Bibliografi:Åfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Åfjord

 • Bjørkøy, Kåre: Nemningsbruk på Åfjordsbåten. Språkleg og kulturell drøfting av ein båttype frå Trøndelagskysten. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1975.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie for Lysøya, Lysøysund, Rømmen. Utg. Bjugn bygdatun[lag], Mølnargården. 2003. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivoll, Birger: Gårdshistorie for Olden gnr. 68, Tiltrem gnr. 69, Hellesvik gnr. 70. Utg. Bjugn bygdatunlag, Mølnargården. 2004. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bueng, Helge Kr. (red.): Fotografene Brevold : en lokalhistorisk dokumentasjon om Åfjord i tekst og bilder. Utg. Åfjord heimbygdslag. 1997. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bueng, Helge Kr.: Fra smia til boblebadet : en fortelling om Stjern AS i forbindelse med firmaets 50-årsjubileum. Utg. Stjern. 2003. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bueng, Helge Kr.: Åfjord kirke 125 år : festskrift utgitt i forbindelse med Åfjord kirkes 125-års-jubileum 1.-3. oktober 2004. Utg. Åfjord menighetsråd. 2004. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gutvik, Ragnar: Av gutvikslekt : folket fra Galthaugen : selveiende bonde Ole Andreas Olsen og husmann Johannes Mikal Andreassen på Galthaugen,deres familier og etterslekt. Utg. [R. Gutvik]. Bjugn. 1999. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, May Eli Vatn: Jordbrukslandskap i Åfjord. En studie av jordbrukslandskapet på Linesøya og i Stordalen. Perioden 1950-1989. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Moan, Inger Johanne, Lasse Grøntvedt: Åfjord kunstforening 10 år : 1984-1994. Utg. Foreningen. Åfjord. 1994. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nesheim, Astrid: Setre i Åfjorden. Utg. Fosen historielag. 1987. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Aune, Kolbjørn i Heimen, b. XXV, s. 180–181.
 • Nesheim, Magnhild: Stadnamn i Åfjord. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1981.
 • Nesheim, Tore Sigmund: Ressursbruken i Sørdalen i Åfjord. Utviklingen fram til i dag med særlig vekt på den siste tida. Hovedoppgave ved, NLH, 1976.
 • Nilsen, Terje: Åfjordbåten - en innovasjon betinget av bestemte geografiske og historiske faktorer. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Storhaugen, Ola: Ei grend blir til : bureisinga på Momyr-Lonin i Åfjord og Roan, Sør-Trøndelag 50 år : 1932-1982. Utg. [Sør-Trøndelag landbruksselskap]. 1982. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørdahl, Ingrid Hanne, Per Øverland: Sørdal-slekta : Stoksund herreds første ordfører, Karolius Sørdal og hans ætt : fra Stoksund i Åfjord. Utg. [P. Øverland]. 2001. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulleberg, Morten: Rekreasjonsverdien av fisket etter laks (Salmo salar) og sjø-aure (Salmo trutta) i Stordalselva, Åfjord kommune, i 1987. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Ulriksen, Einar A.: Fra Stoksund kirkes historie : jubileumsskrift ved Stoksund kirkes 175 års-jubileum i år 2000. Utg. Stoksund menighetsråd. 2000. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Villa, Mariann: Næringsutvikling og bygdekultur : fire midt-norske kommunar i eit 40-års perspektiv. Utg. Senter for bygdeforskning. 1993. (Meldal, Midsund, Stordal og Åfjord) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åfjord sparebank 1902–1952. Ved Bjarne Berg ofl. Trondheim. 47 s.
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. XII, s. 336.

Lokalhistorisk litteratur for Roan

 • Brattgjerd, Sigurd: Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. Utg. Bjørnør historielag. 1993-2001.
  • Bind 1: Osen 1. 1993. 630 s. ISBN 82-992891-0-6. Omfatter Seter-Sundet og alle øyene i Osen. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Osen 2 1993. 686 s. ISBN 82-992891-1-4. Omfatter Osen Øvre Åsegg og Brattjer-kretsen.
  • Bind 3: Sigurd Brattgjerd, Halvor Aaby: Roan 1. 1995. 879 s. ISBN 82-992891-2-2. Omfatter gårdene Vik - Fjorden. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Sigurd Brattgjerd, Halvor Aaby, Eivind Bremnes: Roan 2. 1998. 838 s. ISBN 82-992891- 3-3. Omfatter gårdene Grønningen - Håvik. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5: Sigurd Brattgjerd: Stoksund ; folk og heimer før 1975. 2001. 822 s. ISBN 82-992891-4-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bremnes, Jorleif L.: Flyttarar frå Roan. Ei flyttemotivs- og levekårsundersøking av flyttarar frå Roan kommune i perioden 1956-1978. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1980.
 • Nerdal, Johan: Jubileumsberetning for Hofstaddalen skytterlag 1897-1997. Utg. Skytterlaget. Brandsfjord. 1997. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Paasche, Torleif: Utkant i forandring. En undersøkelse av sammenhengen mellom avfolking og endringer i økonomisk organisasjon i Osen og Roan kommuner. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1978.
 • Sandø, Thomas Otto: Sandø-slektas slekts-stevne : sommeren 1991. Utg. [Sandø-slektas slektsstevnekomité]. 1991. 33 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19030802 Fra: Gjertrud Røe (mor), Roan, Sør-Trøndelag Til: Lina Amalie Røe, USA Eier: Eleanor Holkestad, USA? Publisert i: Årbok for Bjørnør 1996
Stikkord: Emigrasjon, Årsvekst og avling, Helg og høytid, konfirmasjon, Nærmiljø, Helse og sykdom, tannpine, Familieforhold,
 • År: 19031023 Fra: Gjertrud Røe (mor), Roan, Sør-Trøndelag Til: Lina Amalie Røe, USA Eier: Eleanor Holkestad, USA? Publisert i: Årbok for Bjørnør 1996
Stikkord: Årsvekst og avling, tresking, Helse og sykdom, Emigrasjon, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 19031226 Fra: Gjertrud og Jon Laurits Røe (foreldre), Roan, Sør-Trøndelag Til: Lina Amalie Røe, USA Eier: Eleanor Holkestad, USA? Publisert i: Årbok for Bjørnør 1996
Stikkord: Helse og sykdom, kreft, Helg og høytid, jul, Alderdom, Religiøsitet,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skøyte (2062 ROAN)
Maaøen i Roan. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1982. S. 80-81. Merknad: Frå 1812.
 • Eigedomsdokument - skøyte ; kongebrev - løyve (2063 ROAN)
Nordskjøren og folket der. I: Årbok. Bjørnør historielag. 1974. S. 49-69. Red. Mathias A. Lothe. Merknad: Skøyte 1741, kongebrev 1786.
 • Føderådskontrakt (2064 ROAN)
Føderaads- og fledføringscontract. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1982. S. 82-83. Merknad: Frå Måøya 1812.
 • Supplikk (2065 ROAN)
Supplikk (bønneskrift) fra Anders Olsen Bessaker. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1979. S. 52-53. Red. Halvor Aaby. Merknad: Ber om skjenkeløyve 1704.
 • Brev (2066 ROAN)
Da Røros-lærarane i 1800 heldt på [å] miste "Det glade Haab om fast Grubearbeide". Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 2 (1944). S. 97-101. Red. Olav Kvikne. Merknad: 3 brev. Avsendarar: Direktør Knoph 1800 og 1801, sokneprest Krag 1800.
 • Kjeldesamling (2067 ROAN)
Røraas I. Beretninger om bosettningen i Røraas prestegjæld 1610-1710. Utdrag av Guldal fogderegnskaber og andre kilder. Utg./ Red. J. Prytz. 1937. 90 s. Merknad: M.a. matrikuleringsforretning 1688.
 • Soldatbrev (2068 ROAN)
Soldatbrev frå Kongens København. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 2 (1980). S. 75. Merknad: Avsendar: Benjamin Olsen 1764.
 • Amerikabrev (2094 ÅFJORD)
En borgerkrigssoldat fra Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 26 (1987). S. 113-120. Red. Elin Jacobsen. Merknad: Avsendar: Lars Magnus Halvorsen 1865.
 • Eigedomsdokument - utskifting (2095 ÅFJORD)
Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør. Utg. Fosen historielag. I: Årbok for Fosen. Nr 11 (1972). S. 67-83. Red. Halvard Bjørkvik. Merknad: Frå Staven i Åfjord 1832. Også utdrag av diverse skylddelingsdokument.
 • Føderådskontrakt (2096 ÅFJORD)
Et kårbrev fra 1848. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1981. S. 32-34. Red. Arnold Guttelvik. Merknad: Frå Guttulvik på Stokkøy.
 • Husmannskontrakt (2097 ÅFJORD)
Folk og bebyggelse på Nessa, Stoksund. Utg. Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1987. S. 86-89. Red. Halldis Gabrielsen. Merknad: Vakjernvika under Svenningen 1877.