Vegar i Bø kommune (Telemark)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over vegar i tidlegare Bø kommune i Telemark, som frå 1. januar 2020 er ein del av Midt-Telemark kommune. Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at ein også kan sortere etter område eller andre kriterier.
Sortering av lista gjerast ved å klikke i namnerada øvst. Dersom ein vil sortera etter fleire kriterier samstundes holdes shift-tasten inne mens ein klikkar.

Liste

Veg Tidlegare kommune Område Namneopphav Vedteke Merknadar
Almedalsvegen Årmotdalen Lokaliteten Almedalen. 2014 Til Bråten hyttegrend.
Askildtvegen Gardsnamnet Askilt. 1996
Askvegen Breisås
Bakåskollen Bakås Forbergåsen. 2013 Går bak Forbergåsen.
Bakåsvegen Bakås Forbergåsen 1988 Går bak Forbergåsen.
Bergenvegen Langkåshaugen Gardsnamnet Bergene. Uttalast «Bærgenn» med tonelag som i «Bergit».
Bergestigvegen Øvre Bø Husmannsplassen Bergestig. 1996
Berglandvegen Gardsnamnet Bergland. 1995
Bergvegen Breisås
Bjørkebakken Breisås
Bordvegen Breisås Vinterveg for kjøyring av trelast. 1996
Borgjalia Breisås Gardsnamnet Borgja (gnr. 51/1). 1996
Borgjavegen Breisås Gardsnamnet Borgja (gnr. 51/1).
Breisåsvegen Breisås Namnet utgikk i 1996 og vegen blei lagt til Venåsvegen.
Brekkegrendvegen Lifjell Brekkegrenda. Seljord og Bø. Til Stavsholtmyrane.
Breskelivegen Grenda Breskelia. 1988
Breskhaugbakken Eikjabygda Breskhaug skule.
Bøgata Sentrum
Dagstjønnvegen Lokaliteten Dagstjønn.
Eikavegen Gardsnamnet Eika. 1988 Uttalast «Eikjavegen».
Eikelundvegen Sentrum Gardsnamnet Eikelund (gnr. 53/32). 2007
Eilevs veg Folkestad Eilev Steinoddsson Folkestad 1981 Folkestad felt E.
Elgfaret Breisås Konstruert namn. 1996
Elvefaret Grivimoen industriområde Bøelva. 1988
Engenevegen Gardsnamnet Engene (gnr. 51/31).
Espedalsvegen Gardsnamnet Espedalen. 1996
Eventyrskogen Breisås
Flatinvegen Flatin Gardsnamnet Flatin. 1988
Flitabakken Breisås Gardsnamnet Flita (gnr. 51/5). 2007 Tidligare Oppheimvegen 7-23.
Flitavegen Breisås Gardsnamnet Flita (gnr. 51/5).
Folkestadguto Folkestadgrenda Gardsnamnet Folkestad. 1996
Folkestadvegen Sentrum / Folkestad Gardsnamnet Folkestad. Fv 152
Forbergvegen Forberg Gardsnamnet Forberg. 1988
Fossheimvegen Langkåshaugen Gardsnamnet Fossheim. 1994 Endra namn frå Krossvegen.
Framstadvegen Sentrum Gardsnamnet Framstad (gnr. 51/6). 1983 Framstad frå 1919, endra til Grivi i 1944. Framstadvegen 11.
Friheimvegen Øvre Bø Grendehuset Friheim. 1996
Fredsteinsbergja Roegrenda 2018 Boligfeltet Fredsteinbergja.
Frivollvegen Sentrum Eigedommen «Frivoll» med tidlegare Folkets hus. 1983
Furutoppen Breisås Konstruert namn. 2007 Bresås syd.
Furuvegen Langkåshaugen Store furuer på staden.
Gamleveg Sentrum Tidlegare del av hovedvegen gjennom bygda.
Garvikstrondi Seljord og Bø Garvikstrondi. 640 m av vegen ved Massekåsa sørvest for Ulveneset ligg i Bø.
Garvikvegen Øvre Bø Staden Garvik i Seljord. 1991 Fv 156
Gautilvegen Grave Gautiltjønna. 1996 Fra Gravevegen til Gautiltjønna.
Gravevegen Øvre Bø Gardsnamnet Grave. 1997 Endra namn frå Gautilvegen til Gravevegen.
Gregars veg Nordbø Lokalhistorikar Gregar Nordbø (1856–1940). 1996
Grivibakken Grivi Gardsnamnet Grivi. 2007
Grivijordet Grivi Gardsnamnet Grivi. 2007
Grivisletta Grivi Gardsnamnet Grivi. 2007 Namn på veg og industriområde.
Grivisvingen Grivi Stortingsrepresentant og sorenskrivar Gjermund Grivi. 2007 Han fekk æren for at jernbanen ble lagt i ein sving innom Bø («Grivisvingen»).
Grivivegen Grivi Gardsnamnet Grivi. ?, 1996 Forlenging namnsett i 1996.
Grostuldalen Lifjell Stulen Grostul 2013 Hytteveg.
Grostulhaugane Lifjell Stulen Grostul 2013 Hytteveg.
Grostulvegen Lifjell Stulen Grostul 2013 Hytteveg.
Gullbringvegen Sentrum Lokaliteten Gullbring.
Gvarvvegen Bø i Telemark / Gvarv Tettstaden Gvarv. 1991 Rv36. Slått saman med Bøvegen i Sauherad i 2019.
Gymnasbakken Sentrum Landsgymnaset / Gymnaset. Del av Fv 155.
Gåravegen Gardsnamnet Gåra. 1988 Uttalast «Gålavegen» med tjukk L.
Hagan Øvre Bø Småbruket Hagan (gnr. 28/22).
Harpetjønnlia Folkestad Harpetjønn. 1981 Folkestad felt A.
Haugerudbakken Gardsnamnet Haugerud.
Haugesagvegen Oterholt Husmannsplassen Haugesag. 1996
Hauglandvegen Gardsnamnet Haugland. 1996
Haugvegen Langkåshaugen
Hegnunvegen Myramoen / Hegnun Husmannsplassen Hegnun. 1991 Tidlegare Djupegropvegen.
Heimvegen Langkåshaugen
Hellandvegen Sentrum Felemakarætta Helland. 2002
Hellåsen Folkestad 1981 Folkestad felt A.
Hengebruvegen Øvre Bø Hengebrua over Bøelva i Øvre Bø.
Hesteskoen Breisås Formen på vegen.
Høgefjellia Lifjell Høgefjell. 2013 Områdenamn. Merka med vegskilt for adkomst sørover frå Lifjellvegen.
Høgefjellvegen Lifjell Høgefjell 2018 Hytteveg til nytt hyttefelt på Høgefjell.
Høibøvegen Langkåshaugen Gardsnamnet Høybø.
Hågåbergja Sisjord Lokaliteten Hågåbergja. ?, 1996 Forlenging namnsett i 1996.
Ivar Gundersens veg Grivi Ivar Gundersen Grivi. 1983
Jønnbuflåtin Lifjell / Jønnbu Jønnbu 2013 Hytteveg nordover frå enden av Lifjellvegen.
Jønnbulia Lifjell / Jønnbu Jønnbu 2013 Hytteveg nordover i lia ned frå Lifjellvegen.
Jønnebergvegen Gardsnamnet Jønneberg (gnr. 35/1). 1996
Kalvelien Lifjell / Jønnbu Kalveliane. 2013 Hytteveg sørover frå Lifjellvegen.
Kikkutrustin Lifjell / Jønnbu Lia Kikkutrustin 2013 Pr. 2018 er dette ein fjellsti i hytteområde.
Kleppenvegen Gardsnamnet Kleppen.
Knarlivegen Lifjell Knarlia 2014 Skogsveg nordover frå Lifjellvegen på Jønnbu.
Konglevegen Breisås 2007 Bresås syd.
Krintovegen Lifjell Krintofjellet, Krintokleivane og Krintoliane. 2013 Hytteveg vestover frå enden av Lifjellvegen.
Kyrkjevegen Sentrum / Nerbø Kyrkjene. 1988
Kåsabakken Småbruket Kåsa. 1996
Kåsinvegen Breisås Plassen Kåsine under Borgja.
Lauvvegen Breisås Konstruert namn.
Lektorvegen Grivi Lærarbustadar for Bø gymnas.
Lensegravvegen Nordbøåsen Husmannsplassen Lensegrav under Nordbø. 2015
Lifjellvegen Tjønntveit / Jønnbu Lifjell. 1991 Fv 153
Livegen Liheia Gardsnamnet Li. 1988
Lofthusvegen Breisås Husmannsplassen Lofthus under Torstveit.
Lundevegen Sentrum / Tjønnås Bygda Lunde. Fv 359
Lykkjune Breisås
Løvskeidåsen Nordbø 1996 Uttalast «Løffsjei-åsen».
Mannebruvegen Hørte / Mannebru 1991 Fv 151.
Margretes veg Folkestad Margrete Tolvsdotter. 1981 Folkestad felt E.
Mastedalvegen Øvre Bø Husmannsplassen Mastedalen. 1988
Meierismuget Sentrum Bø meieri. Uoffisielt navn.
Midtbøvegen Gardsnamnet Midtbø (gnr. 41/2). 1996
Midtre Borgvin Breisås Gardsnamnet Borgja, gamalt namn. 1996 Borgja Terrasse.
Myravegen Myramoen 1996
Møllevegen Sentrum Bø mølle, no Felleskjøpet.
Nedre Borgvin Breisås Gardsnamnet Borgja, gamalt namn. 1982 Borgja Terrasse.
Nigardsguto Forberg Gardsnamnet Forberg nordre (Nigard). 1996
Nordbøbakken Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen. 2004
Nordbøbergja Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen. 2015, 2018 Forlenga i 2018.
Nordbøflåtin Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen. 2018
Nordbølia Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen. 2015
Nordbøvegen Nordbø Gardsnamnet Nordbø. 1988, 1996 Forlenging i 1996.
Nutestulhaugen Lifjell Stulen Nutestul 2013 Hytteveg i Solskinsdalen.
Nutestulvegen Lifjell Stulen Nutestul 2013 Hytteveg i Solskinsdalen.
Nystulvegen Reshjemheia Nystul. 2014
Nyvollvegen Roegrenda Gardsnamnet Nyvoll. 1996
Oppheimbakken Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3). 2007 Hvor er den? Vedtatt 21.08.07 (sak nr. 085/7).
Oppheimhamna Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3). 2007 «Jernbanelia» vedteke som namn 21.8.2007, endra til Oppheimhamna 16.10.2007.
Oppheimjordet Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3). 2007
Oppheimvegen Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3).
Oterholtvegen Langkåshaugen / Oterholt Oterholt Del av Fv 155.
Prestevegen Langkåshaugen Bø Prestegard.
Rallevegen Ralleamtet Småbruket Ralle (gnr. 1/5). 1988
Reina Breisås
Reshjemvegen Bø / Reshjemheia / Notodden Reshjemheia. 1991 Fv 152
Roevegen Roegrenda Gardsnamnet Roe. 1988
Roheimvegen Gardsnamnet Roheim. 1988
Rokkemakarvegen Nordbø / Moland Rokkemakarætta Moland. 1996
Rotebergvegen Gardsnamnet Roteberg. 1996
Rueguto Gardsnamnet Rue. 1988
Rukaren Hørte 1996
Ryevegen Oterholt Rye-slekta. 1996
Ryggvegen Langkåshaugen
Rønningslandvegen Reshjemheia Gardsnamnet Rønningsland. 2014
Røysumvegen Dale- / Røysumområdet Småbruket Røysum (Brattreinflaten). 1988
Rådyrvegen Breisås Konstruert namn. 2007 Bresås syd.
Sandamoen Øvre Bø Området Sandamoen. 1991
Sandavegen Grivimoen industriområde Gardsnamnet Sanda (gnr. 45/2). 1988
Sandstulvegen Graveåsen i Uvdalsheia Sandstul. Skogsveg.
Sandvinvegen 1996 Tidlegare del av Fv 152 etter ombygging i 1998, gjort kommunal i 2012.
Seljordvegen Prestebrua ved sentrum / Øvre Bø til Seljord kommunegrense Bygda Seljord. 1991 Rv 36.
Sisjordvegen Sisjord Gardsnamnet Sisjord.
Skjelbreidvegen Gardsnamnet Skjeldbreid. 1988
Skoevegen Skoe Gardsnamnet Skoe. 1996
Skrivarvegen Sorenskrivar og stortingsmann Gjermund N. Grivi. 1998 Endra namn frå Grivireina i 1998. Vegnamnet opphørte 2018. Vegen lagt til Lektorvegen.
Skråmådalsvegen Lifjell Skråmådalen 2013 Hytteveg i Solskinsdalen.
Skyttarvegen Bø Skyttarlags skyttarbane ved Nordbøåsane. 1996 Tidlegare Tandrevegen.
Slåttunvegen Gardsnamnet Slåttun (Slåtta).
Sollia Lifjell / Jønnbu Solskinsdalen 2013 Hytteveg i boge på vestsida av Lifjellvegen.
Solskinsdalen Lifjell Solskinsdalen 2013 Hytteveg vestover frå Lifjellvegen.
Sperrudvegen Gardsnamnet Sperrud. Tidlegare kjend som Grivireina.
Stabburåsen Breisås
Stadskleivvegen Gardsnamnet Stadskleiv. 1996
Stasjonsvegen Sentrum Bø stasjon.
Stavsholtvegen Liheia / Stavsholt Området Stavsholt. 2014
Steinodds veg Folkestad Steinodd Sveinungsson Folkestad 1981 Folkestad felt E.
Steintjønnvegen Folkestad Steintjønn. 1981 Hovudveg til bustadfelta Folkestad A og E.
Stoklandvegen Stoklandheia 1988
Stugumoen 1996
Svingen Breisås
Sønstebøvegen Vreimsida Gardsnamnet Sønstebø. 1996
Sønstigardvegen Øvre Bø Gardsnamnet Sønstigard Grave (gnr. 30/5). 1997 Endra namn frå Gravevegen til Sønstigardvegen.
Televegen Grivimoen industriområde Televerket avd. Bø. 1988
Tjønnåsen Eikjabygda / Tjønnås Tjønnåsen. 1996
Tjønnåsvegen Tjønnås Gardsnamnet Tjønnås (gnr. 62/17). 1991
Torsbergåsen Nordbø ? 1999 Namnet er truleg ei mistolking av Torskåsåsen som ifølgje kjelder er namnet på staden.
Torstveitvegen Breisås Gardsnamnet Torstveit. Uttalast «Tosstvettvegen».
Torvills veg Folkestad Torvill Tolvsson. 1981 Folkestad felt E.
Trytetjønnvegen Folkestad Trytetjønn. 1981 Folkestad felt E.
Tveitanvegen Øvre Bø Gardsnamnet Tveitan. 1996
Ufsvegen Gardsnamnet Ufs. 1996
Underhaugvegen Sentrum
Utsikten Breisås Liggjestaden. 1982 Borgja Terrasse.
Uvdalvegen Eika / Uvdal Gardsnamnet Uvdal (gnr. 60/1). 1988
Valenvegen Grivi / Gåra / Valen / Hørte Gardsnamnet Valen. 1991 Del av Fv 551.
Vaskebergvegen Grivimoen industriområde Gamal vaskeplass i Bøelva. 1988
Vatnarvegen Folkestad / Reshjemheia Gardsnamnet Vatnar. 2018 Tidlegare Reshjemvegen.
Venåsvegen Breisås
Vesleveg Folkestad Storleiken på vegen. 1982 Folkestad felt A.
Vihusvegen Lifjell Lokalitetsnamn. 2015
Vinbekkvegen Folkestad / Vinbekk Gardsnamnet Vinbekk. 1991
Vollevegen Øvre Bø Småbruket Vollen på Vollemoen. 1996
Vreimsida Oterholt / Vreim / Verpe Gardsnamnet Vreim. 1991 Del av Fv 155. Tidlegare Vreimvegen.
Vårbuåsen Lifjell Vårbuåsen. 2013 Hytteveg.
Østbøvegen Gardsnamnet Østbø (gnr. 53/2). 2007
Østerlikollen Lifjell Østlikollen. 2014 Hytteveg austover frå Lifjellvegen mot Austlikollen i Skaret hyttegrend.
Østerlivegen Lifjell Gardsnamnet Østerli (gnr. 18/9) 2014 Veg i Østerli hyttegrend.
Østerliåsen Lifjell Gardsnamnet Østerli (gnr. 18/9) 2014 Veg i Østerli hyttegrend.
Øvre Borgvin Breisås Gardsnamnet Borgja, gamalt namn. 1982 Borgja Terrasse.
Øvreveg Breisås Liggjestaden.
Øygardsvegen Hørte Gardsnamnet Øygarden. 1996
Ågetveitvegen Gardsnamnet Ågetveit. 1988
Årmotdalsvegen Årmotdalen Årmotdalen. 1988, 2015 Notodden kommune vedtok namnet frå kommunegrensa til Gavlesjå i 2017.
Årmotåsen Årmotdalen Lokalitetsnamn. 2014
Åsenjordet Breisås Husmannsplassen Åsen under Flita. 2004 Åsenfeltet.
Åsenvegen Breisås Husmannsplassen Åsen under Flita. Vegnamnet opphørte 2018. Vegen lagt til Bjørkebakken.

Kjelder

Det følgjande er hovedkjeldene for oversikten; i tillegg kjem ei rekke strøopplysningar frå ymse artiklar og kommunale kjelder som det ikkje vil vere hensiktsmessig å nemne her, men som heller høyrer heime i dei enkelte omtalane av vegane. Hovedforfatterens lokalkunnskap har også vært avgjerande for å kunne lage denne oversikten.

  • Kartverket: norgeskart.no
  • Norske Gardsbruk, Telemark fylke I. Forlaget Norske Gardsbruk P. M. Bye & Co AS, Oslo 1955.
  • Bøsoga, Gards- og ættesoga band I-IV, ved Stian Henneseid. Bø kommune 1982-86.
  • Statens vegvesen: Vegliste, Telemark
  • Bø kommune, div. sakspapirer ifm. namnevedtak.
  • Bø Blad, div. kunngjeringar.