Lebensborn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nål tilhørende Lebensborn.

Lebensborn e.V. (tysk: «livskilde») fullt offisielt navn: Lebensborn eingetragener Verein, var en velferdsorganisasjon for ugifte mødre som hadde barn med medlemmer av SS, da disse allerede hadde gjennomgått en granskning av familiebakgrunn. Den ble grunnlagt av Heinrich Himmler i 1935 for å understøtte barnerikeligheten i SS og ha omsorg for «rase- og arvebiologisk verdifulle» mødre og barn. Lebensborn drev blant annet fødehjem hvor omkring 11 000 barn kom til verden. Det var meningen at barna skulle komme i varig tysk pleie eller adopsjon.

Formål

Ideen bak Lebensborn bygget på völkisch-tenkning og pangermanske forestillinger om å sikre utviklingen av det som ble kalt den «nordiske», «ariske» eller «germanske rasen». Føde- eller mødrehjemmene i organisasjonens regi skulle bidra til en trygg oppvekst for ariske barn, slik at den ariske rasen fremsto mest mulig fulltallig og ren. Lebensborn skulle også sørge for at «raserene» barn fra utenomekteskapelige forhold ble adoptert av tyske familier der de voksne var lojale partimedlemmer. Organisasjonen fikk i tillegg tvangsadoptert enkelte småbarn som var foreldreløse.

Norge

Fra 1941 omfattet virksomheten også «rasemessig verdifulle barn» fra tyskokkuperte områder, og våren samme år ble det opprettet en egen avdeling av Lebensborn i Oslo etter at den øverste sjefen for tysk politi og SS i Norge, Wilhelm Rediess i mars samme år fikk inn rapporter om at et stort antall norske kvinner var blitt gravide med tyske soldater.

Rundt 8 000 ble født på disse hjemmene og ca. 250 barn ble satt bort til pleiefamilier i Tyskland. Disse bodde i første omgang på Lebensbornhjemmene Kohren-Sahlis ved Leipzig, Hohehorst ved Bremen og Bad Polzin i Pommern, dagens Polen. Noen av disse barna ble også overlatt til sine tyske fedre. Rundt 80 barn ble etter krigen sporet opp og gjenforent med sine norske mødre.

Barna av menige soldater, hvor særlig den norske moren ble vurdert til ikke å ha «verdifulle» rasemessige egenskaper, ble mor og barn plassert på norske institusjoner som Sebbelows Stiftelse på plasser Lebensborn hadde kjøpt opp. Lebensborn sto for inn- og utskrivning av både mødrene og barna.

Etter krigen

Etter krigen ble mødrene straffet relativt hardt under rettsoppgjøret. Også barna ble fratatt en rekke rettigheter og mange ble tvangsadoptert bort, sendt på mentalinstitusjoner og institusjoner for mentalt tilbakestående, uten at det var noe medisinsk grunnlag for dette. Mange ble i utsatt for ulike overgrep, som mishandling og seksuelle overgrep. I tillegg ble det gjort unntak i en del lover, blant annet ble de fratatt norsk statsborgerskap (fra 1950 kunne de søke etter fylte 18 år) og fikk heller ikke barnetrygd eller barnebidrag fra fedrene.

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik ba i 1998 om offisiell unnskyldning for behandlingen og de overgrep disse barna hadde blitt utsatt for. De som kunne dokumentere mishandling og overgrep skulle får en erstatning opp til kr 200 000.

Det er imidlertid fortsatt et problem at dette ukritisk og feilaktig framstilles som et «avlsprosjekt», da dette kun var rettet inn mot allerede gravide kvinner.

Lebensborn-hjem i Norge

Det ble under andre verdenskrig opprettet flere Lebensborn-hjem i Norge enn i noen andre okkuperte land. Tyske soldater ble også oppfordret til å kurtisere lokalbefolkningen. I Norge ble var det følgende føde- og mødrehjem:

Navn Bygning(er) Sted Opprettet Kapasitet Bilde
Heim Geilo Dr. Holms Hotel Geilo 1942 60 mødreplasser / 20 barneplasser
199 fødsler
Dr. Holms hotell, Geilo - no-nb digifoto 20160503 00207 NB MIT FNR 06831.jpg
Kinderheim Godthaab Godthaab Rehabiliteringssenter Haslum i Bærum 1942 165 barneplasser, utvidet i oktober 1943 til 250 plasser Godthaab Rehabiliteringssenter Bærum 2016.jpg
Heim Hurdalsverk Hurdal Glassverk Hurdal 1942 40 mødreplasser / 80 barneplasser 1 Hurdals Verk Turisthotel - no-nb digifoto 20150819 00250 bldsa PK23438.jpg
Heim Klekken Klækken hotell Haugsbygd utenfor Hønefoss 1942 Eksteriør, Fødehjemmet Klekken.jpg
Heim Hösbjör Høsbjør Hotel Utenfor Brumunddal aldri i drift Rekvirert i 1942, tilbakelevert eierne i mai 1943 24151 Pattersons Høsbjør Turisthotel - no-nb digifoto 20150812 00066 bldsa PK26137.jpg
Mutterheim Bergen Hadde antakelig adresse Hopsvegen 120, Hop pr. Bergen Hop utenfor Bergen 1943 20 mødreplasser / 6 barneplasser
Kinderheim Stalheim Stalheim turisthotell Øverst i Nærøydalen 1943 100 barneplasser Stalheim - no-nb digifoto 20160222 00182 NB MIT FNR 01034 (cropped).jpg
Stadtheim Oslo Polens ambassade, Olav Kyrres plass 1 Oslo 1943 20 mødreplasser / 6 barneplasser Polens ambassade Oslo - 2010-08-22 at 12-56-43.jpg
Stadtheim Drontheim Singsaker gård
Nedre alle 16
Trondheim 1943 30 mødreplasser / 10 barneplasser Singsaker gård.jpg
Heim Os Moldegaard Os ved Bergen 1943 80 barneplasser Moldegaard.jpg

Eksterne lenker