Vestfold og Telemark fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Vestfold og Telemark»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestfold og Telemark
VT-Fylkesvåpen rgb-670x762.jpg
Fylkesnummer 38
Basisdata
Adm.senter Skien (fylkesadm.) og Tønsberg (fylkesmann)
Areal 17463.65  km²
Andel land 15973.92  km²
Andel vann 1489.73  km²
Folketall 415 777 (2018)

Vestfold og Telemark fylke ble oppretta 1. januar 2020 ved sammenslåing av fylkene Vestfold og Telemark. Dette ble vedtatt av Stortinget i 2017 som del av regionreformen 2014–2018. Telemark hadde stemt mot sammenslåing, mens Vestfold hadde stemt for. Fylket har et areal på 17 466 kvadratkilometer, og per juli 2018 var det 417 127 innbyggere der. Fylkesadministrasjonen er lagt til Skien, mens fylkesmannen har kontor i Tønsberg.

Ved sammenslåinga av fylkene ble det foretatt en grenseendring i Vestfold. Svelvik kommune gikk inn i storkommunen Drammen, og ble dermed overført til Viken fylke.

Historie

Telemark fylke ble oppretta i 1919 som videreføring av Bratsberg amt. Dette hadde vært et len og amt gjennom flere hundre år, men med vekslende grenser. Vestfold fylke ble også oppretta i 1919 som videreføring av Jarlsberg og Larviks amt. Denne enheten hadde eksistert siden 1821, da Laurvigs grevskap og Jarlsberg grevskap ble slått sammen til ett amt.

Da regionreformen ble satt i gang, ble fylkene oppfordra til å drøfte muligheter for sammenslåing. For Vestfolds del ble det fatta vedtak om et ønske om sammenslåing med både Telemark og Buskerud. Sistnevnte ble etter hvert med i det nye fylket Viken sammen med Akershus og Østfold. Fylkestinget i Telemark var som nevnt negativt til sammenslåing. Det ble allikevel fatta vedtak i Stortinget den 8. juni 2017 om at de to fylkene skulle slås sammen.

Fylkesmannen i Vestfold og fylkesmannen i Telemark ble den 1. januar 2019 slått sammen til én enhet, med Per Arne Olsen som fylkesmann.

Navn

Tidlig i prosessen ble Skagerrak fylke foreslått som navn på det nye fylket. Ettersom dette er navnet på et havområde kom man raskt til at det var uegna. Språkrådet anbefalte navnet Telemark og Vestfold. Fra Telemarks side ble det stilt krav om at navnet Telemark måtte være med. Fra Vestfold kom det et forslag om Vest-Viken. Dette forslaget ble kritisert fordi det hadde vært Nasjonal Samlings planlagte fellesnavn på Buskerud og Vestfold – altså både en uheldig tilknytning til NS og navn på et annet område. Telemarkingene var også negative til bruken av Viken, ettersom det aller meste av fylket ligger utafor det historiske landskapet Vika. Vest-Viken ble derfor trukket som forslag, og det ble enighet om Telemark og Vestfold. Det ble så bestemt av navnet skulle være Vestfold og Telemark. Dert er noe uklart hvorfor rekkefølgen ble bytta om, og flere offentlige virksomheter har fått navneformen Telemark og Vestfold.

Adminstrasjonssenter

Det var en omfattende lokaliseringsdebatt i fylkestingene. Fra Telemarks side ønska man fylkesadministrasjon i Skien og fylkesmannens kontor i Tønsberg. Underveis beslutta så regjeringa at fylkesmannen skulle ha sitt kontor nettopp i Tønsberg. Dette førte til at man sto mindre fritt i de videre forhandlingene, ettersom Vestfold-delen av det nye fylket allerede hadde fått en viktig funksjon. Fylkestinget i Vestfold gikk inn for at fylkesrådmennene skulle få fullmakt til å utrede nytt administrasjonssenter fra 2023. Dette vedtaket måtte man se bort fra da kommunalminister Jan Tore Sanner gjorde det klart at ingen av de sammenslåtte fylkene skulle ha fylkesmann og fylkesadministrasjon på samme sted. Dermed endte det med at Vestfold gikk med på kravet om Skien som administrasjonssenter.

Kommuner

Fylket får 23 kommuner, hvorav enkelte har blitt endra under kommunereformen 2014–2018.

Kommune Tidl. fylke Merknader
Bamble kommune Telemark
Drangedal kommune Telemark
Fyresdal kommune Telemark
Færder kommune Vestfold Nøtterøy og Tjøme sammenslått 2018.
Hjartdal kommune Telemark
Holmestrand kommune Vestfold Sande kommune innlemmes 2020.
Horten kommune Vestfold
Kragerø kommune Telemark
Kviteseid kommune Telemark
Larvik kommune Vestfold Lardal innlemma i 2018.
Midt-Telemark kommune Telemark og Sauherad slås sammen i 2020.
Nissedal kommune Telemark
Nome kommune Telemark
Notodden kommune Telemark
Porsgrunn kommune Telemark
Sandefjord kommune Vestfold Andebu og Stokke innlamma i 2018.
Seljord kommune Telemark
Siljan kommune Telemark
Skien kommune Telemark
Tinn kommune Telemark
Tokke kommune Telemark
Tønsberg kommune Vestfold Re kommune innlemmes 2020.
Vinje kommune Telemark

Oppløses

Stortinget vedtok 14. juni 2022 at de to fylkene Vestfold og Telemark skulle gjenopprettet med virkning fra 1. januar 2024. Fylkesting til hver av de to fylkene velges i det ordinære Kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september 2023.

Litteratur og kilder