Bibliografi:Levanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Bygdebøker

 • Aas, Eyvind: Tunge tider på Ytterøy : et slitent bondesamfunn i Inntrøndelag fra 1670 til 1730. Utg. [E. Aas]. 2010. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aas, Eyvind: Ytterøy på 1700-tallet : et hundreår med økende velstand og større forskjeller. Utg. E. Aas. 2015. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ytterøy i dag : bygda vår - hytter, hus og garder i bilder. 2007. 208 s. ISBN 978-82-993782-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.

Byhistorie – Levanger

 • Eklo, Asbjørn D.K.: Den gang da : en billedbok fra Levanger gjennom 100 år : noe vi husker, noe vi har glemt. Utg. A.D.K. Eklo. 2013. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: Trehusbyen Levanger : en bok i forbindelse med stedets 1000 års jubileum. Utg. A.D.K. Eklo. 2010. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Almlid, Toralf og Johan S. Mo: Landbruksforeningen og Åsen landbrukslag:1878-1978, Åsen 1978.
 • Hilmo, Jon: Jubileumsberetning for Levanger rotary klubb : 50 år, 1954-2004. Utg. [Klubben]. Levanger. 2004. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Weiseth, Einar: Med trivsel til tjeneste gjennom 40 år : Lions Club Levanger 1960-2000. Utg. Klubben. 2000. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Fenstad, Jørn: Norske skog Skogn : historie, aktiviteter og fremtid. Hovedoppgave i geografi, NTNU, 2004. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Morten Olsen: «Bankjubileer og bygdehistorie» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Hilmo, Jon: Sparebanken - 150 år i lokalsamfunnets tjeneste : Sparebanken Midt-Norge, Levanger. Utg. Banken. 1993. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nøst, Aksel og Alf Brustad: Ytterøy Samvirkelag 50 år: 1926-1976, U. Å. (1976).
 • Vudduaune, Arne Sigmund: Storindustri i bygdesamfunn : Nordenfjelske papirarbeiderforening gjennom 25 år. Utg. Foreningen. 1991. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Berg, Thomas: «Rekruttskolen på Rinnleiret, eskadronane og veteranana frå 1905» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Forfang, Anders: Klæbu seminar : et lidet mindeskrift : med tillæg om Levanger lærerskole. Utg. I kommission hos A. Brun. Trondhjem. 1902. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Per Otto: Innherred sykehus : medisinskfaglig utvikling 1975-1998. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1998. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Arne: Jubileumsskrift 75 års-jubileet 1972 [Om Hylla hagebruksskole, senere Staup hagebruksskole.]. Utg. Staupslaget. 1972. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Annar J.: «Fra Røstad offentlige skoles historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historie 2006.
 • Johansen, Per Anker: Framveksten av et skolesenter i Nord-Trøndelag. Noen sentrale utviklingstrekk ved skolehistorien for Skogn og Levanger 1740-1900. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Johansen, Per Anker: Levanger borgerskole : en pionerskole i Nord-Trøndelag. Utg. Levanger historielag. 1988. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sexton, Hal, Otto Bull, Arne Åsberg (red.): Innherred sykehus 150 år : 1844 - 1994. Utg. Sykehuset. 1994. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soleim, Marianne Neerland, Ingeborg Hjorth: Sin egen lykkes smed : Falstad skolehjem 1895-1945. Utg. Falstadsenteret. 2008. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søraa, Gerd: Innherred sykehus 1843-1979 : fra Nordre Trondhjems amts sygehus på Eidesøren til Innherred sykehus i Levanger. Utg. Fylkeskommunen. 1979. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

 • Aas, Eyvind: Eid kirke og prestegård på Ytterøy : en kort framstilling av kirkas og prestegårdens historie. Utg. I samarbeid med Stiftelsen Ytterøy bygdetun. 2011. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Ekne gamle kirke» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999.
 • Ekroll, Øystein: Munkeby - Tautra : cisterciensermunkenes klosterruiner i Trøndelag. Utg. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. 2003. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hegstad, Gunnar, Annar J. Johansen, Ester Viken: Levanger som kirkested gjennom tusen år. Utg. [Levanger menighetsråd]. 2002. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langås, Arne: «Åsen kirke 1858-1902» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012.
 • Lyngstad, Per Arvid: Kirkene på Levanger : Levanger som kirkested gjennom 800 år. Utg. [Levanger menighetsråd]. 1982. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Okkenhaug, Kirsten: "Fra vogge til grav -" : et skrift om menneskene og kirken i bygda vår : ved Okkenhaug kapells 100 års-jubileum 1. november 1993. Utg. Okkenhaug menighetsråd. 1993. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Arild E.: Pilegrimsleden : Levanger kommune, Nord-Trøndelag. Utg. I samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Steinkjer. 1997. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viken, Ester, Per Arvid Lyngstad: Okkenhaug kapell ; Okkenhaug menighet : menigheten i arbeid : ekskursjonsoppgaver. Utg. Levanger skolekontor. 1981. 38 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vudduaune, Arne Sigmund, Arne Langås: Åsen kirke 1904-2004 : med tilbakeblikk på Åsens kirkehistorie. Utg. Åsen menighetsråd. 2004. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: Ekne gamle kirke i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: I anledning Ekne kirkes nedrivelse i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999.

Enkeltgarder og –slekter

 • Berg, Lotte og Ottar: Olsen-Skånesslekta : slektas utvikling gjennom flere generasjoner. Utg. [L. og O. Berg]. S.l.. 1988. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Julius: Gards- og slektshistorie for Storborg øvre g.nr. 15, br.nr. 1 og Storborg nedre g.nr. 16, br.nr. 1. Utg. [J. Bye]. 1982. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjaastad, Ivar: Sjaastad : ein inntrøndergard : med minne frå tidi 1905-1945. Utg. [Forfattaren]. 1981. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie (biografier, memoarer mm.)

 • Egede-Nissen, Adam: «Ungdomsår» i Veien Frem no. 1 1937 (Første kapittel fra boka Et liv i strid, som kom ut 1945).
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Fattiggutten, fra Levanger, som ble en av landets fremste arkitekter i det forrige århundre» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Levangergutten Fredrik Nannestad Brekke opererte på flere sider under krigen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «"Volo" Dr. Leon Ellias Volodarsky» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012.
 • Eklo. Asbjørn D.K.: «Guttorm Grøneng (1912-1979): Oppfinner, politiker og de vergeløses forsvarer.» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Levanger-gutten Odd Nilsen. Lingesoldaten som falt for sitt land 21. nov. 1943» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • Hunnes, Lars Kåre: «Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidrosiense» fra Ytterøy». 1577-1617 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979.
 • Nilsen, Trond R.: «Minner fra fangenskap og krig» i Årbok for Nord-Trøndelag 2001.
 • Sonstad, Bodvar: «Annanias Mossing - håndverker og kunstner - et rikt liv i trange kår» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012.
 • Vongraven, Johannes: «Gustav Sjaastad (1902-1964)» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Aas, Eyvind: Peter Nøvik : statsgartneren fra Ytterøy. Utg. [E. Aas] ; [Ytterøy] : I samarbeid med Stiftelsen Ytterøy bygdetun. 2014. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Falstad fangeleir

 • Berre, Ivar: Rolleskifte på Falstad 1945 : bakgrunn, samanhengar, hendingar. Utg. Falstadfangenes forening. 2013. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Julaften 1944 på Falstad Strafgefangenlager» i Årbok for Nord-Trøndelag 2008.
 • «Falstadskogen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1987.
 • Gynnild, Svein: Hva er skrevet om Falstad? : litteratur om Falstad fangeleir, Falstadskogen, okkupasjonstida og tyskerfangene 1940-1945. Utg. [Kommunen]. 1994. 35 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjorth, Ingeborg mfl.: Med egne øyne : Falstad fangeleir fotografert av fanger, lokalbefolkning og tysk personell. Utg. Falstadsenteret. 2011. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Oskar, Ingeborg Hjorth: Innherad tvangsarbeidsleir 1945-1949 : utstilling ved Falstadsenteret våren 2009. Utg. Stiftelsen Falstadsenteret. 2009. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: «Kvinneliv på Falstad under krigen», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Langås, Arne: «Falstadskogen - identifikasjonskomiteens arbeid 1945-47» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • L`Orange, Olav: «Siden sist: Falstadskogen» i i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1987.
 • Lykke, Erik: 43 nordmenn henrettet i Falstadskogen. Utg. Bruns forlag. ; [Levanger] : I samarbeid med Levanger kommune. 1995. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Trond Risto, Jon Reitan: Falstadarkivet : en beskrivelse av samlingens innhold, 1941-1945. Utg. Stiftelsen Falstadsenteret. 2002. 47 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reitan, Jon, Trond Risto Nilssen: Falstad : nazileir og landssvikfengsel. Utg. Tapir akademisk forlag. 2008. 286 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sand, Bente: Falstad - mot historieformidling. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1988.
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Ulateig, Egil: Falstad : en konsentrasjonsleir i Norge : et glimt av helvete. Utg. Mortensen. Oslo. 1984. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Tidsskrifter og årbøker

Annet

 • Aas, Eyvind: Det Ytterøyske kompaniet : militære forhold på Ytterøy i tidligere tider. Utg. [E. Aas]. 2011. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Rolf: «Storindustri i et primærnæringssamfunn. Jordbruks. og kulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983.
 • Brendalsmo, Jan: «Levanger i år 1000?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Brevik, Kjell Andrè: «Båten i berget - helleristningene på Kjølen i Ekne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Eklo, Asbjørn D.K.: «Flukten fra Dakar» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Gaupseth, Kari Sørvoll: Livskvalitet for psykisk utviklingshemmede. En undersøkelse blant psykisk utviklingshemmede elever i grunnskolen i Levanger kommune. Hovedoppgave i pedagogikk, NTNU 1996.
 • Hallan, Nils: «Gardsnamna på Ytterøya» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Haugan, Einar: Skogen vår : Levanger kommuneskogers historie : samlet 2000-2002. Utg. Levanger kommuneskoger. 2002. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herje, Torunn: Fragmenter av en fortid : funn og fortidsminner i Levanger kommune. Utg. Levanger kommune, bygdeboknemnda. 1989. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hompland, Andreas, Jahn-Arill Skogholt: Ein målstrid i Bygde-Norge : skolemålsavstemning i Tuv, Levanger. Utg. Samlaget. 1974. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Birger og Henrik J. Sandstad (red.): Ytterøy : Trondheimsfjordens perle . Bygdehistorie i tekst og bilder. 1995.
 • Johansen, Per Anker: Folket i Levanger : tre prestegjeld på veg mot moderne demokrati 1790-1964. Utg. P.A. Johansen. 2011. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jule, Kjellaug: Kulturlandskapet i Nord-Trøndelag. Regionale kulturlandskapstyper. Natur- og kulturverdier i Levanger og Frosta. Landskapsplan på øya Tautra. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Jünge, Åke: Bygdesamar i Skogn. Bygdesamane på Finnrommet (Svartåssveet, Nyheim) i Lynalmenningen. Utg. Åke Jünge. 2006. 26 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: «Om bygdesamane i Lynalmenningen i Skogn og etterkommarane etter dei» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012.
 • Jünge, Åke: Tre dagar i februar : historia om Levanger-opprøret i 1851 : Thranerørsla i Innherred. Utg. Dokumentarforlaget. 1994. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjønstad, Leif, Rolf Midttømme: Fugit irreparabile tempus : (tiden flyr ugjenkallelig) : klokkemakere og utbredelsen av gulvklokker i to nord-trønderske kommuner i 1980-årene : en undersøkelse gjort av historielagene i Levanger og Frosta i 1983-86. Utg. Levanger historielag. 2000. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolberg, Are Skarstein: «I utkanten av konfliktene - En tverrfaglig studie av 1600–1700-tallets kriger og konflikter på kontinentet og deres innvirkning på en liten gård med lokalsamfunn innerst i Trondheimsfjorden», i Heimen, 3/2018. Digital utgave.
 • Langås, Arne: «Erik Nonstadplass - et 200-årsminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • Lein, Harald Asbjørn: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på gardsbruk som har nydyrka i Levanger kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Lysgård, Hans Kjetil: Ungdoms fritid i Levanger kommune. Som tema for en kommunal prosess. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Mo, Johan S.: Busetnaden i Åsen fram til ca. 1660 : landnåm, nedgangstid og nyvokster i ei Innheradsbygd. Utg. Levanger bygdeboknemnd. 1982. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Bjørn: «Noen korte kommentarer til sammenhengene Fredrik Nannestad Brekke opererte i» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.
 • Prestevik, Torbjørn: «Deling av Skogn prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Rygh, O.: Oplysninger til Trondhjemske Gaardnavne. [1] : (Inderøen, Ytterøen, Rissen). Utg. Interessentselskabets bogtrykkeri. Throndhjem. 1883. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sannan, Kristin Sundve: Åsen i Nord-Trøndelag 1940-1945. Landbruk og samfunn under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1990.
 • Skjesol, Guri, Andreas Lunnan: Landbruket i Levanger : møt personligheter og realiteter. Utg. [Prosjektet Grønn gate]. 2011. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogseth, Olav: Elevsaksarbeid ved Ekne kompetansesenter. Hovedoppgave i pedagogikk, NTNU 1997.
 • Vestli, Solfrid: «Bergbygda på Ekne - bondebygd eller samegrend?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Vestli, Solfrid: Sagn fra Ekne, Skogn og Markabygda. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag, 1996.
 • Vestvik, Rolf: «Britiske bombefly og Shetlands-Larsen i aksjon mot «Tirpitz». Dramatiske begivenheter i en liten fjord i Nord-Trøndelag i 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014.
 • Vinje, Aasmund: «Angrepene på «Tirpitz» i Åsenfjorden våren 1942» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982.
 • Weiseth, Einar: Hoplavassdraget og Åsenfjorden gjennom 350 år : fra kvernkall til industri : handverk, samferdsel, sildefiske. Utg. Åsen bygdeforum. 2000. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Weiseth, Einar: Skog og skogbruk i Levanger : i dag og i framtida. Utg. Utgitt av Levanger skogråd med bidrag fra Levanger kulturstyre. 1979. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øwre, Aa. Bjørgum: «Amm`stu`» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2161 LEVANGER)
Gullgraverekspedisjonen som skulle til "Californien", og som stranda i Rio de Janeiro, Brasil. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1985. S. 26-36. Red. Sveinung Havik. Merknad: Avsendar: T.S. Støp 1852.
 • Amerikabrev (2162 LEVANGER)
Amerikabrev. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1987. S. 53-54. Merknad: Avsendar: John Odin Støre 1881.
 • Amerikabrev (2163 LEVANGER)
Amerikabrev fra 1897 [i.e. 1879]. Utg. Levanger historielag. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 110-116. Red. Sidsel Wohlen. Merknad: Avsendar: Johan Fylke.
 • Amerikabrev (2164 LEVANGER)
Amerika-brev fra Andreas Strømsøe 1892-1906. I: Årbok. Levanger historielag. 1992. S. 34-51. Red. Egil Strømsø. Merknad: Eit brev frå 1897 fullstendig gjengitt, elles utdrag.
 • Dagbok (2165 LEVANGER)
Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av "Missale Nidrosiense" fra Ytterøy. 1577-1617. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 14-37. Red. Lars Kåre Hunnes.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (2166 LEVANGER)
"Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield". I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 33 (1953). S. 10-40. Red. Nils Hallan. Merknad: Svar frå kapellan Hans Jørgen Helsinge.
 • Folketeljing 1865 (2167 LEVANGER)
Folketellingen 1865. Kjøpstaden Levanger. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 53 (1976). S. 69-101. Red. Henry Mære.
 • Folketeljing 1865 (2168 LEVANGER)
Folketelling 1865. Ytterøy hovedsogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1973. 68 s.
 • Folketeljing 1875 (2169 LEVANGER)
Folketelling 1875 for Levanger. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 23 s.
 • Folketeljing 1900 (2170 LEVANGER)
Folketelling 1900 for Levanger. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 39 s.
 • Husmannskontrakt (2171 LEVANGER)
Husmannskontrakt: Nøvikhagen på Ytterøya. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1981. S. 79. Red. Helge Wærnes Hansen. Merknad: Frå 1798.
 • Husmannskontrakt (2172 LEVANGER)
Husmandsseddel fra Ytterøya. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 34-35. Red. Helge Wærnes Hansen. Merknad: "Hulpladsen" (Sømyhrhaugen) under Sandstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2173 LEVANGER)
Husmandskontrakt. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1981. S. 77-78. Red. Torbjørn Prestvik. Merknad: "Nypladsen" under Skogn prestegard 1895.
 • Husmannskontrakt (2174 LEVANGER)
Bureiseren på Reistadbustad. I: Årbok. Levanger historielag. 1992. S. 18-22. Red. Nelius Hallan. Merknad: Trosetvollan under Stor-Troset 1886.
 • Husmannskontrakt (2175 LEVANGER)
Husmannsvesenet i Åsen på 1700-tallet. I: Årsskrift. Levanger historielag. 1982. S. 27-32. Red. Arne Sigmund Vudduaune. Merknad: 4 kontraktar 1737-96.
 • Kongebrev - privilegium (2176 LEVANGER)
"Ytterøens Kaaberværk". Et av de eldste bergverkene våre. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 36 (1956). S. 28-74. Red. Rolf Falck-Muus. Merknad: Verksprivilegier 1636.
 • Kongebrev - skoleordning (2177 LEVANGER)
Avskrift av Kristian den syvendes approbation av omordning av skolevæsenet i Skogn prestgjæld dat. 10/4 1807. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 15 (1935). S. 6370.
 • Skolefundas (2178 LEVANGER)
En skoleplan for Skogn fra 1797. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 32-46. Red. Torfinn Veske.

Aviser