marcussen, Tor G. Lye, Kjell Åvendal: Berta J. & Gabriel K. Lye : deres slekt i fortid og nåtid. Utg. K. Åvendal. 2017. 415 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Monstad, Helge: Murbygg i generasjoner : Stavanger og Sandnes murmesterforening 100 år. Utg. Foreningen. 2006. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Bjørn: Funn, fornminner og ødegårder : Jernalderens bosetning i Høyland fjellbygd. Utg. (Stabenfeldt). 1972. 200 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nesvåg, Sverre M.: Arealplanlegging og lokale maktforhold i Sandnes kommune. Hovedoppgave i sosialantropologi, Bergen 1983.
 • Robberstad, Torleiv: Allmenlegepraksis i kommunen : forbruk, tilbod og kostnader i Sandnes 1986-87. Utg. Kommuneforlaget. 1989. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rostøl, Jack, Ingeborg Anzjøn: Ei me alt : gamle, friske minne fra Sandnes. Utg. Commentum forlag. 2007. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rostøl, Jack, Ingeborg Anzjøn: Ei te : ennå marr gamle, friske minne fra Sandnes. Utg. Commentum forlag. 2010. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sande, Lars Chr. (red.): På andre siden av fjorden : Rogaland psykiatriske sjukehus 1913-1988. Utg. Kommunalforlaget. 1988. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandnes volleyballklubb : 1971 - 20 år - 1991 : eliteserien damer, 1. div. herrer, sesong 1990-1991. Utg. [SVBK]. Sandnes. 1990. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandneshistorien. Utg. Sandnes kommune. Red. 2010. 2 b. Ved Lars Gaute Jøssang, Svein Ivar Langhelle, Olav Tysdal, Birger Lindanger og Gunnar Nerheim.
 • Simonsen, Sevald: Folk på Sandnes i 200 år. 1960. 194 s.
 • Simonsen, Sevald: Sandnes 1830-1870 : en beretning om handel, håndverk og industri i Sandnes i gamle dager. Utg. Dahle. 1959. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjøthun, Christian: Historier fra Riska : fra "den tid der det knapt nok fantes ein bymann å sjå". Utg. Commentum forlag. 2010. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skeibrok, Merete A.: Hus og historier : pratesyke hus i Stavanger- og Sandnes-regionen. Utg. Wigestrand. 2004. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skretting, Helge: De 60 første år : Hana båtforening. Utg. Hana båtforening forlag. Hommersåk. 1998. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skårvik, Kjell, Trude Mentyjærvi: Sandnes idrettslag 90 år : 1920-2010. Utg. Sandnes idrettslag. 2010. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stangeland, Bjørn M.: Tilbakeblikk & erindringer : en historie om Block Watne og ferdighusindustrien. Utg. Jærmuseet. 2012. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todnem, Brit Sissel (red.): Industri og næringsliv i Riska : fra tidligere tider og frem til i dag. Utg. Commentum. 2009. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todnem, Brit Sissel (red.): Langs veiene i Riska : veier og kaier, bil og båt, men først og fremst mennesker. Utg. Commentum forlag. 2014. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tysdal, Olav: Befolkningsutviklingen i Sandnes og deler av Høyland 1801 til 1875. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1990.
 • Vik, Tore ofl.: Høyland skule : bygda og folket : skulestad i 130 år. Utg. Hå kommune ved skuleetaten. 1996. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Westlye, Svein (red.): "Tiden krever med nødvendighed at her vides meget" : 100 års videregående allmennutdanning i Sandnes. Utg. [Sandnes videregående skole]. 1996. 209 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvrebotten, Magni (red.): I Luthers fotspor og Sofies verden : slektsstemne på Ims 15.-16. august 1997. Utg. [M. Øvrebotten]. 1997. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (1342 FORSAND)
Gamle brev frå Berge i Forsand. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 18 (1932). S. 40-41. Red. Olav Berge. Merknad: 3 brev i omsetjing. Frå 1467, 1547, 1570.
 • Eigedomsdokument - kvittering, forlik ; føderådskontrakt (1343 FORSAND)
Gamle dokumenter fra Mæle i Forsand. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 20 (1934). S. 49-53. Red. R. Tveteraas. Merknad: Kvittering 1777, forliksbrev 1798, føderådskontrakt 1846.
 • Kyrkjebok (1344 FORSAND)
Kyrkjebok for Høle og Forsand 1702-1854. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. 1965. 6 b. Merknad: Stensiltrykk.
 • Skifte (1345 FORSAND)
Skiftebrev fra Berge i Forsand 1734. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 17 (1931). S. 90-91. Red. Olav Berge.
 • Amerikabrev (1375 SANDNES)
Hva hadde de hjemlige avisene å fortelle om Amerika-reising - Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og Heim. 1974. S. 28-41. Merknad: 1 brev. Avsendar: Ole Svendsen Sannes 1860.
 • Brev (1376 SANDNES)
Eit hundre-års minne. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Årbok for Jæren og Dalane. 1953. S. 172. Merknad: Brev frå privatpersonar til kommunestyret vedrørande støtte til søknad om at Sandnes må bli ladestad, frå 1853.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1377 SANDNES)
Vatneslekten. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 23 (1937). S. 37-73. Red. R.A. Haaland. Merknad: Frå Stavanger domkapitels protokoll 1576.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1378 SANDNES)
Samson Nilsson Gjerde i Mauranger og ætti hans. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1929. S. 48-53. Red. Jon Haukanes. Merknad: Frå Sørbø i Høyland 1632.
 • Kyrkjebok (1379 SANDNES)
Høylands kirkebok nr 1-5 1691-1815. Utg. Ola Aurenes. 1931-33. 5 b. Merknad: Stensiltrykk
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1380 SANDNES)
Uddrag af..., og Forslag til Skyldfordelingen mellem de matrikulerede Eiendomme i Høylands Herred og Ladestedet Sannæs. [1867 - ]. [8] s.
 • Sjømannsbrev (1381 SANDNES)
Med Sandnes-jekta "Saurine" til Østersjøen og Nordsjøen for hundre år siden. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Æ og heim. 1970. S. 21-52. Red. Sevald Simonsen. Merknad: Ei rekkje brev 1869-70.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1382 SANDNES)
Sølvskatten i Gand og Jåtun skipreder. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Årbok for Jæren og Dalane. 1953. S. 140-151. Red.
 • Skoleinstruks (1383 SANDNES)
Skuleinstruks for Høyland av 1798. I: Årshefte. Rogalands historielag. Nr 14 (1928). S. 57-63. Red. Edvard Astad.

Aviser

Eksterne lenker