Kolbjørn Jenssen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kolbjørn Jenssen i uniform.
Foto: Totens bygdebok I

Kolbjørn Jenssen (født 31. januar 1882 i Ringsaker, død 14. juni 1969) var offiser og fabrikkdirektør. Han var gjennom mesteparten av yrkeskarrieren tilknytta Raufoss Ammunisjonsfabrikker i Vestre Toten, og fra 1936 til 1949 var han fabrikkens direktør. Han var dessuten formann i byggekomiteen for Raufoss kirke.

Bakgrunn og familie

Han vokste opp på Hamar, som sønn av overlærer Hans Jenssen (1851–1942) og Isabella Kristiane Louise f. Andreassen (1857–1932). Faren var ansatt ved Hamar lærerskole.

30. november 1913 gifta Kolbjørn Jenssen seg i Gjøvik kirke med Aagot Fischer (1886–1971), datter av brukseier Fredrik Fischer (1858–1915) og Anne f. Løken (1860–1947). Lektor Ørn Jenssen var sønnen til Kolbjørn og Aagot Jenssen.

Yrkeskarriere

Han tok eksamen artium i 1900 og begynte etterpå på militær utdanning. I folketellinga for 1910 er han titulert som premierløitnant og bosatt i Bogstadveien 6 i Kristiania. Etter å ha vært aspirant ved Artilleriets tekniske fellesetat ble han i 1915 kaptein og samtidig ansatt som sjef for Raufoss Kruttverk. Dette var en avdeling ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker, som han ble nestkommanderende ved samtidig som han var kruttverkssjef.

Kolbjørn Jenssen ble i 1933 forfremma til major og i 1936 til oberstløytnant. I forbindelse med den siste forfremminga overtok han også som direktør ved ammunisjonsfabrikken, den største bedriften i Vestre Toten. Jenssen etterfulgte Johannes Ravnsborg, som ble generalfelttøymester.

I 1939, da andre verdenskrig brøt ut, begynte Jenssen og RA å planlegge nye fabrikkbygninger for brannrør og kanonhylser. Disse bygningene ble tatt i bruk etter at tyskerne okkuperte Norge, og i boka Norske våpen i tyske hender skriver Arne Løvlie at ammunisjonsproduksjonen gikk for fullt under krigen. Hele produksjonen gikk til tyskerne. Ifølge Løvlie protesterte verken ledelsen eller arbeiderne ved fabrikken mot dette.

Jenssen gikk av med pensjon 31. januar 1949, da Frode Andreas Onarheim ble ny fabrikkdirektør.

Verv

Aagot og Kolbjørn Jenssen er gravlagt i Fischer-familiens grav på Hunn gravlund, Gjøvik. Fotografi fra 2015.

Jenssen var medlem av flere offentlige komiteer, blant annet Den permanente kruttkomiteen (fra 1915), Komiteen til prøve av lys- og gassprojektiler (1916–19), og Komiteen til revisjon av hærens artilleriammunisjon (1920–23).

Han var også styremedlem i Hunselvens Brukseierforenings styre, satt i representskapet til Gjøvik og Opland Privatbank og hadde flere kommunale verv.

Kilder og litteratur