Brukersamtale:Olav Momrak-Haugan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Olav Momrak-Haugan! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Skriv gjerne noen ord om deg selv på din egen brukerside også — da er det lettere for alle oss andre å se hvem du er.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Wikien vår er hele tiden i utvikling, og veien blir i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Olav Momrak-Haugan! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg — da er det lettare for alle oss andre å sjå kven du er.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Wikien vår utviklar seg heile tida, og vegen blir i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

Trond Nygård (Kallrustad) 22. mar 2011 kl. 10:19 (CET)

Heggland valfartkyrkje

Hei Olav, og velkommen her på wikien. Om du ser på din artikkel om Heggland valfartkyrkje, vil du se at jeg har endra litt på den, bare form, ikke innhold. Jeg har satt inn lenker til andre artikler, og satt inn overskrifter. Ta en titt på det så skjønner du sikkert hvordan man gjør, - om du lurer på noe er det bare å spørre om råd, enten her på samtalesida di, eller på mi brukerside som du finner ved å klikke på signaturen min. Du nevner to personer ved etternavn: Lund og Qvisling. Kunne du satt på fornavna deres, - det hadde vært flott å kunne sette inn lenke fra navna deres slik at leserne av artikkelen din forstår at det er ønske om egne artikler om dem. Dersom du har noe lokalhistorisk litteratur som handler om Heggland valfartkyrkje, hadde det dessuten vært veldig fint om du kunne skrevet dem inn nederst i artikkelen. Lykke til videre med skrivinga, jeg gleder meg til å lese mer! Vennlig hilsen Marthe Glad 29. mar 2011 kl. 16:54 (CEST)

Eg har kopi av teikninga i Skilling Magazin, men får ikkje lagt inn. Har og kopiar av teikningar av to andre kyrkjer. Kva kan gjerast? Elles er eg imponera over kva du får ut av mine skriverier. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan.
Hei igjen. Så flott at du satt på kildeliste. Har du scanna eller tatt bilde av disse bildene? Etter det du sier burde de nemlig være gamle nok til å kunne lastes opp under lisensen "forelda opphavsrett". Vennlig hilsen Marthe Glad 30. mar 2011 kl. 16:40 (CEST)
Hei Olav. Har gjort de samme tilpasningene med Moland kyrkje, altså formatert artikkelen. Ser at også denne viser til noen illustrasjoner. Kan du forsøke å laste opp disse? Går det ikke, kan vi foreløpig bare fjerne henvisningene i teksten. Ellers vil jeg nevne at parenteser i tittelen, f.eks. "Moland kyrkje (Fyresdal kommune)", bare skal brukes hvis det er flere steder med samme navn. Ellers holder det å skrive Moland kyrkje. Med helsing Trond Nygård (Kallrustad) 31. mar 2011 kl. 15:26 (CEST)

Hei! Eg har mange bilete og har gong på gong freista legge inn/laste opp men det er eit eller anna eg ikkje gjer rett. Det er nok eit eller anna med eit tastetrykk! Litt direkte instruks? Dette må eg få til, men korleis? Olav.

Hei, - nå ser jeg at du har fått det til før noen av oss rakk forklare, - så flott. Marthe
Hei Olav. Du har lagt inn mange fine bilete! No har eg kategorisert dei for deg. Helsing frå Trond Nygård (Kallrustad) 1. apr 2011 kl. 10:57 (CEST)

Alt dette er nytt for meg, verkeleg gildt å sjå korleis det er blitt. Med beste helsing frå Olav.


Berge

Hei! Går den an, og er det aktuelt, å endre overskrifta på "Berge" til "Berge i Birtedalen"? Det vil vere meir meingsfullt har eg kome fram til.

Hei hei! Det vi vanligvis gjør her på wikien med stedsnavn som kan være flertydige, er at vi skriver kommunenavnet i parentes. Sånn sett tror jeg det riktige for artikkelen din vil være å skrive Berge (Fyresdal kommune). Eventuelt kunne vi ha endret navnet til Berge gamle kyrkjestad, hvis det er det som blir brukt lokalt. Hva tror du? Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 4. apr 2011 kl. 12:35 (CEST)

Hei igjen! Berge gamle kyrkjestad vil vere veldig bra, det vert bruka lokalt, det vert nytta i kulturminnesøk, det er einstydande og med omsyn til namnet Berge er det fleire ulike gardar med det namnet berre her i Fyresdal. Då ser du kva du gjer. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan.

Upprann

Hei igjen Olav Momrak-Haugan! Nå har jeg gjort noen endringer i artikkelen din om |. Det dreier seg først og fremst om at jeg har uthevet sitatene slik at det er lettere å se hva som er dine ord og hva som er kildenes ord. I tillegg har jeg lagt til kategorier, noe som vi må gjøre på alle artikler og bilder, blant annet for at de skal bli lettere å finne igjen. Du kan lese mer om akkurat det på Hjelp:Kategorier. Det er ellers bare å spørre og grave om det er noe du lurer på. Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 4. apr 2011 kl. 12:47 (CEST)

Hei! Dette med redigering, kategorering og innsetjing av bilete har eg ikkje noko tak på, men synest det er så gildt når eg ser at dykk har gjort noko slikt! Og alt eg har skrive er det berre å endre på slik at det vert fornuftig i den store samanhengen. Eg er glad for alt,stol på det.

Upprann har høyrt til Paradis som så har høyrt til Eikeland, i seinare tid har Upprann høyrt til Blikom. Som moglege kyrkjestader står oppførd Blikom, Eikeland og Upprann med om lag same tekst. Dei er nok hekta ut av ulike samanhengar, men er same staden. Så dei kan trygt reduserast til ein, nemleg Upprann, det går og fram av mi tekst om Upprann. Olav.

Kirker i Fyresdal

Olav Momrak-Haugan

Jeg har flyttet det som er skrevet nedenfor fra samtalesiden under Indikasjoner på udokumenterte kirker i Telemark slik at du ser det.

Flott at du skriver utdypende artikler om kirkeindikasjonene, etter hvert er det nok aktuelt å luke bort de indikasjonene som fastslås å være basert på misforståelser. Jeg har lagt inn noen lenker fra indikasjonslistene til artiklene dine. Tar gjerne kommentarer til synspunktene nedenfor. Jeg håper andre vil følge opp med flere slike artikler etter hvert.

Til Finndalen: Jeg foreslår at vi sletter opplysningene om Finndalen fra listen for Fyresdal og beholder omtalen under Valle. Det har jeg allerede gjort, protester hvis du er uenig.

Til Hegland/Brokke: Når et kirkested ligger på en annen gård enn den kirken bærer navn etter, bør muligheten holdes åpen for at det har stått en kirke også på den gården kirken har navn etter, enten en forløper til den kjente kirken eller to parallelle kirker. Det finnes faktisk en god del eksempler på kirker på nabogårder. Når jeg nå ser på kartet, ser jeg at Brokke og Hegland har samme gårdsnummer, Brokke med bruksnummer 1 og Hegland med bruksnummer 3. Hvis Hegland har vært det opprinnelige gårdsnavnet, kan det ha gitt navn til kirkestedet. Så kan kirkestedet etter en bruksdeling ha blitt liggende på Brokkes grunn og dermed har kirkestedet blitt omtalt dels som Brokke, dels som Hegland. Kan det være en mulig forklaring? Men er det ikke litt rart at Brokke har fått bruksnummer 1, hva var det opprinnelige gårdsnavnet? Jeg foreslår følgene omtale av Hegland/Brokke under ”Andre indikasjoner”: Det dokumenterte kirkestedet Hegland ligger på nabogården Brokke. Det kan tenkes at Brokke tidligere har vært en del av en større gård med navnet Hegland, men det kan også tenkes at det en gang kan ha stått kirke på det som i dag er gården Hegland. Hva synes du om en slik formulering?

Takk for interessant tilbakemelding.
Heilt samd i det som er gjort om Finndalen sjølvsagt og bra å få rydda opp med Upprann.
Til Heggland/Brokke. Ja, Heggland gamle kyrkjegard ligg på garden Brokke sin grunn, like ved tunet. Brokke er Gnr. 41/1. Bruket Heggland Gnr. 41/2, seinare 41/3, er ein husmannsplass i lia ovom tunet på Brokke som vart rydda i fyrst i 1824. Dette namnet/denne staden er altså ikkje gamalt. Dei har berre teke opp eit ubruka namn. Den gamle "storgarden Heggland" som kan ha vore utgangspunkt for Heggland kyrkje, Heggland sokn og Hegglandsgrend veit ein ikkje meir om. Litt lengre nord enn Heggland kyrkje, på garden Lunden Gnr. 42/1 sin grunn, er der nokre murar og ein brønn som er omtala som "Heggland Tufter" frå gamalt av. Det har vore spekulera på om dette var den fyrste staden til Heggland kyrkje, og at den vart seinare flytta, men dette er det ikkje noko haldepunkt for i det heile. Det er desse tuftene som så har fått ein til å tenke på at dette kan vere tuftene etter den opphavlege storgarden Heggland. Brønnen her har eg av og til sett nemnd som ei Olavskjelde, men dette er det ikkje haldepunkt for, all aktivitet i samband med valfart var nede ved kyrkja og ei kjelde i elvekanten der. Den dokumentera kyrkjestaden Heggland ligg altså på garden Brokke sin grunn, og denne garden kan ha vore ein del av ein gamal storgard Heggland som ein ikkje veit meir om. Men vi må altså ikkje blande inn den nyrydda husmannsplassen Heggland. Olav Momrak-Haugan

Til Tovsli og Birtevann: Hvis kartet stemmer med lokale oppfatninger, så ligger Birte ved sørøstre enden av Birtevann og har trolig vært et viktig sted siden det har gitt navn til vannet (eller omvendt?). Tovsli, som ligger flere km lenger nord, er muligens også et områdenavn siden Tovsliøytjønn ligger et godt stykke lenger øst. Omfatter området Tovsli også stedet Birte? Det har trolig vært betydelig aktivitet i områdene rundt Birtevann i gammel tid. Det er naturlig at det også finnes kirkeindikasjoner i dette området. Stedfestingen av disse indikasjonene er imidlertid vanskelig for en uten lokalkunnskap. Jeg har bare notert meg at det finnes en eller flere tradisjoner om kirke i området ved Birtevann og Tovsli. Det er mulig at en indikasjon om kirke på selve Birte kan skyldes forveksling med Berge, men jeg har oppfattet at tradisjonen er knyttet vel så mye til Tovsli som til Birte. Her trengs det medvirkning fra folk med lokalhistoriske kunnskaper. Jeg foreslår følgende omtale inntil evt. nye opplysninger fremkommer: *Tovsli i Fyresdal: Kirke og kirketuft ved Birtevann omtalt, nærmere lokalisering uklar. Hva synes du om en slik formulering?

Takk igjen for grundig utgreiing til meg! Dette synest eg er så interessant, og godt å få rydda opp i ja. Og det er så gildt å sjå korleis dykk ordnar det godt til med det eg har sendt inn. Hjarteleg takk, det er oppmuntrande.
Tovsli og Birtevann:
Som du sikkert har sett skriv Lund i 1785 mellom anna: "at der paa et Sted, Berte kaldet, som nu kun er en øde Gaard eller Plads under Gaarden Tofslie, sees mange Huse-Tomter og Kiendetegn til adskillige Agre: Indbyggerne vide og, efter et gammel Sagn, at fortælle, at bemældte Ødegaard eller Plads har været en stor Gaard og havt mæktige Beboere, samt at Bøigden har faaet Navn af Berthedalen deraf. Paa Gaarden Berthe kan man endnu grandgivelig se Tomten efter en Kirke, og Rudera af den Muur, som har været om Kirken og Begravelses-Stedet, samt Stene som have været ved Kirke-Porten, hvilke --" Birte vart altså plass under Tovslid som seinare var hovudgarden i området. Tovslid Gnr 16. Birte/Berte er det mest ikkje spor att av. Lokalkjende folk/eigar har grove mykje her tidlegare og berre funne spor av gardsdrift, ikkje noko som tyda på kyrkjegard/kyrkje som dei var på jakt etter. All beskrivelse til Lund er i samsvar med Berge, det har aldri vore noko liknande på Birte, i alle fall ikkje etter det lokalkjende og interessera bebuarar veit. Når folk frå Tovdal drog til Berge og folk frå Lårdal til Upprann så er det vel ikkje rart om folk frå Tovslid/Birte og drog til Berge. At bonden på Birte kan ha hatt ei kyrkje er vel rimeleg/ikkje urimeleg, men ikkje noko tilsvarande det eom er nemnd om garden Berthe/Berge etter mi meining. Det er ikkje urimleg om tradisjonen og kan verte knytta til namnet Tovslid når plassen Birte ligg under Tovslid og har vore nytta som seter. Nokon tradisjon om kyrkje der gardstuna Tovslid ligg no er det i alle fall ikkje. Eg meiner det må vere rett å skrive at det er omtala kyrkje og kyrkjetuft på Birte ved Birtevatn, lokaliseringa er sikker. Under Tovsli. Det er berre ein stad som er omtala på ulik måte. Olav Momrak-Haugan

For øvrig kjenner du sikkert til Olavskjelda 1 km nord for Brokke? Kjenner du noen tradisjoner knyttet ti denne kilden? Dag Bertelsen (Dageb) 24. mar 2011 kl. 11:12 (CET)

Det er altså denne brønnen ved "Heggland tufter" på Lunden gard som av og til har vore nemnd slik, men kjelda det har vore valfarta til er ved Heggland kyrkjegard som nemnd ovanfor. Olav. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Olav Momrak-Haugan (samtale · bidrag) 7. apr 2011 kl. 12:00
Fint å få oppklaring og utdyping fra deg og andre med lokalhistoriske kunnskaper. Jeg har interessert meg for kirkeindikasjoner over hele landet i lang tid og har stort sett ikke hatt anledning til å gå i dybden på hver enkelt indikasjon. Derfor gleder jeg meg over at det nå kommer artikler som kan gi en mer fullstendig fremstilling av forholdene rundt indikasjonene. Jeg har etter hvert kommet til at det har eksistert en god del flere kirker i middelalderen, også tidlig middelelder, enn dem som anses som dokumentert. Derfor er jeg like bekymret for at vi skal la slike indikasjoner gå i glemmeboken, som for at vi skal bære med oss noen indikasjoner som det ikke er hold i. Mange folk og bygder har nok hatt lange kirkeveger både i senmiddelalderen og i lang tid etter reformasjonen. Men det er ikke noe som tyder på at det samme har vært tilfelle før svartedauden. For kirker som fantes i denne perioden (sognekirker, gårdskirker eller hvilken funksjon de nå kan ha hatt), kan både fysiske spor og muntlige tradisjoner forlengst ha forsvunnet. Men det materialet som er bevart, viser at det i enkelte områder har vært bemerkelsesverdig kort avstand mellom kirkene.

Kanskje du skal skrive en artikkel om Brokke/Hegland også hvis du ikke allerede har gjort det, det skal jeg sjekke. Dag Bertelsen (Dageb) 7. apr 2011 kl. 19:02 (CEST)

Jo, selvsagt har du skrevet artikkel om Heggland valfartskyrkje. Nå har jeg lagt inn en link fra listen over Stavkirker i Telemark. Dag Bertelsen (Dageb) 7. apr 2011 kl. 19:19 (CEST)

Eg har og begått noko om Veum kyrkje og Moland kyrkje, båe i Fyresdal og båe opphavlege stavkyrkjer etter det ein veit. Du har sikkert sett det. Dette er gildt for meg! Olav Momrak-Haugan.

Glimrende, jeg har lagt inn lenker til artiklene fra listen over Stavkirker i Telemark.Dag Bertelsen (Dageb) 8. apr 2011 kl. 11:02 (CEST)

Så bra, så moro! Vi har vore utan internett i fleire dagar grunna vind! Heggland stavk. vart avløyst av ny kyrkje på same stad. Kyrkjestaden nedlagd som det står. Veum stavk. vart og avløyst av ny kyrkje på same stad, kyrkjestaden nedlagd fyrst i 1863. Då vart kyrkjestaden flytta. Olav Momrak-Haugan

Røykjenessteinen

Hei igjen. Om du går inn på artikkelen din om Røykjenessteinen, vil du se at jeg har satt inn noen lenker i artikkelen. Jeg har også prøvd å omformulere "underoverskriften" din til en slags påstand, slik at innledninga skal ligne litt mer på de andre leksikonartiklene her inne. Håper dette er i orden! Vennlig hilsen Marthe Glad 11. apr 2011 kl. 14:26 (CEST)

Hei! Klart det er i orden, det er dykk som ser korleis det bør vere. Går det an å få vekk dette på biletet med "R. åleine"? Det var så vanskeleg å unngå eit skilt som stod ved sidan av, difor kom dette på og eg var ikkje merksam på at det hang ved! Ikkje noko stor sak.

Lars Abraham Qvisling

På Lunden, Lars Abraham Qvisling la eg inn eit betre bilete av tunet men ser at dykk synest det vart mykje med to?? Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan

Hei igjen, Olav. Jeg har sett gjennom revisjonene på artikkelen om Lars Abraham Qvisling. Bildet som ble tatt vekk var et såkalt eksempelbilde. Det var altså ikke et sted du hadde satt inn et bilde, men et sted der du hadde trykka på "bildeknappen", men ikke satt inn bilde, slik at det kom en sort rude i stedet for et bilde. Det er ingen ting i veien for å sette inn et bilde til av gården. Jeg regner ikke med at Kallrustad/Trond Nygård mente å signalisere at "nå er det nok bilder", sannsynligvis så det ut som om det var satt inn et eksempelbilde ved en feil. Håper det var oppklarende.
P.S. Visste du forresten at du kanm skrive under innlegga dine på både dine og andres asmtalesider med knappen som ser ut som en "autograf" over skrivefeltet? Da får du ei lenke tilbake til brukersida di, og dato og klokkeslett for når du har henvendt deg til noen. Det er ganske praktisk. Vennlig hilsen Marthe Glad 12. apr 2011 kl. 09:56 (CEST)
Veldig oppklarande. Bra det var min feil og eg har sendt inn nytt bilete med meir korrekt tekst så dette enda bra! Takk! Eg er nok av og til tungnem, men eg får ikkje til å leggje inn eit bilete som dykk alt har, i staden for å lage ein dublett. Ikkje så aktuelt lenger då det meste er gjort, men ein kort bruksanvisning ville eg vere glad for! Olav Momrak-Haugan. Eg trur eg har skjøna poenget no, har ikkje tyda skikkeleg beskjeden eg får i slike tilfelle! Nok om det. Olav Momrak-Haugan.


I begynnelsen er wiki litt uvant for de aller fleste. Ta det helt med ro, vi har alle vært nybegynnere her inne og husker godt hvordan det var.
Jeg skal forsøke å forklare dette med bildene. Jeg trodde du hadde fått dreisen på det, men nå ser jeg jo at Vidar Iversen har vært inne og assistert litt. Jeg prøver meg på en fullstendig steg-for-steg-forklaring. For at du skal se både hva som skrives og hvordan det blir seende ut, har jeg brukt noen koder som bare er synlige dersom du klikker "rediger". Ikke bry deg om dem, bry det bare om det du ser når du leser under overskrifta:

Hvordan sette inn bilder

Når du klikker på knappen som ser slik ut: Button image.png over skrivevinduet, kommer følgende tekst opp i skrivevinduet:

Teksten i skrivevinduet Slik blir det seende ut i virkeligheten
[[Bilde:Eksempel.jpg|thumb|bildetekst (fotograf)]]
bildetekst (fotograf)

Det er dette som blir disse sorte rutene som du har satt inn når du har prøvd å sette inn bilder. Slik som den Kallrustad/Trond Nygård sletta i din artikkel om Qvisling.

Når du skal sette inn et bilde som enten du eller noen andre har lasta opp i lokalhistoriewiki, skriver du bildets navn i stedet for der det står Eksempel. Som eksempel bruker jeg ditt bilde av garden Lunden. Bildenavnet er Lunden2, og det setter jeg inn slik:

Teksten i skrivevinduet Slik blir det seende ut i virkeligheten
[[Bilde:Lunden 2.jpg|thumb|bildetekst (fotograf)]]
bildetekst (fotograf)

Da vil bildet se ut som det du ser til høyre her. Bildet kommer inn, men bildetekst og opplysninger om hvem som har tatt bildet mangler. Da er det eneste som gjenstår å skrive inn en bildetekst, og informasjon om hvem som har tatt bildet, - det gjøres slik: [[Bilde:Lunden 2.jpg|thumb|Garden Lunden Gnr. 42 i Fyresdal kommune (Olav S. Nylid)]] I praksis vil det da bli seende slik ut i ferdig tilstand.

Teksten i skrivevinduet Slik blir det seende ut i virkeligheten
[[Bilde:Lunden 2.jpg|thumb|Garden Lunden Gnr. 42 i Fyresdal kommune (Olav S. Nylid)]]
Garden Lunden Gnr. 42 i Fyresdal kommune (Olav S. Nylid)

Håper det er til hjelp for deg! Bare spørr dersom det er noe mere du lurer på. Vennlig hilsen Marthe Glad 12. apr 2011 kl. 10:47 (CEST)

P.S. Det er viktig at du skriver bildeteksten helt nøyaktig, - her er feilen ganske enkelt at du har skrevet kirke i stedet for kyrkje. Vennlig hilsen Marthe Glad 12. apr 2011 kl. 14:34 (CEST)
P.P.S. Dessverre gjelder det også store og små bokstaver, det er synd at det spiller en rolle om vi bruker store eller små bokstaver, men det er sånn teknologien fungerer. Det kan lønne seg å kopiere bildenes navn når man skal lime dem inn, så man er sikker på å få navnet helt rett. Jeg ferdiggjorde innsettinga av de to bildene i Liksteinartikkelen for deg. Vennlig hilsen Marthe Glad 12. apr 2011 kl. 15:37 (CEST)

Ja, ja! Denne gongen måtte eg ha det inn med mokkaskeier, ikkje forstår eg kvifor, men takka vere stor tolmod frå fleire av dykk så ser det vel ut som det går greitt no, og då er det veldig moro. Veldig gildt! Hjarteleg takk, så er det nok ikkje lenge før eg er der att med spørsmål. Olav Momrak-Haugan.

Ja nå har jeg titta på de siste handlingene dine, og ser at bilder kommer flott på plass. Supert! Og en steg-for steg oversikt over hvordan sette inn bilder kan uansett være praktisk å ha til senere. Vennlig hilsen Marthe Glad 13. apr 2011 kl. 09:42 (CEST)
Artikkel på forsida Her synes jeg det ble gjort så flott arbeid at jeg like gjerne merket artikkelen om Lars Abraham Qvisling med kvalitetsmerke slik at den kommer opp på forsida til wikien! God påske - hilsen Ida Tolgensbakk 15. apr 2011 kl. 14:55 (CEST)

Oppretta artikler og opplasta bilder

Hei igjen Olav. Nå har jeg lagd ei side som jeg tenker du kan ha glede og nytte av. Klikk på denne lenka, så finner du en oversikt over artikler du har starta, og bilder du har lasta opp. Dersom du har glemt hva du kalte et bilde du lasta opp, kan du bare gå inn på denne siden, og så finner du et fullstendig register over opplastingene dine. Den kan det for eksempel være nyttig å ha lenke til fra selve brukersiden din. Vennlig hilsen Marthe Glad 13. apr 2011 kl. 11:18 (CEST)

Mange takk igjen, dette var veldig bra og til god hjelp. Dette med lenker, internt og eksternt, må eg sjå nærare på, det har eg ikkje tak på i det heile. Med beste helsing frå OLav Momrak-Haugan.

Titler

Hei igjen Olav! Jeg har nå gjort to endringer i titler blant artiklene dine. Den ene er Jon Ånison Folsæ (Folseth), som jeg har omdøpt til Jon Ånison Folsæ. Den andre er Ivar Tveiten (1850 – 1934) – stortingspresident frå Fyresdal, som jeg har endra til Ivar Tveiten. Disse titlene samsvarer bedre med annen bruk av titler på wikien, som vi forsøker å holde så "leksikalske" som mulig. Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 18. apr 2011 kl. 14:58 (CEST)

Det er bra, skal hugse på det. Klart det er rett. Olav Momrak-Haugan

Runestein på søgard Veum

Hei Olav! Jeg har et spørsmål til den fine artikkelen om runesteinen på søgård Veum. Kan du ta en titt på det? Se her. Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 20. apr 2011 kl. 11:44 (CEST)

Flyttetid?

Hei Olav, vi har nok ikke sett hverandre før her inne - men takk for fine artikler :) Jeg har flyttet litt rundt på noen av artiklene dine, dels fordi f.eks. Brokke også finnes i Valle i Setesdalen - dermed ble den fra ditt tastatur til Brokke (Fyresdal). Tok meg og den frihet å flytte på de to kirkene, slik at "kommune" ikke var i parentesen. Det har ikke vært vanlig å skrive det slik her, selv om jeg ser at folk lengre oppe sier det ;). Jeg har rettet lenkene fra andre artikler til de jeg flyttet slik at du skal slippe den jobben :) Fortsatt god påske! Mvh Mvh Siri Johannessen (Siri J) 22. apr 2011 kl. 17:48 (CEST)

Hei, og takk for god jobb. Brokke i Setesdal tenkte eg ikkje på konsekvensen av, har lært meg til ikkje å føye til (Fyresdal), men her var det nødvendig. Det ser vel kanskje dykk best? Godt at du har jobba med dei to kyrkjene og, eg har lura på korleis ein kunne få til det. Så bra. Elles har Gamlebyen alltid fasinera meg! Ei retteleg god påske ynskjest vidare. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 22. apr 2011 kl. 18:52 (CEST)

Hei Olav! Ja, Siri har nok rett i at det ikke skal være "kommune" med i parentesen. Jeg og Trond har nok villeda deg litt der. Beklager! Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 27. apr 2011 kl. 15:05 (CEST)

Forsidemerking

Hei igjen Olav. Nå er jeg tilbake etter påske, og benytter anledninga til å merke artikkelen don om Vegårsheirørsla med "F1", - i praksis betyr dette at den dukker opp på lokale forsider, som for eksempel Forside:Vegårshei kommune, som anbefalt lesning. Flott artikkel. Vennlig hilsen Marthe Glad 26. apr 2011 kl. 10:52 (CEST)

Forsida for Fyresdal kommune finner du nå også artikkelen din om Jon Kiland. Vennlig hilsen Marthe Glad 26. apr 2011 kl. 11:07 (CEST)
Dette var litt uventa, kom litt brått på, men det er klårt at eg vil gjerne at det eg gjer vert til litt nytte. Det er gildt å jobbe litt med dette. Noko heilt anna: Eg har sett litt med skulehusa i Fyresdal. I ein artikkel kan det då bli 10-15 bilete med ein liten merknad til kvar. Set eg det berre inn på vanleg måte?? Eller i eit slag skjema? 22. april lærde eg om signatur, vonar det går bra! Med beste helsing frå Olav.Olav Momrak-Haugan 26. apr 2011 kl. 13:46 (CEST)
Det går veldig bra! Nå har jeg skrevet opp en litt omstendelig forklaring for hvordan sette bilder i et galleri under her, håper det er til nytte. Vennlig hilsen Marthe Glad 27. apr 2011 kl. 10:30 (CEST)
Hei Olav, jeg tok en sjanse og forandret litt på Anders Jørgensen Veum som eksempel - om du ikke liker det du ser der er det bare å tilbakesitlle eller si ifra så rydder jeg ;) Den rammen som ligger der er beregnet for to bilder, og bildene kan gjøres større og mindre. Du kan og bruke koden i andre artikler, det er "bare" (sier jeg lettvint ;) ) å bytte ut filnavnene og teksten.
Hjelp:Knapper_og_koder finner du også en del forklaringer om hva for reaksjon ulike koder og knapper gir. Når det gjelder innlegging av ett og ett bilde, kan du finne en del på denne siden. Lykke til! :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 27. apr 2011 kl. 10:38 (CEST)
Oops, jeg ser at Marthe har kopiert og laget nye hjelpesider lokalt her hos deg - da blir det visst overflødig det jeg ga deg her. Hm :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 27. apr 2011 kl. 10:40 (CEST)

Hei! Dette må eg finne ut av etter kvart med god hjelp av dykk båe. Endringa på Jørgensen Veum er grei den. Det står oppe i artikkelen at han er fødd på ein plass under Veum, men dette er ikkje rett, han er fødd på garden Kvasjord, men eg tok ikkje mål av meg til å endre det. Det står truleg i den kjelda som er nytta? Eg er litt flau, men eg har ikkje teke konskvensen av knappen: Sett inn biletgalleri! No vil eg ut til vårarbeid. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 27. apr 2011 kl. 10:58 (CEST)

Ingen grunn til rødming :) Slike oppdagelser gjør de fleste av oss med jevne mellomrom ;) Det er mye å oppdage mens en holder på her inne. Det du nevner mht fødested kan det være lurt om du skriver på artikkelens samtaleside, det kan være en feil i en kilde, eller kanskje en "oops" av noe slag - og slik finner vi ut av det :) Her har jordene blitt møkka, og det lukter vår :) Nyt dagen! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 27. apr 2011 kl. 11:02 (CEST)
Hei igjen Olav. Slett ingen grunn til rødming. Hadde jeg tenkt over at vi hadde knappen "sett inn bildegalleri", noe jeg ikke gjorde, hadde jeg naturligvis vist til den... nå er det jeg som rødmer her! Vennlig hilsen Marthe Glad 27. apr 2011 kl. 14:39 (CEST)

Hvordan sette bilder i galleri

Hei igjen Olav. Det er flere måter det kan gjøres på. Den enkle måten, som er den jeg selv pleier å bruke,kan du se eksempel på på Kai Hansens artikkel om gården Paulsberg. Siden han hadde kjempemange bilder som var relevante for artikkelen, er de satt inn i et galleri nederst i artikkelen. Det går også an å sette inn slike gallerier nederst i et "kapittel", for eksempel. Å sette inn slike gallerier er kjapt å lære, slik gjør du det:

For et galleri med fire bilder limer du inn teksten under. Hver av linjene som begynner med ordet "bilde" representerer ett bilde, og slike gallerier er dermed lette å legge til bilder i. Tar du et bilde, er det bare å legge til ei linje i tabellen. Blir det for mange bilder for ei linje, blir det automatisk lagd ei linje til.

<gallery>
Bilde:bildetittel.jpg|Bildetekst.{{byline|Navn på fotograf, årstall}
Bilde:bildetittel.jpg|Bildetekst.{{byline|Navn på fotograf, årstall}
Bilde:bildetittel.jpg|Bildetekst.{{byline|Navn på fotograf, årstall}
Bilde:bildetittel.jpg|Bildetekst.{{byline|Navn på fotograf, årstall}
</gallery>

For å vise hvordan det fungerer i praksis, lager jeg et eksempel på et galleri med fire like bilder av Anders Jørgensen Weum

<gallery>
Bilde:Jørgensen Veum.jpg|Anders Jørgensen Weum.{{byline|Ukjent, ukjent år}}
Bilde:Jørgensen Veum.jpg|Anders Jørgensen Weum.{{byline|Ukjent, ukjent år}}
Bilde:Jørgensen Veum.jpg|Anders Jørgensen Weum.{{byline|Ukjent, ukjent år}}
Bilde:Jørgensen Veum.jpg|Anders Jørgensen Weum.{{byline|Ukjent, ukjent år}}
</gallery>

I virkeligheten ser dette galleriet altså slik ut:

Vennlig hilsen Marthe Glad 27. apr 2011 kl. 10:30 (CEST)

Skulehus i Fyresdal

Heisann Olav. Skulehusartikkelen din blir bedre og bedre, jeg har gått gjennom den nå. Som du ser har jeg tatt vekk kategorien "Fyresdal kommune", det er fordi du har satt på kategorier som "utdanning i Fyresdal kommune". Når du har satt på kategorier som har "Fyresdal kommune" i navnet sitt, er det ikke nødvendig å legge på "Fyresdal kommune" som kategori i tillegg. Forøvrig tror jeg det hadde vært bra om du definerte begrepet "Klokkargardperioden" tidlig i artikkelen, eller forklarer "Klokkargardperioden" med litt flere ord, slik at leseren ikke trenger å tenke seg om. "Perioden hvor skulestua holdt hus i Klokkargården" kunne, om jeg har forstått deg riktig, vært et alternativ. Lykke til videre. Vennlig hilsen Marthe Glad 2. mai 2011 kl. 09:50 (CEST)

Hei Marthe :) Det var nok meg som kategoriserte den som Fyresdal kommune rent midlertidig siden den lå blant artiklene helt uten kategorier.  ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 2. mai 2011 kl. 10:17 (CEST)
Aha, Siri. Da er det jeg som hadde blingsa. Slikt skjer :) Vennlig hilsen Marthe Glad 3. mai 2011 kl. 10:14 (CEST)

Omsnuvriing

Hei Olav :) Har snudd litt på Brokke og Moland prestegard, og Rindebakken flyttet jeg ut til en egen artikkel fra den om okerforekomsten. Jeg håper det er ok for deg, og håper du vil passe på nynorsken jeg sprer rundt nå ;) (jeg føler meg mer hjemme i nederlandsk... ;) ) I artikkelen om Moland skrev jeg om noen vi-former til noe litt mer generelt, og la inn en eksternlenke til Jens Nilssøns reisedagbok på Digitalarkivet. Hvis du vet hvilke sider som beskriver Moland, kan jeg gjøre lenken enda mer nøyaktig ;) - jeg har ikke mulighet til å lese det nå dessverre... God mai-uke! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 2. mai 2011 kl. 10:17 (CEST)

I mi utskrift er det s. 382 Moland er omtala. Olav Momrak-Haugan 2. mai 2011 kl. 21:00 (CEST) Artikkelen om Rindebakken er ikkje min, men eg er heilt samd. Språket tek vel Borgen seg av?Olav Momrak-Haugan 2. mai 2011 kl. 21:00 (CEST) Hm, jeg gir meg ikke :) Under lenking av J.L. Qvisling tittet jeg innom artikkelen om Veum kyrkje (Fyresdal) og savner en ting under kildene dine. Du skriver:

  • «Atten-åring vart vidgjeten for arbeida i Veum gamle Kyrkje.» Avisartikkel av Helga Homme, ukjend dato. Med teikning. Står og i Sjå deg attyvi Fyresdal sogelag 1998 s. 41, teikninga her utan tekst og runestein, den er og noko endra frå originalen. (Artikkelen er godt skrive, men inneheld mange historiske feil.)

Kan du legge inn mer data om denne kilden? Avis, år/nummer osv? :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 2. mai 2011 kl. 11:43 (CEST)

Eg veit ikkje meir om avis eller anna i det heile, det er ein svakhet at dette ikkje er oppgjeve i bok eller artikkel. Men eg skal forme om noko mine merknader. Olav Momrak-Haugan 2. mai 2011 kl. 21:00 (CEST)

Decorah Posten

Hei, og takk for fint tillegg i artikkelen om denne avisa! Har imidlertid gjort om språkforma fra nynorsk til bokmål ettersom artikkelen opprinnelig var skrevet på bokmål, vi prøver å ikke blande de to formene i samme artikkel. Se også artikkelen om Jørgensen Veum. Helsing fra Trond Nygård (Kallrustad) 3. mai 2011 kl. 13:18 (CEST) Hei! Klårt det er rett. Det var litt i bakhovudet, men eg tok ikkje konsekvensen. Takk for hjelpa. Beste helsing fråOlav Momrak-Haugan 3. mai 2011 kl. 15:49 (CEST)

Jorånd Knutsdotter

Hei Olav. Jeg la merke til at artikkelen om Jorånd Knutsdatter er skrevet i jeg-form. Når det kommer flere bidragsytere til denne artikkelen, kan det være vanskelig for lesen å vite hvem "jeg"et i fortellinga er. Derfor lurer jeg: hadde det vært mulig for deg å endre vekk jeg-forma? Vennlig hilsen Marthe Glad 6. mai 2011 kl. 15:38 (CEST)

Det ligger et spørsmål på artikkelens samtaleside om ikke den bør flyttes over til minne-rommet siden den er skrevet som den er. Kanskje et bedre alternativ? Mvh Siri Johannessen (Siri J) 6. mai 2011 kl. 15:40 (CEST)

Hei! Med litt erfaring ser eg no at denne artikkelen ikkje bør ha denne forma der den står no. Eg kan skrive den om til meir konkret beskriving utan å blande jeg inn, eller om dette med minne-rommet er ei meir aktuell løysing. Dette romet kjenner eg ikkje til. Berre sei frå om eg skal gjere noko, eller ikkje. Med beste hhelsing frå Olav Momrak-Haugan 6. mai 2011 kl. 20:41 (CEST)

Lenking og triksing :)

Hei igjen, Olav - jeg satte tilbake igjen litt av den koden du forandret på Moland kulturminneløype‎. {{:Gravhaugane i Øyskogen}} gjør at en del av teksten i artikkelen som kunne hett «Gravhaugane i Øyskogen» blir hentet inn i den om kulturminneløypen - derfor forandret jeg det du gjorde til {{:Øyskogen}}. Da skjer det du ser etter signaturen min ;) (åpn denne seksjonen for redigering, så ser du koss eg juksa litt (fritt etter hun kokkedamen på TV ;) ) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 11. mai 2011 kl. 20:38 (CEST)

Øyskogen med gravhaugar og furutre (Foto: Olav Momrak-Haugan, 2010)

Øyskogen ligg midt i sentrum av Fyresdal og like ved Moland kyrkje. Dette er eit parkliknande område med mange svære furutre og ei rekke med gravhaugar, meir enn 20 i talet. I dette landskapet er det så etter kvart kome til ei gruppe med bygningar av ulik slag som utgjer ein del av Fyresdal Bygdemuseum. Presten Iver Andreas Teisner var og ordførar ein lengre periode. Han gjorde ein heilt utruleg innsats for kommunen og som takk for dette fekk han ein stor bauta sentralt i området.Øyskogen er ein mykje bruka stemneplass, og det er Fyresdal kommune sin 1000-års stad.

Eg går vidare her - som lova har eg flytt hus idag, Meinstad skule blei det nye namnet. Men det gav og eitt spørsmål - her. Eg håpar du vil tenkja litt med meg her :) God helg! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 13. mai 2011 kl. 13:25 (CEST)


Lønnegrav

Hei Olav. God artikkel om denne gravplassen, som og heng fint saman med Kilegrend bedehus. Eg har vore så frekk å gjere om litt på innleiiinga di. Har freista å gjere ho litt meir "leksikonaktig", altså med presisering av tid og stad. No byrjar artikkeln slik: "Lønnegrav gravplass ligg i Kilegrend, grenda lengst sør i Fyresdal kommune. Gravplassen vart teken i bruk i 1885." Dette med sjanger er ikkje alltid like lett, men eg meiner dei fleste "vanlege" artiklane på wikien bør ha ei slik, "tørr" innleiing. Sei frå hvis du ikkje er samd! Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 30. mai 2011 kl. 10:10 (CEST)

Klart eg er heilt og fullt samd og takkar for hjelp! Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 30. mai 2011 kl. 10:24 (CEST)

Hauganglomen

Hei Olav. Det er alltid spennende med sagnstoff. Jeg har nå lest om Hauganglomen. Slik jeg ser det, hadde det vært bra for artikkelens lesevernnlighet om du hadde skrevet en litt grundigere innledning til sagna: Det jeg savner er at det blir sagt tydelig og tidlig at dette er sagnstoff, og dessuten at du presenterer Hauganglomen, Skreskromen og Veavargjen for oss som ikke har hørt om dem før. Forøvrig liker jeg godt at du kombinerer sagn- og historiestoff om de samme stedene. Det utfyller hverandre på en fin måte. Vennlig hilsen Marthe Glad 3. jun 2011 kl. 10:47 (CEST)

Helt enig! Jeg så for meg slåsskjempene og stakkars Åshild. Jeg endret litt i ingressen og underoverskriftene slik at oppslagsordet kom i fet skrift, og i starten av artikkelen (før Marthe leste), men er usikker på om det fungerer. Undrer på hva du tenker om å endre overskriften til 'Hauganglomen, Skreskromen og Veavargjen' siden du omtaler alle tre, og Veavargjen i to av historiene. Vennlig hilsen Veslemøy DB Søbak 3. jun 2011 kl. 11:14 (CEST)

Jau då, dykk må gjerne nytte alle tre namna i overskrifta.Olav Momrak-Haugan 3. jun 2011 kl. 18:32 (CEST)

Flyttebyrået var innom i natt ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 5. jun 2011 kl. 01:33 (CEST)

Hei! Godt jobba, Siri, med godt resultat! Praktisk og fornuftig. Olav Momrak-Haugan 5. jun 2011 kl. 10:36 (CEST)

Bendik Gjermundson Veum

Hei igjen Olav :) Eg har våga meg på litt omsut(?) for Bendik her. Laga mellom anna ein eigen del for bibliografien hans. Er ikkje heilt sikker på korleis nynorsken er (og ja, eg har teke opp at nokre av opplysningane som ligg lengre nede i artikkelen i innleiinga). Vil du sjå om eg har gjort han rett her? :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 6. jun 2011 kl. 12:26 (CEST)

Jau, du har nok absolutt gjort han rett her. Og språket må og vere bra.Har eg ikkje førd opp kjelde til ætta, det gjer eg no. Olav Momrak-Haugan 6. jun 2011 kl. 18:21 (CEST)
Då er eg letta, og går eg vidare med ein annan jobb ;) God kveld! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 6. jun 2011 kl. 21:34 (CEST)

Torshaug bedehus

Hei Olav. Mange fine bilete av bedehus i Telemark no! Eg har derfor oppretta eigen kategori. Undrar samstundes på om det er klokt å kalle artikkelen Torshaug for Torshaug bedehus, eventuelt Torshaug (Tokke) om han skal handle mykje om tida da det ikkje var bedehus her. Det finst fleire Torshaug-stader i Noreg. Kva trur du? Helsing frå Trond Nygård (Kallrustad) 27. jun 2011 kl. 11:35 (CEST)

Hei! Dette overlot eg som vanleg til dykk, men i og med at det stadig er eit bedehus i full drift vil det etter mi meining vere rett å kalle artikkelen for Torshaug bedehus slik du har gjort. Eg vil prøve å finne ut meir om sjølve huset, dersom ikkje andre gjer det. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 27. jun 2011 kl. 16:21 (CEST)
Hei Olav. Da omdøyper eg artikkelen til Torshaug bedehus. Artugt om du finn ut meir. Eg freista å finne ut meir om eigedomen på Digitalarkivet, under Mo kommune på "Skanna tinglysingsdokument", men eg fann diverre ikkje matrikkelgarden Torshaug vart skild ut frå. Kanskje du som er lokalkjent kan sjå på dette? Helsing frå Trond Nygård (Kallrustad) 28. jun 2011 kl. 10:16 (CEST)
Hei, og takk for interessant merknad. Dette er ikkje Mo kommune, men Skafså sokn eller herad, Tokke noverande kommune består av tidlegare Skafså, Mo og Lårdal. Under Skafså står det under matrikkelopplysningar at Midtgarden Klauvreid har Matr. nr. og Gardsnr. 67 i 1838 med Lnr. 110 og i 1889 68/1 og 110. Det same i 1905. Eg har sers liten erfaring med Digitalarkivet. Kanskje du finn noko der? Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 28. jun 2011 kl. 14:06 (CEST)
Hei! På http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?urnread_imagesize=gigant&info=topp&hode=ja&show=278&uid=10250&js=j står det om testamentet, men berre det. Eg veit ikkje om der er meir. Med beste helsing Olav Momrak-Haugan 2. jul 2011 kl. 11:39 (CEST)
Undres om ikke Anne Brit kan hjelpe mer der - mener hun er godt hjemme i de kommunene der :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 4. jul 2011 kl. 17:48 (CEST)

Til Kallrustad. Lei for rot frå mi side. Eg har alltid trudd at Skafså ein gong var eigen kommune, men det har alltid vore eit av to sokn i Mo herad har eg no kome til, Mo sokn og Skafså sokn. Så vart Mo herred og Lårdal herred slege saman og fekk namn etter elva Tokke. Difor finn ein i Digitalarkivet gardane i Skafså under Mo som du så klårt visste. Men av ein eller annan grunn er hovudnemninga i dette tilfellet Midtgarden og ikkje Klauvreid som ein skulle vente, og av Midtgarden er det mange. Det stod ikkje noko nytt i tinglysingsdokumenta, la inn ei ekstern lenke. Prøvar å finne ut meir, byggeår, arkitekt og anna. Mogleg same arkitekt som Dalen hotell og Foldsæ landbruksskule, nemleg Børve?? Med aller beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 5. jul 2011 kl. 10:22 (CEST)

Plassen

Hei Olav

Var så frimodig at eg ga artikkelen ditt eit nytt og presiserande namn, nemleg Plassen (Fyresdal). for å skilje frå dei mange andre Plassen-stadene i Noreg.

Har og lenkja til 1865-teljinga. Kan du kontrollere om det er rett Plassen eg har vist til?

Hald elles fram med det gode arbeidet ditt!

Helsing Trond = Kallrustad Trond Nygård (Kallrustad) 21. jul 2011 kl. 15:46 (CEST)

Hei, og takk for gode ord. Dette er så gildt, men det vert vel litt ut frå min lille avkrok, godt om det kan vere litt til nytte. Med omsyn til 1865-teljinga så er det du har funne ein plass i Breivik og Birtedalen skulekrins, medan "vår" plass bør vere i Hauggrend skulekrins. - Når eg undersøkjer om der er ein artikkel frå før, bør eg då skrive Plassen (Fyresdal) med ein gong? Eg får ikkje retta det etterpå, har prøva. Bør Fyresdal vere med i alle overskrifter der det gjeld eigedomar? Lønnegrav, husmannsplassen, manglar og kommunenamn, kan du rette det dersom det er aktuelt? Det vil eg vere glad for. Elles set eg sjølvsagt pris på all justering av det eg lagar frå dykk alle, det kan dykk vere trygge på. Det er interessant å fylgje med på det som vert gjort. Med omsyn til namn er det fleire "Plassen" berre i Fyresdal som du ser. Med beste helsing frå Olav. Olav Momrak-Haugan 21. jul 2011 kl. 19:54 (CEST) Det er http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f60831&gardpostnr=374&merk=374#ovre som er rett, der er Gunhild og Asgjerd i 1865. Olav Momrak-Haugan 21. jul 2011 kl. 20:19 (CEST)

Hei Olav. Godt at eg spurde deg om det var rett Plassen! Når det gjeld parentesformer som (Fyresdal), skal det berre nyttast om det er andre stader i landet med same namn. Om du er usikker, kan du til dømes søkje på namnet på Google eller Kartverkets Norgesglasset-base over stadnamn. Berre sei frå til oss om du ikkje får endra, det enklaste er uansett å flytte artikkelen til ny tittel. Nytt altså funksjonen "flytt". Då skrivast me!Trond Nygård (Kallrustad) 26. jul 2011 kl. 18:17 (CEST)
Ein ting til. Viss det er fleire stader med same namn i ein kommune, kan ein nytte grendenamn for å presisere, t.d. Plassen (Hauggrend i Fyresdal).Trond Nygård (Kallrustad) 26. jul 2011 kl. 18:21 (CEST)

Kilegrend

Hei Olav. Korleis går det med høyonna? Høyrer at det har vore ustabilt hos dykk. Slår litt gras sjølv, men har ikkje dyr, så det går rett i komposten. Dårleg utnytting av ressursar, men enga gror i hvert fall ikkje att.

Ser at du har skreve ein god artikkel om Trollholene! No byrjar Kilegrend å bli god dekka på wikien. Viss du har høve til det, er det og fint om sjølve Kilegrend får ein artikkel. Ta det når du får tid, og graset er i hus! Helsing frå Trond Nygård (Kallrustad) 8. aug 2011 kl. 11:23 (CEST)

Hei! Her har vore nokre fine dagar no. Jordene er utruleg blaute, det vert mest rundballar, litt på høyturka og litt øydelagd høy som må kastast. Ein utruleg blaut sumar! Desse fine dagane har det gått på tjørebeising av diverse driftsbygningar, må nytte tida best mogleg før haust. Sonen med famile har oveteke garden, men det er høve til å jobbe alt ein vil og har lyst til for båe dei gamle. Dei driv med sau og lama. Det var det. - Oppe i dette har eg satt saman noko om Kilegrend, det vart mest som ein disposisjon i grunnen. All mogleg aktuell redigering er naturlegvis eg veldig glad for, skal tenke litt meir over stoffet. Med beste helsing herifrå, vonar det er ein fin dag dera og. Olav Momrak-Haugan 12. aug 2011 kl. 10:30 (CEST)

Takk for fin artikkel! Eg har berre gjort nokre små endringar, mellom anna laga ein litt større ingress. Fint at det vart ein eigen Kilegrend-artikkel, for da vart ein overbygnad over alle dei andre Kilegrend-skriftstykka. Mange blå lenker i denne artikkelen! Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 12. aug 2011 kl. 11:12 (CEST)
PS! Eg har no oppretta eigen kategori for Kilegrend. Kan vere nyttig så lenge det er såpass mange artiklar om grenda. La inn dei eg fann i farten. Berre fyll på.Trond Nygård (Kallrustad) 12. aug 2011 kl. 11:32 (CEST)

Hei! Mitt navn er Hanne Lillevold og jeg er nyansatt på wikien. Vi kommer sikkert til å ha litt med hverandre å gjøre. I dag har jeg fjernet deg som opphavsperson på bildeserien fra Glomsdammen, da dette feltet er forbeholdt fotografen. Mvh Hanne

God dag, Hanne! No har eg ein del tankar. For det fyrste var eg ikkje merksam på dette som i grunnen er heilt logisk, i alle fall har eg ikkje tenkt over det i farten. Så takk for klar informasjon. For det andre, når det står på biletet kor dette fotoet stammar frå, kunne ikkje du med ein gong føre det på plass? For det tredje, hadde ikkje du gjeve meg tilbakemelding hadde det her stått at det her mangla opplysningar, noko det ikkje gjorde, dei var berre ikkje førde på rett plass, heilt til eg kanskje tilfeldig hadde oppdaga det ein gong. For at dette systemet skal fungere godt, og det opplever eg at det gjer, må ein vere heilt trygg på at ein får tilbakemeldingar om der det er manglar eller feil som ikkje vert retta opp av dykk. Det er slik dykk arbeider eg i frimodighet kan sende inn produkt av ulik slag, vel vitande om at det vert retta opp på alle punkt der det er aktuelt. Det er kanskje litt ansvarsfråskriving, men det er trygt å vite at det er nokon med større kompetanse enn ein sjølv som fylgjer med og tek affære. Nok om det. Lukke til vidare i arbeidet, dette må vere ein spanande jobb. Med beste helsing frå Fyresdal.Olav Momrak-Haugan 10. sep 2011 kl. 09:35 (CEST)

Hei Olav. Fin artikkel om Kilegrend, jeg har bare en liten kommentar med tilhørende spørsmål. Du skriver at det aldri har vært kirke i Kilegrend. Du har nok rett når det gjelder tiden etter reformasjonen, men når det gjelder middelalderen har vi på langt nær full oversikt over kirkenettet. Derfor ville det etter min mening være mer riktig å skrive at vi ikke kjenner til at det har vært noen kirke i Kilegrend. Så til spørsmålet: Neset nord for Kilandsbrua heter Kykjeneset etter det jeg kan se av kartet. Har du noen forklaring på dette navnet? Fjellet nordøst for Kilegrend er kalt Kyrefjellet, kan det tenkes at dette navnet ikke har noe med kyr å gjøre? Dag Bertelsen (Dageb) 10. sep 2011 kl. 20:59 (CEST)

Hei, og takk for interessant tilbakemelding. Det du nemner skal eg rette opp med ein gong sjølvsagt. Om Kyrkjeneset har eg undersøkt og dei i Kilegrend seier at dette namnet kjem av at kyrkjefolket som budde rundt vatnet Drang la til her med båtane når dei skulle vidare oppover til Moland kyrkje. På Fyresvatn måtte dei ha nye båtar. Men dette kan vel vere ein nyare freistnad på å forklare namnet, er det ikkje slik? Det er bygd hus på dette neset i seinare tid, og det vart ikkje funne noko spesielt, men det seier vel ikkje mykje og neset er stort. Kanskje det kan ha stått ei kyrkje her? Det er langt opp til Moland kyrkje og det ville vere ei strategisk plassering og garden Kiland er nok ein gamal buplass. Interessant. Med omsyn til Kyrefjellet skal eg freiste å finne ut meir. Med beste helsing Olav Momrak-Haugan 10. sep 2011 kl. 21:20 (CEST)

Bra svar. Da er vi litt obs på at Kyrkjeneset (og kanskje Kyrefjellet) kanskje kan være indikasjoner på et kirkested en gang i middelalderen. Det er nok ikke enkelt å påvise spor etter et slikt kirkested, de er nok i så fall godt skjult under overflaten. Dag Bertelsen (Dageb) 10. sep 2011 kl. 22:37 (CEST)

Eg har skrive litt om Kyrkjeneset, går det an å skrive noko slikt, eller sei frå om korleis det bør vere. Veldig gildt å få dette namnet med i oversikten. Olav Momrak-Haugan 11. sep 2011 kl. 09:17 (CEST)

Eg har undersøkt i Kilegrend, men der er ingen tradisjon med tanke på Kyrefjell og namnet. Ein sa at du kan stå på Kyrkjeneset og sjå opp i Kyrefjell! Då hadde eg spurd om samanheng med kyrkje. Men eg ser som du sikkert veit at kyr- er del av mange namn, her i Telemark, på Austlandet og ikkje minst på Island. Kyrfjall, Kyrlings-fjall m. m. Dette er interessant å sjå meir på for ein fagmann men det har vel lite truleg noko med kyrkje å gjere? Derimot Kyrkjeneset!? Er alltid glad for kontakt i ulike samanhengar. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 12. sep 2011 kl. 09:40 (CEST)

Jeg synes du har omtalt Kyrkjeneset på en fin måte. Jeg har ellers en god del eksempler på at Kyrkje i ulike sammenhenger har blitt innkortet til Kyr; det beste eksempelet synes jeg er at det i tidligere tider ble feiret "Kyrmesse", ikke til ære for kyrene, men på kirkens innvielsesdato. Dag Bertelsen (Dageb) 13. sep 2011 kl. 13:13 (CEST)
Veldig interessant, takk skal du ha. Då kan vel det forklåre at ved kyrkja som stod på Kyrkjeneset såg ein rett opp i Kyrkjefjellet!!!??? Litt lettvint. Då må eg høyre nærare om Kyrdalen mellom anna. Lite truleg at det har med kyr å gjere ja. Kyrkjehaugen har eg enno ikkje funne ut meir om. Dette treng du ikkje svare på. Med beste helsing fråOlav Momrak-Haugan 13. sep 2011 kl. 14:28 (CEST)
Hei! Blander meg litt forsiktig inn i debatten med å sitere fra Norsk stadnamnleksikon, under omtalen av navnet Kyrhaug på Smøla: «Sikkert ei samansetting av gno. kyr (ku) og hofud (hovud), her som namn på ein høg knaus nær garden. Ordet hovud finst ofte i namn på "fremspringende, noget svære Fjeldpynter" (Norske Gaardnavne, innleiingsbandet), og da gjerne samansett med dyrenamn, fordi fjellknausen har vorte samanlikna med eit bestemt dyrehovud (OS=Ola Stemshaug)». Om dette også er relevant for navnet Kyrefjell i Fyresdal, veit jeg sjølsagt ikke. Da trengs både lokalkunnskap og generell innsikt i stedsnavn. Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 13. sep 2011 kl. 14:36 (CEST)
Flott med nye innspill i denne diskusjonen. Jeg er ikke uvant med å få motforestillinger når jeg fremholder at Kyrkjenavn, og til og med Kyr- og Kjerr-navn kan inneholde indikasjoner på glemte kirker. Vi skulle hatt noen stedsnavneksperter med i diskusjonen, de er ofte nokså skeptisk til slike tolkninger. I Sirdal i Vest-Agder er det tradisjoner om at det i middelelderen sto en kirke ved et sted som kaltes Tolvkyrhelleren. Sagnet sier at biskopen mottok tolv kyr i betaling for å innvie kirken. Jeg har ikke sett noen stedsnavnforskere som har gitt noen tolkning av dette navnet, men jeg kom over et godt forslag i en bok om legre i Sirdalsheiene: Navnet har opprinnelig vært Tollevskyrkjehelleren etter en lokal helgen Tollev i Telemark. Det synes jeg er en besnærende tolkning. Dette er jo egentlig ikke noe svar, men etter min oppfatning skal vi være forsiktig med å avvise Kyrkjenavn som indikasjoner på glemte kirker. Norsk Stadnamnleksikon har ikke noen vektig begrunnelse for tolkningen av navnet Kyrhaug på Edøy i Smøla. Også Oluf Ryghs tolkninger av mange norske gårdsnavn har etter min mening litt for ofte blitt tatt som endelig sannhet selv om begrunnelsen kan være aldri så spinkel. Opprinnelsen til navnet Kyrefjell ved Kilegrend er slett ikke fastslått, her må alle muligheter holdes åpne. Jeg har ingen kompetanse på stedsnavntolkning, vi skulle hatt en uttalelse fra en ekspert, men mange av dem innbiller seg at vi har full oversikt over det norske kirkelandskapet i middelalderen, og da er det jo ikke rom for å tolke Kyrkje-navn som indikasjoner på glemte kirker. Dag Bertelsen (Dageb) 13. sep 2011 kl. 22:46 (CEST)

God kveld! Dette vert meir og meir interessant for meg som berre er ein dilletant i faget, men sers interessera. Stadnamntolking er eit vidfemnande område som og er krevjande har eg skjøna med ein del erfaring. Med den kunnskapen dykk her har gjeve meg ser eg fram til å tale meir med fok i Kilegrend og studere Kyrefjell nærare. Men eg bur i Hauggrend som er aller nordlegast i Fyresdal, og på den nordlegaste garden, medan Kyrefjell er om lag lengst sør i Fyresdal og i Kilegrend! Vi får sjå etter kvart. I alle fall hjarteleg takk for interessant informasjon båe to. Olav Momrak-Haugan 14. sep 2011 kl. 20:01 (CEST)

Jorånd Knutsdotter

No har eg prøva noko nytt! I artikkelen om Jorånd Knutsdotter er det to bilete av gravminnet. Dersom ein går inn på Fyresdal kommune så er det to sett av desse. Det ser berre dumt ut. Eg har på alle måtar freista å fjerne det eine settet, men har ikkje lukkast. Kan det vere noko etterslep frå den fyrste utgåva av denne artikkelen? Eg skulle gjerne få det slik at det berre var eit sett av desse bileta, ville bli glad om dette kunne ordnast. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 10. sep 2011 kl. 20:44 (CEST)

Her er eg att! Med rett innfallsvinkel har eg no ordna dette. Olav Momrak-Haugan 11. sep 2011 kl. 07:30 (CEST)

Hei Olav Momrak-Haugan! Jeg har sørga for at duplikatbildene er blitt sletta (de som var nummerert 1 og 2). Du hadde fjerna kategoriene, og det var ingen sider som lenka inn til dem, så jeg bare tok dem. Det andre settet (de merka med "Gravminne") har jeg ikke rørt. Vennlig hilsen Aslak Kittelsen 23. sep 2011 kl. 10:00 (CEST)

Hei, og takk for effektiv hjelp. Som du ser over var det slik eg ville ha gjort, men fekk ikkje sletta, veit ikkje korleis eg gjer det, eller eg kan vel ikkje? Då eg skreiv denne artikkelen på nytt gav eg bileta ein meir meiningsfull tittel utan å sjå konsekvensen. Ved å ta bort kategorane anna enn fotograf hindra eg i alle fall at dei dukka opp i diverse samanhengar. Men no er det blitt heilt bra. Kan eg slette bilete? Kan eg slette overskrift på tom artikkel, eg tebker på Akers mek. Verksted som eg skreiv utan å vere merksam på at den var frå før? Korleis kan eg få til at den som skriv kommentarar og får sjå mine refleksjonar på det? Høyrer gjerne frå deg, eller ein annan. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 23. sep 2011 kl. 15:35 (CEST)

Hei Olav Momrak-Haugan. "Akers mek. Verksted" har jeg gjort til ei omdirigeringsside, slik at den som trykker på ei lenke til den automatisk kommer videre til Akers mekaniske verksted. Sletting av bilder, overskrifter og sider er det vi administratorer som må gjøre, så da huker du bare tak i meg eller en av de andre. Vennlig hilsen Aslak Kittelsen 23. sep 2011 kl. 16:12 (CEST)

Hei Aslak! (Vel kjend namn i familien!) Det var det å huke tak i ein eller annan, korleis gjer eg det? Det skulle eg gjerne vite. Med beste helsing frå Olav. Olav Momrak-Haugan 23. sep 2011 kl. 18:07 (CEST)

Hei Olav! For å huke tak i f.eks. meg, tar du rett og slett og klikker på navnet mitt, f.eks. her, så du kommer til sida mi. Der velger du å gå inn på samtale-sida mi, og å redigere den. Der skriver du det du lurer på, og så får jeg beskjed om det med én gang :) Mvh. Aslak Kittelsen 23. sep 2011 kl. 19:43 (CEST)

Brønnebalet i Hauggrend

Hei Olav. Dette var ein morosam artikkel, om eit fenomen eg hadde aldri hadde høyrd gjeti! Finst det og skriftlege kjelder som fortel om Brønnebalet, eller byggjer du heile artikkelen på munnleg tradisjon? Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 26. okt 2011 kl. 09:58 (CEST)

Hei! Eg trudde dette var eit vanleg fenomen, men har ikkje tenkt meir over det. Brønnebalet hugsar eg godt der det stod med renna og i full bruk når det var aktuelt. Og når eg køyrde med far på "Nyveg" med hest så var det alltid aktuelt å brønne hsten der. Nede i Veundalen der det er lange bakkar opp frå Veum kyrkje og til Skarkerud, Hauggrend, var det og eit brønnebal ved ein bekk. Det var eit sementrøyr på høgkant med den vidaste opningen opp og med ei trerenne som førde vatnet frå bekken og opp i renna. Med grusveg og tung sykkel var det alltid spørsmål om vi greidde å sykle opp til dette brønnbalet før vi måtte gå resten. Dette er og burte no. Det er vel desse to eg kjenner til i farten. Men desse kjenner folk til framleis av eigne erfaringar. Høyrer gjerne frå deg ved høve. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 26. okt 2011 kl. 12:38 (CEST)

Hei Olav. Du må unnskylde at jeg framstår som ignorant på brønnebalfronten! Sjøl om en er historiker, er det visse ting en helst skal ha sett med egne øyne for å gripe ordentlig.....Uansett er artikkelen din nå forfremma til forsidevisning! La også inn det du nevnte om de andre brønnebala du huska i Fyresdal. Bare gå inn og legg til mer/rediger, hvis det dukker opp flere opplysninger, eller hvis jeg har misforstått noe. God helg! PS! Skal hilse deg fra sønnen til en tidligere kollega; tror faren het Liane (lege i Fyresdal). Sønnen, som bor i Oslo, er en kamerat av bror min. Trond Nygård (Kallrustad) 28. okt 2011 kl. 11:00 (CEST)

God ettermiddag! Det var gildt å få helsing frå ein av gutane til Bjørg og Ole Arvid Liane! Dei var vi mellom anna barnevakt for ein gong foreldra skulle reise vekk! Det ville vere fint om du helsa han attende og fortalde at eg set stor pris på at han hugsa på oss, og at du er mellommann! - Så var det brønnebala. Eg måtte slå opp i framandordboka for å vere heilt sikker på kva ignorant betyr! Er det noko eg ikkje har oppfatta deg som så må det vere det, det må vere mitt ufullstendige svar som kunne tolkast slik? Lei for det. Eg har alltid oppfatta deg positiv, interessera og komande med interessante, viktige og oppmuntrande tilbakemeldingar, ver trygg på det. Eg hadde tenkt å lage eit kapittel om det andre brønnebalet, det er berre to eg veit om, i same artikkel, men når ein ikkje har noko skriftleg dokumentasjon så er det kanskje mest instruktivt slik du skriv det. Eg er ikkje glad for å få mitt namn slik i rampelyset, men--. Om Brønnebalet hadde eg lenge lura på om eg skulle skrive noko, men så kom eg til at slik eg fortalde om Bandakslivegen så mangla dette for meg viktige punktet, og så gjorde eg det. Artig at dette er av vidare interesse, noko eg ikkje trudde. Men på fyrstesida? Eg skal freiste å finne ut noko hjå Statens Vegvesen, men det vert nok vanskeleg. Høyrer gjerne frå deg igjen ved høve. Med beste helsing herifrå. Olav Momrak-Haugan 28. okt 2011 kl. 19:31 (CEST)

Folkestadbyen og Bandakslivegen

Hei Olav! Jeg har nå sett igjennom artiklene du har skrevet, og jeg synes de er riktig fine. Jeg har imidlertid et par forslag til deg, som jeg håper du vil ta godt imot:

For det første kommer bildegalleriet i Folkestadbyen rett nedfor et avsnitt om Folkestadbyen i 2011. Jeg lurer på hva du synes om å sette galleriet under ei egen overskrift? Jeg synes det ville gjort det hele mer oversiktlig.

For det andre har du noen overskrifter med lenker til egne artikler om emnet i Bandakslivegen. Her foreslår jeg at vi i stedet setter inn ei linje som peker til utdypende artikkel om f.eks. Krossli, da dette passer bedre til malen i wikien. Du kan se et eksempel under overskrifta Historie i artikkelen om Bergen. Den lages slik: { {utdypende artikkel|Krossli} }, men uten mellomrom mellom parentesene.

Med vennlig hilsen Aslak Kittelsen 28. okt 2011 kl. 15:10 (CEST)

Hei! Takk for viktig tilbakemelding for meg. Alt dykk endrar, eller har framlegg til endring om, set eg sjølvsagt berre stor pris på. Treng ikkje alltid å sei frå. Det tyder på at nokon der ute er interessera i det eg skriv, viktig for meg. Med omsyn til Folkestadbyen og biletgalleri ville det heilt klårt bli mykje betre å gjere det slik, ordnar du det? Så vidt eg veit er denne husklynga den einaste av sit slag på landsbasis? Og med omsyn til Bandakslivegen vil det og vere ei stor forbetring å gjere det slik du nemner, har du og høve til å gjere denne redigeringa? Meininga var å lage denne artikkelen som ei vandring frå Skarkerud i Hauggrend til endepunktet i Bandaksli, med stoppestader. Slik den er no synest eg den er rotete og uoversiktleg. Mitt ynskje hadde vore at kvar stad fekk sin bolk med tekst og bilete slik at ein såg samanhengen med ein gong, men det ville kanskje ta for mykje plass? Det ville vere fint om du såg litt på det. Med hjarteleg helsing herifrå. Olav Momrak-Haugan 28. okt 2011 kl. 18:39 (CEST) Her er eg att. Eg har freista meg litt med oppretting, du får sjå om dette er brukande. Dette er moro! Med beste helsing frå Olav.Olav Momrak-Haugan 29. okt 2011 kl. 20:35 (CEST)

Hei Olav og takk for sist :) Jeg flyttet innholdsoppgaven i Bandakslivegen ut til høyre så det ikke blir så stort mellomrom før det kommer tekst siden innledningen er så kort. Tror du at det er mulig å gjøre om så det blir færre overskrifter siden stort sett all informasjon ligger i andre artikler (Krossli, Bandakslihekti osv)? Det er så fragmentert slik som det er der... Kanskje det og kan være bedre om bildene kan bli større enn de er i standardgalleriene? Siden de spiller hovedrollen på denne siden er det synd å avspise dem med thumbnails... Mvh Siri Johannessen (Siri J) 1. nov 2011 kl. 09:08 (CET)

Hei, og god morgon! Bandakslivegen er vegen frå Skarkemyr til Bandaksli. Tanken min var å lage dette som ei kulturminneløype i prinsippet, med stoppestader undervegs. Då hadde eg tenkt meg ein bolk, ei rute eller kva det måtte vere, med tekst og bilete samla, for kvar stoppestad. Men etter kvart som eg har tenkt på og til ein viss grad jobba med dette er eg mindre om mindre nøgd med det heile. Og det er vel ikkje slik ein artikkel bør vere. Så no ville eg vere sers letta og glad om du kunne ta tak i heile artikkelen og bygge den om heilt slik du meiner at den kan og skal og bør vere. Då kan det bli ein artikkel om Bandakslivegen, og ikkje så markera om alle desse stoppestadane, og det er slik eg kunne tenke det etter litt fram og attende. Mitt ynskje no ville vere at du tok grundig tak i denne artikkelen og bygde den skikkeleg om slik den bør vere prinsippielt, då trur eg det vil bli bra. Det ville vere ei lette for meg. Eg har som nemnd ingen føringar på opplegget. På førehand takk for god hjelp. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 1. nov 2011 kl. 09:49 (CET)

God morgen til deg på andre siden av heia :) Jeg er lei for at du føler det slik med artikkelen. Skal se på den ikveld, da kan jeg ta litt tid til å snu på ting. Jeg liker ideen om å lage kulturminneløype av det, så jeg tror jeg skal se hva jeg kan gjøre den veien ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 1. nov 2011 kl. 10:18 (CET)
God føremiddag der vest! Dette kan då vel ikkje vere noko å vere lei for, snarare tvert i mot, Siri! Det kan då ikkje vere betre enn at når ein køyrer seg fast, så er det solid hjelp å få. Her kjenner eg at eg har gått meg skorfast og då er det godt å augne hjelp. Det er resultatet som tel. Eg gler meg. Og det er då ikkje noko nederlag, eller noko å vere lei for, å få og ta mot hjelp. Ikkje for meg, stol på det. Ha ein god dag. Olav Momrak-Haugan 1. nov 2011 kl. 10:44 (CET)
Her er eg att. Dersom det er aktuelt så kan eg skrive noko om Skarkemyr som er der ein byrjar, ein interessant stad. Av Berge bru har eg fleire bilete. Frå Sagåa har eg bilete av staden, la ikkje på plass biletet av Brønnebalet då det ikkje er på denne staden no. Kom berre til å tenke på det no eg var ute og lufta bikkjer! Dette finn du ut av. Med beste helsing fråOlav Momrak-Haugan 1. nov 2011 kl. 16:03 (CET)
Hei igjen Olav :) Har laget litt innrykk på innleggene dine her, sånn for ordens skyld, men har ikke fått tatt i artikkelen enda - dro hjem og la meg på tirsdag, og er ikke skarp nok til at jeg ville gå inn i det :( Har uansett ikke glemt det ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 3. nov 2011 kl. 14:38 (CET)

Hei Olav. Nå har jeg sett igjennom endringene du har gjort, det er helt supert! Mvh. Aslak Kittelsen 3. nov 2011 kl. 13:36 (CET)

Telemark Kildevann

Hei Olav. Nå har jeg oppretta en snutt om Fyresdals største private arbeidsgiver, nemlig Telemark Kildevann. Fint oppslag om dem i Dgaens Næringsliv i går. Bare fyll på mer informasjon! Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 18. nov 2011 kl. 09:40 (CET)

Hei og god kveld. Det er ikkje lett for meg å fylle på informasjon her. Det er mykje som kan seiast her om starten, om vasskjelda, om nedslagsfeltet, om marknadsføring og anna. Vasskjelda er ei kjelde i nærleiken av plassen Modøl, til å byrje med sa dei vatnet var frå Modalskilden meiner eg, med Gaustad i bakgrunnen, så blei det vel Fyresdalskilden og no Telemarkskilden, det siste namnet har ingen bakgrunn i bygda og er vel eit salstriks. På Bon Aqua flaskene no ser eg ikkje namnet Fyresdal nemnd i det heile. "Et sted mellom fjell og fjorder, skog og sjøer fant vi den gode smaken i Bonaqua Silver" står det på den. Der er det heile blitt anonymisera. Dette må eg tenke over, skal eg føye til noko så må det vere fullt ut korrekt og meiningsfullt. Eg synest det er bra slik det står du har skrive. Kanskje eg skulle skrive ein artikkel om "Telemarkskilden", der kunne ein legge inn mykje av ulik kunnskap,. Eg gjer ikkje noko no i alle fall. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 19. nov 2011 kl. 20:15 (CET)
Dette her skjønar eg ikkje kvifor vart slik, kanskje eg ikkje skulle ha skrive det eg gjorde, men no legg eg det i alle fall inn att og legg dette frå meg, og her får det bli. God natt! Olav Momrak-Haugan 19. nov 2011 kl. 20:26 (CET) Eg gjev opp, det skulle nok ikkje med.
Hei Olav. Da har eg fjerna et innrykk og eit mellomrom, det var nok grunnen til den rare tekstboksen! Berre fyll på artikkelen om Telemark Kildevann når du har høve!Trond Nygård (Kallrustad) 21. nov 2011 kl. 10:35 (CET)

Hei! No har eg laga til noko om Telemark Kildevann. Utgansgpunkt i originalartikkel, difor ein freistnad på å skrive bokmål! Fekk mange data frå Astrid Ormtveit som skriv om industri i Fyresdal. Innhaldet skal i den samanhengen vere godkjent av fabrikken sjølv, men produktet er sjølvsagt mitt ansvar. Med mange endringar undervegs, også etter at eg har lagra det, er det blitt slik det er. Det var det. Olav Momrak-Haugan 7. jan 2012 kl. 10:48 (CET)

Hei Olav. Dette har blitt en god og innholdsrik artikkel. Utvida allikevel innledningen noe. Skal se om jeg får tid til å se litt nærmere på den seinere. Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 12. jan 2012 kl. 15:48 (CET)

Bilder

Hei Olav. Artig at du har utvida artikkelen om brønnebal til også å gjelde Rogaland. Har imidlertid sletta det ene bildet du lasta opp, for det ville ikke vises. Kan du prøve å laste det opp på nytt, eventuelt etter en sjekk av hva som kan ha vært feil forrige gang?Trond Nygård (Kallrustad) 19. des 2011 kl. 10:48 (CET) Hei! Det var ingen vanskar med opplasting og eg var inne fleire gonger på alle tre bileta, etter at eg og hadde vore heilt ute av wiki'n eit par gonger, for å kontrollere noko, og det fungera greitt, og eg veit og andre har vore inne på sida utan at det mangla noko så eg kan ikkje påpeike nokon feil. No har eg lagt det inn att og for meg verkar alt i orden. Du får sjå om problemet er annan stad, eller----. Olav Momrak-Haugan 19. des 2011 kl. 12:44 (CET)

Hei. Skal konferere med et par andre i wikiadministrasjonen. Fint om bildet kunne komme på plass. Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 19. des 2011 kl. 13:00 (CET)

Hei! Når eg går ut og inn på biletet så er alt greitt her. Når eg legg inn kategori heilt lik dei andre så vert denne markera som blå, altså alt i orden, men når eg så går inn på dei ulike kategoriane så får eg berre opp dei to andre bileta. Då må det vere eit problem utanfor mitt felt skulle eg tru. No går eg ein tur med hunden der burte på garden, ein stor irsk setter, han ventar på meg. Med beste helsing frå Olav Momrak-Haugan 19. des 2011 kl. 13:08 (CET)


Hei Olav. Jeg ser du har lasta opp to bilder som er dubletter, nemlig Bilde:Hauggrend.jpg og Bilde:Skredevatn.jpg. Vil du jeg skal fjerne et av dem for deg, og ordne med lenkene og sånn? Hilsen Aslak Kittelsen 12. jan 2012 kl. 15:24 (CET)

Takk for at du såg på dette. Når eg har nytta biletet før så har det vore med tanke på Haugggrend. Då eg skulle skrive om Skredevatn så fann eg ut at det var ein ikkje dekkande tittel på biletet, og endra den bevisst til Skredevatn. Tenkte at det fekk ikkje hjelpe om det var to bilete, same bilete men med ulik tekst. Men klart det ikkje er bra. Så om du fjernar det med tekst Hauggrend slik at vi bare har det med tekst Skredevatn, og ordnar med lenker m. m. så er eg sers takksam for det. Eg veit om lag kor desse bileta er så eg kan sjå etter tekst elles, om det er noko som bør endrast på. Veldig bra å få det i orden. Med beste helsing fråOlav Momrak-Haugan 12. jan 2012 kl. 16:17 (CET)

Da er det gjort! Hilsen Aslak Kittelsen 13. jan 2012 kl. 08:57 (CET)

Takk for det. Ser no at der er to bilete av Foldsæ 1923, eit Foldsæ 1923 jpg og eit Foldsæ 1923 JPG. Har vore burti dette problemet før. Det er det som har best kvalitet og som dekker mest, nemleg JPG, som bør bevarast, det andre, jpg, kan vel slettast dersom du er einig. Då ordnar du vel det tekniske i denne samanhengen slik at bileta er på rett plass med rette lenker. Helsing frå Olav Momrak-Haugan 13. jan 2012 kl. 09:38 (CET)

Utført! Bare si ifra hvis du kommer over flere filer. Aslak Kittelsen 13. jan 2012 kl. 09:56 (CET)

Hei! Takk igjen. Dei er ikkje mine men eg undrast over Vigdesjå komprimert JPG og Vigdesjå JPG. Å sjå på er dei like og den komprimera utgåva er vel unødvendig? Innsjøar og vatn i Telemark. Helsing frå Olav Momrak-Haugan 13. jan 2012 kl. 16:00 (CET)

Desse er i alle fall mine: Christian VI.jpg og Kongebilde.jpg. Det er same mannen. "Kongebilde" skulle bare peike på samlinga, det var før eg fann at eg ville lage eigen artikkel om denne serien. Ein kan vel slette denne dubletten men syte for at opplysningane vert rette i artikkelen om Moland kyrkje? Helsing Olav Momrak-Haugan 16. jan 2012 kl. 15:56 (CET)

Vekas artikkel

Hei Olav. Har du sett at Brønnebalet i Hauggrend er vekas artikkel? Vel fortent! Elles har du det kanskje travelt med utearbeid om dagen? Trond Nygård (Kallrustad) 7. jun 2012 kl. 14:04 (CEST)

Takk for påminning, klart det er gildt å sjå det slik, og takk for gode ord. Eg har ikkje vore inne på wikien på lang tid. Her går dagane med til arbeid i kulturlandskapet, ganske omfattande vedlikehald og utviding. Sauer som skal på heia og lama som får gjere beitejobben i sumar. Det er meiningsfulle dagar. Lite arbeid ved pc'n!Olav Momrak-Haugan 7. jun 2012 kl. 18:39 (CEST)
Heisann. Har stor forståing for at arbeid med matproduksjon og kulturlandskap vert set høgst om dagen. Vi dataslavar skulle gjerne ha vore på grønare enger i denne årstida! Har litt slått sjølv og, men mesteparten tek eg i månedsskiftet juli/august (har ikkje nokon til å ete graset.....). Trond Nygård (Kallrustad) 12. jun 2012 kl. 13:54 (CEST)

Attersyn

Hei Olav. Triveleg å sjå deg på wikien att!--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 28. okt. 2016 kl. 10:02 (CEST) Hei! Gildt å vere her og! Sauene er kome ned frå heia og foret er ordna!--Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 18:39 (CEST)

Galleri

Hei Olav! Jeg tillot meg å gjøre bildene i galleriet større i artikkelen om Olav Momrak (1868-1944). Da kommer bla. den stilige lesargruppa litt bedre fram. Hilsen Siri på NLI-biblioteket --Siri Rutledal Iversen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 11:25 (CEST) - Veldig bra!--Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 18:37 (CEST)

Hei Olav. Fint med lisens på bilde av Øvre Haugane. Kunne du også huske å sette på kategorier på bilder du laster opp?--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 07:32 (CET)

God dag! Eg gjorde ikkje noko med lisensen men retta opp ein skrivefeil som vel du gjorde. Det stod GArder og lyste raudt, eg retta det opp til Garder! Når eg ikkje har skrive kategoriar så er det fordi eg ikkje er sikker på kva som er aktuelt for dykk. Det kan eg hugse på men no vert det etter planen ei pause i skrivinga. Ha ein god dag. Med beste helsing frå --Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 10:20 (CET)

Takk for bra korrekturarbeid, Olav! Viss du til dømes legg på kategorien Fyresdal kommune, kan vi sikkert finne andre og meir spesielle kategoriar som passar. Velkomen attende etter skrivepausa!Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 11:34 (CET)

Lisens

Hei! Eg får ikkje lagt inn lisens på dette biletet som er knytta til Olav Lid: Fiskevollen på Foldsæ.jpg Det skulle eg gjerne få gjort slik at ikkje denne kommentaren vert ståande. Med beste helsing frå--Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 14. des. 2017 kl. 18:41 (CET)

Hegglandsgrend

Hei. Eg har oppretta artikkel om Hegglandsgrend i Fyresdal. Kanskje du har moglegheit til å supplere?--Per Eriksen Ormestøyl (Per Ormestøyl) (diskusjon) 3. mai 2018 kl. 12:40 (CEST) Det er ei krevjande oppgåve som eg i alle fall ikkje kan take på meg no, men når du fyrst har byrja så er det vel berre for deg å arbeide vidare, der er mykje å ause av! --Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 3. mai 2018 kl. 13:06 (CEST)

Fotografar

Hei Olav! La inn spørsmålet ditt på diskusjonsforumet! Helsing --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 22. okt. 2018 kl. 09:34 (CEST) God dag! Vi har greidd å spore opp grunnen til at denne brosjyren vart laga, det var ei utstilling,men enno ikkje funne ei papirutgåve, reknar med at det let seg gjere. Med beste helsing frå --Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 23. okt. 2018 kl. 09:57 (CEST)

Sletting av foto med feil

Hei! Eg skulle gjerne ha sletta bilete Fyresdal Folkeboksamling. Lånereglar 1967 .jpg då det er lagt inn med feil innhald i høve til tittelen, det er eit anna som skal ha dette og dette skal ha noko anna, men no kjem eg ikkje vidare. Systemet protesterer mot alle endringar. Veit ikkje korleis eg skal nå fram med dette ønsket!--Olav Momrak-Haugan (diskusjon) 11. des. 2019 kl. 08:40 (CET)

Slettet. Vidar Iversen (Vidariv) (diskusjon) 11. des. 2019 kl. 13:58 (CET)