Matrikkelgarder i Vestre Toten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er under aktiv utvikling og vil derfor framstå som en kladd inntil denne malen er fjernet. Du er velkommen til å delta i den videre utviklingen av artikkelen!


Oversikt over matrikkelgarder i Vestre Toten basert på gjeldende kommunegrenser (2020). Tanken er å lage et lite forprosjekt for en kommende digital bosetnings- og befolkningshistorie for Vestre Toten kommune, med koplinger til tilsvarende prosjekt i nabokommunene Østre Toten og Gjøvik.

Med unntak av bygdelaget Eina (gnr. 145-189), som er behandla i bind V av Totens bygdebok (1984), mangler det såkalt gards- og slektshistorie for Vestre Toten. I første omgang er målet å ha artikler om alle matrikkelgardene i kommunen, gnr. 1- 189 (merk at gnr. 67-76 er overført til Østre Toten). I de tilfellene der hovedbølet (oftest bnr. 1) er noenlunde identisk med matrikkelgarden, vil artikkelen om hovedbølet bli hovedartikkel. Artikkelen om matrikkelgarden skal først og fremst fungere som en inngangsportal, der en tabell over bruk ligger nesten øverst.

Garder

Gnr. Navn Sted Bnr. 1886 Bnr. 1950 Bnr. 2020 Videre lesing Kommentarer
1 Hjelpestein Fjellsmarka 6
2 Markestad Fjellsmarka 19
3 Nordre Flikkeshaug Fjellsmarka 11
4 Søndre Flikkeshaug Fjellsmarka 5
5 Elton Fjellsmarka 9 Se også artikkel om hovedbølet.
6 Ripe Fjellsmarka 1 1 1 Udelt (bare ett bruksnummer).
7 Grøthaug Fjellsmarka 15
8 Drengsrud Fjellsmarka 7
9 Breiskallen Breiskallen 36 Sigmund Kildal: «Fra kvernbruk til tettbebyggelse», i Totn 1980, s. 53-65. Se også andre Breiskallen-artikler og Svend Didriksen Overn, som vokste opp her.
10 Negard Raufoss 8 115 467
11 Øverby Fjellsmarka/Raufoss Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
12 Vestrum Raufoss Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
13 Raufossen Raufoss Har gitt navn til tettstedet Raufoss.
14 Korterud Raufoss Se også artikkel om Hans Ellingsen Korterud.
15 Karsrud Fjellsmarka/Raufoss
16 Lerud
17 Ringvoll
18 Lisøgarden 1950: bare bnr. 2 (Nordli), slått sammen med gnr. 19?
19 Li Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
20 Alm Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
21 Svartås
22 Huseby Se også artikkel om Huseby (bnr. 1 og 3 mfl.), som omfatter mesteparten av matrikkelgarden.
23 Eriksrud
24 Steinberg Se artikkel om amtmannsgarden (bnr. 1), nå en del av Mjøsmuseet.
25 Stepperud Se også artikkel om Magnhild Stepperud.
26 Knappen
27 Kvaksrud
28 Torsrud
29 Myra
30 Helset Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
31 Velt-Malterud 1950: Bnr. 1 kalles «Malterud lille m/ Helsetødegaarden».
32 Malterud
33 Stor-Tåsås
34 Velt-Tåsås
35 Grevlaus Kalles nå Gårder (Gaarder).
36 Grimås Raufoss Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
37 Drågår
38 Ånnerud Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1) og Nordsetkrysset.
39 Morterud Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1 mfl.).
40 Roksvoll Se også artikkel om lærer Lars Johansen Dahl og etterkommerne hans.
41 Røstøen Reinsvoll
42 Presteseter Reinsvoll Se også kort samleartikkel om sjukehuset og garden.
43 Søndre Kyset Reinsvoll
44 Nordre Kyset Reinsvoll
45 Inndal Reinsvoll Se også artikler om gardbruker Ole Tollefsen Bellerud og prost Ingvar Ødegaard.
46 Finstad
47 Øystad Kalles «Stabu øvre» i Matrikkelutkastet 1950.
48 Engødegard Kalles «Enge» i Matrikkelutkastet 1950.
49 Knatterud Ihle
50 Gaukom Ihle
51 Kukkersrud Ihle Hovedbølet (bnr. 1, 2 og 3) har skifta navn til Tjernholm.
52 Hørsrud Ihle
53 Kauserud Ihle
54 Ersrud Ihle Se også artikkel om Hjalmar Røstøen.
55 Verslien
56 Evenrud
57 Skarten
58 Lesterud
59 Holte Se også artikkel om Anton Røstøen.
60 Ås Prestegarden (også kalt Kallerud) er bnr. 1.
61 Steffensrud Livsverket Steffensrud - Historien om Steffensrud rehabiliteringssenter, Alfa Forlag 2014. Hans Haug og Berte Berg fra Nordlia dreiv/eide garden rundt 1900.
62 Berg Bøverbru
63 Åsjordet Bøverbru Deler av tettstedet Bøverbru er bygd på tomter fra Åsjordet.
64 Øvstås Bøverbru
65 Gjestrum Bøverbru 2 28 173 Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1) og Heimdal (bnr. 3).
66 Rud Bøverbru Se også artikkel om Rud skole og klokkergard (bnr. 1).
105 Vallesætra Solvoll
107 Evangsætra Solvoll Se også artikkel om bnr. 2.
108 Engesætra Solvoll Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
109 Alstadsætra Solvoll Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1 og 3 mfl.).
110 Festadsætra Solvoll Se også artikkel om bnr. 1 og 3.
129 Skjellerud Sagvoll/Nordåsen
152 Jonsrud Eina
156 Snipstadsætra Eina Totens bygdebok V Se også artikkel om hovedbølet.
159 Teiterud Eina Totens bygdebok V
(Vestre Toten gnr.
(Vestre Toten gnr.
(Vestre Toten gnr.
(Vestre Toten gnr.
(Vestre Toten gnr.
(Vestre Toten gnr.
(Vestre Toten gnr.

Kilder

Utabygdebøker

Stedsnavn

  • Stadnamninnsamling v/Vigdis Bjørhovde 1975 (nå ved UBB?).
  • Harsson, Margit: Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen, Oslo 2010.
  • Norske Gaardnavne
  • Schmidt, Tom: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd, doktoravhandling, 2000.

Se også