Bibliografi:Trøndelag fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Hele fylket

Nidarosdomen en gang i 1920-åra.
Herregården Austrått i Ørland.
Foto: Halvor Vreim.
Helleristninger med jordbrukssymboler fra rundt 500 før vår tidsregning på Hammer i Beitstad i Steinkjer kommune. Illustrasjon fra boka Nord-Trøndelag i bilder, utgitt 1957.
Steinvikholm slott i Skatval (Stjørdal).
Foto: E. Olsen (1895).
Reindrift i Lierne en gang etter 1974. Illustrasjon fra boka Fra krambu til varehus : En handelsforenings liv og lagnad 1878–1989 av Joralf Gjerstad.
Foto: Ukjent.
Gardstunet på Rognskog i Halsa i 1937. Halsa ble del av Heim kommune i 2020, og dermed også av Trøndelag fylke.
Foto: Halvor Vreim.
 • Andersen, Håkon A.: Draktsølv fra Trøndelag og Nordmøre. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 1990. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Bård A.: Myndighetenes behandling av konflikten mellom reindriftssamer og bønder i Nordland, Trøndelag og det søndenfjeldske på 1880- og 1890-tallet. En undersøkelse med utgangspunkt i forarbeider og innsamlinger fra Lappekommisjonene av 1889 og 1892. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1990.
 • Bergverkssamfunn og øydegardar : problem i Jämtland-Härjedalens og Trøndelags historie. Trondheim. 1972. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brendalsmo, Jan: Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600. Utg. Unipub, 2006. 706 s. ISBN 82-7477-226-1.
 • Bull, Ida (red.): Trøndelags historie. Utg. Tapir akademisk forlag, 2005. ISBN 978-82-519-2000-1
 • Bye, Arild: Arne Paasche Aasen: Fra verdensrevolusjon til de nære ting, Oslo 2019
 • Daae, Ludvig: Throndhjems Stifts geistlige Historie : fra Reformationen til 1814. Utg. J. Andersens Enke. 1863. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalen, Arnold ofl.: Trøndermål : språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre. Utg. Samlaget. 1972. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalen, Arnold mfl.: Trøndersk språkhistorie : språkforhold i ein region. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 442 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Det norske Totalafholdsselskab. Beretning frå kredsbestyrelsen for Throndhjems Kreds for Tiden fra 30te April 1883 til 30te April 1884. Afgivet til Kredsmøtet i Namsos den 1ste og 2den Mai d. A. Samt Referat af Forhandlingerne ved same Møde, Trondhjem U. Å.
 • Duna, Nils Roger: Samer og reindrift ved Namsenfjorden : fragmenter av den samiske historien i området. Utg. Distribusjon: Nils Roger Duna. no. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eek, Kristine: Orgelbygging i Trøndelag frå 1850 til 1940. Hovedoppgave i musikkvitskap, NTNU, 2000.
 • Engvig, Olaf T., Kai Otto Ødegård: Gamle Dampen : rutebåter på Trondheimsfjorden. Utg. Tapir akademisk forlag. 2008. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flekstad, Kaspar: Nordre Skognens almenning : litt fra kampen om almenninger i Trøndelag. Utg. [s.n.]. 1961. 74 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garberg, Torbjørn: «Dømt til å mislykkes? Om operasjon Mauriceforce i 1940» - De alliertes hjelpeaksjon i Nord-Trøndelag i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Grønning, M. og Joh. P. Tønne: Trondhjems fylke av D. N. T. 1881-1905 : 25 aars beretning, utgivet av fylkesstyret, Trondhjem 1905
 • Haugan, Einar: «Gründerfirmaet Thams & Co. Aktiv i skogbruk og skogindustri i Midt-Norge og Jämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Haarstad, Kjell: «Årbøker i Trøndelag. Form og innhold». I: Heimen, b. XXV, s. 43–49.
 • Jystad, O.: Trondhjems Totalafholdsforening 23. januar 1878-23. januar 1903, Trondhjem 1903
 • Kirkhusmo, Anders: «Lokalhistorien og framveksten av de frivillige organisasjoner i Trøndelagsbygdene i tida ca. 1850–1900». I: Heimen, b. XVI, s. 431–440.
 • Kvistad, Svein: Borti staur og vegg ... : om bøkkelstaur og åtlei' og andre trønderord. Utg. Licentia forl. 2012. 208 s. ISBN 9788282580946.
 • Lindbekk, Kari og Tomasz Opach: «Befolkningsutvikling i masseutvandringens tid – Trøndelag 1866–1914», i Heimen 01/2020. Digital utgave.
 • Lund, Gustaf (red.): Rullorna över de trondhjemske regementen utskrivna 1658 : Kungl. krigsarkivets rullor 1620-1723, 1658 vol. 6. 1959. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løøv, Anders: Lappekommisjonen av 1889. Del 1 : Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. Utg. Saemien sijte. 1991. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygaard, Herluf: Tortur, flukt og gisler til tross : hemmelige operasjoner på Møre, i Trøndelag og Telemark under krigen 1940-45. Utg. H. Nygaard. 1982. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Petersen, Th.: Bygdeborger i det nordenfjelske Norge. Særtrykk av: Viking, 6(1942). 48 s.
 • Saxvik, G.: Trondhjems Stifts Biskopper efter Reformationen : historiske Optegnelser. Utg. Myklebusts Forlag. Trondhjem. 1905. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sivertsen, Birger og Basma, Anja Elmine: Vakre gårder i Trøndelag. Utg. Damm, 2007. 167 s. ISBN 978-82-04-12558-3
 • Slettan, Dagfinn (red.): Kystfolk ser tilbake : livet på Trøndelagskysten i mellomkrigstida. Utg. Tiden. 1979. 397 s.
  • Melding: Rein, Kristoffer i Heimen, b. XVIII, s. 617–620.
 • Solberg, Harry Arne: Tusenårs-jubileet i Trondheim 1997. Virkninger for Trøndelag. Utg. Høgskolen i Sør-Trøndelag, 1995. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stene, Torill: Fosterforeldres mestring av en endret familiesituasjon. Om endring og mestring i 18 fosterfamilier i Sør- og Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Sundt, Einar: Trondhjem og Trøndelagen : Træk af Næringslivet fra Aaret 1850 til 1905. Utg. Farmand. 1905. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sør-Trøndelag distriktslag av AUF: Sosialistisk ungdomsrørsle i Trøndelag: Et utsnitt fra gjennombrudds- og kampåra, Trondheim 1948
 • Tilseth, O.: Trondhjems fylke av D. N. T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på skattemanntallet 1711. Hovedoppgave i historie, Bergen 1975.
 • Årbok for norsk utdanningshistorie
  • 2010:Tema Skolen i Midt-Norge, Bergen 2010

Sør-Trøndelag

Drivdalen i Oppdal, helt sør i Trøndelag, i slutten av 1940-åra.
Støren stasjon i 1880-åra.
Foto: Axel Lindahl.
«Kong Sverre» på Selbusjøen i 1940-åra.
Foto: Ukjent.
 • Borud, Tove, Johnsen, Elisabeth: Priser og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg. En undersøkelse i Sør-Trøndelag og Østfold i perioden 1976-85. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Brox, Karl H.: Fra Hegra til Haltdalen. Sør-Trøndelag heimevernsdistrikt nr 12. Utg. Tapir, 1998. 310 s. ISBN 82-519-1334-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fjær, Sigurd A. (red): Skogen til nytte og glede. Skogselskapet i Sør-Trøndelag 1899-1999. Utg. Skogselskepet i Sør-Trøndelag, 1999. 170 s. ISBN 82-995132-0-0
 • Gynnild, Svein: Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Herje, Emil: Fiskarsoga for Sør-Trøndelag. Utg. Sør-Trøndelag fiskarlag, 1972. 261 s.
 • -historiske Trøndelag. Utg. Aktiebryggeriet E. C. Dahl, 1968. 16 s.
 • Haarstad, Kjell: «Årbøker i Trøndelag. Form og innhold». I: Heimen, b. XXV, s. 43–49.
 • Lysholm, Einar: Ved 50-årsjubileet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1953. Utg. Sør-Trøndelag Arbeiderparti. 1953. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Anton: Søren Dass. Leinesgutten som ble herre på Austrått-borgen i Trøndelag. Utg. Leines Press, 2010. 85 s. ISBN 978-82-998359-0-9
 • Pedersen, Svein Henrik: Kirkebygging i Søndre Trondhjems amts landdistrikter 1780-1851. En undersøkelse av lokal- og sentraladministrative forholds betydning for behandlingen av og holdningene i kirkebyggesaker. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Schmidt, Olaus: Sør-Trøndelag fylkeskommune. Minneskrift i anledning formannskapslovgivninges 100-årsjubileum 1937. Utg. 1937. 183 s.
 • Sæther, Ragnhild: «Vassbrya og hesten» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983

Nord-Trøndelag

Namsos kirke ble reist i 1960, her fotografert tre år senere.
Utsikt over Rørvik i Nærøysund.
Foto: Mittet & Co. (1959).
Flyfoto over gruvebyen Malm, tidligere administrasjonssenter i Verran kommune, nå del av Steinkjer. Illustrasjon fra boka Nord-Trøndelag i bilder, utgitt 1957.
 • Aamdal, Solveig: En undersøkelse om hvordan de fremmedspråklige elevene i videregående skole i Nord-Trøndelag gjennomførte skolegangen i skoleåret 1992/93, og hvordan de sjøl så på skoletilbudet sitt. Hovedoppgave i pedagogikk, NTNU 1996.
 • Alsaker, Per og Dag Bakka jr.: «Indherreds Aktie-Dampskibsselskab» i Skipet 1991,vol 17 nr. 3
 • Austad, Kristian: «Spredte glimt fra en som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Bartnes, Henrik: «De første samvirketiltaka på Innherred» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1970.
 • Bartnes, Inge: Reorganiseringsprosesser og effekter av reorganisering: styring, forhandling eller kulturelle trekk? En organisasjonsteoretisk studie av Nord-Trøndelagsmodellen i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1998.
 • Bøhmer, Einar: "Et stort og øde land med meget skog" : tresliperier i Nord-Trøndelag. Utg. Kistefos-museet. 2008. 120 s. ISBN 978-8292596-11-1. Merknad: Dokumentet er del av serien Masseproduksjon, b.1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellheim, Sverre, Paul Jåma, Svein Mjaatvedt: Sørsamiske kulturminner : Færen : Meråker, Verdal, Stjørdal, Levanger. Utg. Saemien sijte. 1987. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Olaf: Nord-Trøndelag landbruksselskap:1830-1930, A/S Nord-Trøndelags bok- og aksidenstrykkeri, Steinkjer 1930
 • Getz, O.B. (oberst): Fra krigen i Nord-Trøndelag: Fektningsrapport, Aschehoug, Oslo 1940
 • Gudvangen, E.: Inntrøndelag fylke av D.N.T. 50 år: 1890-1940, Verdal 1941
 • Gunnerud, Nina: Senterstrukturen i Nord-Trøndelag og Helgeland 1983 sammenlignet med 1963. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1984.
 • Haagensen, Geir: Nord-Trøndelag postområde i fortid, nåtid og framtid, sett i lys av de markedstilpasninger Posten Norge AB er pålagt. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1999.
 • Haugen, Marit: Muligheten for å opprettholde sysselsetting og bosetting i Nord-Trøndelag. En analyse på kommunenivå fra 1950 til i dag. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Helsinge, Hans Jørgen, Børre Henrich Rachløw: Topografiske skildringer : Schongen, Frosten og Størdalen (red. av Nils Hallan). Utg. [Levanger bibliotek]. 2003. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket. [Omhandler hele Innherad].
 • Hilmo, Jon: "Midt i Noreg bur vi her i Nord-Trøndelag" : 75 år med Bondepartiet/Senterpartiet : 1921-1996. Utg. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingebrigtsen, Jan Erik: Spenning i fritiden? - om ungdoms frafall fra de organiserte fritidsaktivitetene. (Nord-Trøndelag.) Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1985.
 • Jekter og jektefart fra Innherred. Red. Olav L'Orange. Utg. Nord-Trøndelag historielag, 1989. 156 s.
 • Johansen, Per Anker: Framveksten av et skolesenter i Nord-Trøndelag. Noen sentrale utviklingstrekk ved skolehistorien for Skogn og Levanger 1740-1900. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Jåma. Martha: «Samisk husflid» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Kjeldsaas, Ragnar: Nord-Trøndelag. En handels-økonomisk undersøkelse. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1967.
 • Kjesbu, Johannes: På jakt : skildringer fra skog og fjell i Nord-Trøndelag. Utg. [I kommisjon hos Steinkjer Libris]. 1993. 294 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klippenberg, Mona: En skole for livet: Frilynt ungdomsarbeid i Inntrøndelag Ca. 1870-1905, Inntrøndelag Ungdomssamlag, 1995.
 • Kolberg, Asbjørn: «"Samer er vort rette nationale navn" – hundre års sørsamiske representasjoner i nordtrønderske aviser», i Heimen 1/2018. Digital utgave.
 • Krekling, Sigurd: Fiskarsoga frå Nord-Trøndelag. Utg. Nord-Trøndelag fiskarlag. 1950. 318 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 477–478.
 • Leren, Gudmund,(folkehøgskulelærar):«Nord-Trøndelag historielag gjennom 50 år» i Årbok for 1969 50 år; 47. årgang. Nord-Trøndelag historielag, Steinkjer trykkeri 1970.
 • Letnes, Martin Hallheim og Sigrun Hofstad: NTE fra fylkeskommunalt foretak til aksjeselskap: Om mål og eierstyring, Bacheloroppgave i kommunal økonomi og ledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer 2008.
 • Lie, Jon Henrik: Væreiere og nessekonger : handelssteder mellom Rørvik og Varanger. Utg. Olympia press. 2008. 352 s. ISBN 978-82-992252-5-0.
 • Macedo, Lars Lilleby: «Chamberlains kyllinger - nytt materiale om krigshandlingene i Nord-Trøndelag 1940» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Moen, Olav Andreas: «Endelikta til Rinnanbandens nestkommanderende» i Årbok for Nord-Trøndelag 2009
 • Nord-Trøndelag. Red. Sigurd T. Sandbu. Utg. Norges bondelag. 1950. 127 s. (Jonsok 1950).
 • Nord-Trøndelag i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1926. 61 s. (Jonsok 1926).
 • Nord-Trøndelag Koop. Distriktsforening: Årsmelding og rekneskap 1949-1950, Trondheim 1950
 • Pettersen, Markus: BU-midlenes lønnsomhets- og sysselsettingseffekt. Analyse av BU-midlenes fordeling og effekt i forhold til ulike områder i Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Prestvold, Kristin: Trøndelag i støpeskjeen. Jernproduksjon og sosial organisasjon i Nord-Trøndelag mellom 350 f. Kr. og 500 e. Kr. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1994.
 • Ristad, Svein Egil og Valstad, Henrik: Økonomiske og sosiale faktorers betydning for trivselen i husdyrproduksjonen. En intervjuundersøkelse blant svineprodusenter i Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1984.
 • Sakshaug, Dagfinn: Nord-Trøndelag fylkeskommune. Oversikt over tiden etter andre verdenskrig. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1996. 287 s.
 • Sandnesmo, Janniken: Ei evaluering av prosjektet Positivt Skolemiljø i Nord-Trøndelag (1992-95), der musikkaspektet settes i et musikkpedagogisk perspektiv. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1996.
 • Setten, Nils og Jørgen Røflo: Bønder i samarbeid : Nord-Trøndelag bondelag gjennom 100 år, 1904-2004. Utg. Nord-Trøndelag bondelag. 2004. 159 s. ISBN 82-303-0218-9
 • Severeide, Randi A.A.: Etableringen av Nord-Trøndelag distriktshøgskole. Bakgrunn, realisering og utvikling. Hovedoppgave i historie, NTNU 2000.
 • Skevik, Olav: «To søskenbarn på to fronter» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2010
 • Smedstad, Ingrid, Sverre Krüger (red.): Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer. Utg. Stiklestad Nasjonale Kulturhus. 1993. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Gunnar: Veien mot rettferd og lysere kår: Nord-Trøndelag Arbeiderparti 100 år 1903-2003, Hojem Trykkeri Namsos, 2003.
 • Sund, Oddveig Storstad: Kommunalt tiltaksarbeid mellom privat næringsinitiativ og offentlig virkemiddelapparat. En studie av Nordjylland og Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Svendsen, Anne: Barnehager i Nord-Trøndelag: utbygging, bruk og personalstabilitet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1985.
 • Sæther, Per-Arne: Bønders tro på framtida og tilpassing til landbruk i endring. En spørreundersøkelse i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Tingstad, Asbjørn: Pilegrimsleden gjennom Nord-Trøndelag. Utg. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Steinkjer. 1997. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Toft, Asbjørn: Reindrift og skogbruk i Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i skogbruk, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Tøsse, Sigvart: «Sabotasje mot jernbanen i Nord-Trøndelag under 2. verdenskrig» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Vada, Halvard: «100-årsmelding for Malm Fråhaldslag» – utlånt av Velaug Vaggen Kvam, Steinkjer.
 • Verdal, Aake O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag: 25aars-minne (1891-1915), Steinkjer U. Å.
 • Verdal, A. O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag 25-aars minne (1891-1915), Steinkjer U. Å. (1915)
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Withbro, Arve Erik: Behov og fordeling. Distriktenes utbyggingsfonds virksomhet i Nord-Trøndelag 1960-1973. Hovedoppgave i sosiologi, Bergen 1975.
 • Øfsti, Robert: «Vi må kjenne fortida for å kunne sjå samtida. Vi må sjå samtida for å kunne tenke framtida» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Øksnes: Driftsvilkår og driftsformer i Nord-Trøndelag. (En analyse av jordbruksforholdene, og en kort anvisning på bruken av analysen.) Hovedoppgave ved NLH 1947.

Årbøker

 • Årbok for norsk utdanningshistorie 2010. Tema: Skolen i Midt-Norge, Bergen 2010
 • Årbok for Trøndelag. Utg. Trønderlaget, 1967-81. Fortsetter som Trøndelag. Årbok for Trøndelag. ISSN 0333-0419
 • Trøndelag. Årbok for Trøndelag. Utg. Trønderlaget, 1982-83. ISSN 0800-1359
 • Årsberetning Utg. Landsdelsmuseum for Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, 1971. Fortsettes som Årsskrift. ISSN 0801-0234
 • Årsskrift. Utg. Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag, [1973]-1976. Fortsettes som Årsskrift. ISSN 0801-0226
 • Årbok. Utg. Trøndelag folkemuseum. ISSN 0333-3353 Fortsetter som Trønderveven

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1970 TRØNDELAG)
Brevet hjem. En samling brev fra norske utvandrere. Utg. Adresseavisens forlag. 1975. 144 s. Red. Per Jevne.
 • Klageskrift (1971 TRØNDELAG)
Mag. Jens Parelius' klageskrift av 8. april 1716 over forholdene i Trondhjem by og stift. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.8, nr 2 (1970). S. 104-129. Red. Nils Parelius.
 • Lappekommisjons-rapport (1973 TRØNDELAG)
Lappekommisjonen av 1889. Del 1: Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. Utg. Saemien Sijte. 1991. 150 s. Red. Anders Løøv. (Dovletje. Kildeskrifter til sørsamisk historie b.1).
 • Militærrulle (1976 TRØNDELAG)
Rullorna "over de trondhjemske regementen utskrivna 1658". Kungl. krigsarkivets rullor 1620-1723: 1658, vol. 6. Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 1. 1959. 124 s. Red. Gustaf Lund.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1978 SØR-TRØNDELAG)
Amtstings-/Fylkeslagstingsforhandlinger. Søndre Throndhjems amt/Sør-Trøndelag fylke. 1838-.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1979 SØR-TRØNDELAG)
Jordebog for Strinda fogderi og Selbu fogderi. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 8. 1977. 117 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1980 SØR-TRØNDELAG)
Jordebok for Gauldal futedøme og Orkdal futedøme. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme nr 7. 1975. 201 s. Red. Halvard Bjørkvik
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (2000 GAULDALEN)
Manntall och Register for den påbudte Kopfgieldskatt Udi Guldahls Lehn Anno 1645. Løhren og Foss Thinglauge. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 5 (1962). S. 296-299.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (2098 NORD-TRØNDELAG)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Nordre Throndhjems amt/Nord-Trøndelag fylke. 1838- - .
 • Brev - prestegardar (2099 NORD-TRØNDELAG)
Ein strid i 1766-68 om eigedomsretten til prestegardane. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 42 (1962). S. 49-64. Red. Nils Hallan. Merknad: 6 brev frå prestar/prostar 1767-68.
 • Jordebok - kyrkje (2100 NORD-TRØNDELAG)
Hospitalets jordebok år 1643. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 83-93. Red. Nils Hallan. Merknad: Gjeld Trondheim hospital. Utdrag som dekkjer Nord-Trøndelag.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (2101 NORD-TRØNDELAG)
Jordebok for Stjørdal fogderi og Verdal fogderi.(Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 9. 1980. 152 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (2102 NORD-TRØNDELAG)
Jordebok for Inderøy fogderi. (Riksarkivet. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorie i Nidaros bispedøme ved Statsarkivet i Trondheim nr 10. 1983. 137 s. Red. Kjell Haarstad.
 • Matrikkel 1665 (2103 NORD-TRØNDELAG)
Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 32 (1952) s. 93-124; årg. 33 (1953) s. 119-126. Red. Andreas Holmsen.
 • Skattemanntal - sagskatt 172628 (2104 NORD-TRØNDELAG)
Litt om skog og skogøyding, og sagbruk i Inderøy futedøme på 1700-talet. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 18 (1938). S. 59-71. Red. Ingvald Sakshaug.
 • Supplikk (2105 NORD-TRØNDELAG)
Ein søknad til kongen frå bønder i "Inderøens fogderie" 1721. I: Årbok. Nordtrøndelag historielag. Årg. 11 (1931). S. 43-45. Red. Andr. Ystad.
 • Topografi (2106 NORD-TRØNDELAG)
Efterretning om Inderøens Fogderie. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 29 (1949). S. 3-86. Red. Hilmar Stigum. Merknad: Skrive før 1770 av ukjent forfattar.
 • Supplikk (2107 INNHERAD)
Bondeklager fra Innherred til Bjelke-kommisjonen 1632. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 31 (1951). S. 3-41. Red. Andreas Holmsen. Merknad: 14 supplikkar. Ikkje alle er fullstendig gjengitt.

Aviser