Forside:Lavangen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Sør-Troms • Midt-Troms • Nord-Troms
Kvæfjord • Harstad • Skånland • Ibestad • Gratangen • Lavangen • Salangen

Om Lavangen kommune
1920 Lavangen komm.png

Lavangen kommune er en kommune i Troms og Finnmark fylke (før 2020 i Troms). Den ble utskilt som egen kommune fra Ibestad kommune 1. januar 1907. Lavangen ble 1. januar 1964 lagt inn i Salangen kommune før Lavangen igjen ble egen kommune 1. januar 1977, men Lavangsnes ble værende i Salangen kommune. Bygda Lavangen var en del av Astafjord tinglag.

Lavangen kapellkirke ble tillatt bygget 21. april 1888 og Lavangen sokn ble opprettet ved kgl. res. 18. september 1906 under Ibestad prestegjeld. 1. juli 1907 ble Lavangen sokn lagt under det nyopprettede Salangen prestegjeld.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Alma Braathen følte seg hjemme nord for polarsirkelen. Foto utlånt av Østen Braathen.

Alma Braathen (født 1906, død 1967) ble født i Jämtland av norske foreldre. Da Alma var i femårsalderen, flytta familien til Sundsvall der faren etablerte seg som sagbrukseier. Bruket gikk imidlertid konkurs som så mange andre sagbruk på den tiden, og i 1923 ble hun sendt over til Norge hvor slekten stammet fra. Det var mens hun besøkte den da 55-årige Katti Anker Møller at nysgjerrigheten på journalistikk våknet i henne. Sammen med de liberalistiske ideene som fru Anker Møller plantet i henne, skulle dette gi en meget bevisst kvinnesaksjournalist. Ja, hun ble så meget mer enn det – på grunn av sitt kvinnesaksengasjement. Hun ble en anerkjente krigskorrespondent, der felttoget i Nord-Norge sammen med reportasjene fra Vinterkrigen ble hennes journalistiske gjennombrudd. Hun benyttet ofte signaturen Brodjaga, som er det russiske uttrykket for luffer, omstreifer eller mer presist; person uten fast bopel. «Man skal ikke eie mer enn man kan ta med seg opp i ei bjørk». Alma Braathen skal ha ytret denne samiske livsvisdommen heime hos en journalistkollega, der samtalen gikk på de storartede tilbud som handelsstanden opererte med ved inngangen til 1960-tallet. Derved er også mye sagt om hennes måte å tenke og se verden på.

  Les mer …

Lavangsminne gis ut av Krambuvika bygdemuseum, Lavangen i Sør-Troms. Det første nummeret kom ut i 1976, og siden har bladet kommet hvert år, vanligvis ett nummer om høsten. I en periode på 1980-tallet ble det også utgitt et vårnummer. Årboka ble startet av Elling Ellingsen, som var redaktør i 25 år.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Lavangen kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler