Bibliografi:Steinkjer kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur fra Steinkjer

Byhistorie

 • Grønli, Odd Birger: En by i Norge 2. Tid for Steinkjer. Steinkjer 150 år, 1857-2007. 2006. 243 s. ISBN 82-8036-002-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koldaas, Erling: Gjenreisning og vekst : hovedtrekk i Steinkjers historie fra 1940-1995. Utg. Steinkjer handelsstands forening i samarbeid med Steinkjer kommune. 1995. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: En by med tårn og spir : Steinkjer 1900-1940 i tekst og bilder. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer : i kommisjon hos Steinkjer bokhandel. 1980. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: Steinkjer i framvekstårene : mennesker og hendinger i 1860-70-årene. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer : i kommisjon hos Steinkjer bokhandel. 1979. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygdebøker

 • Bartnes, Henrik: Det gamle Beitstaden: kommune- og allmenhistorie 1837-1904. Utg. Beitstaden historielag, Steinkjer, 1969. 719 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Kirkhusmo, Anders i Heimen, b. XV, s. 192–197.

Kirker og kirkehistorie

 • Brosveet, Wenche: Kirkekunst og kirkebygging. Jakob Weidemann i Steinkjer kirke. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1996.
 • Dahle, Kolbein (red.): Maria frå Mære : madonna og mellomalder i Mære kyrkje. Utg. Mære sokneråd. 2013. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eek, Kristin: De nye orglene i Steinkjer kirke, Design Trykk Steinkjer 2009.
 • Eek, Kristine: Orgelbygging i Trøndelag frå 1850 til 1940. Hovedoppgave ved Musikkvitskapeleg institutt NTNU, våren 2000.
 • Hegstad, Harald: Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. Utg. Tapir ; KIFO perspektiv. 1996. 427 s. ISBN 8251912342. Merknad: Omhandler Mære (Steinkjer), Varhaug (Hå) og Kolbotn (Oppegård) menigheter. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holan, Einar, Jakob Bjerkem, Jorid Tuset: Knut Eik-Nes (1885-1968) : ungdomspresten som vart sokneprest i Sparbu og Ogndal i 35 år. Utg. Inntrøndelag ungdomssamlag. S.l.. 1985. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Volan, Marit, Jarle Skjei (red.): For kirke i gammel og ny tid : dagens kirke 150 år : 1846-1996. Utg. Til salgs hos Stod prestekontor. 1996. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Berge: Egge kyrkje : historisk oversikt, Steinkjer 1967. 27 s.

Musikkhistorie

 • Bratsberg, Bjørn Alexander: Steinkjerpositivet, et trøndersk bidrag til lirekassetradisjonen. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1996.
 • Diesen, Bjørn Edward: Steinkjer Danseorkester, Steinkjer mars 2000.
 • Hegdahl, Per Asbjørn: I dur og i moll: Orkesterforeningen i Steinkjer. Utg. Foreningen gamle Steinkjer. 2004. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Landbruk og skogbruk

 • Dybdahl, Audun: Fra ull og lin til klær : arbeidsmåter og redskaper på Innherred. Utg. Steinkjer museum. 1988. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: For, fe og melkestell i eldre tid : arbeidsmåter og redskaper i Steinkjer-regionen. Utg. Steinkjer museum. 1985. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Hus for folk og fe : hustyper og byggeskikk i Inn-Trøndelag. Utg. Steinkjer museum. 1994. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Jord- og kornbehandling i eldre tid : redskaper brukt i Steinkjer-regionen. Utg. Steinkjer museum. 1983. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guin, Arne: Minner fra skogsarbeid i Kvam og Følling. Utg. Laget ; Steinkjer : i kommisjon hos Steinkjer Libris. 1991. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Bjørn: Bekken og kvennkallen : virksomheten ved elver og bekker i Steinkjer kommune. Utg. [Fløytehistoriekomitéen i Steinkjer]. 2004. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fornminner

 • Stenvik, Gunnar Morten: Fornminner i arealplanlegging. Oversikt over kjente fornminner og forslag til verne- og skjøtselsplan for Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1982.
 • Sørheim, Helge: En høvdings gård, en høvdings grav : en vikingtids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet. 1997. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Bjerkem, Jakob, Johan Einar Bjerkem, Jon R. Moen: Bagabu ungdomslag : 1899-1999 : 100 år. Utg. Laget. 1999. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bilstad, Camilla, Per-Leif Bilstad, Per Asbjørn Moe (red.): Henning skytterlag 150 år 1862-2012 : jubileumsberetning. Utg. Henning skytterlag. 2012. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finstad, John, Andreas Rostad: Ungdomslaget Samhald : 20. september 1891 - 20. september 1971 : 80 år. Utg. [Laget]. 1971. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Guttorm (red.): Hundre pluss : Steinkjer skiklubb 125 år : 1885-1985-2010. Utg. [Steinkjer skiklubb]. 2010. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haraldsen, Jan: Beitstaden Historielag: en livskraftig 40-åring, 2007.
 • Kluken, Morten: Med Bondeungdomslaget i Steinkjer i 100 år: 1909-2009, 2009.
 • Knudsen, Finn: Steinkjer håndverkerforening gjennom 50 år : 1906-1956. Utg. [Steinkjer håndverkerforening]. 1956. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvam Idrettslag: Kvam idrettslag (Stod skilauparlag) 90 år 21. februar : 1892 - 1982, U.Å. 8 s.
 • Kvam sogns hesteforsikringsselskab 1874: Lømsen hestekasse 1953, Steinkjer Trykkeri A/S, U.Å. (1953)
 • Mediås, Odd Asbjørn: Avspark! : Stenkjær fotboldklub, Steinkjer idretts- og fotballklubb, Steinkjer fotballklubb 1910-2000, 2000
 • Moen, Jon R., Jakob Bjerkem og Johan Einar Bjerkem: Bagabu ungdomslag 100 år : 1899 -1999, Steinkjer 1999
 • Mohrsen, Jens Bjarne: Steinkjer mannssangforening. Revyvirksomhet i 50 år - 1935-1985. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Mære jordbruksskolelag 1906-1956:Jubileumsskrift, Steinkjer trykkeri, U.Å. (1956)
 • Steinkjer Blandakor 1913-1988:75 år, A/S REKO, Steinkjer U.Å.
 • Steinkjer Damekor 1934-1974: 40-årsberetning, Steinkjer 1974.
 • Steinkjer Grafiske Forening 1906-1981 75 år, Steinkjer 1981.
 • Steinkjer Ungdomskorps 30 år: 1925-1955, Steinkjer Trykkeri A/S 1955.
 • Stod Ungdomslag 100 år 1873-1973, Alstad Offsettrykk, Steinkjer U.Å.

Bedrift

 • Alsaker, Per og Dag Bakka: «Innherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjær» i Skipet 1991/ utgitt av Norsk skipsfartshistorisk selskap.
 • Dehlin, Helge og Steinar Jensen (red): Aasens boktrykkeri, Oslo 1976.
 • Elnan, Olaf E.: Beitstad og Malm sparebank 100 år : 1858-1958. Utg. Nidaros og Trøndelagen boktrykkeri. 1958. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erland, Sigve: Meieribruket i Steinkjerområdet 1847-1977, 1977.
 • Erlandsen, Arvid: Kirknesvaag sagbruk & høvleri AS : 75 års sagbrukshistorie 1917-1992. Utg. Kirknesvaag sagbruk & høvleri. 1992. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Five, P. B.: Stenkjær Meieri : 1877 - 1927, Steinkjer 1927. 53 s.
 • Gangstad, Alf: Coop Stod BA 60 år: Jubileumsberetning 1946-2006, Steinkjer 2006.
 • Grande, L.A.: Trana Teglverk 1918-1948, Steinkjer 1948.
 • Grande, L.A.: Bøndernes salgslag Steinkjer gjennom 25 år, Steinkjer 1953.
 • Kvistad, Alf S.: Kvam Samvirkelag 50 år: 1946-1996, U. Å.
 • Langhammer, O. H.: Semsfossen Torvstrøfabrikk 50 år : 1897 -1947, Steinkjer 1947. 10 s.
 • Moen, Erling: Steinkjer meieri gjennom 75 år : 1877-1952, Steinkjer 1952. 78 s
 • Mære Samvirkelag 1922-1947:25 år., Steinkjer U. Å.
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Samvirkelaget Steinkjer 40 år: 12. november 1912-1952, Austads trykkeri Steinkjer 1953.
 • Samvirkelaget Steinkjer 1912 50 1962, Birger Austads bok og aksidenstrykkeri, Steinkjer 1962.
 • Saxvik, Kjell: Handel og handelsmenn i gamle Steinkjer : trekk av byens handelshistorie. Utg. Foreningen. 1970. 230 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: Kornsilo i Steinkjer i femti år : S/L Steinkjer kornsilo 1939-1989. Utg. Steinkjer kornsilo. 1989. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2006.
 • Steinkjer bokhandels Krønike 50 år:1939-1989. Steinkjer 1989.
 • Stene, Morten, Guttorm Foss og Sverre Finstad: Fra landhandel til hypermarked på 100 år: COOP Steinkjer 100 år, Coop Steinkjer SA, 2012
 • Stene, Morten: Aksjesselskabet Helge-Rein-By Brug: 96 års industrihistorie på Byafossen (1896-1992), Steinkjer 2018. 143 s.
 • Stene, Morten mfl.: Coop Steinkjer : fra landhandel til hypermarked : på 100 år (1912-2012). Utg. Coop Steinkjer SA. 2012. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stene, Sigurd: Beitstad Samvirkelag 50 år : 1929 -1979, Steinkjer 1979.
 • Wekre, Eivind: Binde Meieri : 1888-1963, Oslo U.Å.

Institusjoner

 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra allmueskole til folkeskole i Steinkjer kommune. Skolehistorie fra 1800 til 1890-åra. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1974.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra folkeskole til grunnskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1900 til 1970-åra, Steinkjer 1977.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra Berg-gården til Sandan : av Steinkjer allmue- og folkeskoles historie, Steinkjer 1983.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Den faste skole på Ner-Velle 175 år : en beretning fra allmue- og folkeskolens historie i Beitstad, Steinkjer 1983. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992, 1996.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra griffel til PC : allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000, Steinkjer 2000. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: En kultur- og kunnskapsinstitusjon runder år : Steinkjer bibliotek 150 år : 1858-2008, Steinkjer 2007. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007, Steinkjer 2007. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skolehistoriske holdepunkt : Norsk og nordisk skolehistorie i årstall, Oslo 2010.
 • Skoledirektøren i Nord-Trøndelag (red: Odd Asbjørn Mediås): Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år, Steinkjer 1988.

Forsvar og krig

 • Asprem, Anders S.: Felttoget gjennom Stod i 1940 : vi følger DR 3 fra 9. april til kapitulasjonen 5. mai. Utg. Steinkjer trykkeri. 1991. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holdaas, Ella, Arvid Fossum, Odd Holdaas: Glimt frå okkupasjonstid og frigjeringsdagar i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1995. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næstby, Inger: Om sted og forsvar i ei tid med store endringer. En case-studie av nedleggingen av Infanteriets øvingsavdeling på Steinkjersannan og dens konsekvenser for stedstilknytningen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.

Enkeltgarder og –slekter

 • Benum, Snorre: Benumslekta frå Ner-Benan i Beitstad, Oslo 1991.
 • Brækken, Kristoffer: Gårds- og ættehistorie for gården Bartnes nedre i Beitstad : 1693 til 1956 (263 år), Steinkjer trykkeri as, 1956.
 • Brækken, Kristoffer: Bartnes Øvre i Beitstad : Gårds- og ættehistorie fra 1559, Steinkjer trykkeri as, 1959. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brækken, Kristoffer: Benan Øvre i Beitstad : Slekt og gård, 1965.
 • Finstad, Olav: Kvamstrø-slekta : etterkommere av Augusta Kristine Andreasdatter Kvamstrø (f. Skei) og Andreas Andersen Kvamstrø (f. Aasved). Utg. O. Finstad. 2013. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flood, Ingeborg: Presteslekten Lund fra Stod. 2. utg. Oslo. 1947. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VII, s. 380–381.
 • Rannem, Fridtjof: Gårds- og slektshistorie for øvre Rannem, gnr. 97, bnr. 3 i Sparbu. Utg. [F. Rannem]. 1966. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rømo, Jarle: Slekta til Peter Anton Rømo f. 1855 og Karen Margrete Rømo f. 1854 : eiere av garden Rømo fra våren 1900 til 1918. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forlag. 2009. 45 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: Hodalsætta: The Hodal family: Fra Hodalen, Haugdal i Sparbu. Steinkjer 1977.
 • Saxvik, Kjell: Stortingsmann Alb. Moen, 1879-1962 : hans liv og hans samtid : et minneskrift for slekten. Utg. [Forfatteren]. Steinkjer. 1980. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schiefloe, Geir, Johan Kristian Schiefloe: Schiefloeslekten 2014 : 232 år : 1782-2014. Utg. G. Schiefloe. Sparbu. 2015. 702 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanebo, Odd H.: En amerikafarer og hans etterkommere : vånnåbuslekta i 100 år. Utg. Vanebo Publishing. 2007. 424 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie (biografier, memoarer, festskrift mm.)

 • Grønli, Odd Birger: Idealist og Steinkjerpatriot : Steinkjers grunnlegger Morten Smith Petersen, Steinkjer 2006. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Voss, Sofie: Fredrikke Marie Qvam og hennes livsgjerning. Utg. Norske kvinners sanitetsforening. Oslo. 1963. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker o. l.

Språk og dialekt

 • Aune, Rønnaug: Talemål og skriftspråk. En studie i bruk av valgfrie former i bokmål blant skoleelever i Steinkjer. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Bosnes, Gudlaug: Sparbumålet gjennom hundre år. Ei interaksjonell sosiolingvistisk studie av generasjonsforskjellar i Sparbu. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 2000.

Annet

 • Aunan, Arne: Kvam herad gjenom hundrad år, Steinkjer 1937.
 • Benum, Aksel: Husmennene i Egge : noen trekk av husmennenes historie i Egge. Steinkjer 1945. 130 s.
  • Melding: Islandsmoen, Olaus i Heimen, b. VII, s. 318–319.
 • Brandtsegg, Marit: Byfornyelse - opprusting av utearealer i Steinkjer sentrum. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1984.
 • Bulling, Hugo: Om føggel og fesk - eiller følk : foredrag, kåseri og taler samt et utvalg artikler og "Betraktninger fra Bartnes" fra "Bygdabladet i Beitstad". Utg. [Bygdasentralen i Beitstad]. 2010. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Fra stav til stasvogn : landveis fremkomst- og transportmidler på Innherred. Utg. Steinkjer museum. 1990. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Inger Marie: Bli med på en tur over "dammen". Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad. Utg. Beitstaden historielag. 2000. 183 s. ISBN 82-92204-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Øivind: Fisk, fisking, fiskere : sett med roerens øyne : erindringer omkring sportsfisket i Byaelva og Ogna. Utg. Ø. Haugen. 1958. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjesbu, Johannes: Ingeborg: Journalistiske gløtt fra liv i Innherad i tida 1880 til 1914, Steinkjer Trykkeri A.s. 1950.
 • Knudsen, Finn (Kaptein): Minneboken om Steinkjer: En kavalkade i bilder av Steinkjer i arbeid og fest, Ødegaards Forlag A/S, Holbæk Eriksen & Co A.s., Trondheim 1954. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudtsen, Margunn Skjei: Befolkningsutviklinga i Stod prestegjeld ca. 1665-1801. Hovedoppgave i historie, HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1986.
 • Kristiansen, Sigurd: Friluftsområder i Steinkjer kommune. En brukerundersøkelse. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1984.
 • Lein, Anne Berit: Allmenningsrettens utvikling i Nord-Trøndelag. Et nærmere blikk på Ogndalsalmenningen. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Lillevestre, Gry: Lokalbefolkningens syn på kulturlandskapet. Spørreskjemaundersøkelse blant lokalbefolkningen i Steinkjer kommune. Hovedoppgave i allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Lund, Marianne: Sosial og digital. En studie av livsstil og bruk av data og Internett blant 14-15 åringer i Steinkjer. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Moe, Marit: Steinkjer - best i klassen? Det lokale næringslivets vurdering av Steinkjer kommunes tiltaksarbeid, med vekt på dens samfunnsentreprenørfunksjon og stedsutviklingsarbeid. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1997.
 • Myklebust, Brit Indal: Fra pult og kateter : glimt fra et skoleliv - år for år. Utg. B. I. Myklebust. 2013. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordberg, Hans M.: Ordførere i Sparbu og Ogndal 1837-1963. 1963.
 • Norges Statsbaner Hovedstyret: Nordlandsbanen S. Sunnan-Grong: Avslutningsrapport, Steinkjer 15. november 1933.
 • Nonstad, Knut Jørgen: Kjære Steinkjer : om Steinkjer i tid og rom, Steinkjer U. Å.
 • Næss, Anne-Lovise: Blotet på Mære. Snorres skildring som religionshistorisk kilde. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Pilegrimsleia Megard-Stiklestad : Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. Utg. Historielaga i Snåsa, Ogndal, Sparbu og Verdal i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdeli[n]gen. 1998. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rossing, Finn, Inga Frøseth Rossing: Søkki ta! : en frisk steinkjercocktail i tekst & foto. Utg. F. Rossing. 2014. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødseth, Einar (Simon Gløgg): Dikt til heimbygda (Ogndal), Øvre Ogndal Ungdomslag, AS Offset-Trykk, Steinkjer 1985.
 • Saxvik, Kjell: Skiidrett i Steinkjer gjennom 300 år : Fra skiløpersoldatens æra til vår tids folkeidrett. Steinkjer 1985. 227 s.
 • Skevik, Olav: Folk og fylker i fjerne tider. Inntrøndelag historie før 1600. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1997. ISBN 82-91316-28-7. 403 s.
 • Sætherø, Unn: Ulstad Vestre Gård. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1991. [Merknad: Kan også være Inderøy eller Stjørdal.]
 • Tørring, Andreas: Beitstaden kommunale elektrisitetsverk, Steinkjer 1989.
 • Vanebo, Odd H., Hugo Bulling, Hege Inderberg: Norges vakreste bygd : Beitstad i fortid og nåtid. Utg. Bygdasentralen i Beitstad. 2008. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.)
 • Ystgaard, Hans-Magnus: Bondebygd og stasjonsgrend : strukturmobilitet i Sparbu 1920-1960. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1994.
 • Aaker, Reidun: Forurensing av Steinkjer kommunes drikkevasskilde Reinsvatn, omfang og mottiltak. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1983.
 • Aase, Monica: Fredrikke Marie og Ole Anton Qvams arkiv. Utg. Universitetsbiblioteket, Avd. B, Spesialsamlingene. Trondheim. 1979. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur fra Verran

 • Amdahl, Thor: Fosdalens bergverk 1906-1956: Gruvedriften i Malm gjennom 50 år, Aktietrykkeriet i Trondhjem, Malm 1956.
 • Elnan, Olaf E.: Beitstad og Malm sparebank 100 år : 1858-1958. Utg. Nidaros og Trøndelagen boktrykkeri. 1958. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Follafoss Samvirkelag 50 år 1920-1970, Steinkjer trykkeri as, Steinkjer 1971
 • Follafoss Sliperiarbeiderforening 1914-1964, Austads Trykkeri Steinkjer, Follafoss U.Å. (1964)
 • Fosdalens bergverk 1906-1956 : gruvedriften i Malm gjennom 50 år. Utg. Fosdalens bergverks-aktieselskab. 1956. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjørv, Asmund og Arve Klingen: Glimt fra arbeiderbevegelsens tilblivelse og utvikling i Malm: skrevet til Malm arbeiderlags 70-årsjubileum. Utg. Arbeiderlaget. 1981. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gutvik, Ragnar: Av gutvikslekt : folket fra Galthaugen : selveiende bonde Ole Andreas Olsen og husmann Johannes Mikal Andreassen på Galthaugen,deres familier og etterslekt. Utg. [R. Gutvik]. Bjugn. 1999. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Inger Marie: Bli med på en tur over "dammen". Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad. Utg. Beitstaden historielag. 2000. 183 s. ISBN 82-92204-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Olav: «Frå livet på ein fjellgard for 100 år sidan» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1982
 • Kaldal, Ingar: Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. 1994. 525 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaldal, Ingar: «Lokalsamfunn og klasse som solidaritetsgrunn – eit eksempel frå Follafoss i mellomkrigstida». I: Heimen, b. XXVII, s. 21–31.
 • Kaldal, Ingar: Sliperisamfunnet: Follafoss sliperiarbeiderforening 1914-1984, A/S REKO Steinkjer, Follafoss 1986
 • Landsem, M.O.: Malm meieri 75 år, Steinkjer trykkeri 1964.
 • Larsen, K. og Kr. Landsem: 20-års beretning om Malm Samvirkelag`s virksomhet 1912-1932, A/S Nord-Trøndelags Bok- og Aksidenstrykkeri, Steinkjer 1932
 • Larsen, Knut Arne, Henry Skevik og Odd H. Vanebo: Fosdalen og Malm i 100. Utg. Fosdalsgruvas venner. 2006. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Malmo, Jakob: «Episoder fra ei brytningstid», i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011.
 • Reitan, Jarle, Roy Visth, Leif Johan Aalberg (red.): Verran kommunale forening : 50 år. Utg. [Foreningen]. Verran. 2002. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Leif, Toralf Aalberg og Olaf Hindberg: Foldafoss Arbeiderlags 25-årberetning 14. oktober 1923 14. oktober 1948, Follafoss 1948.
 • Trønnes, Tonje Strøm: Kjønnsmessig arbeidsdeling under omstilling. En case-studie fra Malm, et tidligere ensidig industristed. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Verran
 • Vada, Halvard: «100-årsmelding for Malm Fråhaldslag» – utlånt av Velaug Vaggen Kvam, Steinkjer.
 • Vanebo, Odd Henrik: «Skolstu`som aldri ble bygdemuseum» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Vanebo, Odd H.: "Vet hvor godt vi har fått det og hvem vi kan takke for det". Utg. i samarbeid med Verran Arbeiderparti. Kirkenær. 2011. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanebo, Odd H. (red.): Å du, å du - så godt de e! : en revykonge og hans tekster : Mikal Høyem. Utg. Vanebo Publishing. 2009. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vold, Olav, Robert Kolsing og Kyrre Dahl: Med FOLLA i 100 år: en fotodokumentasjon fra "bruket" 1901-2001. Steinkjer Trykkeri, Follafoss. 2001. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Waggen, Lars: Gammel historie fra århundreskiftet, Utgitt av Beitstaden Historielag, 1981
 • Widegren, Hjalmar: 75-årsmelding om Malm Samvirkelag 1912-1987, Steinkjer Trykkeri A/S, 1988
 • Widegren, Karin: 90-årsmelding Coop Malm BA, U.Å.


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18670425 Fra: Ingeborg Anna Thraa, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Peder Volden, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, Nærmiljø, barnedødsfall, Helse og sykdom, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 1896 Fra: Maren Anna Jørgensdtr. Sem (søster), Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Hans Edvard Jørgensen Sem, Minnesota, USA Eier: , Publisert i: Sparbu..., årbok 1980
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Kommunikasjon, jernbane, Kultur, skolegang, Økonomiske kår, priser, toll, Nærmiljø, giftermål, Politikk,
 • År: 19151221 Fra: Karl Braset, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Decorahposten, USA Eier: , Publisert i: Sparbu, Årbok 2000
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, melkekyr, sild, folkeminner
 • År: 19490328 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: foto, bilkjøring, amerikapakke, familiebesøk, bursdagsfeiring, gardiner, Værforhold, Amerikanske forhold, vareutvalg, butikker, vareknapphet, køer, Politikk, politiske partier, hussalg,
 • År: 19531212 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: Amerikanske forhold, norgesbesøk, Værforhold, koreakrigen, Nærmiljø, Helse og sykdom, bryllup, brokk,
 • År: 19550104 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: julekort, Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, julefeiring, biltur, Nærmiljø, barnedåp, Alderdom, språkundervisning,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Almenning - brukarliste (2216 STEINKJER)
Utskrift av pantebok nr 5 (1794-1803) for Inderøy sorenskriveri, autorisert den 24 januar 1795. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. [Nr 1 (1985)]. S. 45-48. Merknad: Brukarar + avgifter for fjellengsletter i Nordre Skogn almenning 1797.
 • Brev (2217 STEINKJER)
Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårets tider i Bedstadsundet. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 37-39. Merknad: Frå 1741. Også trykt i same årbok 1936 s. 63-65.
 • Brev (2218 STEINKJER)
Fra Beitstadprestens copibok. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 39-42. Red. N. Taraldsen. Merknad: Avsendar: Sokneprest Heltberg 1742.
 • Dagbok (2219 STEINKJER)
Dagbok 1854-1876. Fra Brunstad i Kvam, tidligere Stod. Utg. Nord-Trøndelag historielag og Kvam historielag. 1978. 271 s. Merknad: Skrive av Ingebrigt Brunstad.
 • Fattigstyreprotokoll (2220 STEINKJER)
Avskrift av forhandlingsprotokoll for Glasø fattigkrets 1891-1898. I: Årsskrift for Beitstaden historielag. Namdalseid - Malm - Beitstad. 1987. S. 68-85. Red. Andreas Tørring.
 • Folketeljing 1801 (2221 STEINKJER)
Folketelling Egge 1801. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2222 STEINKJER)
Folketelling Forr 1801. Utg. / Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2223 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Mære. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 35 s.
 • Folketeljing 1801 (2224 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Skei og Henning. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1801 (2225 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Kvam og Følling sogn. Utg. Kvam historielag. 1982. 55 s.
 • Folketeljing 1865 (2226 STEINKJER)
Folketellinga 1865 for Steinkjer ladested. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 49-90. Red. John Aasum.
 • Folketeljing 1865 (2227 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Egge. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1865 (2228 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Stod. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1988. 40 s.
 • Folketeljing 1865 (2229 STEINKJER)
Folketelling 1865 Mære sogn i Sparbu. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 66 s. Merknad: Også utgitt av Asbjørn Ruud Hammer, 1990(?), 78 s.
 • Folketeljing 1865 (2230 STEINKJER)
Folketelling 1865 Sparbu. For Henning og Skei sogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 67 s. Merknad: Folketeljinga for Skei sokn 1865 er også utgitt av Ogndal historielag 1989 (64 s.).
 • Folketeljing 1865 (2231 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden prestegjeld. 1865. Malmo, Solberg og Aas sogn. Utg. Beitstaden historielag. 1991. 96 s.
 • Folketeljing 1865 (2232 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1983]. 88 s.
 • Folketeljing 1875 (2233 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1980]. 86 s.
 • Folketeljing 1875 (2234 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Malmoe, Solberg og Ås sogn i Beitstaden sognekall. Utg. Beitstaden historielag. [1982]. 95 s.
 • Folketeljing 1875 (2235 STEINKJER)
Folketelling Steinkjer 1875. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 49 s.
 • Folketeljing 1875, 1900 (2236 STEINKJER)
Folketelling 1875 og 1900 for Forr sogn i Stod prestegjeld. Utg. Forr historielag. 1985. 45 s.
 • Folketeljing 1891 (2237 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 Sparbu. Mære og Henning sokn. Utg. Sparbu historielag. 1985. 109 s. Red. Henry Mære, Asbjørg Holmsve.
 • Folketeljing 1891 (2238 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1986. 43 s.
 • Folketeljing 1891 (2239 STEINKJER)
Folketelling 1891 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1981]. 75 s.
 • Folketeljing 1900 (2240 STEINKJER)
Folketelling 3. desember 1900 for Kvam og Følling sokn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1987]. 56 s.
 • Folketeljing 1900 (2241 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden 1900. Utg. Beitstaden historielag. 1985. 202 s.
 • Folketeljing 1900 (2242 STEINKJER)
Folketelling 1900 for Egge her Utg. Egge historielag. 1985. 75 s. Red.
 • Folketeljing 1900 (2243 STEINKJER)
Folketellingen i Steinkjer 3.12.1900. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1985. 96 s.
 • Folketeljing 1900 (2244 STEINKJER)
Folketellinga 1901 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1988. 62 s.
 • Føderådskontrakt (2245 STEINKJER)
Et skjøte og kårbrev. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 3 (1989). S. 15-18. Red. Einar Noem. Merknad: Frå Støstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2246 STEINKJER)
Ein plasskontrakt. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1981. S. 49-50. Merknad: Hodalsaunet under Haugdal 1889.
 • Husmannskontrakt (2247 STEINKJER)
Husmannsplasser og -slekter på Innherred II. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 128-139. Red. Henry Mære. Merknad: Kåbergaunet under Tuf prestegard 1826.
 • Kongebrev (2248 STEINKJER)
Eit kongebrev frå 1616. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 34 (1954). S. 94-96. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.2, hf. 2 s. 9-11, Trondheim 1785.
 • Kongebrev - løyve (2249 STEINKJER)
Ymse gamalt frå Beitstad. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 28 (1948). S. 66-68. Red. Ole S. Vannebo. Merknad: Sagløyve 1753.
 • Norgesbrev (2250 STEINKJER)
Gode ven! Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 46-47. Merknad: Avsendar: Anna Nilsdatter Saur 1906.
 • Norgesbrev (2251 STEINKJER)
Kjære søn. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 48-50. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole H. Kløvgaardtrø og kona 1918.
 • Norgesbrev (2252 STEINKJER)
Amerikabrev. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1980. S. 17-20. Merknad: Avsendar: Maren Anna Sem 1896.
 • Soldatbrev (2253 STEINKJER)
Brev frå Lars Nielsen frå Ogndalen. I: Årbok. Nordtrøndelag historielag. 1926. S. 5-11. Merknad: 2 brev 1808. Også trykt i "Sålaupen. Årbok for Ogndal historielag" 1991 s. 11-13 og 1992 s. 13-15.
 • Folketeljing 1865 (2255 STEINKJER)
Folketellinga 1865. Strandstedet Stjørdalshalsen. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 91-118. Red. Henry Mære.
 • Kallsbrev ; brev (2256 STEINKJER)
Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 27 (1947). S. 32-42. Red. Gunnar Skavlan. Merknad: 4 brev 160709.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (2257 STEINKJER)
Nedre Stjørdals Herreds Matrikulskyld... efter den i Medhold Lov af 6te Juni 1863 foretagne Revision, endelig besluttet i Møde af Herredskommissionen den 29de Nov. 1869. [1869]. 4 s.
 • Amerikabrev (2272 VERRAN)
Et Amerikabrev. I: Årsskrift for Beitstaden historielag. Namdalseid - Malm - Beitstaden. 1991. S. 62-64. Merknad: Avsendar: Petra Landsem 1950.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2273 VERRAN)
Vennes i Verran. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 31 (1951). S. 89-123. Red. Jacob Brecke. Merknad: 3 skøyte, frå 1818, 1823, 1833.
 • Folketeljing 1865 (2274 VERRAN)
Folketelling 1865 Verran. Utg./ Red. Henry Mære. 1974. 79

Aviser