Matrikkelgarder i Gjøvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oversikt over matrikkelgarder i Gjøvik basert på gjeldende kommunegrenser (2020). Tanken er å lage et lite forprosjekt for en kommende digital bosetnings- og befolkningshistorie for Gjøvik kommune, som består av Gjøvik by og de gamle herredskommunene Vardal, Biri og Snertingdalen. Oversikten må ses i sammenheng med tilsvarende matrikkelgard-lister for nabokommunene Østre og Vestre Toten, i tillegg til nabobygdene på Hedmarken.

Torgeir Lauvdal skreiv rundt andre verdenskrig bygdebøker, inkludert «gards- og ættehistorie», for de tre herredskommunene. Bøkene danner utgangspunktet for arbeidet med denne digitale befolknings- og bosettingshistorien, men ambisjonen er å både oppdatere, utvide og korrigere dette 60-70 år gamle arbeidet. For befolkningshistorien vil Per Braastads slektshistoriske arbeid være viktig.

I første omgang er målet å ha artikler om alle matrikkelgardene i kommunen, i alt 255 gardsnummer. I de tilfellene der hovedbølet (oftest bnr. 1) er noenlunde identisk med matrikkelgarden, vil artikkelen om hovedbølet bli hovedartikkel. Artikkelen om matrikkelgarden skal først og fremst fungere som en inngangsportal, der en tabell over bruk ligger nesten øverst og viser veg til (kommende) artikler om fradelte bruk og tomter.

Garder

Gnr. Navn Sted Bnr. 1886 Bnr. 1950 Bnr. 2020 Videre lesing Kommentarer
1 Seval Vardal 45 Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
2 Skyberg Vardal
3 Viberg Vardal
4 Nordenga Vardal
5 Vesleenga Vardal Rygh: «Kaldes væ`hlænga».
6 Nedre Brekken Vardal Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
7 Glæstad Vardal
8 Solbjør Vardal
9 Gubberud Vardal
10 Øveråsen Vardal (Åslendet) Kort artikkel, må omarbeides.
11 Neråsen Vardal (Åslendet)
12 Hågå Vardal (Øverbygda)
13 Mælum Vardal (Øverbygda)
14 Vestre Skjervum Vardal (Øverbygda)
15 Østre Skjervum Vardal (Øverbygda)
16 By Vardal (Øverbygda) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1) og Knut Dæhlen på Synsteby (bnr. 2).
17 Myre Vardal (Øverbygda)
18 Følingstad Vardal (Øverbygda)
19 Mjølstad Vardal (Øverbygda)
20 Stor-Gryte Vardal (Øverbygda) Se også artikkel om det sammenslåtte Gryte.
21 Velt-Gryte Vardal (Øverbygda) Se også artikkel om det sammenslåtte Gryte.
22 Børstad Vardal (Øverbygda)
23 Vardal prestegard Vardal (Øverbygda)
24 Vardal klokkergard Vardal (Øverbygda) Se også artikler om Torgeir Lauvdal og andre klokkere/lærere.
25 Haug Vardal (Øverbygda) Se også artikkel om Haug landbruksskole.
26 Hørstad Vardal (Øverbygda)
27 Alm Vardal (Øverbygda)
28 Ålstad Vardal (Øverbygda) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
29 Mustad Vardal Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1 mfl.).
30 Blakksæterroa Vardal
31 Sæteren Vardal (Mustadroa)
32 Snuggerud Vardal
33 Linnerud Vardal
34 Brunsætra Vardal
35 Gillerhaugen Vardal
36 Vesterås Vardal
37 Brunsæterlia Vardal
38 Skonhovd Vardal (Skansen)
39 Skumlien Vardal (Skansen)
40 Kristoffersveen Vardal
41 Kongelstad Vardal (Skansen)
42 Villåsen Vardal (Skansen)
43 Svartåsen Vardal (Skansen)
44 Napstad Vardal (Skansen) Overført til Vestre Toten? Se også artikkel om Kristian Nyjordet.
45 Eikstad Vardal (Skansen)
46 Åndalen Vardal (Skansen) Se også artikkel om Aandalen skole.
47 Tromsåsen Vardal (Skansen)
48 Øvre Bjugstad Vardal (Skansen) Se også artikkel om navnegarden Bjugstad.
49 Nedre Bjugstad Vardal (Skansen/Breiskallen) Se også artikkel om navnegarden Bjugstad og Øvre Amsrud (bnr. 4).
50 Nedre Dalborgen Vardal (Sørbyen) Se også artikkel om det sammenslåtte Dalborgen og diverse bruk i Dalborgskolonien.
51 Øvre Dalborgen Vardal (Sørbyen) Se også artikkel om det sammenslåtte Dalborgen og diverse bruk i Dalborgskolonien.
52 Øykåsen Vardal (Vindingstad/Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
53 Vestby Vardal (Vindingstad/Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
54 Ånnerud Vardal (Vindingstad/Sørbyen)
55 Helgerud Vardal (Vindingstad/Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
56 Vårnes Vardal (Vindingstad/Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
57 Bondelia Vardal (Vindingstad/Sørbyen)
58 Fruset Vardal (Vindingstad/Sørbyen)
59 Rambekk Vardal (Vindingstad/Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 2 mfl.).
60 Viken Vardal (Østre Totenveg/Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
61 Nedre Gjøvik Gjøvik Se også artikkel om Gjøvik gård (hovedbølet).
62 Kirkeby Vardal (Sørbyen) Fyldig artikkel, men mangler brukstabell.
63 Øvre Gjøvik Vardal (Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
64 Kopperud Vardal (Sørbyen)
65 Nygard Vardal (Hunndalen) Se også Nygard stasjon, Hans Olsen Nygård og kona Johanne Pedersdatter f. Skonhovd.
66 Brusveen Vardal (Hunndalen) Se også O. Mustad & Søn og Kallerud.
67 Hunn Gjøvik Store deler av Gjøvik sentrum og Nordbyen er bygd på gardens grunn. I 1950 (jf. matrikkelutkastet) lå bnr. 42-327 i Vardal herred, og artikkelen mangler naturlig nok brukstabell.
68 Sogstad Vardal (Nordbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
69 Ås Vardal (Hunndalen) 879 Store deler av Hunndalen er bygd på tomter fra Ås.
70 Askjum Vardal (Hunndalen)
71 Torke Vardal (Nordbyen)
72 Nerby Vardal (Nordbyen)
73 Øverby Vardal (Nordbyen)
74 Eik Vardal (Nordbyen)
75 Berg Vardal (Nordbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
76 Tranberg Vardal (Nordbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
77 Bjørnsveen Vardal (Nordbyen)
78 Nedre Bråstad Vardal Se også (kort) artikkel om navnegarden.
79 Nordre Bråstad Vardal Se også (kort) artikkel om navnegarden.
80 Øvre Bråstad Vardal Se også (kort) artikkel om navnegarden.
81 Øgarden Vardal
82 Kolberg Vardal
83 Dal Vardal
84 Slettum Vardal
85 Bråten Vardal
86 Ner-Stokke Vardal Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
87 Øver-Stokke Vardal
88 Fossum Vardal
89 Bakåsen Vardal
90 Helli Vardal
91 Skårstad Vardal
92 Koll Vardal
93 Bjørge Vardal
94 Kolls-Ålstad Vardal
95 Skikkelstad Vardal
96 Sæter Vardal
97 Myre (nordre) Vardal
98 Skarkerud Vardal (Åslendet)
99 Kastad Vardal Se også artikkel om Lundstein skole (bnr. 6 mfl.).
100 Tømmerstigen Vardal
101 Østby Vardal (Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
102 Ås Vardal (Sørbyen) Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1).
107 Nordre Bjørnstad Biri (Biristranda) Se også artikkel om Ivar Skårset (fra bnr. 2?).
108 Søre Bjørnstad Biri (Biristranda)
109 Fegring Biri (Biristranda)
110 Nordre Myre Biri (Biristranda)
111 Søre Myre Biri (Biristranda) Se også artikkel om forfatter Sigmund Myhre på bnr. 2.
112 Hellerud Biri (Biristranda)
113 Gaukstad Biri (Åsroa)
114 Øvstdal Biri (Åsroa)
115 Røllesby Biri (Åsroa)
116 Øveråsen Biri (Åsroa)
117 Neråsen Biri (Biristranda)
118 Røstø Biri (Biristranda) Bnr. 1 ble i 1967 kjøpt innåt Neråsen (gnr. 117/1).
119 Kalverud Biri (Biristranda) Se også artikkel om husmannssønnen Iver Olsen (1804–1869), som ble brukseier i Christiania.
120 Nord-Ekren Biri (Biristranda) Se også artikler om Wiklund-butikken, Hagbart Wiklund og Biristrand skole.
121 Sør-Ekren Biri (Biristranda)
122 Nordre Huskelhus Biri (Biristranda) Se også artikkel om Ingeborg Strandengen på bnr. 13.
123 Brattstigen Biri (Biristranda)
124 Søndre Huskelhus Biri (Biristranda)
125 Bekkemellom Biri (Biristranda)
126 Korsvegen Biri (Biristranda?)
127 Nordre Gryte Biri (Biristranda)
128 Søndre Gryte Biri (Biristranda)
129 Mælum Biri (Biristranda) Se også artikkel om Lars Jensen (1784-1852), husmannssønn fra en plass under Mælum.
130 Roterud Biri (Biristranda)
131 Svennes Biri Se også artikler om Svennesvollene, Anders Lysgaard og Louise Lysgaard (1843–1917). Biri Glassverk er bnr. 8, se f.eks. Hans Jørgen Theigler.
132 Biri prestegard Biri Se også bruket Øvre Kullsveen og artikler om prester. Edvard Wilhelm Wedøe var far til Otto Wedøe, de kjøpte Oppegard i Totenvika.
133 Sigstad Biri
134 Kluke Biri
135 Sem Biri
136 Berg Biri
137 Steig Biri
138 Bollerud Biri
139 Båberg Biri Se også artikler om gardbruker Sigurd Thorstad og husmannssønnen og kriminalbetjenten Oluf Nilsen Baaberg fra Smikkerud.
140 Brattberg Biri Se også Østre Brattberg (bnr. 1) og Vestre Brattberg (bnr. 5).
141 Hov Biri
142 Storsletten Biri
143 Bjørge Biri
144 Skogstad Biri
145 Hegge Biri
146 Alset Biri
147 Skarset Biri
148 Dal Biri
149 Biri
150 Kjenset Biri
151 Liereng Biri
152 Stuve Biri (Øverbygda) Se også artikkel om Øverbygda skole.
153 Herberg Biri
154 Nedre Beinerud Biri
155 Øvre Beinerud Biri
156 Hovde Biri
157 Taraldsrud Biri
158 Tømten Biri
159 Karlstad Biri
160 Brennum Biri
161 Haugen Biri
162 Stumlia Biri
163 Øgarden Biri Kalles også Stumliøgarden.
164 Bjørklund Biri
165 Kråkeberg Biri Skrives også Krageberg.
166 Udal Biri
167 Næperud Biri
168 Dagfinrud Biri
169 Syversveen Biri
170 Klomstein Biri
171 Galtestad Biri
172 Galtestadsveen Biri
173 Nedre Gullord Biri (Klomsteinroa)
174 Øvre Gullord Biri (Klomsteinroa) Se også artikkel om utvandreren Even Gullord.
175 Brynstad Biri
176 Østby Biri
177 Lunde Biri
178 Kårstad Biri
179 Skumsrud Biri
180 Diset Biri
181 Biri
182 Honne Biri Se også artikler om lærer Thore G. Aaberg (på Kringsrud skole, bnr. 13) og Kremmerodden (bnr. 51).
183 Melby Biri Se også artikkel om Ludvig Mehlum (veterinær og eier av bnr. 1).
184 Skjønsby Biri
185 Klundby Biri Se også artikkel om hovedbølet.
186 Unset Biri Se også artikkel om lærerbrødrene Martinus og Kjell Fremstad (fra bnr. 4).
187 Skulhus Biri
188 Larud Biri (Redalen)
189 Hasselknippe Biri (Redalen)
190 Bøvre Biri (Redalen)
191 Bjørke Biri (Redalen)
192 Enger Biri (Redalen)
193 Lier Biri (Redalen)
194 Svea Biri (Redalen)
195 Nordenga Biri (Redalen)
196 Roli Biri (Redalen)
197 Etnestad Biri (Redalen)
198 Amundrud Biri (Redalen)
199 Skøyen Biri (Redalen)
200 Store Ålkytterud Snertingdal
201 Lille Ålkytterud Snertingdal
202 Strandbakke Snertingdal
203 Flatsrud Snertingdal Se også artikkel om Arne Fladsrud.
204 Sviund Snertingdal
205 Dullerud Snertingdal
206 Søndre Markeng Snertingdal
207 Nordre Markeng Snertingdal
208 Dybdal Snertingdal
209 Lien Snertingdal
210 Beinrud Snertingdal
211 Lønnum Snertingdal
212 Onsrud Snertingdal
213 Tofsrud Snertingdal
214 Drogset Snertingdal
215 Skunberg Snertingdal
216 Saksberg Snertingdal
217 Gjøsti Snertingdal
218 Snartum Snertingdal
219 Segard Snertingdal
220 Kvisgard Snertingdal
221 Storsveen Snertingdal
222 Austdal Snertingdal Se også artikler om Andreas Austdal og Mathias Enger.
223 Tømmeråsen Snertingdal
224 Øvre Nøss Snertingdal Se også artikler om brukerne Kristian og Even Oudenstad; Kristian knyttes også til garden Audenstad.
225 Nedre Nøss Snertingdal
226 Nittåsen Snertingdal
227 Skonnord Snertingdal Skrives helst Skonnol. Se også artikkel om Skonnordtjernet og Even Skonnord mfl.
228 Klette Snertingdal
229 Berg Snertingdal Se også artikkel om hovedbølet (bnr. 1) og Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk.
230 Hov Snertingdal Skrives også Hoff. Se dessuten artikkel om Olaf Hoffsbakken, som sannsynligvis kom fra et av bruka under gnr. 230.
231 Brattlia Snertingdal Se også artikkel om Stener Bratlien (1878-1959).
232 Ligarden Snertingdal
233 Snertingdal
234 Flatlien Snertingdal Skrives også Flatlia.
235 Fåreng Snertingdal
236 Audenstad Snertingdal Se også artikkel om Dalheim skole (bnr. 2) og Kristian Oudenstad (1863-1933).
237 Kirkerud Snertingdal
238 Grøterud Snertingdal
239 Rud Snertingdal
240 Rudshaugen Snertingdal
241 Søndre Ålset Snertingdal Se også artikkel om navnegarden Ålset og Peder Aalseth.
242 Nordre Ålset Snertingdal Se også artikkel om navnegarden Ålset.
243 Bakke Snertingdal
244 Nordre Sveen Snertingdal
245 Tomter Snertingdal
246 Brennhaugen Snertingdal
247 Lille Ambjør Snertingdal
248 Store Ambjør Snertingdal
249 Røstad Snertingdal
250 Lunda Snertingdal Se også artikkel om Syver Snekkerhaugen, som fikk skilt ut bnr. 4.
251 Engom Snertingdal
252 Ekren Snertingdal Se også artikkel om Torstuen skole (bnr. 3).
253 Hasli Snertingdal Terje Tandsether: flere artikler i VSLT 2002-2005 Se også artikkel om Svend Didriksen Hasli (ca. 1689-1734).
254 Bratteng Snertingdal
255 Ringsrud Snertingdal

Eksterne ressurser/kilder

Andre bygder

Stedsnavn

  • Harsson, Margit: Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen, Oslo 2010.
  • Norske Gaardnavne
  • Schmidt, Tom: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd, doktoravhandling, 2000.

Se også