Bibliografi:Heim kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Hemne

 
Utsikt over Kyrksæterøra, fotografi fra Det norske næringsliv.
 
Utsikt over Vinje, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Aune, Kolbjørn mfl.: Fra bunke til tine : melk og meieri i Hemnedistriktet. Utg. [Tine Midt-Norge Hemne]. 1998. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalsbø, Oddgjerd Singsdal: Gardshistorie og barndomsminne frå garden Singsdal. Utg. Furuli kulturverkstad. 2011. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hafsmo, Leidulf: Hemnes militære historie fram til 1905. "Hevneske compagnie" 1710-1867. Utg. Hemne bygdemuseum 2009. 203 s. ISBN 978-82-997481-1-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemneboka. Ei bygdebok for Hemne prestegjeld (hereda Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). Utg. Bygdeboknemnda for Hemne prestegjeld. 1959-
  • Bind 1, del 1. Nils Hallan: Bygdesoga fram til år 1700. 1959. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Todal, Anders i Heimen, b. XII, s. 213–221.
    • Hallan, Nils: Merknader til Anders Todals melding. I: Heimen, b. XII, s. 276–285.
  • Bind 1, del 2. Henrik Sødal: Bygdesoga frå 1700 til 1830-åra. 1973. 268 s.
   • Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XVI, s. 540–542.
  • Bind 2. Kolbjørn Aune: Bygdesoga frå 1830-åra til 1940. 1979. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3. Kolbjørn Aune: Gardssoge for Østre Heim. Gnr. 1-27. 1995. 387 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981. [Ørland, Bjugn, Hemne, Tingvoll, Ringsaker, Onsøy, Rygge, Tune, Halden, Berg.]
 • Parelius, Nils: En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne : Parelius - Hals - Strøm. 1959. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Susegg, Helge: Lovgivningens påvirkning i landskapet. En studie av tre reguleringsområder for fritidsbebyggelse i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Sødal, Henrik: Oplysningsarbeid og oplysningsmenn i Fosenbygdene - serskilt Hemne prestegjeld - frå omkring 1700 til slutten av 1820-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1933.

Lokalhistorisk litteratur for Halsa

 
Rognskog Utistua i 1937.
 • Brørs, Styrkår: Svorkahistoria : da strømmen kom til Halsa, Rindal og Surnadal. Utg. Svorka energi. 2004. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjærli, Guri Otnes, Anne Botten Stokke: Seterboka : om seterdrift og seterdagar i indre Valsøyfjord. Utg. G.O. Fjærli og A.B. Stokke. 2012. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lamark, Svein: Halsa : et sildefiskermiljø : rederstrategier, mannskapskarrierer og bedriftsinterne organisasjonsforhold i ringnotflåten. Utg. Nordland distriktshøgskole. 1983. 33 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vaagland, N.M.: Halsaboka. Bygdebok. 3 b.1954-1964.
  • B.1: 1954. 512 s. (Merknad: Bygdehistorie og gards- og slektshistorie)
  • B.2: 1955. 616 s. (Merknad: Gards- og slektshistorie)
   • Melding (av b. 1–2): Todal, Anders i Heimen, b. XI, s. 279–283.
  • B.3: 1964. 591 s. (Merknad: Bygdehistorie)

Lokalhistorisk litteratur for Snillfjord

 
Ytre Snillfjord samvirkelag, fotografi fra Det norske næringsliv.
Se Bibliografi:Orkland kommune#Lokalhistorisk litteratur for Snillfjord

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - markegang (1834 HALSA)
Ein markagang frå 1682. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1932. S. 69-72. Red. Edv. Vatn. Merknad: Gjeld Åkvik og Hønsvik.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1835 HALSA)
Rognskogtunet i Halsa. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1966-68. S. 104-115. Red. Erling Oterholm. Merknad: Frå 1665.
 • Kyrkjeskøyte (1836 HALSA)
Halsekyrkja i handel. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1932. S. 62-68. Red. Ola J. Rise. Merknad: 2 skøyte frå 1773 og 1818.
 • Folketeljing 1865 (2005 HEMNE)
Folketelling 1865. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums- og historielag. U.å. 289 s.
 • Folketeljing 1875 (2006 HEMNE)
Folketelling 1875. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums- og historielag. U.å. 342. s.
 • Folketeljing 1900 (2007 HEMNE)
Folketelling 1900. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums- og historielag. U.å. 309 s.
 • Sjømannsbrev (2008 HEMNE)
Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 15 (1976). S. 53-60. Red. Markus D. Wessel. Merknad: Avsendar: Doran Wessel 1875.
 • Militærrulle (2011 HITRA)
Sjølegdrullen 1804 for Søndre Tronhjems amt, Fosen fogderi, Hitra og Hemne tinglag. Utg. Fosen historielag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 6 (1967). S. 85-120. Red. Sverre Utseth. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser